CYFROWA SZKOŁA 

 

 

 

 

Czym jest program "Cyfrowa szkoła"?

Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Cyfrowa szkoła", jest realizowany w okresie od 4 kwietnia 2012 r. do dnia 31 sierpnia 2013 r. W jego ramach 402 szkoły podstawowe w całej Polsce otrzymają dofinansowanie o łącznej wartości niemal 44 mln zł na zakup nowoczesnego sprzętu multimedialnego. Celem programu jest sprawdzenie, jak najskuteczniej wykorzystać nowoczesne technologie w edukacji młodzieży.

Projekt „Cyfrowa Szkoła” składa się z czterech uzupełniających się komponentów:

 • e-szkoła: zaopatrzenie ponad 400 szkół w niezbędną infrastrukturę w zakresie TIK czyli nowoczesnych pomocy dydaktycznych
 • e-uczeń: zapewnienie uczniom z tych szkół dostępu do nowoczesnych pomocy dydaktycznych w domu
 • e-nauczyciel: rozwijanie umiejętności nauczycieli z zakresu wykorzystania TIK na lekcjach
 • e-zasoby edukacyjne (w tym e-podręcznik): stworzenie publicznych elektronicznych zasobów edukacyjnych, w tym bezpłatnych e-podręczników.

„Cyfrowa Szkoła” to pilotażowy projekt poprzedzający planowany wieloletni program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania tzw. technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w edukacji. Opiera się on na dwóch założeniach. Po pierwsze, że jednym z podstawowych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie takich kompetencji uczniów, które przygotowują ich do życia we współczesnym społeczeństwie informacyjnym, gdzie korzystanie z nowoczesnych technologii jest podstawową umiejętnością. Po drugie, że rozwój kompetencji uczniów powinien dokonywać się poprzez działania kompetentnych nauczycieli, świadomych korzyści edukacyjnych z wykorzystania TIK.

Cel krótkoterminowy projektu (2-3 lata), to zwiększenie wiedzy nauczycieli i uczniów nt. wykorzystania TIK w edukacji oraz stworzenie e-podrecznika (2 lata). Celem na następne 5-7 lat jest przyzwyczajenie uczniów do korzystania z wartościowych materiałów edukacyjnych oraz zaszczepienie im zasady, że komputer służy nie tylko do rozrywki.

Najlepiej znane są oczywiście komponenty e-szkoła i e-uczeń, w ramach których organy prowadzące szkoły wybrane do pilotażu otrzymają dotacje celowe na zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych (e-szkoła) oraz komputerów do korzystania przez uczniów na zajęciach lekcyjnych (e-uczeń). Wyposażenie szkół w nowoczesny sprzęt to jednak dopiero połowa drogi do unowocześnienia edukacji i rozwinięcia kompetencji uczniów i nauczycieli. Celem programu „Cyfrowa Szkoła” jest wprowadzenie do polskich szkół nie tylko nowoczesnego sprzętu, ale przede wszystkim innowacyjnych metod nauki z jego wykorzystaniem.


 

 

 

BEZPIECZNY INTERNET

Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu

1. Nigdy nie podawaj w Internecie swojego prawdziwego imienia i nazwiska. Posługuj się nickiem, czyli pseudonimem, internetową ksywką.

2. Nigdy nie podawaj osobom poznanym w Internecie swojego adresu domowego, numeru telefonu i innych tego typu informacji. Nie możesz mieć pewności, z kim naprawdę rozmawiasz!

3. Nigdy nie wysyłaj nieznajomym swoich zdjęć. Nie wiesz, do kogo naprawdę trafią.

4. Jeżeli wiadomość, którą otrzymałeś jest wulgarna lub niepokojąca nie odpowiadaj na nią. Pokaż ją swoim rodzicom lub innej zaufanej osobie dorosłej.

5. Pamiętaj, że nigdy nie możesz mieć pewności, z kim rozmawiasz w Internecie.

Ktoś kto podaje się za twojego rówieśnika w rzeczywistości może być dużo starszy i mieć wobec ciebie złe zamiary.

6. Kiedy coś lub ktoś w Internecie cię przestraszy, koniecznie powiedz o tym rodzicom lub innej zaufanej osobie dorosłej.

7. Internet to skarbnica wiedzy, ale pamiętaj, że nie wszystkie informacje, które w nim znajdziesz muszą być prawdziwe! Staraj się zawsze sprawdzić wiarygodność nformacji.

