Nauczanie na odległość (16-18.03)

Uczniowie!

W związku z zaistniałą sytuacją w kraju i zawieszeniem zajęć w szkole bardzo prosimy Was o samodzielną pracę w domu.


Edukacja zintegrowana

Klasy III 

Proszę uczniów o wykonanie zadań : karty ćwiczeń z edu. polonistycznej zadania dodatkowe s.89-95,karty matematyczne zad.dodatkowe s.69,podręcznik s.115 zad. 4 i 5,s.116 zad.2 i 3 zad.do wykonania w zeszycie.

Do czytania teksty – Pięknie czytam s.108-110 i Poczytanki s.94-107.Proszę o przeczytanie lektury- "Doktor Dolittle i jego zwierzęta" -Hugh Lofting.

Zachęcamy uczniów do korzystania ze stron edukacyjnych dla dzieci młodszych, np.:
PisuPisu.pl  -  gry edukacyjne dla dzieci, ortografia online, czytanki, trening umysłu
PADLET.COM – strony dla uczniów wykonane z myślą o najmłodszych
Dyktanda online. Ortografia dla dzieci
Strona Centrum Nauki Kopernik
oraz
naszciechanów.pl – edukacja w domu – propozycje miasta Ciechanów

Zapraszamy dzieci i rodziców na ćwiczenia logopedyczne na kanale logopedycznym Rusz Językiem :)

https://www.youtube.com/RuszJezykiem

#logopedia


Matematyka

ZACHĘCAMY WSZYSTKICH UCZNIÓW DO KORZYSTANIA ze stron edukacyjnych, np. MATZOO, MATEMAKS, SZALONE LICZBY,PISTACJA TV, KHAN ACADEMY, MATH.EDU, MATEMATYKA INNEGO WYMIARU, THAT QUIZ, MEGAMATMA, ITP …

Klasa IV
Ułamek jako część całości

  1. Lekcja z e-podręcznika
  2. Materiał dodatkowy
  3. Film z YouTube

Klasa V a

Proszę o wykonanie:

- z PODRĘCZNIKA zadań powtórzeniowych – dział IV – UŁAMKI DZIESIĘTNE – strony 40 – 41;

- ZADAŃ NA TEMAT – strona 42;

- ZADAŃ NA DESER – strony 43 – 44

Rozwiązania zadań zapisujemy w zeszytach do matematyki

- uzupełnienie ćwiczeń z działu IV, które nie zostały jeszcze wykonane w ZESZYTACH ĆWICZEŃ

Klasa VI a i VI b

Proszę o wykonanie:
- zadań z PODRĘCZNIKA – dział V – strona 82 – 92 (Uwaga! Przed rozpoczęciem rozwiązywania równań przeanalizujcie przykłady, a na koniec sprawdźcie poprawność odpowiedzi)
- ćwiczenia w ZESZYTACH ĆWICZEŃ – z tematów 1, 2, 3 z działu RÓWNANIA.

Klasa VII A
Zapisywanie wyrażeń za pomocą równań

Klasa VII B
Proszę o powtórzenie materiału dotyczącego wyrażeń algebraicznych
Zapisywanie i odczytywanie wyrażeń algebraicznych: link:  https://epodreczniki.pl/a/zapisywanie-i-odczytywanie-wyrazen-algebraicznych/DtfhxoeUv
Wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych: link:  https://epodreczniki.pl/a/wartosci-liczbowe-wyrazen-algebraicznych/D13Gy6x5u  

Klasa VIII a

- proszę o rozwiązywanie zadań powtórzeniowych z otrzymanego od nauczyciela „Kalendarza”
- ćwiczcie codziennie swoje umiejętności – na stronie cke.gov.pl w zakładce EGZAMIN ÓSMOKLASISTY – MATERIAŁY DODATKOWE – zamieszczane są zestawy zadań powtórzeniowych przed egzaminem.  (godz. 9.00 – nowe arkusze, godz. 15.00 – odpowiedzi)
- pomocne są również materiały powtórzeniowe zamieszczone w podręczniku do matematyki
Proszę uczniów kl. VIII a o przesłanie swojego kontaktu email na adres:borydze@wp.pl

Klasa VIII b

Proszę o systematyczne rozwiązywanie arkuszy egzaminacyjnych na stronie https://www.cke.gov.pl oraz zadań powtórzeniowych z podręcznika.


