Nauczanie na odległość cz. VIII (27.03.2020)

Uczniowie!

W związku z zaistniałą sytuacją w kraju i zawieszeniem zajęć w szkole bardzo prosimy Was o samodzielną pracę w domu


Język polski

Klasa VIa
Temat: Oglądanie filmu pt. Szatan z siódmej klasy.

Klasa VIB
Temat: Oglądanie filmu pt. Ania z Zielonego Wzgórza.


Matematyka

Klasa VI a / VI b
Temat: Zastosowanie równań do rozwiązywania zadań z treścią.
- Przypomnij sobie kolejne etapy rozwiązywania zadania tekstowego z notatki, którą zrobiłeś pod wczorajszym tematem i postępując zgodnie z tymi wytycznymi:
- Rozwiąż w zeszycie zadanie 4, 5, 6, 9 strona 97 – 98 z podręcznika.
- Wykonaj zadania I, II, III "Czy już umiem?" strona 99 z podręcznika – uczniów klasy VI b proszę o przesłanie swoich rozwiązań tych trzech zadań (zdjęcie, skan) na borydze@wp.pl do 30 marca (poniedziałek).
 
Klasa VIII b
Temat: Powtórzenie wiadomości – potęgi.
Zapoznaj się z materiałem powtórzeniowym strona  236
W zeszycie rozwiąż minimum 8 zadań strony 236-237
 
klasa V a
Temat: Obliczamy pola figur płaskich – ćwiczenia.
Przypomnij sobie sposoby obliczania pól poznanych figur. Wzorów poszukaj w podręczniku.
Dalej pracuj w zeszycie ćwiczeń. Uzupełnij:
- strona 107 ćw. 7, 8
- strona 109 ćw. 2, 3
- strona 110 ćw. 4a, 5a
- strona 113 ćw. 2, 3
- strona 116 ćw. 3
- strona 117 ćw. 5
Prześlij zdjęcie lub skan ze swoimi rozwiązaniami ćwiczeń z jednej wybranej z wymienionych wyżej stron na adres borydze@wp.pl do 30. 03 (poniedziałek)
 
klasa VIII a
Temat: Powtórka przed egzaminem – potęgi i pierwiastki.
- Sprawdź czy potrafisz – rozwiąż zadania powtórzeniowe ze stron 14 – 15. Staraj się wykonać polecenia samodzielnie. https://www.cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Powtorka/20200316%20SP_Dzien%201.pdf
Jeśli potrzebna Ci będzie podpowiedź znajdziesz ją tutaj https://www.cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Powtorka/20200316%20SP_Dzien%201_ODP.pdf
 

Informatyka

Klasa IV
Temat: Wprowdzenie do Scratch. Ćwiczenia.
Proszę przypomieć sobie rozdział: Pierwsze koty za płoty. str. 72-79
Wykonać zadanie 1 ze str.80
Pracę proszę nie zapisywać w teczce ucznia, tylko udostępnić projekt (na górze strony powinien być pomarańczowy przycisk Udostępnij), skopiować adres strony (na samej górze np. https://scratch.mit.edu/projects/…) i wysłać mi mailem.
Jeżeli będą problemy z udostępnieniem lub wysłaniem linku to proszę zapisać i ocenimy wtedy jak wrócimy do szkoły.

Klasa V a
temat: Album fotograficzny – ćwiczenia
Proszę o wykonanie zadania 3 ze strony 79 podręcznika.
Korzystamy z wiadomości z zajęć, które znajdują się w podręczniku. Pracę proszę wysłać na adres: zurawa@gmail.com
W wiadomości proszę napisać Imię i Nazwisko oraz klasę.
Dla osób chętnych (na dodatkową ocenę): Wykonać Dla zainteresowanych.

Klasa VII b
Jeżeli osoba która nie ma zainstalowanego programu Logomocja na swoim komputerze to
ze strony https://logo.oeiizk.waw.pl/ pobiera plik: https://logo.oeiizk.waw.pl/files/instaluj.exe
 i instaluje.
Temat: Programowanie w języku Logo. Proste polecenia języka Logo.
Proszę o przeczytanie z książki materiału od str. 157 do 160.
Wykonać ćwiczenia 1 i 2 str 160.
Po wykonaniu ćwiczenia nacisnąć prt sc, otworzyć Paint i nacisnąć ctrl+v lub wklej i zapisać.
Można też zrobić zdjęcia wykonanych zadań.
Pliki z rozwiązaniami przesłać mailem na adres: zurawa@gmail.com
W razie problemów piszcie.

