Nauczanie na odległość cz. IV (23.03.2020)

Uczniowie!

W związku z zaistniałą sytuacją w kraju i zawieszeniem zajęć w szkole bardzo prosimy Was o samodzielną pracę w domu.


Edukacja wczesnoszkolna

klasy I a, I b, I c
Z uwagi na  przedłużenie nieobecności w szkole do Świąt Wielkanocnych prosimy o codzienne wykonanie od poniedziałku 23.03.2020 r. jednego tematu dnia z podręcznika i ćwiczeń.
W zeszycie do jęz. polskiego należy napisać nową literę oraz przepisać fragment z czytanki, którą też trzeba nauczyć się czytać.
W zeszycie do matematyki wykonać notatkę z nowymi zagadnieniami według własnego pomysłu.
Po powrocie do szkoły zostanie sprawdzone wykonanie zadań.
W razie problemów prosimy o kontakt telefoniczny, fb lub e- mail.

klasa II
Proszę codziennie ( zaczynamy od 23 marca) realizować kolejne tematy z edukacji polonistycznej i matematycznej. Zaczynamy od tematu " Instrumenty", a kończymy
na temacie " Co nowego na wiosnę"
Omijamy prace plastyczno – techniczne: Zwierzak  i Ramka na zdjęcie. Zadania matematyczne oznaczone wykrzyknikiem traktujemy jako dodatkowe, dla chetnych, za które uczniowie mogą zdobyć plusy (jak do tej pory).
Codziennie poświęcamy 20 minut na czytanie kolejnych tekstów z podręcznika( związanych z daną lekcją) lub czytamy teksty dowolne.
Nadal utrwalamy tabliczkę mnożenia w zakresie 50.
Zachęcam do korzystania w wolnym czasie z gry edukacyjnej  online PisuPisu dla klasy II.


Matematyka

Klasa VIIb
Temat lekcji: Rozwiązywanie równań z jedną niewiadomą z dodawaniem i odejmowaniem

Do wykonania  w zeszycie przedmiotowym: zadanie 2, 3, 4 i 7 z e-podręcznika.  Link: https://epodreczniki.pl/a/rozwiazywanie-rownan/D19oMGK23 
Przed przystąpieniem do obliczeń proszę zapoznać się z przykładami rozwiązań.


Wychowanie fizyczne

Klasa : IV, V, VI, VII, VIII (Chłopcy i dziewczęta)
Zestaw ćwiczeń na cały tydzień
od 23.03.2020  do 29.03.2020
Temat: Zajęcia ogólnorozwojowe w domu.
Proszę wejść w link i ćwiczyć każdego dnia !!!

https://wordwall.net/pl/resource/893767/wychowanie-fizyczne/wf-online-w-domu-%c4%87wiczenia?fbclid=IwAR1tpWTW1VxlYlkR-LJKqLiHbUyEkRJYrcRBREn_obn5WDycQaL-3407umQ

https://www.youtube.com/watch?v=C75aPtGx-e0


Geografia

klasa Va
Proszę o zapisanie tematu lekcji w zeszycie

Temat:  Przez lądy i oceany
1. Zapoznaj się z tematem lekcji str. 86-90
Proszę skorzystać z platformy edukacyjnej:
https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-podstawowa/geografia
www.gov.pl/zdalnelekcje
2. Wykonaj zadania na podstawie mapy świata zamieszczonej na końcu podręcznika lub atlasu geograficznego./zdanie wykonaj w zeszycie/
a) Zapisz nazwy oceanów przecinanych przez:
równik:…………………………………………………………………………………
zwrotnik Raka………………………………………………………………………
b) Zapisz nazwy kontynentów, których wybrzeża są oblewane przez wody Oceanu Spokojnego ………………………………………………………………………………………
c) Zapisz nazwy kontynentów leżących nad Oceanem Indyjskim.
………………………………………………………………………………
d) Ustal, na których półkulach leżą wymienione poniżej kontynenty.
Ameryka Południowa: …………………………………………………………………
Australia:………………………………………………………………….
Antarktyda:…………………………………………………………………