Język polski

Klasa VA
Zgodnie z wcześniej przesłanymi zadaniami, przypominam o tym, aby:
- Czytać lekturę „Przygody Tomka Sawyera” Marka Twaina
- Zapoznać się z zadaniami z podręcznika dotyczącymi listu oficjalnego, wykonać zadania z zeszytu ćwiczeń oraz napisać list oficjalny (zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami).
- Proszę o przesłanie listów do 23.03.20r. drogą mailową najlepiej za pomocą Worda w formie załącznika (ewentualnie skan lub zdjęcie). Mój e-mail: ena2724@op.pl

Klasa VIA
Proszę o utrwalenie wiadomości z rozdziału Nasze korzenie (s.126-220 podręcznik) oraz     o czytanie lektury Szatan z siódmej klasy. Przeczytajcie proszę tekst z podręcznika s.226 pt. Rycerze,damy i Najświętsza Panna oraz odpowiedzcie pisemnie w zeszycie na pytania z ćw. 2a s. 230 z podręcznika. Proszę o podpisanie pracy imieniem i nazwiskiem. Odpowiedzi prześlijcie drogą mailową (skan lub zdjęcie) na adres malgosia12-0@gazeta.pl na czwartek 19.03.2020r.

Klasa VIb
Proszę o utrwalenie zasad pisowni nie z różnymi częściami mowy oraz o wykonanie wszystkich ćwiczeń z podręcznika  w zeszycie dotyczących tekstu W obronie córek s.220 (ćw. 1,2,3,4 s.222; ćw. 5,6,7,8,9,10,11 s. 223 i podpisanie pracy imieniem i nazwiskiem),przesłanie mi drogą mailową na adres malgosia12-0@gazeta.pl   na czwartek 19.03.2020r. Ponawiam prośbę o powtarzanie informacji z rozdziału Nasze korzenie (s. 126-220) oraz o czytanie lektury Ania z Zielonego Wzgórza.

Klasa VIIb
Proszę o wykonanie ćwiczeń 1-10 z zeszytu ćwiczeń część 1., s. 102-106 i przesłanie mi ich (skan lub zdjęcie) drogą elektroniczną na adres malgosia12-0@gazeta.pl na czwartek 19.03.2020r. (proszę o podpisanie pracy imieniem i nazwiskiem) oraz ponawiam prośbę o czytanie lektury "Zemsta" Aleksandra Fredry.

KLASA VIIA
Zdalne lekcje z gov- pracujemy zgodnie z informacjami podanymi na naszej grupie-pozdrawiam.

Temat: Składnia – zebranie i powtórzenie wiadomości

Powtórzę wiadomości na temat składni w języku polskim.

Temat: Słowotwórstwo. Wyraz podstawowy i pochodny

Nauczę się, czym są wyrazy podstawowe i pochodne.

Temat: Powtórzenie wiadomości o środkach poetyckich.
Powtórzę wiadomości o środkach poetyckich: fonetycznych, semantycznych, słownikowych, składniowych. Proszę o wykonanie ćwiczeń z Zeszytu ćwiczeń od str.111 do 114 włącznie.

Temat: Kamienie na szaniec Aleksandra Kamińskiego przykładem literatury faktu.
( dokładne informacje na grupie)

Temat: Życie w okupowanej Warszawie.
( dokładne informacje na grupie)

KLASA VIII A i VIII B

Zdalne lekcje z gov- pracujemy zgodnie z informacjami podanymi na naszych grupach, wykonujemy też codziennie zadania z CKE-pozdrawiam.

Marzec – tydzień 1

Lekcja 1. O sztucznej inteligencji i prawdziwym społeczeństwie

Zdobędę wiedzę dotyczącą sztucznej inteligencji.

Lekcja 2. Tłumaczenia Szekspira

Zdobędę wiedzę na temat dramatów Szekspira.

Lekcja 3. Stepy akermańskie

Poznam fragment „Sonetów krymskich" Adama Mickiewicza.

Lekcja 4. Tatry i Kazimierz Przerwa-Tetmajer

Zdobędę wiedzę dotyczącą Kazimierza Przerwy-Tetmajera.

Lekcja 5. Gwary

Zdobędę wiedzę na temat gwar polskich.