Klasa VIII a
temat: Algorytmy wyszukiwania i porządkowania.
Proszę zapoznać się z wiadomościami w podręczniku od str: 26-29
1. Rozwiązujemy ćwiczenie 1 str. 27
2. Rozwiązujemy ćwiczenie 3 str. 29
Rozwiązania proszę przesłać na adres: zurawa@gmail.com
W wiadomości proszę napisać Imię i Nazwisko oraz klasę.


Technika

Klasa VIa/b
Temat: Wymiarowanie rysunków technicznych.
Po napisaniu tematu w zeszycie proszę przeczytać wiadomości ze od str 48 i wykonać w zeszycie ćw.1, ćw.2, ćw.3. Pamiętajcie rysunki wykonujemy ołówkiem używając przyrządów :)


Historia

Klasa VI B
Temat: Sejm Wielki i Konstytucja 3 maja
1 Zapoznajcie się z tematem z podręcznika s 169 -172
2 Czytając udzielcie odpowiedzi na pytania zapisując w zeszycie :
- Wymień reformy Sejmu Wielkiego ?
- Co wprowadzała, a co zniosła Konstytucja 3 Maja ?
- Jaka grupa społeczna była przeciwna Konstytucji 3 maja?
- Dlaczego nie udało się obronić Konstytucji ?
- Jakie ziemie zabrały Prusy i Austria w II rozbiorze ?
Możecie oczywiście posiłkować się innymi źródłami : podaję  przykładowe np na You Tubie "Sejm Wielki i Konstytucja 3 maja – Lekcje historii pod ostrym kątem – Klasa 6" lub na https://epodreczniki.pl/a/sejm-wielki-oraz-uchwalenie-konstytucji-3-maja/DC4grpLtl

Klasa VII b
Temat : Świat po I wojnie światowej
1 Rozpoczynamy nowy dział
2 Przeczytajcie temat z podręcznika s 188 – 191
3 Zapoznajcie się z tematem z e- podręcznika " Skutki I wojny światowej" wpiszcie to hasło a potem do zeszytu wykonajcie polecenie 6

Klasa VIII a
Temat: Polska za rządów Edwarda Gierka
1 Zapiszcie temat i przeczytajcie go ze s 193 do 197
2 Wykonaj pracę pisemną na temat „Osiągnięcia gospodarcze, kulturalne i sportowe za rządów E. Gierka” Praca może być w formie opisu lub prezentacji. prześlij na adres : tomekrokicki@gazeta.pl i do 3.04


Przyroda

Proszę o zapisanie tematu lekcji w zeszycie
Temat: Choroby, którymi można się zarazić
1. Proszę o zapoznanie się z tematem lekcji str. 119-123
2. Polecam o skorzystanie z platformy edukacyjnej
https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-podstawowa/przyroda
3. Pod tematem napisz
Wirusy to małe cząstki zakaźne, które potrafią wnikać do komórek organizmów i wywoływać ich choroby. Do wirusów zaliczamy np. grypę, ospę wietrzną, koronawirus, AIDS, świnkę, odrę, różyczkę.
Bakterie to organizmy jednokomórkowe, potrafią się rozmnażać i wywoływać różne choroby. Do bakterii zaliczmy: np boreliozę, tężec, salmonellozę.
Drogi zakażenia:
a. droga kropelkowa – drobnoustroje przenoszą się podczas kaszlu i kichania np. w kropelkach śliny (np.grypa, świnka, odra )                                                                                                                            b. droga pokarmowa – drobnoustroje są przenoszone w wodzie lub w pokarmach np. salmonelloza
c. przez krew – drobnoustroje są przenoszone do krwi przez uszkodzoną skórę np. tężec
d. droga płciowa – drobnoustroje są przenoszone podczas kontaktów seksualnych np. AIDS.
Praca domowa
Opiszcie w zeszycie  koronawirus (krótko co to za wirus, gdzie go wykryto, drogi zakażenia, co robić żeby się nim nie zarazić). Maksymalnie 1 strona w zeszycie. Bardzo proszę o wysłanie mi tej pracy oraz wcześniejszej pracy (twoje ulubione formy odpoczynku) i wysłanie mi  na pocztę elektroniczną do 02.04.2020r. msepczynska@wp.pl
Proszę w temacie poczty napisać imię, nazwisko ucznia, klasa.


