Nauczanie na odległość cz. VII (26.03.2020)

Uczniowie!

W związku z zaistniałą sytuacją w kraju i zawieszeniem zajęć w szkole bardzo prosimy Was o samodzielną pracę w domu.


Matematyka

klasa Va
Temat: Obliczanie pola trapezu – zadania.
Rozwiąż ćw. 1, 2, 3 z https://epodreczniki.pl/a/pole-trapezu/D1BVGUnxc
Wykonaj w zeszycie zadania 2, 3, 5, 8 strona 74 z podręcznika oraz zadania "Czy już umiem?" strona 75.

Klasa VIa / VIb
Temat: Rozwiązywanie zadań tekstowych za pomocą równań.
- Zapoznaj się z przykładami z podręcznika strona 94 – 95.
- Zapisz w zeszycie schemat ze strony 95 "Jak rozwiązujemy zadania tekstowe".
- W zeszycie ćwiczeń uzupełnij ćw. 1, 2, 3 ze strony 104-105.
- Rozwiąż zadania 1, 2, 3 ze strony 96 – 97 z podręcznika – uczniów klasy VI a proszę o przesłanie swoich rozwiązań tych trzech zadań (zdjęcie, skan) na borydze@wp.pl do 30 marca (poniedziałek).

Klasa VIIb
Temat lekcji: Rozwiązywanie zadań tekstowych z wykorzystaniem równań.
Proszę zapoznać się z materiałem z e-podręcznika, link: https://epodreczniki.pl/a/rozwiazywanie-zadan-tekstowych-za-pomoca-rownan/D1G6Bgq3k
Do wykonania zadania w zeszycie przedmiotowym:1 z podręcznika s. 239 oraz 2 s.240

Klasa VIIIb
Temat: Powtórzenie wiadomości – potęgi.
Proszę rozpocząć od powtórki z podręcznika strona 234
Następnie wykonaj w zeszycie minimum 10 zadań strony 234-235


Język angielski

klasa IV
Topic:Sign language-reading. Język migowy-odbiór tekstu czytanego
(proszę o wykonanie ćwiczeń zleconych wam w poście z dnia 23.03.2020)

klasa VIa
Topic : I'd prefer cheese- speaking. Wolę ser- rozmowa o preferencjach.
(proszę o wykonanie ćwiczeń zleconych wam w poście z dnia 23.03.2020)

Topic: Unusual ice-cream- reading. Niezwykłe lody-odbiór tekstu czytanego.
(proszę o wykonanie ćwiczeń zleconych wam w poście z dnia 23.03.2020)

klasa VIb
Topic: What a great film- culture. Co za wspaniały film- elementy kultury.
Proszę przeczytać tekst "My new name is Bolek" str. 92 i odpowiedzieć na pytania do tekstu ćw. 3 str. 92. (zdjęcia przesyłamy do wtorku 31.03.2020)

klasa VIII a
Topic: Natural world – useful phrases
Na ten temat poświęcimy dwie jednostki lekcyjne (według planu poniedziałek i czwartek)
postaramy się przećwiczyć stosowanie przedimków, zaimków wskazujących i pytań pośrednich. Więcej informacji znajdziecie na naszym czacie grupowym na komunikatorze Messenger, gdyby ktoś z jakichś powodów nie mógł korzystać z tego komunikatora to proszę o informację na moją pocztę iwonaszer@tlen.pl.

Topic: Natural world – writing an email. (piątek)
piszecie e-mail zgodnie z poleceniem 4 i 6 ze str. 118 i wysyłacie go do mnie drogą elektroniczną. Powodzenia

klasa VIIIb
Topic: Prawa obywatelskie a osiągnięty wiek- czytanie.
(proszę o wykonanie ćwiczeń zleconych wam w poście z dnia 23.03.2020)


chemia

Klasa VII
Bardzo dziękuję za prace domowe, które do mnie dotarły. Proszę żeby one znalazły się w Waszych zeszytach przedmiotowych (kto się spóźnił uzupełnia).
Teraz przechodzimy do bardziej systematycznej pracy. Raz w tygodniu będę przesyłała Wam materiał do samodzielnego opracowania (przede wszystkim z chemii, gdyż z biologią jesteśmy do przodu).
Ze względu na nauczanie zdalne przechodzimy do realizacji kolejnego działu Woda i roztwory wodne. Do poprzedniego działu wrócimy w „realu”. Uważam, że tamte treści łatwiej zrozumiecie, gdy będziemy spotykać się bezpośrednio.