klasa VIb
W zeszycie napiszcie temat lekcji:
Temat: Rolnictwo Danii i Węgier -ćwiczenia
1. Zapoznaj się z tematem lekcji str. 98-103 w podręczniku
Proszę skorzystać z platformy edukacyjnej:
https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-podstawowa/geografia
2. Wykonaj tabelę i porównaj warunki rozwoju rolnictwa Danii i Węgier.
Podziel tabelę na 3 kolumny. W pierwszej kolumnie wstaw: ukształtowanie powierzchni kraju, klimat, gleby, zamożność państwa, od kiedy otrzymuje wsparcie od UE, mechanizacja rolnictwa. W drugiej kolumnie opisz Danię, w trzeciej kolumnie Węgry.
Praca może być wykonana również w innej formie. Pracę proszę wysłać na pocztę elektroniczną msepczynska@wp.pl do kolejnej lekcji. – 30.03.2020r.
Praca może być wykonana w zeszycie lub na komputerze  wysłana jako załącznik. Proszę pracę podpisać imię, nazwisko, klasa.

klasa VIIIa
W zeszycie napiszcie temat lekcji:
Temat: W Amazonii – ćwiczenia
1. Zapoznaj się z tematem lekcji str. 116-121
Proszę skorzystać z platformy edukacyjnej:
https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-podstawowa/geografia
2. Wykonaj polecenie w zeszycie
Korzystając z dostępnych źródeł, przeanalizuj problem nadmiernej wycinki wilgotnych lasów równikowych w Amazonii i zapisz propozycje jego rozwiązania.

klasa VIIIb
W zeszycie napiszcie temat lekcji:
Temat: W Amazonii
1. Zapoznaj się z tematem lekcji str. 116-121
Proszę skorzystać z platformy edukacyjnej:
https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-podstawowa/geografia
2. Proszę  w zeszycie opisać Amazonię (położenie, klimat, florę i faunę, ochrona środowiska)


Przyroda

Proszę o zapisanie tematu lekcji w zeszycie

Temat: Zdrowy styl życia i ćwiczenia                                
1. Proszę o zapoznanie  się z tematem lekcji str. 114-118 , film na YouTube lub https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-podstawowa/przyroda
2.  Zaproponuj w zeszycie  8 ćwiczeń polegających na zdrowym stylu życia.
3.  Napisz w zeszycie jakie są twoje ulubione formy odpoczynku (5-8 form).


Informatyka

Klasa V b
temat: Album fotograficzny – ćwiczenia
Proszę o wykonanie zadania 3 ze strony 79 podręcznika.
Korzystamy z wiadomości z zajęć, które znajdują się w podręczniku. Pracę proszę wysłać na adres: zurawa@gmail.com
W wiadomości proszę napisać Imię i Nazwisko oraz klasę.
Dla osób chętnych (na dodatkową ocenę): Wykonać Dla zainteresowanych.

Klasa VI b
Temat: Trafiony zatopiony. Jak wyszukać podany element w zbiorze?
Proszę przeczytać rozdział 3.3. str. 80-85 i wykonać projekt.
Pracę zapisać i udostępnić (na górze strony jest pomarańczowy przycisk Udostępnij).
Skopiować adres strony i wysłać na adres: zurawa@gmail.com
W wiadomości proszę napisać Imię i Nazwisko oraz klasę.

Klasa VIII b
temat: Algorytmy wyszukiwania i porządkowania.
Proszę zapoznać się z wiadomościami w podręczniku od str: 26-29
1. Rozwiązujemy ćwiczenie 1 str. 27
2. Rozwiązujemy ćwiczenie 3 str. 29
Rozwiązania proszę przesłać na adres: zurawa@gmail.com
W wiadomości proszę napisać Imię i Nazwisko oraz klasę.


MUZYKA

KLASA IV
Temat: Dzieciństwo Fryderyka Chopina.
Przeczytajcie  krótki tekst i zapoznajcie się z perypetiami młodego Frycka, gdy miał tyle lat, co Wy! (podręcznik str. 83 i 85).

