Nauczanie na odległość cz. VI (25.03.2020)

Uczniowie!

W związku z zaistniałą sytuacją w kraju i zawieszeniem zajęć w szkole bardzo prosimy Was o samodzielną pracę w domu.


Matematyka

klasa Va
Temat: Pole trapezu.
Obejrzyj film: docwiczenia.pl
Kod: M5LWU1 (patrz: kody do filmów dostępne w zeszytach ćwiczeń)
Pracuj z podręcznikiem:
- wykonaj ćwiczenie "Na dobry początek" strona 70. (wklej figury do zeszytu)
- przeanalizuj przykłady ze strony 71.
- wykonaj w zeszycie zadanie 1 ze strony 72 – 73 (wybierz po 3 podpunkty z każdego poziomu).
W zeszycie ćwiczeń uzupełnij ćw. 1, 2, 3 strona 116

Klasa VIIb
Temat lekcji: Rozwiązywanie równań z jedną niewiadomą – ćwiczenia
Do wykonania w zeszycie przedmiotowym: zad.1 z podręcznika s.232 po 3 przykłady z każdego poziomu.

Klasa VIII a
Temat: Rozwiązywanie zadań z zastosowaniem obliczeń procentowych.
Powtórki i zadania z rozwiązaniami znajdziesz na:
https://epodreczniki.pl/a/obliczanie-procentu-danej-liczby/Duetrilza
https://epodreczniki.pl/a/jaki-procent-jednej-wielkosci-stanowi-inna-wielkosc/DQ4yQLRpx
https://epodreczniki.pl/a/procent-danej-liczby/DQb0cOLSh
Wykonaj w zeszycie minimum 5 wybranych zadań z podręcznika strony 232 – 233


Geografia

klasa Vb
Proszę o zapisanie tematu lekcji w zeszycie
Temat:   Przez lądy i oceany – ćwiczenia (datą 25.03.2020r.)
1. Zapoznaj się z tematem lekcji str. 86-90
Proszę skorzystać z platformy edukacyjnej:
https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-podstawowa/geografia
www.gov.pl/zdalnelekcje
Wykonaj ćwiczenie w zeszycie na podstawie mapy zamieszczonej w podręczniku lub atlasu geograficznego
a. Zaplanuj wyprawę dookoła Ziemi. Ta wyprawa powinna się rozpocząć w Twojej miejscowości.
b. Opisz kolejne etapy wyprawy. Podaj nazwy kontynentów, oceanów i mórz, które chcesz przebyć, oraz miast, które chcesz zobaczyć.
c. Zapisz nazwy kontynentów, których wybrzeża są oblewane przez wody Oceanu Spokojnego……………………………………………………………………………


Technika

Klasa Va/b
temat: Rysunek techniczny – ćwiczenia
1. Proszę o wykonanie ćwiczenia 5 ze strony 56 podręcznika.
Tabliczkę rysujemy ołówkiem na kartce A4 (może być to kartka od ksero). Zauważcie, że dookoła kartki jest narysowana ramka w odległości 5 mm od krawędzi. W ramce wpisujemy dane pismem technicznym.
2. Wykonać ćwiczenie 6 str. 56.
Podziałka 1:4, czyli 4 razy pomiejszamy każdą krawędź z inlustracji 1.
Podziałka 2:1, każdą krawędź zwiękaszamy 2 razy.
3. Wykonać ćwiczenie 7 str. 56.
Prace ocenimy jak wrócimy do szkoły.


Język angielski

Klasa II
Proszę wpisać temat: What do you like? Piszemy o tym co lubią nasi bliscy.
(proszę o wykonanie ćwiczeń zleconych wam w poście z dnia 23.03.2020)

klasa IV
Proszę wpisać temat: Let's do something fun- speaking. Zróbmy coś zabawnego- proponowanie i reagowanie na propozycje.
(proszę o wykonanie ćwiczeń zleconych wam w poście z dnia 23.03.2020)

klasa Va
Topic: Transport – nouns and verbs.
N
a ten temat poświęcimy dwie jednostki lekcyjne (według planu środa i piątek)
W
zeszycie przedmiotowym zróbcie proszę ćw. 2 i 5 str. 95 z podręcznika, przepiszcie również tabelę LOOK! ze str. 95. Jak widzicie uczymy się słówek i zwrotów z tematu "transport".
Do końca tygodnia proszę wykonajcie również ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń ze str. 60. W razie pytań lub wątpliwości piszcie na czacie przez Messenger. Powodzenia. :)

