PROJEKTY UNIJNE

LEPSZY START W PRZYSZŁOŚĆ

RPMA.10.01.01-14-3848/15

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Od września 2016 roku w Szkole Podstawowej im. Szczepana Dobosza w Sońsku realizowany jest Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 „Lepszy start w przyszłość”.
Podczas zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki i  języka polskiego oraz zajęć rozwijających z matematyki i przyrody prowadzonych przez nauczycieli naszej szkoły panuje przyjazna atmosfera. W trakcie lekcji dzieci utrwalają problematyczny materiał edukacyjny oraz rozwijają swoje pasje. Na zajęciach nie brakuje śmiechu i dobrej zabawy. Uczniowie radośnie przychodzą na zajęcia oraz aktywnie biorą w nich udział.