SAMORZĄD SZKOLNY

Samorząd 2017/2018

Samorząd Szkolny – rok szkolny 2017/2018

Przewodniczący –  Dawid Wojdowski – klasa III b (G)
z – ca przewodniczącego – Łukasz Sobiech – klasa VI b
skarbnik – Aleksandra Maruszewska – klasa VII a
sekretarz – Apolonia Wesołowska – klasa VII a

poczet sztandarowy

Poczet sztandarowy – rok szkolny 2017/2018

Karolina Czerwińska – klasa VII a
Błażej Grądzik – klasa VII a
Zuzanna Kalinowska – klasa VII b
Marta Krupińska – klasa VII a
Stella Kruszyńska – klasa VII a
Sylwia Kruszyńska – klasa VII a
Marceli Lewandowski – klasa VII b
Gabriela Mikiewicz – klasa VII b