klasa VIb (grupa M.S.)
Proszę wpisać temat: Revision- powtórzenie materiału gramatyczno-leksykalnego z działu 6.
(proszę o wykonanie ćwiczeń zleconych wam w poście z dnia 23.03.2020)

klasa VIIIb
Proszę wpisać temat: Society- ćwiczenia leksykalne w zakresie tematu: życie społeczne.
(proszę o wykonanie ćwiczeń zleconych wam w poście z dnia 23.03.2020)


Historia

Klasa IV
Temat: Romuald Traugutt i powstanie styczniowe
1. Przeczytać temat  z podręcznika ze strony 99-103
2. Uzupełnij w zeszycie dotyczącą przyczyn i skutków powstania styczniowego. Zapisz właściwe wyrażenia z ramki w odpowiednich kolumnach. Jedno jest niepotrzebne
- liczne aresztowania i zsyłki na Syberię,
- branka przeprowadzona przez Rosjan,
- konfiskaty majątków,
- działalność polskich organizacji patriotycznych,
- dążenie Polaków do odzyskania niepodległości,
- śmierć wielu powstańców,
- powstanie Legionów Polskich

Przyczyny

Skutki

 

 

Klasa VI a
Temat: Powstanie kościuszkowski – przyczyny, przebieg i skutki
1. Przeczytaj temat ze strony 174- 179
2. Wejdź na stronę https://epodreczniki.pl/a/powstanie-kosciuszkowskie/Dvk6GhtFR i rozwiąż w zeszycie krzyżówkę (ćw.1)
3. Dla chętnych proszę przygotować informacje na temat „Panorama Racławicka” i przesłać na adres tomekrokicki@gazeta.pl do 01.04.2020

Klasa VI b
Temat: Architektura i sztuka klasycyzmu w Polsce. Reforma szkolnictwa w Polsce
1. Zapoznajcie się z tematem z podrę. s.165 (jak sobie przypominam trochę na ten temat już mówiliśmy)
2. Dla chętnych możecie przesłać na adres tomekrokicki@gazeta.pl prezentacje (w jakiej chcecie formie) na temat do wyboru: Zamek Królewski w Warszawie lub Pałac na Wodzie w Łazienkach Królewskich (opis, historię, ciekawostki dotyczące tych budynków itp)

Klasa VII a
Temat: Narodziny faszyzmu
1. Przeczytać uważnie temat ze strony 192-197
2. Zajrzeć na stronę https://epodreczniki.pl/a/poczatki-faszyzmu-w-niemczech-i-we-wloszech/D1CKFAATt
3. W zeszycie napisz cechy charakterystyczne nazizmu.

Klasa VIII a
Temat: PRL w latach 1956- 1970
1. Przeczytaj temat z podręcznika s. 187- 192
2. Zrób notatkę z tematu
3. Zajrzeć na stronę https://epodreczniki.pl/a/kryzysy-spoleczno-polityczne-w-prl/DjUJETI4C i rozwiązać zadanie 18 "Polski grudzień" i przesłać na adres tomekrokicki@gazeta.pl pod tytułem Polski grudzień (termin do 31.03)

Klasa VIII b
Temat: Powtórzenie wiadomości : Polska po II wojnie światowej
1 Przeczytać tekst ze s. 198 – 199
2 Uzupełnij i napisz w zeszycie notatkę :
Zgodnie z postanowieniami ………………… polski rząd został zobowiązany do przeprowadzenia…………….. wyborów. Komuniści przekładali jednak ich termin. W 1946 zorganizowali referendum …………………. I nawoływali Polaków do zagłosowania w nim na „……” ,Pytania dotyczyły likwidacji …………, zatwierdzenia reform oraz uznania zachodnich ………… Polski. W 1947 r. komuniści zwyciężyli w wyborach wskutek nadużyć nazwanych „ …………………..” Nowy sejm wybrał na prezydenta …………….. Na czele nowego rządu stanął …………………….