8. Szanuj innych użytkowników Internetu. Traktuj ich tak, jak chcesz żeby oni traktowali Ciebie.

9. Spotkania z osobami poznanymi w Internecie mogą być niebezpieczne! Jeżeli planujesz spotkanie z internetowym znajomym pamiętaj, aby zawsze skonsultować to z rodzicami!!! Na spotkania umawiaj się tylko w miejscach publicznych i idź na nie w towarzystwie rodziców lub innej zaufanej dorosłej osoby.

10. Uważaj na e-maile od nieznanych Ci osób. Nigdy nie otwieraj podejrzanych załączników i nie korzystaj z linków przesłanych przez obcą osobę! Mogą na przykład zawierać wirusy. Najlepiej od razu kasuj maile od nieznajomych.

11. Pamiętaj, że hasła są tajne i nie powinno się ich podawać nikomu. Dbaj o swoje hasło jak o największą tajemnicę. Jeżeli musisz w Internecie wybrać jakieś hasło, pamiętaj żeby nie było ono łatwe do odgadnięcia i strzeż go jak oka w głowie.

12. Nie spędzaj całego wolnego czasu przy komputerze. Ustal sobie jakiś limit czasu, który poświęcasz komputerowi i staraj się go nie przekraczać.

13. Rozmawiaj z rodzicami o Internecie. Informuj ich o wszystkich stronach, które Cię niepokoją. Pokazuj im również strony, które Cię interesują i które często odwiedzasz.

14. Jeżeli twoi rodzice nie potrafią korzystać z Internetu, zostań ich nauczycielem. Pokaż im jakie proste jest serfowanie po Sieci. Zaproś ich na Twoje ulubione strony, pokaż im jak szukać w Internecie informacji.

15. Zadbaj o ukrycie przed obcymi swoich prawdziwych danych. Nie używaj w adresie poczty elektronicznej swojego imienia i nazwiska.

16. W Sieci krąży coraz więcej wirusów, które mogą uszkodzić komputer. Czy masz zainstalowane oprogramowanie antywirusowe? Jeżeli nie, to porozmawiaj o tym z rodzicami. Wybierzcie wspólnie i zainstalujcie odpowiedni program.

KORZYSTAJ ZE STRON:

http://www.sieciaki.pl/

http://www.fdn.pl/kursy/

http://www.321internet.pl/

 

 

 


 

Zasady korzystania z komputerów

 1. Z przenośnych komputerów w ramach programu Cyfrowa szkoła może korzystać każdy uczeń i nauczyciel uczący w klasach IV-VI.
 2. Każdy użytkownik jest zobowiązany zaznajomić się z regulaminem korzystania ze sprzętu
 3. Komputery  znajdują się w szafce do przechowywania i bezpiecznego przemieszczania pomiędzy salami lekcyjnymi z funkcją ładowania baterii, w pracowni nr4.
 4. Każdy nauczyciel korzystający z komputerów zobowiązany jest do wpisania się do zeszytu, który znajduje się w sekretariacie szkoły. Zapis powinien zawierać: datę i godzinę lekcji lub zajęć, ile komputerów pobiera na lekcje oraz informacje o oddaniu sprzętu.
 5. Nauczyciel informuje z trzydniowym wyprzedzeniem dyrektora lub wicedyrektora szkoły o lekcji, zajęciach dodatkowych  z wykorzystaniem TIK.
 6. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów.
 7. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejącym oprogramowaniu.
 8. Sprzęt komputerowy i Internet służy jedynie do celów EDUKACYJNO – WYSZUKIWAWCZYCH (np. pisanie referatów, rozszerzanie wiedzy przedmiotowej, gromadzenie informacji do konkursów, olimpiad przedmiotowych, tematów związanych z poszukiwaniem pracy zawodowej, nowej szkoły itp.).

  Użytkownik ma obowiązek:  

 • Podporządkować się  zaleceniom osoby odpowiedzialnej za sprzęt.
 • Informować o wszelkim nieprawidłowym działaniu komputera oraz o uszkodzeniach mechanicznych.
 • Zapoznać się z regulaminem pracowni komputerowej i wpisać się do zeszytu odwiedzin.