Temat: Woda i jej rola w przyrodzie.
- obecność wody w przyrodzie
-woda jako podstawa wszelkiego życia
- zanieczyszczenia wód naturalnych
- uzdatnianie wody
- oczyszczanie ścieków
- racjonalne gospodarowanie wodą
Poproszę Was o zapoznanie się z materiałami   pod podanym poniżej linkiem: https://epodreczniki.pl/a/rozpuszczalnosc-substancji/DYLjUQ1XO
Są tam treści merytoryczne związane z tematem  ciekawostki, film do obejrzenia, praca domowa, słowniczek pojęć, podsumowanie i test do wykonania. Wy jako pracę domową spróbujcie wykonać ZADANIA w formie testu interaktywnego
Uwaga! Test znajduje się na samym końcu tego materiału po SŁOWNICZKU POJĘĆ.
Praca domowa dla chętnych – Przygotuj plakat przekonujący do oszczędnego korzystania z wody.
Polecam też materiały z podręcznika szkolnego – str. 160 – 164.

Temat: Woda jako rozpuszczalnik
Pokażcie wzorami; sumarycznym, strukturalnym i elektronowym jak zbudowana jest cząsteczka wody.
Odpowiedzcie na pytania:
1. Dlaczego woda jest dipolem?
2. Od czego zależy szybkość rozpuszczania się substancji w wodzie?
Jako pracę domową wykonajcie zadanie 1 str.169
(W tym tygodniu można przesyłać mi jedynie plakaty)

Klasa VIII
Przeszliśmy do realizacji działu Pochodne węglowodorów. Jako pierwsze będziemy omawiać alkohole.

Temat: Szereg homologiczny alkoholi
Zapoznajcie się z tematem w podręczniku str. 138 – 141
W zeszycie króciutko odpowiedzcie na pytania postawione w temacie (to będzie notatka)
Wykonajcie też zad.2 str. 141

Temat: Metanol i etanol.
Proszę o zapoznanie się z tematem z podręcznika str. 142-149
Wykonajcie krótką notatkę w zeszycie dotyczącą właściwości i zastosowań powyższych alkoholi.
Poproszę Was  również o zapoznanie się z materiałami  z e-podręcznika pod podanym poniżej linkiem https://epodreczniki.pl/a/alkohole—budowa/DpI5VkZpP
Są tam treści merytoryczne o alkoholu etylowym i metylowym, ciekawostki, film do obejrzenia, praca domowa, słowniczek pojęć, podsumowanie i test do wykonania. Wy jako pracę domową wykonajcie ZADANIA  w formie testu interaktywnego
Uwaga!  Test znajduje się na samym końcu tego materiału po SŁOWNICZKU POJĘĆ.
Polecam też materiały dodatkowe pod linkiem https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/przedmioty7
Po uruchomieniu podanego powyżej linku wybierzcie przedmiot CHEMIA.
Obejrzyjcie sobie film nr 1 i 3.
Praca domowa dla chętnych – Przygotuj plakat przekonujący o szkodliwości nadużywania alkoholu.
(W tym tygodniu można przesyłać mi jedynie plakaty)


Wychowanie fizyczne

Klasa Ia
Temat: Ćwiczenia stóp z woreczkami.
https://www.youtube.com/watch?v=aR2AXiVst1w

Klasy III
Temat: Ćwiczenia z wykorzystaniem plecaka.
https://www.youtube.com/watch?v=F-VDLj5o6EE

KC – krzysiek67-67@wp.pl
Proszę o kontakt drogą mailową klasy 5ab chł.,7b dz.

Klasa 5ab chł.
Temat: Mpn – żonglerka piłką.
https://www.youtube.com/watch?v=QDNOgplgFmU

Klasa 7ab dz., 8ab dz.
Temat: Kształtowanie ogólnej sprawności z piłką.
https://www.youtube.com/watch?v=bujG6YmPjVY
Zachęcam do korzystania z ruletki
https://tiny.pl/tzl2s
https://www.youtube.com/watch?v=C75aPtGx-e0
Do ćwiczeń zaproś rodziców!!!
A to dla chętnych do obejrzenia………
https://www.youtube.com/watch?v=ZEfcDZ50PVY