Temat: Ludowa zabawa.
Przeczytajcie tekst z podręcznika (str. 88, od: „Kulturę ludową…” do strony 90 do: „…Ma szybkie tempo i skoczny rytm metrum 3/4”) .
Wysłuchajcie Mazura z opery Halka  Stanisława Moniuszki :
https://www.youtube.com/watch?v=kUMnvSnKnpo

KLASA V A i VB
Temat: Śpiewajmy razem- chór. Rodzaje chórów.
Przeczytajcie tekst z podręcznika i pod tematem z lekcji 24.:  Śpiewajmy razem- chór, ze słowniczka muzycznego przepiszcie króciutką notatkę wyjaśniającą znaczenie terminów:  muzyka wokalna, solista, zespół wokalny, chór, a cappella.

Temat: Warsztat muzyczny.
Wysłuchajcie raz jeszcze utworu Bele mama, spróbujcie wykonać układ taneczny do utworu (polecenie w podręczniku pod tematem: Muzyka źródeł). Możecie opracować własny układ taneczny na podstawie tego, co zobaczycie. Będziemy go oceniali- wspólny taniec- po powrocie do szkoły! Powodzenia!
Link do Bele mama:
https://www.youtube.com/watch?v=k-JD_rbhsqM

KLASA VIA i VIB
Temat: Warsztat muzyczny.
Podręcznik strona 116- przepiszcie do zeszytów tekst:  To już wiemy (tylko to, co zakreślone klamrą!). Wykonajcie polecenie 2 ze strony 117- odgadnijcie i wpiszcie do zeszytów nazwy polskich tańców poznanych w klasie 6.
Temat: Instrumenty dęte.
Przeczytajcie tekst pod tematem, str. 120, potem 122- 128 i zapoznajcie się z instrumentami dętymi, ich nazwy(tylko nazwy!) przepiszcie do zeszytów.
Spróbujcie wykonać „żywą” fletnię Pana- instrukcja wykonania na stronie 129 w podręczniku. Za najlepsze prace, po powrocie do szkoły dodatkowa ocena… Powodzenia!

KLASA VIIA i VIIB
Temat: Polonez. Opracowanie artystyczne muzyki ludowej.
Przeczytajcie tekst pod tematem, str. 109-111. Do zeszytów wpiszcie tytuły (są tylko 4 tytuły!) słynnych polonezów.
Wysłuchajcie polonezów: 
Pożegnanie ojczyzny Michała Kleofasa Ogińskiego: https://www.youtube.com/watch?v=eWajYHs4goU 
Poloneza z filmu Pan Tadeusz Wojciecha Kilara: https://www.youtube.com/watch?v=qE44MVA79-A
Poloneza A-dur, op.40,nr1 Fryderyka Chopina: https://www.youtube.com/watch?v=yj19OFNqh4I
Przemyślcie i porównajcie nastrój i charakter wysłuchanych utworów. Powodzenia!


PLASTYKA

KLASA VA i VB
Temat: Kompozycja dynamiczna w sztuce baroku.
Przeczytajcie tekst pod tematem w podręczniku.
W zeszytach ołówkiem B2 i pastelami tłustymi NUMERY PARZYSTE!- wykonajcie na całej stronie projekt zdobienia barokowej  filiżanki- narysujcie bardzo wymyślną filiżankę i nanieście zdobienia własnego pomysłu. Powodzenia! Pracę proszę wyraźnie i czytelnie podpisać TAM, GDZIE RYSUJECIE- NA RYSUNKU, w prawym lub lewym dolnym rogu (imię, nazwisko, klasa, nr dzienniku ), zrobić wyraźne zdjęcie i przesłać na maila: nadia.nannerl@gmail.com

Temat: Kompozycja statyczna w sztuce klasycyzmu.
Przeczytajcie tekst w podręczniku pod tematem lekcji,  NUMERY NIEPARZYSTE! – wykonajcie w zeszytach  na całej stronie ołówkiem B2 i pastelami tłustymi projekt portalu (wejścia z kolumnami , tympanonem) do klasycystycznej willi. Powodzenia! Pracę proszę wyraźnie i czytelnie podpisać TAM, GDZIE RYSUJECIE- NA RYSUNKU ,w prawym lub lewym dolnym rogu (imię, nazwisko, klasa, nr dzienniku ), zrobić wyraźne zdjęcie i przesłać na maila: nadia.nannerl@gmail.com