Temat: Początki opozycji demokratycznej w Polsce.
1. Zapoznajcie się z tematem s 202- 206. Zwróćcie szczególnie uwagę na :
-  Protesty robotników w czerwcu 1976r. (przyczyny i  skutki tych wystąpień)
- Jak powstała pierwsza w PRL-u opozycja (różnorodne organizacje)
- Jakie znaczenie dla Polaków a jakie dla komunistów miała I pielgrzymka Jana Pawła II do Polski
2. do domu w zeszycie zapiszcie ćw. 3 s.206
3. Możecie obejrzeć na You Tubie filmik z pielgrzymki podaję link https://www.youtube.com/watch?v=yPDVZp3XIXA


doradztwo zawodowe

Klasa VII a
Temat: Co według mnie oznacza dobra praca. Jakie warunki powinna spełniać taka praca?
Obejrzyj film pod adresem na you tubie  https://www.youtube.com/watch?v=6TYKpA64ouc


Religia

Klasa I
Temat: Ojcze nasz, święć się Imię Twoje…/Sens prośby "święć się Imię Twoje…" w Modlitwie Pańskiej
Treści: Jezus polecił nam prosić Boga, abyśmy czcili Jego Imię, które jest najświętsze. "Święć się Imię Twoje" to uwielbienie Boga i dziękczynienie. Imię Boga czcimy wraz z Aniołami i Świętymi szczególnie we Mszy Świętej.
Polecenie dla ucznia: Wykonaj zadanie 1 i 2 na str. 108 w podręczniku ucznia. Z pomocą rodziców naucz się na pamięć hymnu uwielbienia Boga, którym się modlimy podczas każdej Mszy Świętej. Brzmi on następująco:
Święty, Święty, Święty
Pan Bóg Zastępów
pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej.
Hosanna na Wysokości
Błogosławiony, który idzie w Imię Pańskie.
Hosanna na Wysokości

Klasa IV
Temat: Król Salomon buduje Bogu świątynię.
Polecenie: Zapisz temat w zeszycie i wpisz podaną datę. Zapoznaj się z treścią katechezy 39 z podręcznika ucznia. Wykonaj zadanie 1,2 i 3 w zeszycie ćwiczeń na str. 70.

Temat: Historia podzielonego Królestwa.
Polecenie: Zapisz temat w zeszycie i wpisz podaną datę. Zapoznaj się z treścią katechezy 40 z podręcznika ucznia. Wykonaj zadanie 1,2,3 i 4 w zeszycie ćwiczeń na str. 71-72.

Klasa Va
Temat: Przypowieść o nielitościwym dłużniku.
Polecenie: Zapisz temat w zeszycie i wpisz podaną datę. Zapoznaj się z treścią katechezy 34 z podręcznika ucznia. Wykonaj zadanie 1,2, 3 obowiązkowo i 4-dla chętnych w zeszycie ćwiczeń na str. 61.

Klasa Vb
Temat: Przypowieść o nieurodzajnym figowcu.
Plecenie: Zapisz temat w zeszycie z podaną datą. Zapoznaj się z treścią katechezy 31 z podręcznika ucznia. Wykonaj zadanie 1,2,3, 4 obowiązkowo i 5- dla chętnych w zeszycie ćwiczeń na str.55-56.

Klasa VIa
Temat: Polska narodem chrześcijańskim.
Polecenie: Zapisz temat do zeszytu z podaną datą. Zapoznaj się z treścią katechezy 38 z podręcznika ucznia. Wykonaj zadanie 1,2 i 3 w zeszycie ćwiczeń na str. 44.


Wychowanie fizyczne

Długotrwałe i przymusowe siedzenie w domu sprawia, że pogarsza się nam samopoczucie i pojawia się nuda, której dzieci bardzo nie lubią. Każda forma aktywności ruchowej wpłynie zarówno na kondycję fizyczną, jak i poprawę nastroju. Podczas wysiłku organizm nasz produkuje endorfiny, hormony szczęścia, dzięki którym mimo zmęczenia na buziach pojawia się uśmiech. Zachęcam do ćwiczeń w towarzystwie Rodziców lub Rodzeństwa, ponieważ w grupie jest weselej i można nawzajem się zachęcać do wysiłku.

