RADA RODZICÓW

RADA RODZICÓW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SOŃSKU

Rok szkolny 2019-2020

Z A R Z Ą D:

Przewodnicząca: DOMINIKA TETKOWSKA

  • Z-ca przewodniczącej: DOROTA NASIEROWSKA

Sekretarz: SYLWIA GŁOGOWSKA

Skarbnik: EMILIA BOROWIECKA

Członek Zarządu: BARBARA WROŃSKA

Członek Zarządu: DOROTA LEŚNIEWSKA

                           EWA GRZYWACZ

 

KOMISJA REWIZYJNA:

Przewodnicząca: ANNA TOKARSKA – MICHALSKA

Członek: DOROTA ZAGRODZKA

Członek: EWA WILKOWSKA

 


Numer konta RADY RODZICÓW przy Szkole Podstawowej w Sońsku:

45 8218 0003 2001 0009 5484 0001

Wszystkim darczyńcom za wsparcie finansowe z góry dziękujemy.

                                                                            RADA RODZICÓW