KLASA VIA i VIB
Temat: Grafika- projekt własnego ex librisu.
W zeszytach na całej stronie, wykonajcie zestawem ołówków miękkich (HB, B2- B8)projekt własnego pomysłu na ex libris (znaku własnościowego danego egzemplarza książki). Powodzenia! Pracę proszę wyraźnie i czytelnie podpisać TAM, GDZIE RYSUJECIE- NA RYSUNKU ,w prawym lub lewym dolnym rogu (imię, nazwisko, klasa, nr dzienniku ), zrobić wyraźne zdjęcie i przesłać na maila: nadia.nannerl@gmail.com

Temat: Rzeźba. Wprowadzenie do tematu.
Przeczytajcie tekst ze stron 72- 77 w podręczniku, ZAPOZNAJCIE SIĘ Z RODZAJAMI RZEŹBY i  ze strony 72 przepiszcie do zeszytów  nazwy rodzajów narzędzi rzeźbiarskich.


TECHNIKA

KLASA IV
Temat: Bezpieczeństwo rowerzysty.
Przeczytajcie dokładnie tekst pod tematem lekcji i wymieńcie w zeszycie w punktach  zasady zapewniające bezpieczeństwo na drodze (prawidłowy sposób zachowania się rowerzysty np. podczas złych warunków atmosferycznych, jak poruszać się bezpiecznie pośród innych uczestników ruchu, co zwiększa bezpieczeństwo rowerzysty- wymieńcie elementy wyposażenia rowerzysty, podajcie najczęstsze przyczyny wypadków drogowych).

Temat: Jak dbać o Ziemię?
W podręczniku przeczytaj tekst  pod tematem lekcji: Jak dbać o Ziemię? Zastanów się i napisz, jak można dbać o Ziemię? Napisz, jak sam segregujesz odpady i co jeszcze można zrobić, by poprawić stan czystości wód, powietrza czy gleby.


Edukacja dla bezpieczeństwa

klasa VIII
Proszę wpisać do zeszytu
T
emat: Oparzenia i odmrożenia
Proszę zapoznać się z tematem lekcji(podręcznik str.104) i w zeszycie wykonać polecenia 1-5
"Sprawdź czy potrafisz" str108. Proszę odpowiadać pełnymi zdaniami lub przepisywać polecenia.


Język angielski

klasa  Ia, Ib, Ic
Proszę o wykonanie prac plastycznych przedstawiających człowieka oraz podpisanie poszczególnych części ciała. Po wykonaniu tej pracy proszę o zrobienie zdjęcia i wysłanie mi na messenger lub z za pomocą poczty elektronicznej  na adres annazdunek19@gmail.com
Prace zostaną ocenione  macie czas do poniedziałku 30.03.2020
W razie pytań lub niejasności proszę się ze mną kontaktować drogą elektroniczną lub przez komunikator messenger.

klasa II
Jeżeli jest możliwość wydrukowania kart obrazkowych docs.google.com/document/d/1zs8AIbo8julZ-85J5d0MrKJemvo3BnEBqXoTc6iewvk/edit to proszę o ich wydrukowanie, i wycięcie. Pobawcie się nimi trochę utrwalając słownictwo np. bingo. Następnie proszę o wklejenie tych kart do zeszytów. Zapytajcie się swoje rodzeństwo lub swoich rodziców czy lubią dany produkt. np. Do you like …..(nazwa produktu)? tak jak to ćwiczyliśmy w szkole.
Następnie podpiszcie produkty zgodnie z prawdą

np. My mum likes …(nazwa produktu)
lub My mum doesn't like …(nazwa produktu)
to też ćwiczyliśmy w szkole.
Jeżeli jednak nie ma możliwości wydrukowania kart to proszę dzieci o narysowanie kilku produktów i podpisanie je w taki sam sposób jak powyżej.
P
o wykonaniu tej pracy proszę o zrobienie zdjęcia i wysłanie mi na messenger lub z za pomocą poczty elektronicznej magdalena.gutowska.sobieraj@gmail.com
Prace zostaną ocenione :) macie czas do poniedziałku 30.03.2020
W razie pytań lub niejasności proszę się ze mną kontaktować drogą elektroniczną lub przez komunikator messenger.

