Ewaluacja wewnętrzna

1. Ewaluacja wewnętrzna Szkoły Podstawowej w Sońsku w roku szkolnym 2012-2013

2. Ewaluacja wewnętrzna Szkoły Podstawowej w Sońsku w roku szkolnym 2013-2014

3. EWALUACJA WEWNĘTRZNA – ROK SZKOLNY 2017/2018

4. EWALUACJA WEWNĘTRZNA – ROK SZKOLNY 2018/2019