RADA RODZICÓW

RADA RODZICÓW Z ODDZIAŁAMI GIMNAZJALNYMI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SOŃSKU

Rok szkolny 2017-2018

Z A R Z Ą D:

Przewodnicząca: DOMINIKA TETKOWSKA

  • Z-ca przewodniczącej: MONIKA WOLNIAK

Sekretarz: EMILIA BOROWIECKA

Skarbnik: PAWEŁ SMOLIŃSKI

Członek Zarządu: BARBARA WROŃSKA

Członek Zarządu: IWONA KOBYŁECKA

KOMISJA REWIZYJNA:

Przewodnicząca: ANNA TOKARSKA – MICHALSKA

Członek: ADAM KRUSZYŃSKI

Członek: DOROTA ZAGRODZKA

 


Numer konta RADY RODZICÓW przy Szkole Podstawowej w Sońsku:

45 8218 0003 2001 0009 5484 0001

Wszystkim darczyńcom za wsparcie finansowe z góry dziękujemy.

                                                                            RADA RODZICÓW