Chemia

Klasa VII

Proszę w oparciu o podręcznik zapoznać się z tematem 23 str. 130, dokładnie przeanalizować zamieszczone tam  przykłady 23 – 26 i rozwiązać  w zeszycie zadania 1 -7 str. 136

Klasa VIII

Utrwalić węglowodory – przerobić samodzielnie ostatni temat i zrobić notatkę w zeszycie str.131
W zeszycie rozwiązać zadania 1-9 str.133


Geografia

Klasy V

Proszę o wykonanie :
Przypomnienie zagadnień do bieżącego tematu.
Wykonanie albumu, plakatu lub makiety na temat  jednej wybranej wyżyny lub niziny w Polsce.
Proszę na bieżąco sprawdzać informacje.

Klasy VI

Proszę o wykonanie :
Przypomnienie zagadnień do zapowiedzianego  sprawdzianu "Środowisko przyrodnicze i ludność Europy"
Wykonanie pracy  w zeszycie, temat "Opisz położenie, ludność,  walory kulturowe i turystyczne Danii i Węgier". W razie problemów proszę pisać drogą elektroniczną msepczynska@wp.pl
Proszę na bieżąco sprawdzać informacje.

Klasy VII

Proszę o wykonanie :
Przypomnienie zagadnień do zapowiedzianego sprawdzianu.
Wykonanie pracy i przysłanie  mi na adres msepczynska@wp.pl do 20 marca 2020r. Temat pracy ,,Opisz rolnictwo w Polsce na tle wybranych 5 państw Europy’’. Pracę trzeba podpisać imieniem i nazwiskiem. Praca może być w formie opisu lub prezentacji.
Proszę na bieżąco sprawdzać informacje.

Klasa VIIIa

Proszę o wykonanie :
Opisanie w zeszycie Amazonki (położenie, klimat, szata roślinna, szata zwierzęca, ochrona środowiska)
Przypomnienie wybranych państw i stolic Ameryki Północnej i Ameryki Południowej
Proszę na bieżąco sprawdzać informacje. 

Klasa VIIIb

Proszę o wykonanie :
Cyklony tropikalne i tornada w Ameryce Północnej i Ameryce Południowej – powstawanie, skutki oraz zapobieganie (pracę wykonaj  w zeszycie)
Uzupełnienie informacji na mapie  Ameryki Północnej i Ameryki Południowej
Proszę na bieżąco sprawdzać informacje.


Biologia

Klasy V
 
Wykonanie pracy  w zeszycie, temat pracy ,, Opisz 5 ciekawostek biologicznych’’. Każda ciekawostka biologiczna musi zawierać: opisana  na pół strony lub więcej ze zdjęciem lub rysunkiem, opisem.  Proszę nauczyć się jednej ciekawostki na ocenę.
Przypomnienie zagadnień do zapowiedzianego sprawdzianu.
Proszę na bieżąco sprawdzać informacje.

Klasy VII

Przerobić tematy do końca działu „Regulacja nerwowo – hormonalna”.
(Zapisać tematy takie jak w podręczniku i wykonać krótką notatkę)
Sprawdzić swoją wiedzę w oparciu o test „Wiesz czy nie wiesz?” str.191

Klasy VIII

Zapoznaj się z tematami lekcji „ Czym jest ekosystem?” s. 116 oraz „ Zależności pokarmowe” str.121. Wpisz tematy do zeszytu i pisemnie wykonaj ćwiczenia zamieszczone pod tymi tematami.


Fizyka

Klasy VII

Proszę o opracowanie jednego z wymienionych tematów i wysłanie do dnia 23.03.2020 na adres malafa@wp.pl
Praktyczne zastosowanie prawa Pascala
Praktyczne zastosowanie prawa Archimedesa
Temat dowolny – wasze zainteresowania ściśle związane z fizyką. Mogą być również ciekawostki niekoniecznie związane z omawianymi tematami na lekcjach np. promieniowanie jądrowe, alternatywne źródła energii itp.
W razie potrzeby proszę pisać na podany adres.