klasa IV (wytyczne na cały tydzień)
P
roszę o przeczytanie dialogu str. 72
Proszę przepisać filetową ramkę str 72 i przetłumaczyć zawarte w niej wyrażenia, następnie proszę o wykonanie ćwiczeń utrwalających to słownictwo: zeszyt ćwiczeń str. 45 ćw 1,2,3,4,5
P
o wykonaniu ćwiczeń proszę o przesłanie mi zdjęcia zarówno zeszytu jak i zeszytu ćwiczeń z wykonanymi zadaniami. można to zrobić za pomocą komunikatora messenger lub pocztą elektroniczną magdalena.gutowska.sobieraj@gmail.com macie czas do piątku 27.03.2020
Proszę o przeczytanie tekstu pt. 'sign language' str. 73 następnie proszę zdecydować czy zdania, do tekstu,są prawdziwe czy fałszywe ćw. 3 str 73.
P
roszę wykonać ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń str 46, ćw. 1,2,3,4,5
O wysłanie tych ćwiczeń proszę do poniedziałku 30.03.2020
W razie pytań lub niejasności proszę się ze mną kontaktować drogą elektroniczną lub przez komunikator messenger.

klasa VIa
Proszę o przeczytanie dialogu str 86
Proszę o przepisanie fioletowej ramki i przetłumaczenie zawartych w niej wyrażeń.
Następnie proszę o utrwalenie tych wyrażeń wykonując ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń do tego tematu
Proszę o zrobienie zdjęć wykonanym ćwiczeniom i przesłanie mi ich za pomocą komunikatora messenger (prywatnie, nie na naszą grupę) lub pocztą elektroniczną magdalena.gutowska.sobieraj@gmail.com macie czas do piątku 27.03.2020
Proszę przeczytać tekst str.87 i odpowiedzieć na pytania do tekstu z ćwiczeń 2,3 str 87, następnie proszę o wykonanie ćwiczeń z zeszytu ćwiczeń do tego tematu.
Proszę o zrobienie zdjęć wykonanym ćwiczeniom i przesłanie mi ich za pomocą komunikatora messenger (prywatnie, nie na naszą grupę) lub pocztą elektroniczną magdalena.gutowska.sobieraj@gmail.com macie czas do poniedziałku 30.03.2020.
W razie pytań lub niejasności proszę się ze mną kontaktować drogą elektroniczną lub przez komunikator messenger.

klasa VIb (grupa p. M.S)
Proszę o wykonanie ćwiczeń powtórzeniowych, podręcznik str. 90/91 ćw. 1,2,3,4,5,8,9 oraz zeszyt ćwiczeń- revision
Proszę o zrobienie zdjęć wykonanym ćwiczeniom i przesłanie mi ich za pomocą komunikatora messenger lub pocztą elektroniczną magdalena.gutowska.sobieraj@gmail.com macie czas do piątku 27.03.2020.
Następnie proszę o wykonanie pracy pisemnej ćw. 10 str 91 i przysłanie mi jej oddzielnie jako mail na magdalena.gutowska.sobieraj@gmail.com, tą pracę wam dokładnie sprawdzę i ocenię, macie czas do poniedziałku 30.03.2020
Proszę również o przesłanie mi zaległej pracy (przepis) może być w formie zdjęcia.
W razie pytań lub niejasności proszę się ze mną kontaktować drogą elektroniczną lub przez komunikator messenger.