Historia

Klasa Va i Vb
Temat: Zanim powstała Polska – pradzieje ziem polskich
1. zapoznaj się z tematem s.160-164 i zapiszcie go w zeszycie
2. w zeszycie uzupełnijcie tekst. Spośród wyrazów i wyrażeń wybierz właściwe i odpowiednio je odmień. Jedno jest niepotrzebne
ogień
Świętowit
przyroda
Swaróg
wiele
Perun
plemię
cztery
Słowianie wierzyli w……………. bogów i czcili siły ……………………. Jednym z ich najważniejszych bóstw był ………………. – pan Słońca i ………………. Z kolei niebem władał …………………….. Bogiem wojny i urodzaju był ……………….. Przedstawiano go jako postać o ………… twarzach
3. Obejrzyjcie na You Tubie krótki filmik https://www.youtube.com/watch?v=q4NRg6TU5js  "Zanim powstała Polska – Lekcje historii pod ostrym kątem – Klasa 5"

Klasa VII a
Temat: ZSRS – imperium komunistyczne
1. Czytając podręcznik s. 200 – 204 napiszcie w zeszycie takie punkty:
1 Rozwój terytorialny ZSRS
30.12.1922 utworzenie ZSRS
2 Przejęcie rządów przez J. Stalina
wielka czystka
kult jednostki
3 Gospodarka ZSRS
komunizm wojenny
NEP – Nowa Ekonomiczna Polityka
kolektywizacja rolnictwa
gospodarka planowa
4 Zbrodnie komunistyczne w ZSRS
łagry
kułacy
NKWD
głód na Ukrainie
5 Relacje ZSRS- Niemcy
Pakt RIbbentrop – Mołotow
NAPISZCIE I PRZEŚLIJCIE na adres tomekrokicki@gazeta.pl " Czego dotyczył i jakie postanowienia były zawarte w pakcie Ribbentrop – Mołotow " Termin 02.04.2020
Pamiętajcie że jeszcze nie było sprawdzianu. a ja pamiętam, ale później wam powiem

Klasa VII b
Temat: Powtórzenie wiadomości: I wojna światowa
1 W domu starajcie przeczytać powtórzenie ze strony 184 – 185
2 Niedługo sprawdzę wasze wiadomości ale o tym później (będzie dobrze !!!)


Religia

Klasa II
Temat: O spotkaniu Pana Jezusa z Zacheuszem. Pan Jezus daje nam łaskę nawrócenia.
Treści: Pan Jezus, idąc przez Jerycho, zauważył siedzącego na drzewie człowieka. był nim zwierzchnik celników, Zacheusz, który chciał zobaczyć Jezusa. Spotkanie z Jezusem sprawiło, że Zacheusz nawrócił się i zmienił swoje życie. Ponieważ jesteśmy grzeszni, Bóg czeka na nasze nawrócenie, pokutę i przemianę życia.
Polecenie dla ucznia: Zapoznaj się z treścią katechezy 30 z podręcznika ucznia ze str. 64-65. Pomódl się modlitwą zawartą na str. 65. Wykonaj zadanie 1,2 i 3 w zeszycie ćwiczeń. Opowiedz rodzicom o spotkaniu Zacheusza z Panem Jezusem i jego nawróceniu.

Klasa Va
Temat: Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie.
Polecenie dla ucznia: Zapisz temat w zeszycie i datę. Zapoznaj się z treścią katechezy 35 z podręcznika ucznia- str.101-103. Wykonaj zadanie 1,2 i 3 na str. 62-63. Zadanie 4 ze str. 63 wykonaj w zeszycie.

Klasa Vb
Temat: Pierwsze miejsca na uczcie.
Polecenie dla ucznia: Zapisz temat w zeszycie i podaną datę. Napisz pod tematem modlitwę: "Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serce moje według serca Twego!"- w podr. ucznia na str. 92. Zapoznaj się z treścią tematu 31 w podręczniku ucznia na str. 91-92.Wykonaj zadanie 2, 3 i 4 w zeszycie ćwiczeń na str. 55-56.

Klasa VI
Temat: Święty Wojciech- gorliwy apostoł.
Polecenie dla ucznia: Zapisz temat w zeszycie. Pod tematem napisz trzy wybrane przez siebie wezwania z Litanii do Św. Wojciecha ze str. 137 z podręcznika ucznia. Zapoznaj się z treścią tematu 39 ze str. 134-137 z podręcznika ucznia. Wykonaj zadanie 1 i 2 w zeszycie ćwiczeń na str. 45-46.