Proszę o realizację tematów:

Ruch jednostajny prostoliniowy https://epodreczniki.pl/a/ruch-jednostajny-prostoliniowy/DJxXtwp8w 
Rysowanie i analiza wykresów zależności drogi i prędkości od czasu w ruchu jednostajnym prostoliniowym https://epodreczniki.pl/a/rysowanie-i-analiza-wykresow-zaleznosci-drogi-i-predkosci-od-czasu-w-ruchu-jednostajnym-prostoliniowym/D11WvCxv4

Rozwiązywanie zadań dotyczących ruchu jednostajnego prostoliniowego https://epodreczniki.pl/a/rozwiazywanie-zadan-dotyczacych-ruchu-jednostajnego-prostoliniowego/DeMyAqDQ1

W zeszycie proszę zapisać temat: Ruch jednostajny prostoliniowy  (podręcznik strony 128-134) i sporządzić notatkę (definicja ruchu, wzory) a następnie wykonać zadania strona 133 – 134.
Po otrzymaniu wszystkich waszych adresów będę wysyłać dalsze informacje bezpośrednio. . Proszę pamiętać o zadanej pracy domowej i wysłaniu jej na adres malafa@wp.pl

Klasy VIII

Proszę o realizację tematów:

Oddziaływania magnetyczne  https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/przedmioty7

W zeszycie proszę zapisać temat : Bieguny magnetyczne (podręcznik str 119 -127) i sporządzić notatkę  w tym rysunki,  a następnie wykonać zadania strony 126-127
Po otrzymaniu wszystkich waszych adresów będę wysyłać dalsze informacje bezpośrednio. Proszę pamiętać o zadanej pracy domowej i wysłaniu jej na adres malafa@wp.pl


Przyroda

Proszę o wykonanie :
Przypomnienie zagadnień do zapowiedzianego sprawdzianu.
Wykonanie pracy  w zeszycie, temat pracy ,, Opisz 4 ciekawostki przyrodnicze na pół strony lub więcej ze zdjęciem lub rysunkiem, opisem.  Proszę nauczyć się jednej ciekawostki na ocenę.
W razie problemów proszę pisać drogą elektroniczną msepczynska@wp.pl

Proszę na bieżąco sprawdzać informacje.


Język angielski

klasa II

-utrwalanie słownictwa związanego z jedzeniem
 
klasa III a i b

- proszę utrwalać słownictwo z rozdziału 5 (czynności dnia codziennego + zegar)

klasa IV

- utrwalenie słownictwa ze strony 67, 69
- przeczytać tekst str. 70
- w zeszycie odpowiedzieć na pytania do tekstu; ćwiczenie 3 str. 70

klasa Va

- proszę przeczytać tekst ze str. 87 w podręczniku
- w zeszycie zrobić ćwiczenia: 3 i 5 str.87 (w ćw. 5 przetłumaczyć wyrażenia)
- w zeszycie ćwiczeń uzupełnić str. 54
- utrwalać czas przeszły Past Simple i czasowniki nieregularne

Klasa VB

Proszę o wykonanie następujących zadań:
-Utrwalić znajomość czasowników nieregularnych (zostały do napisania dwie kartkówki!)
- Utrwalić znajomość czasu Past Simple
- Uzupełnić w zeszycie przedmiotowym tematy:
1. Topic: Can I barrow your trainers?
- przeczytać informacje z podręcznika s. 86
- przepisać i przetłumaczyć fioletową ramkę „Asking for and giving or refusing permission”
- wykonać ćw. 1-4 s.53. (zeszyt ćwiczeń)
2. Topic: „Pocket money” – reading the text.
- przeczytać tekst z podręcznika s. 87
- przepisać i przetłumaczyć słownictwo z ramki „Jobs at home”
- wykonać ćwiczenia 1-5 ze s.54 (zeszyt ćwiczeń)

klasa VIa

-słownictwo str. 81,83,87
-przeczytać tekst str. 82 i w zeszycie odpowiedzieć na pytania do tekstu; ćw 2, str. 82
-przeczytać tekst str. 84 i w zeszycie odpowiedzieć na pytania do tekstu; ćw 2, str. 84
- utrwalać czasowniki nieregularne

klasa VIb (grupa p. Sobieraj)

- utrwalenie czasu Present Perfect
- uwalenie słownictwa z działu 6
- na podstawie przykładowych przepisów ( podręcznik str. 88) proszę o napisanie przepisu na dowolną potrawę w języku angielskim w zeszycie.