Użytkownikowi nie wolno:  

 • Uszkodzić lub narazić na uszkodzenie sprzęt komputerowy, multimedialny itp.
 • Korzystać z prywatnych nośników danych (CD, DVD, PENDRIVE, itp).
 • Wykorzystywać oprogramowania lub sprzętu komputerowego do celów komercyjnych.
 • Instalować jakiegokolwiek oprogramowania bez zgody prowadzącego.
 • Uruchamiać oprogramowania, które swoim działaniem mogą powodować zaburzenia stabilności pracy systemu.
 • Dokonywać jakichkolwiek zmian w konfiguracji oraz w plikach systemowych.
 • Utrudniać pracy i dezinformować innych użytkowników.

 

.


ZASADY WSPÓŁPRACY W SZKOLE:


     I. Ucz i ucz się z TIK

 1. Uczniowie wykorzystują TIK do nauki wszystkich przedmiotów.
 2. Uczniowie korzystają ze szkolnych komputerów w czasie zajęć lekcyjnych, zajęć pozalekcyjnych (kółka zainteresowań, zespoły wyrównawcze) i po lekcjach.
 3. Nauczyciele chętnie korzystają z pomocy uczniów w przygotowaniu środków dydaktycznych, przykładowych ćwiczeń, prezentacji, itd.
 4. Pomagamy kolegom, nauczycielom i znajomym w zdobywaniu wiedzy na temat korzystania z TIK. Uczymy się korzystać z TIK ucząc się od innych ucząc innych.

II  Komunikujmy się za pomocą TIK

 1. Strona internetowa szkoły służy m.in. do informowania o aktualnych wydarzeniach w szkole oraz zmianach w harmonogramie pracy.
 2. Nauczyciele szkoły komunikują się m.in. drogą mailową.
 3. Rodzice i uczniowie znają i często zaglądają na stronę internetową szkoły.
 4. Telefony komórkowe nauczycieli i uczniów są podczas lekcji wyłączone. Można korzystać z nich w czasie przerw i po zajęciach lekcyjnych.
 5. Szkoła przygotowuje się do wdrożenia dziennika elektronicznego.

III Z informacji korzystaj samodzielnie i krytycznie. Przestrzegamy praw autorskich

 1. Korzystamy tylko z legalnego oprogramowania.
 2. Korzystając z cudzych prac zawsze podajemy autora i źródło.
 3. Informacje zdobyte w Internecie weryfikujemy z wiarygodnymi źródłami (np. podręczniki, encyklopedie itp.)

      IV Bądź bezpieczny w sieci.

 1. Uczniowie, korzystając z komputerów szkolnych poza lekcjami, przestrzegają regulaminu pracowni komputerowej, a ich praca jest monitorowana przez opiekunów.
 2.  Nauczyciele i uczniowie stosują programy antywirusowe i inne oprogramowanie zapewniające bezpieczeństwo komputerów.
 3. Uczniowie informują nauczycieli lub rodziców o niepokojących sytuacjach, których doświadczają podczas korzystania z Internetu.

 

 

 

ZADANIA DLA NAUCZYCIELI

Zadania dla nauczycieli z zespołu TIK

MODUŁ I

Zadanie nr 1.

Dowiedz się, co obecnie umieją twoi uczniowie w zakresie korzystania z technologii informacyjno – komunikacyjnych i w jaki sposób wykorzystują posiadane umiejętności w uczeniu się:

·         Jakie materiały przygotowują do lekcji stosując TIK?

·         Jakie programy wykorzystują najczęściej podczas nauki w szkole i w domu?

·         Jakie prace domowe wykonali za pomocą komputera – na twoje lekcje, na zajęcia z innych przedmiotów/zajęcia pozalekcyjne?

Zadanie nr 2.

Dokonaj weryfikacji dowolnej prezentacji PowerPoint, przygotowanej przez siebie, innego nauczyciela lub ucznia, pod kątem przestrzegania prawa autorskiego. Swoje spostrzeżenia i wnioski przekaż koordynatorowi, aby mógł podzielić się refleksjami na ten temat z innymi uczestnikami kursu.

MODUŁ II

ZADANIE NR 1 DLA NAUCZYCIELA

a) Zapoznaj się z materiałem modułu II, który otrzymałaś/ otrzymałeś od koordynatora. Zwróć szczególną uwagę na treści dotyczące określania celów uczenia się ucznia i formułowania kryteriów sukcesu.

b) Zaplanuj lekcję – cel i kryteria sukcesu do lekcji. Podaj przykładowe narzędzia TIK, które zamierzasz wykorzystać w tej lekcji oraz cel ich zastosowania. Propozycję wpisz do pliku „Zadanie nauczyciela” i wyślij koordynatorowi, aby mógł dołączyć plik do swojego sprawozdania w kursie.