FIZYKA

KLASA 8 – czas realizacji 3godziny lekcyjne (25.03 – 03.04.2020)
TEMAT: Właściwości magnetyczne przewodnika z prądem
•    oddziaływanie magnesów trwałych i przewodników z prądem elektrycznym
•    wzajemne oddziaływanie magnetyczne dwóch przewodników z prądem elektrycznym
•    przewodnik kołowy
•    reguła śruby prawoskrętnej
•    reguła prawej dłoni
oddziaływania magnetyczne wokół prostoliniowego przewodnika z prądem elektrycznym
podręcznik strona 128 -134, notatka w zeszycie i ćwiczenia 1-4 str.  133-134
Zasoby dodatkowe: Pole magnetyczne wokół przewodnika z prądem. Elektromagnesy i ich zastosowanie https://epodreczniki.pl/a/pole-magnetyczne-wokol-przewodnika-z-pradem-elektromagnesy-i-ich-zastosowanie/D1CHzXsYp


GEOGRAFIA

Klasa VII a/b
Proszę o zapisanie do zeszytu tematu lekcji:
Temat: Produkcja   zwierzęca
1. Zapoznaj się z tematem lekcji str. 131-133
2. Polecam o skorzystanie z platformy edukacyjnej
https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-podstawowa/geografia
3. Pracę wykonaj w zeszycie. Dopisz  odpowiednie nazwy opisanych grup zwierząt hodowlanych.
Chów tych zwierząt ciągle się rozwija ze względu na ich delikatne mięso, które jest chętnie spożywane przez konsumentów. Chów może odbywać się zarówno w małych gospodarstwach rolnych, jak również na fermach  ……………………………………….
Rejony górskie są tradycyjnym obszarem chowu tych zwierząt. Na Podhalu z ich mleka wytwarza się cenione przez turystów sery – oscypki ……………………………
Największa koncentracja chowu występuje w północno-wschodniej Polsce, co jest spowodowane dużą ilością łąk i pastwisk ………………………………………..
W ciągu ostatnich trzydziestu lat udój mleka tych zwierząt zwiększył się niemal dwukrotnie…
Pogłowie tych zwierząt w Polsce wynosi ok. 11 mln sztuk …………………………………
Z chowu tych zwierząt uzyskuje się mleko, mięso i wełnę …………………………..
Nie przysyłaj pracy na pocztę elektroniczną .


PLASTYKA

KLASA IV
Proszę zapisać temat lekcji w zeszycie.
Temat: Techniki rysunkowe
1. Zapoznaj się z tematem lekcji w podręczniku
2. Możecie skorzystać z platformy edukacyjnej:
https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-podstawowa/plastyka
Dalej pracujemy do następnej lekcji tj. 02.04.2020r.  nad rysunkiem ,,Wielkanocna pisanka’’
Jeżeli macie możliwość to proszę w formie skanu lub zdjęcia przesłać mi na pocztę elektroniczną msepczynska@wp.pl  do dnia 03.04.2020r.


Informatyka

Klasa VI a
Temat: Trafiony zatopiony. Jak wyszukać podany element w zbiorze?
Proszę przeczytać rozdział 3.3. str. 80-85 i wykonać projekt.
Pracę zapisać i udostępnić (na górze strony jest pomarańczowy przycisk Udostępnij).
Skopiować adres strony i wysłać na adres: zurawa@gmail.com
W wiadomości proszę napisać Imię i Nazwisko oraz klasę.

Klasa VII a
Jeżeli osoba która nie ma zainstalowanego programu Logomocja na swoim komputerze to
ze strony https://logo.oeiizk.waw.pl/ pobiera plik: https://logo.oeiizk.waw.pl/files/instaluj.exe
 i instaluje.

Temat: Programowanie w języku Logo. Proste polecenia języka Logo.
Proszę o przeczytanie z książki materiału od str. 157 do 160.
Wykonać ćwiczenia 1 i 2 str 160.
Po wykonaniu ćwiczenia nacisnąć prt sc, otworzyć Paint i nacisnąć ctrl+v lub wklej i zapisać.
Można też zrobić zdjęcia wykonanych zadań.
Pliki z rozwiązaniami przesłać mailem na adres: zurawa@gmail.com
W razie problemów piszcie.

Klasa VIII a
temat: Algorytmy wyszukiwania i porządkowania.
Proszę zapoznać się z wiadomościami w podręczniku od str: 26-29
1. Rozwiązujemy ćwiczenie 1 str. 27
2. Rozwiązujemy ćwiczenie 3 str. 29
Rozwiązania proszę przesłać na adres: zurawa@gmail.com
W wiadomości proszę napisać Imię i Nazwisko oraz klasę.