klasa VIIIb
Proszę o przyswojenie słownictwa z ostatniego działu-14, wykonanie ćwiczeń utrwalających to słownictwo z podręcznika.
Proszę o wykonanie zadań egzaminacyjnych z czytania z działu 14.
Proszę o przepisanie i przetłumaczenie wyrażeń z ramki z działu 14 language function oraz wykonanie zadań egzaminacyjny z podręcznika.
Proszę o zrobienie zdjęć wykonanym ćwiczeniom i przesłanie mi ich za pomocą komunikatora messenger (prywatnie, nie na naszą grupę) lub pocztą elektroniczną magdalena.gutowska.sobieraj@gmail.com macie czas do piątku 27.03.2020.
N
astępnie proszę o wykonanie pracy pisemnej z działu 14 i przesłanie mi jej oddzielnie za pomocą poczty elektronicznej magdalena.gutowska.sobieraj@gmail.com do poniedziałku 30.03.2020
W razie pytań lub niejasności proszę się ze mną kontaktować drogą elektroniczną lub przez komunikator messenger.


Religia

Klasa Ia, Ib, Ic
Temat: Ojcze nasz, któryś jest w niebie…/ modlitwa siedmiu próśb- "Modlitwa Pańska"
Treści: "Ojcze nasz" jest najważniejszą modlitwą chrześcijan, ponieważ nauczył nas jej sam Jezus Chrystus. Składa się ze wstępu i siedmiu próśb. Bóg jest Ojcem wszystkich i każdy potrzebuje Jego miłości, by być szczęśliwym. Niebo nie jest konkretnym miejscem, lecz stanem szczęścia- przebywaniem z Bogiem.
Polecenie dla ucznia: Poproś rodziców o odczytanie fragmentu Ewangelii (Mt 6,8-13). Wykonaj zadanie 1 na str. 105 i 2 na str. 106, wieczorem zaproś rodziców do wspólnej modlitwy i porozmawiajcie serdecznie z Bogiem, naszym Ojcem w niebie.

Klasa II
Temat: O faryzeuszu i celniku. Pan Jezus uczy nas pokory.
Treści: Pan Jezus poprzez przypowieść o faryzeuszu i celniku uczy nas postawy pokory zarówno do Boga, jak i drugiego człowieka.
Polecenie: Zapoznaj się z treścią katechezy zawartą w podręczniku ucznia na str. 62-63. Wykonaj zadania: 1,2,3 i 4 w zeszycie ćwiczeń na str.62-63

Klasa IIIb
Temat: Jak zwracamy się do Boga przed przyjęciem Komunii Świętej? Ojcze nasz.
Polecenie: Przepisz treść tematu do zeszytu. Zapoznaj się z treścią katechezy 29 z podręcznika ucznia. Wykonaj zadania 1,2 i 3 w zeszycie ćwiczeń na str.66-67. Wieczorem szczególnie uważnie odmów modlitwę "Ojcze nasz". Przyłącz się też do odmówienia modlitwy "Ojcze nasz" ze wszystkimi wyznawcami religii chrześcijańskich w środę 25 marca o godz. 12.00 w intencji wszystkich ludzi na całym świecie dotkniętych problemem koronawirusa i o łaskę uwolnienia od tej epidemii. Do tej wspólnej modlitwy zachęca nas papież Franciszek.


Język rosyjski

klasa VII a i b
https://docs.google.com/document/d/1_NJnKIVl5Rn1jeS6Ih-gGuXGZwDgCdub1xaK2m0fn-8/edit

klasa VIII a i b
https://docs.google.com/document/d/1cj3y7KIxPc-DPGySofjdbGtkTA8CrAOHEEq5Xsg9yGk/edit 


Wychowanie do życia w rodzinie

klasa VII a
Temat: Utrata wolności czyli uzależnienia
Na podstawie krótkiego filmu zastanów się czy warto tracić wolność na rzecz narkotyków, alkoholu, dopalaczy
https://www.youtube.com/watch?v=rLHvyud1zYY

klasa VIII b
Temat: Hiv i aids – musisz to wiedzieć.
Na podstawie filmu  przyswój informacje  o drogach przekazywania zakażenia, stadiach rozwoju i objawach choroby.
https://www.youtube.com/watch?v=AQSc42Bidns