ZADANIE NR 2 DLA NAUCZYCIELA

Przedyskutuj z innymi nauczycielami swoją propozycję lekcji z TIK oraz zawartość „Szablonu do opisu dobrej praktyki”. W ten sposób przygotujesz się do wpisania przeprowadzonej lekcji w Szablon.

ZADANIE NR 3 DLA NAUCZYCIELA (dla chętnych)

Jeśli masz duże doświadczenie w stosowaniu TIK i chcesz podzielić się osobistym doświadczeniem z innymi nauczycielami w szkole i kursie, możesz swój pomysł dobrej praktyki umieścić w szablonie, który otrzymałaś/ otrzymałeś od koordynatora (Szablon do opisu dobrej praktyki TIK). Jest to zadanie całkowicie dobrowolne.

MODUŁ III

ZADANIE NR 1 DLA NAUCZYCIELA

a) Zapoznaj się z przykładami dobrych praktyk TIK, które otrzymałaś/ otrzymałeś od

koordynatora oraz z materiałami zamieszczonymi na stronie:

http://www.ceo.org.pl/pl/cyfrowaszkola/dobre-praktyki/polskie-szkoly

Prześledź je pod kątem celowości wykorzystania technologii informacyjnej i wpływu TIK na realizację wymagań podstawy programowej.

b) Zastanów się, które z przedstawionych pomysłów mogłabyś/ mógłbyś powtórzyć ze swoimi uczniami. Wyciągnij wnioski dotyczące możliwości wykorzystania tych pomysłów w swojej praktyce. Przekaż je koordynatorowi mailem w ustalonym terminie tak, aby mógł je dołączyć do swojego sprawozdania.

ZADANIE NR 2 DLA NAUCZYCIELA

a) Przygotuj zajęcia dla uczniów, w których wykorzystasz TIK, aby zrealizować wymagania podstawy programowej albo rozwijać umiejętności uczniów związane z ich zainteresowaniami. Po przeprowadzonej lekcji sformułuj wnioski dotyczące korzyści, jakie uczniowie wynieśli z zastosowania TIK na lekcji. Określ, w jakim stopniu oraz w jakim momencie lekcji zastosowanie TIK było lepszym rozwiązaniem niż wykorzystanie metod tradycyjnych? Swoje refleksje i spostrzeżenia prześlij mailem do koordynatora.

b) Wypełnij formularz do opisu dobrej praktyki, wyślij go mailem do koordynatora w ustalonym razem z nim terminie. Wydrukuj opis i przyjdź z nim na spotkanie nauczycieli. Dobre praktyki wybrane/stworzone podczas spotkania koordynator zamieści w swoim sprawozdaniu w kursie.

MODUŁ IV

 ZADANIE NR 1 DLA NAUCZYCIELA–lekcja z TIK

Zapoznaj się z przykładami narzędzi przedstawionych w plikach: Material_02_narzedzia_TIK_na_lekcje oraz: Material_03_narzedzia_TIK_na_zajecia_pozalekcyjne, które otrzymałaś/ otrzymałeś od koordynatora. Zaplanuj (przygotuj konspekt) i przeprowadź lekcję z zastosowaniem wybranego przez siebie narzędzia TIK.

ZADANIE NR 2 DLA NAUCZYCIELA–Dobra praktyka

Wypełnij formularz do opisu dobrej praktyk ii w ustalony sposób prześlij je koordynatorowi. Zabierz go na spotkanie nauczycieli. Będzie ono poświęcone roli narzędzi TIK w procesie uczenia się uczniów na zajęciach oraz wyborowi przykładów dobrej praktyki w Twojej szkole, aby je popularyzować; koordynator zamieści je w swoim sprawozdaniu w kursie.

ZADANIE NR 3 DLA NAUCZYCIELA (dla chętnych) 

a) Naucz się obsługi wybranego narzędzia TIK (lub wybranych jego funkcji).

b) Zaplanuj, a następnie przeprowadź zajęcia z uczniami, w czasie których wykorzystasz poznane narzędzie oraz sprawdzisz swoje umiejętności. Jeśli uznasz, że warto podzielić się swoim doświadczeniem z innymi nauczycielami, wypełnij materiał „Opis rekomendowanego narzędzia TIK” i zabierz go na spotkanie z koordynatorem. Koordynator zamieści w swoim sprawozdaniu w kursie wybrane opisy rekomendowanych narzędzi TIK. Mile widziane wskazówki dla innych nauczycieli, którzy chcą wypróbować dane narzędzie –jak najłatwiej je poznać i wykorzystać.

