Nauczanie na odległość cz. II (19.03.2020)

Uczniowie!
W związku z zaistniałą sytuacją w kraju i zawieszeniem zajęć w szkole bardzo prosimy Was o samodzielną pracę w domu.


Matematyka

Wszystkie klasy zapraszamy do przerabiania Zdalnych lekcji na portalu gov.pl


Język polski

Klasa VIB
Zdalne lekcje z Portal.Gov.pl

Temat: Powtórzenie wiedzy o czasowniku (proszę o zapis w zeszycie)

Powtórzę wiadomości o części mowy – czasowniku.
Lekcja z e-podręcznika https://epodreczniki.pl/a/rycza-w-klasie-dokazuja-czyli-czasownik-w-akcji/D1747PV3m
Materiał dodatkowy
Proszę o stosowanie się do poleceń i wykonanie ćwiczeń znajdujących się na stronie internetowej.

Temat: Średniowieczni rycerze (proszę o zapis w zeszycie)

Przeczytajcie proszę tekst z podręcznika s.226 pt. Rycerze, damy i Najświętsza Panna oraz odpowiedzcie pisemnie w zeszycie na pytania z ćw. 2a s.230 z podręcznika. Odpowiedzi prześlijcie drogą mailową (skan lub zdjęcie) na adres malgosia12-0@gazeta.pl na poniedziałek (23.03.2020r.).
Zachęcam do obejrzenia fragmentów filmów z inscenizacji bitwy pod Grunwaldem (dostępne w internecie).
 
Klasa VIA
Zdalne lekcje z Portal.Gov.pl

Temat: Powtórzenie wiedzy o czasowniku (proszę o zapis w zeszycie)
Powtórzę wiadomości o części mowy – czasowniku.
Lekcja z e-podręcznika https://epodreczniki.pl/a/rycza-w-klasie-dokazuja-czyli-czasownik-w-akcji/D1747PV3m
Materiał dodatkowy
Proszę o stosowanie się do poleceń i wykonanie ćwiczeń znajdujących się na stronie internetowej.

Klasa VIIB
Zdalne lekcje z Portal.Gov.pl

Temat: Słowotwórstwo. Wyraz podstawowy i pochodny (proszę o zapis w zeszycie)
Nauczę się, czym są wyrazy podstawowe i pochodne.

Lekcja z e-podręcznika https://epodreczniki.pl/a/jak-tworza-sie-slowa/DogVfmGjI
Materiał z YouTube
Materiał ze Scholarisa

Proszę o stosowanie się do poleceń i wykonanie ćwiczeń znajdujących się na stronie internetowej.

Temat: Rozmawiajmy o stereotypach w rodzinie (proszę o zapis w zeszycie)

Proszę o przeczytanie tekstu S. Mrożka pt. Na łonie rodziny s. 192 podręcznik. Po przeczytaniu tekstu uzupełnijcie w zeszycie tabelę, w której zgromadzicie informacje na temat bohaterów (ćw. 1. s. 193 podręcznik). Następnie przepiszcie do zeszytu definicję stereotypu ze s. 193 podręcznik. Po zapoznaniu się z pojęciem stereotypu uzupełnijcie w zeszycie schemat (ćw. 3. s. 193 podręcznik). Potem zapoznajcie się z utworem K. I. Gałczyńskiego ze s. 194 z podręcznika i ustnie wykonajcie zadania związane z tekstem (ćw. 4. s. 195 – bez podpunktu e).

Zadane: Napisz w zeszycie kilkuzdaniową wypowiedź na wybrany temat:
Stereotyp matki i ojca w reklamie.
Przełamywanie stereotypów roli mężczyzny i kobiety w reklamie.

Pracę należy napisać na poniedziałek (23.03.2020r.) i przesłać na mój adres mailowy (malgosia12-0@gazeta.pl).

Zachęcam do odtworzenia spotu Almette. Puszysty smak natury (stereotyp idealnej rodziny) czy reklamy Grześki. Zero bujdy (przełamanie stereotypu).
Spoty są dostępne w internecie. Dodatkowe informacje będą zamieszczane na Waszych pocztach, dlatego proszę o ich sprawdzanie.


Biologia

Klasa VI
Utrwalamy wiadomości o rybach, płazach i gadach.
Proszę  pisemnie wykonać ćwiczenia 1-3 str. 96, 1-3 str.102 (płazy)
oraz 1-4 str. 106 i 1-4 str. 111 (gady).
Można poszerzyć swoją wiedzę wchodząc na platformy: epodreczniki.pl lub zdalne lekcje gov.pl
Proszę sprawdzić swoją wiedzę w oparciu o test „Wiesz czy nie wiesz?” str.115
Wykonane ćwiczenia proszę nadsyłać  w terminie do 25 marca na adres m.ruszczycka1@wp.pl


Przyroda

Proszę o zapisanie tematu lekcji w zeszycie

Temat: Zdrowy styl życia

Proszę o zapoznanie się z tematem lekcji str. 114-118 , film na YouTube
Przerysuj i uzupełnij piramidę zdrowia  (pracę wykonaj w zeszycie) Możesz narysować produkty lub napisać w piramidzie.
Zaproponuj przepis na zdrową sałatkę (pracę wykonaj w zeszycie)


Plastyka

Klasa IV
Proszę zapisać temat lekcji w zeszycie.