Klasa VIb (grupa p. Przewodowskiej)

Proszę o wykonanie następujących zadań:
- Zapoznać się z wiadomościami dotyczącymi napisania przepisu kulinarnego z podręcznika s.88 i samodzielnie napisać przepis na wybraną przez siebie potrawę. Proszę o przesłanie przepisów do 23.03.20r. drogą mailową najlepiej za pomocą Worda w formie załącznika (ewentualnie skan lub zdjęcie). Mój e-mail: ena2724@op.pl
- Utrwalić znajomość czasu Present Perfect
-Utrwalić znajomość słownictwa z Unitu 6

Klasa VIIA/B

Proszę o wykonanie następujących zadań:
- Uzupełnić kserówkę dotyczącą rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych
-Utrwalić znajomość rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych (wiadomości z zeszytu)
- Uzupełnić w zeszycie przedmiotowym tematy:
1. Topic: Symptoms and illnesses.
- przeczytać informacje z podręcznika s. 73
- przepisać poniższe słownictwo do zeszytu (i utrwalić):
Symptoms  – objawy
feel sick / ill – czuć się chorym
have a headache / a stomachache /a sore throat / a high temperature / a cough – mieć ból głowy / ból brzucha / ból gardła / wysoką temperaturę / kaszel
cough / sneeze – kaszleć / kichać
Illnesses – choroby
I’ve got hay fever / the flu / a cold / a food allergy – Mam katar sienny / grypę / przeziębienie / alergię pokarmową.
- wykonać ćw. 1 i 2 s.69 (zeszyt wiczeń)
2. Topic: Talking about health and illnesses.
- przeczytać informacje z podręcznika s.74 (m.in. dialog)
- przepisać poniższe słownictwo do zeszytu ( i utrwalić):
Health and illness – zdrowie i choroba
Asking what  the problem is – Pytanie o problem
What’s the matter? / What’s wrong? – Co się stało?
How are you feeling? – Jak się czujesz?
Talking about symptoms – Opowiadanie o objawach
I feel sick / ill / terrible – Czuję się chory / okropnie.
I’ve got a stomachache / a headache / toothache / a temperature / a sore throat / a cold / the flu – Mam ból brzucha / ból głowy / ból zęba / temperaturę / ból gardła / przeziębienie / grypę.
My leg / back hurts – Boli mnie noga / plecy.
Advice – rady
Sit down – Usiądź.
Have some water – Napij się wody.
You should lie down / stay in bed / make an appointment with the doctor / go to hospital– Powinieneś się położyć / zostać w łóżku / umówić się na wizytę do lekarza / iść do szpitala.
You should take an aspiryn / a tablet / some medicine – Powinieneś wziąć aspirynę / tabletkę / leki.
- wykonać w zeszycie ćw.5 s. 74 (z podręcznika)
- wykonać ćw. 1-4 s.70 (zeszyt ćwiczeń).
UWAGA! Wszyscy uczniowie mogą wykonywać zadania utrwalające znajomość słownictwa na stronie internetowej https://quizlet.com/pl
Na stronie wyszukujemy wydawcę naszego podręcznika PearsonCentralEurope jako użytkownik, następnie tytuł książki z poziomem oraz rozdział.

klasa VIIIb

- proszę o wykonanie zadać egzaminacyjnych z zeszytów ćwiczeń
- zalecam korzystanie z przykładowych testów egzaminacyjnych ze strony CKE

wszystkim uczniom polecam stronę quizlet, gdzie można powtarzać słownictwo w przyjemny sposób  
https://quizlet.com/pl
na stronie należy wyszukać wydawcę naszego podręcznika
PearsonCentralEurope jako użytkownik
następnie tytuł książki z poziomem oraz rozdział.


Język rosyjski

Klasa VII

Rozwiązania proszę przesłać do dnia 23.03.2020 na adres annazdunek19@gmail.com. Odpowiedzi na pytania można udzielać w języku polskim. Na karcie odpowiedzi napiszcie swoje imię , nazwisko i  klasę.
Zadania

Na podstawie tekstu odpowiedz na pytania. Odpowiedzi udzielaj w języku polskim

Хай! Меня зовут Сергей. Я живу в Москве.  Я прожил здесь четырнадать лет. В школе мы учим иностранные языки: английский и французкий. Русский это мой родной язык.
У меня небольшая семья: мама, папа, брат и я. Вот сестра папы , тётя Галя. Брата зовут Лукаш, ему двадцать один год. Мою маму зовут Анна. Моей маме сорок два года. Моего папу зовут  Игорь, ему сорок семь лет.
Сколько лет Сергею?______________________________________
Где живет семья Сергея? __________________________________
Сколько лет его брату?___________________________________
Как зовут его маму и тёти? _________________________________
Кто Игорь для Сергея и сколько лет Игорью? _________________________________________________________
Какие языки знает Сергей?
________________________________________________________