Material_02_narzedzia_TIK_na_lekcje IV

Material_03_narzedzia_TIK_na_zajecia_pozalekcyjne IV

MODUŁ VI

Zadanie nr 1 dla nauczyciela – zaplanowanie projektu edukacyjnego

Zastanów się, jakie treści programowe z Twojego przedmiotu nadają się do realizacji metodą projektu a następnie:

 • podaj temat projektu i  wybrane wymagania z podstawy programowej, które zostaną zrealizowane dzięki projektowi
 • zdefiniuj cele projektu i kryteria ich osiągnięcia
 • opisz w kilku zdaniach swój pomysł na realizację;
 • podaj, jakie narzędzia TIK mogłyby pomóc uczniom i Tobie w realizacji tego potencjalnego projektu.

 Zadanie nr 2 dla nauczyciela – zaplanowanie projektu edukacyjnego

Zastanów się, jakie treści podstawy programowej/ programu wychowawczego/ programu profilaktyki/ planu pracy szkoły nadają się do przeprowadzenia projektu między przedmiotowego lub wychowawczego, a następnie:

 • podaj temat projektu (oraz  wybrane wymagania z podstawy programowej, które zostaną zrealizowane dzięki projektowi, jeśli dotyczy on podstawy programowej);
 • zdefiniuj cele projektu i kryteria ich osiągnięcia;   
 • opisz krótko swój pomysł na realizację
 • określ, jakie narzędzia TIK mogłyby pomóc uczniom oraz Tobie w realizacji tego potencjalnego projektu.

 Zadanie nr 3 dla nauczyciela – zaplanowanie projektu edukacyjnego 

Zaplanuj wraz z uczniami miniprojekt edukacyjny z wykorzystaniem TIK, możliwy do przeprowadzenia w czasie 2 – 4 tygodni. Możesz wykonać zadanie samodzielnie lub w parze/ trójce z innymi nauczycielami. Opisując projekt warto skorzystać z przykładowej karty projektu zamieszczonej w materiałach do modułu VI. Możesz też opracować kartę projektu według własnego pomysłu. Pamiętaj jednak, aby podczas planowania oraz w opisie uwzględnić następujące elementy: 

 • cele projektu,
 • kryteria sprawdzające realizację celów, 
 • harmonogram,
 • sposoby monitorowania (przez nauczyciela),
 • prezentacja  (prosimy o podanie pomysłu, a nie relacji).

Po zaplanowaniu projektu uczniowie przystąpią do jego realizacji − odniesiemy się do niej w ostatnim module kursu.

Zadanie obowiązkowe dla nauczyciela – spotkanie z koordynatorem                                                                                                                                                                  

Weź udział w spotkaniu, które zorganizuje koordynator szkolny. Bądź gotowa/ gotowy na przedstawienie swoich planów projektowych i zapoznaj się z propozycjami innych nauczycieli.

Materiał _01_treść modułu VI

Material_04_narzedzia_TIK aneks

Material_05_EZI_zeszyt_inspiracji_2008

 

"Cyfrowa szkoła" lekcja pokazowa

W ramach programu „cyfrowa szkoła” w naszej placówce regularnie odbywają się zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu, w jaki wyposażona jest szkoła w Sońsku. Uczniowie pracują na tablicach interaktywnych, które są w 3 klasopracowniach, oraz korzystają z laptopów. Nauczyciele, rozwijają swoje umiejętności i współpracują z innymi nauczycielami ze szkół, które również przystąpiły do programu. Owocem tej współpracy są lekcje pokazowe dla dzieci, innych nauczycieli i wszystkich chętnych, którzy okazują zainteresowanie nowinkami w edukacji. Jedną z takich lekcji pokazowych prowadziła Magdalena Sobieraj razem z uczniami z klas IVa i IVb.  Lekcja języka angielskiego odbyła się 10 maja. Tak jak na innych lekcjach, uczniowie czynnie uczestniczyli w ćwiczeniach na tablicy interaktywnej, pracowali samodzielnie na laptopach czy prowadzili grupową dyskusję. Po lekcji goście, min. ze szkół w Płońsku i Ojrzeniu, podzielili się refleksjami na temat przeprowadzonych zajęć i użycia sprzętu.