Temat: Techniki rysunkowe

Na kartce A4 wykonaj rysunek "Wielkanocna pisanka". Narysuj duże jajko na kartce.  Zastosuj jak najwięcej technik plastycznych i materiałów plastycznych  np; pastele, bibuła, farby, sznurek, gazeta, wełna itp… Praca jest inspiracją twojej wyobraźni.

Klasa VIIA, VIIB

Proszę zapisać temat lekcji w zeszycie.

Temat: Analiza dzieł sztuki

Zapoznaj się z tematem lekcji z podręcznika str. 52-64.
Pod tematem lekcji wyjaśnij pojęcia: dzieło sztuki.
Wymień środki plastyczne jakie mogą być zastosowane do tworzenia dzieł sztuki.
Wymień 5 słynnych dzieł sztuki oraz kto jest twórcą tego dzieła.


Język angielski

klasa V a
Topic: "A great day out" – reading the text
przeczytajcie proszę tekst ze str. 88,  w zeszycie wypiszcie i przetłumaczcie słówka, których nie znacie oraz zwroty:
first – po pierwsze, najpierw
then – następnie, wtedy
after that – po tym
w zeszycie ćwiczeń: ćw. 3,4,5 str. 55

temat jutrzejszych zajęć – Topic: Unit 6 – revision.
powtarzamy wiadomości z rozdziału 6, a sprawdzian napiszemy po powrocie 
w zeszytach zróbcie ćw. 3 i 5 str. 90 z podręcznika, a w zeszycie ćwicz. str. 56

W razie pytań lub wątpliwości piszcie na adres: iwonaszer@tlen.pl
Powodzenia i do usłyszenia w następnym tygodniu :)  

klasa VIII a
pracujemy zgodnie z informacjami umieszczanymi na grupie
przypominam, że przez najbliższe 2 tyg. uczycie się słówek z rozdziału 13
Powodzenia.

Religia

Witam serdecznie !

Kl. I zachęcam do codziennej modlitwy z rodzicami. Warto modlić się poznanymi w tym roku szkolnym modlitwami, umieszczonymi na końcu podręcznika ucznia.

Kl. II zachęcam do wspólnej codziennej modlitwy z rodzicami. Warto obejrzeć film "Największy z cudów"

Kl. III proszę o codzienną modlitwę, wskazane jest odmawianie całego pacierza, jaki obowiązuje uczniów przygotowujących się do I Komunii Świętej. Nadto proszę wszystkich uczniów klas trzecich o nauczenie się formuły pierwszej spowiedzi świętej, znajdziecie ją na stronie 180 w podręczniku.

Kl.IV kto z uczniów klasy IV nie zaliczył jeszcze wszystkich pytań z katechizmu, niech wykorzysta ten czas na naukę. Proszę również o naukę wszystkich obowiązujących modlitw, zarówno z pierwszej, jak i drugiej części. Wskazana jest codzienna modlitwa pacierzowa. Byłoby wspaniale, gdybyście razem z rodzicami codziennie wieczorem odmówili jedną Tajemnicę Różańca w intencji wszelkich trudności spowodowanych koronawirusem na świecie.

Kl. V i VI zachęcam do codziennej modlitwy pacierzowej i różańcowej. Zachęćcie też swoich rodziców. Proponuję obejrzeć filmy pt. "Ksiądz Bosko apostoł młodzieży" oraz "Niebo istnieje…naprawdę"


Geografia

klasy VIIa i VIIb 

Proszę o zapisanie do zeszytu tematu lekcji:

Temat: Produkcja roślinna w Polsce

  1. Zapoznaj się z tematem lekcji str. 128-130
  2. Wykonaj ćwiczenia w zeszycie

Zadanie 1. Na podstawie analizy struktury użytkowania gruntów w Polsce określ, czy zdania są prawdziwe, czy fałszywe. Wpisz X w odpowiednie komórki tabeli.


Prawda

Fałsz

Ponad 1/3 powierzchni Polski zajmują lasy.
Użytki rolne stanowią obecnie około 60% powierzchni kraju.
Ponad 2/3 użytków rolnych to grunty orne.
Pastwiska zajmują w Polsce większą powierzchnię niż łąki.Sady należą do użytków rolnychZadanie 2.  Uzupełnij tabelę

Roślina uprawna

Wymagania klimatyczno-glebowe

Rejony upraw w Polsce

Wykorzystanie

pszenica
ziemniaki
jabłka
Buraki cukrowe