Nauczanie na odległość cz. III (20.03.2020)

Uczniowie!

W związku z zaistniałą sytuacją w kraju i zawieszeniem zajęć w szkole bardzo prosimy Was o samodzielną pracę w domu.


Biologia
Klasa VI
Utrwalamy wiadomości o rybach, płazach i gadach.
Proszę  pisemnie wykonać ćwiczenia 1-3 str. 96, 1-3 str.102 (płazy)
oraz 1-4 str. 106 i 1-4 str. 111 (gady).
Można poszerzyć swoją wiedzę wchodząc na platformy:  epodreczniki.pl lub zdalne lekcje gov.pl
Proszę sprawdzić swoją wiedzę w oparciu o test „Wiesz czy nie wiesz?” str.115
Wykonane ćwiczenia proszę nadsyłać  w terminie do 25 marca na adres: m.ruszczycka1@wp.pl
 
Klasa VII
Przerobić tematy do końca działu „Regulacja nerwowo – hormonalna”.
(Zapisać tematy takie jak w podręczniku i wykonać krótką notatkę)
Sprawdzić swoją wiedzę w oparciu o test „Wiesz czy nie wiesz?” str.191
Proszę wykonać pisemnie ćwiczenia 1-5 str. 176 i przesłać  w terminie i na adres: m.ruszczycka1@wp.pl.
Można poszerzyć swoją wiedzę wchodząc na platformy: epodreczniki.pl lub zdalne lekcje gov.pl

 
Klasa VIII
Ćwiczenia zadane pisemnie 1-4 str.120 i 1-3 str.124  przesłać  w terminie i na adres jak wyżej.
Można poszerzyć swoją wiedzę wchodząc na platformy:  epodreczniki.pl lub zdalne lekcje gov.pl

Chemia

Klasa VII
Proszę w oparciu o podręcznik zapoznać się z tematem 23 str. 130, dokładnie przeanalizować zamieszczone tam  przykłady 23 – 26 i rozwiązać  w zeszycie zadania 1 -7 str. 136
Zadane proszę w miarę możliwości przesyłać do 25 marca na adres: m.ruszczycka1@wp.pl

Klasa VIII
Zadane wcześniej zadania 1-9 str. 133 proszę w miarę możliwości przesyłać do 25 marca na adres: m.ruszczycka1@wp.pl