Podane zdania przetłumacz na język polski

Англичане говорят по – английски.
_________________________________________________________
Мы любим смотреть телевизор и играть в баскетбол или в в волейбол.
_________________________________________________________
У Клары фрукты и овощи.
________________________________________________________
Я уже несколько лет живу в деревне.
________________________________________________________
Франция – это родина французов.
________________________________________________________
Моя семья мальенькая :  мама, папа, сестра и я.
________________________________________________________

Zrób krzyżówkę , której hasłami będą nazwy mebli w języku rosyjskim. Głównym hasłem ma być nazwa najdłuższej rzeki w Europie – pisana literami rosyjskimi. Napiszcie jaka jest jej długość i do jakiego morza wpada.

Klasa VIII

Rozwiązania proszę przesłać do dnia 23.03.2020 na adres annazdunek19@gmail.com. Odpowiedzi na pytania można udzielać w języku polskim. Na karcie odpowiedzi napiszcie swoje imię , nazwisko i  klasę.

Zadania

W oparciu o tekst odpowiedz na pytania

Утром за покупками всегда ходит мама Ани. Она любит покупать продукты в универсаме недалеко от дома. Она обычно покупает хлеб, булки, молоко, йогурты и творог. Иногда она берёт также яйца, сливки, сахар, чай и кофе. Один раз в неделю, в пятницу или субботу, семья Ани  покупает продовольсвенные продукты в гипермаркете на окраине города. Там они покупают муку, рис, макароны, фрукты и овощи,ветчину. Папа говорит , что  любит делать покупки магазинах, потому что там большой выбор продуктов.
Кто ходит за покупками? __________________________________
Что обычно покупает мама Ани? ___________________________
Где один раз в неделю ездит семьяАни?______________________
Что они покупают в гипермаркете? _________________________
Где любит любит делать покупки папа Ани и почему?
__________________________________________________________

Podane zdania przetłumacz na język rosyjski

Мой брат купил банку кофе, коробку конфет, пачку чая и бутылку апельсиного сока.
__________________________________________________________
Михаил и Павел всегда покупают газеты в киоске.
__________________________________________________________
В субботу Оля и Игорь были в магазине «1001 мелоч» и купили: флешку, наушники, шнурки и три цветные карандаша.
__________________________________________________________
Сколько стоят сливки и пакет молока?
___________________________________________________________
Вы платите наличными или кредиткой?
___________________________________________________________
Zrób krzyżówkę, której hasłami będą nazwy produktów spożywczych w języku rosyjskim, a głównym hasłem ma być stolica Kraju Nadmorskiego. Napiszcie z czego słynie to miasto i gdzie się znajduje.


HISTORIA

Klasa IV

Przeczytać temat  z podręcznika ze strony 94-97
Wykonaj ćwiczenie 2 z podręcznika s. 97  do zeszytu

Klasa Va i Vb

Przypomnienie zagadnień do zapowiedzianego sprawdzianu oraz pracy grupowej Sztuka romańska lub sztuka gotycka . Praca może być w formie opisu lub prezentacji. prześlij na adres: tomekrokicki@gazeta.pl i do 24.03.2020 (oprócz tych co wcześniej oddali)

Klasa VI a i VI b

Przeczytaj temat z podręcznika s. 169- 172
Napisz w zeszycie wykorzystując dowolne źródła informacje dotyczące Orderu Virtuti Militari np. za jakie zasługi jest ono przyznawane, kiedy zostało uchwalone

Klasa VII a i VII b

VII a -  Przypomnieć zagadnienia  na sprawdzian , wykorzystując dowolne źródła zrób notatkę w zeszycie na temat Ligii Narodów.
VII b – przeczytać temat z podręcznika s. 180 – 183 i w zeszycie napisać ćwiczenie 1 s. 183

Klasa VIII a i VIII b

VIII b – Przeczytaj temat z podręcznika s. 193 -197. Wykonaj pracę pisemną na temat „Osiągnięcia gospodarcze, kulturalne i sportowe za rządów E. Gierka” Praca może być w formie opisu lub prezentacji. prześlij na adres : tomekrokicki@gazeta.pl i do 24.03.2020
VIII a – Przeczytaj temat z podręcznika s. 182 – 186. W zeszycie odpowiedz na pytanie 3 s.186