Klasy Ic
Temat: Zabawa „Na ziemi zostaję”.
https://www.youtube.com/watch?v=S5TFdKc6TB4

Klasy III
Temat:
Ćwiczenia koordynacyjne z piłeczkami do tenisa ziemnego.

https://www.youtube.com/watch?v=q8YgZR3GGU4

Proszę o kontakt drogą mailową: krzysiek67-67@wp.pl klasy 5ab chł.,6ab chł.,7b dz.

Klasa 5ab chł., 6ab chł.
Temat: Mpn – ćwiczenia czucia piłki.
https://tiny.pl/tzl9z

klasa 7ab dz.,8ab dz.
Temat: Siatkówka – wprowadzenie
https://www.youtube.com/watch?v=_be29rqop88
Zachęcam do korzystania z ruletki
https://tiny.pl/tzl2s
https://www.youtube.com/watch?v=C75aPtGx-e0
Do ćwiczeń zaproś rodziców!!!


pedagog szkolny

Rodzice i Uczniowie
Drodzy Rodzice!
W tych trudnych dniach i niespodziewanych okolicznościach, pozostaję oczywiście do dyspozycji. Jeżeli będziecie Państwo potrzebowali pomocy, informacji, wsparcia w związku ze zdalnym nauczaniem lub sprawami wychowawczymi – zapraszam do kontaktu drogą elektroniczną pod adresem: jowitarutkowska@op.pl. Po wysłaniu e-maila będzie również możliwość rozmowy telefonicznej.
Raz w tygodniu będę zamieszczała przydatne materiały oraz propozycje dla Was oraz Waszych dzieci, które pomogą przetrwać bezpiecznie i spokojnie te długie tygodnie.
Pozdrawiam serdecznie
pedagog szkolny – JR
W tym tygodniu to, co najważniejsze na ten moment…
Jak zorganizować młodzieży warunki do nauki w domu:
1.Wspierać młodzież w utrzymaniu „szkolnego” trybu dnia, czyli wstawania o tej samej porze i nauki w godzinach odbywania zajęć w szkole (wykonywania zalecanych zadań lub odbywania zajęć z nauczycielami online).
2.W miarę możliwości zapewnić miejsce do nauki sprzyjające skupieniu i efektywnej pracy.
3.Zachęcać młodzież do higienicznego trybu nauki (poranna higiena, śniadanie, krótkie przerwy w czasie nauki, najlepiej ruchowe).
4.Ograniczać czynniki zakłócające naukę, np. korzystanie przez młodzież z różnych form rozrywki w czasie przerw w nauce (gry, You Tube, portale), nie obciążać młodzieży w czasie przeznaczonym na naukę innymi obowiązkami.
Jak motywować i wspierać młodzież do systematycznego uczenia się poza szkołą:
1.Okazywać zainteresowanie nauką swoich dzieci, ich sukcesami i trudnościami.
2.Chwalić swoje dzieci za wytrwałość i systematyczność.
3.Uświadamiać uczniom wartość i znaczenie odbywania nauki w domu dla ich wiedzy i umiejętności.
Jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci:
1.Monitorować cel i czas korzystania przez młodzież z sieci internetowej.
2.Zachęcać do odpowiedzialnego, bezpiecznego i zgodnego z prawem korzystania z Internetu.
Do pracy z najmłodszymi uczniami polecam interaktywną książeczkę: https://www.medexpress.pl/uploads/files/20200315-121750-dzieci-koronawirus-poradnik.pdf

Kochane Dzieci! Droga Młodzieży!
Jeśli będziecie potrzebowali kontaktu z pedagogiem szkolnym – otwieram wirtualny gabinet nr 10 :) , pozostając do Waszej dyspozycji w tym nadzwyczajnym czasie. Z pewnością bez problemu znajdziecie mnie na Messengerze za pośrednictwem Fb (jesteście w tym przecież niezrównani). Możecie też wysłać tradycyjnego maila na adres: jowitarutkowska@op.pl.
Pozdrawiam serdecznie
pedagog szkolny – JR
W tym tygodniu szczególnie polecam Wam, w ramach relaksu, zabawne filmiki dotyczące bezpiecznego korzystania z zasobów Internetu. Wystarczy że w wyszukiwarkę You Tube wpiszecie hasło: „owce w sieci”. Dbajcie o siebie i mądrze korzystajcie z technologii!