Geografia

klasa VIa
W zeszycie napiszcie temat lekcji:
Temat: Rolnictwo Danii i Węgier -ćwiczenia
1. Zapoznaj się z tematem lekcji str. 98-103 w podręczniku
Proszę skorzystać z platformy edukacyjnej:
https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-podstawowa/geografia
Praca domowa
Ćwiczenie 3 str. 103
Pracę proszę wysłać na pocztę elektroniczną msepczynska@wp.pl  do kolejnej lekcji. – 02.04.2020r.
Praca może być wykonana w zeszycie lub na komputerze  wysłana jako załącznik.Proszę w temacie poczty napisać imię, nazwisko ucznia, klasa.


Biologia

Klasa VI
Ułóż krzyżówkę do hasła:
P                                 G
Ł               lub              A
A                                  D
Z                                  Y
Y
Pod  krzyżówką proszę zamieścić hasła pomocnicze na podstawie których uzupełnicie krzyżówkę.
Podaję kryteria oceny:
- poprawność pod względem treściowym i  stylistycznym
- staranność wykonania
- samodzielność wykonania (powtarzające się , identyczne prace będą niżej oceniane)
- wykonanie zadania w terminie.
Prace należy nadesłać na adres m.ruszczycka1@wp.pl
do końca marca.
Pracę należy podpisać: imię nazwisko i klasa

Klasa VII
W ramach utrwalenia i poszerzenia wiadomości z działu Regulacja nerwowo – hormonalna proszę o zapoznanie się z materiałem z e-podręcznika, tematy:
1.Czynności ośrodkowego układu nerwowego
2.Układ nerwowy
Jako pracę domową spróbujcie wykonać ZADANIA  w formie testu interaktywnego znajdującego się na końcu każdego tematu. Sprawdzicie w ten sposób swoją wiedzę.
W tym tygodniu nie musicie mi nic przesyłać.
Następnym razem zadam  Wam coś i poproszę o odesłanie pracy domowej.

Klasa VIII
Odszukaj w e-podręczniku temat Zależności pokarmowe w ekosystemie zapoznaj się z nim dokładnie i poszerz swoją wiedzę.
Sprawdź swoje wiadomości wykonując zadania w formie testu interaktywnego.
Test znajduje się zawsze na końcu tematu.
W zeszycie wykonaj  polecenie 5.1
W tym tygodniu nie musicie mi nic przesyłać.
Następnym razem zadam  Wam coś i poproszę o odesłanie pracy domowej.


Religia

Klasa IIIa i IIIb
Temat: Co zrobić z pokojem, którym obdarza nas Pan Jezus? Przekazujemy pokój innym.
Polecenie: Zapisz temat w zeszycie z datą 27.03.20r. Zapoznaj się z treścią katechezy 30 w podręczniku. Wykonaj zadanie 1,2 i 3 w zeszycie ćwiczeń na str.68-69. W czasie wieczornej modlitwy poproś Jezusa o pokój w sercu. Postaraj się swoim zachowaniem czynić pokój w swoim otoczeniu.

Klasa VI B
Temat: Maryja w dziejach narodu polskiego.
Podręcznik, str. 145/ ćwiczenie, str. 49
Praca do wykonania:
· Zadanie 1 w ćwiczeniu – z jedną modyfikacją. Otóż w treści zadania wykreślamy słowa „znane Ci”. Czyli zadanie brzmi następująco: „Na mapie województw polskich zaznacz miejscowości, w których istnieją sanktuaria Maryjne”.
· W zeszycie – napisz, jakie znasz (może być w punktach) ważne wydarzenia z historii naszego narodu – kiedyś i dziś – w których Maryja odgrywa bardzo ważną rolę.

Klasa VII A i B
Temat: Święci Piotr i Paweł filarami Kościoła.
Podręcznik, str. 105/ ćwiczenie, str. 42 – 43
Praca do wykonania:
· Zadanie 1 i 2 w ćwiczeniu
· W zeszyt – napisz jedno zdanie z listów Pawłowach i jedno zdanie z listów Piotrowych, które będą dobrymi motywatorami – dla Ciebie – do działania.
Święci Piotr i Paweł razem napisali 15 listów, tj. 15 ksiąg w Nowym Testamencie (na 27 wszystkich ksiąg w NT!). Piotr napisał 2 listy, Paweł 13 (w podręczniku są wyliczone). Do wykonania zadania potrzebny jest Biblia – Nowy Testament, bądź Biblia w Internecie.
Nie musicie czytać wszystkiego. Wystarczy roztropnie podejść do zadania. Otworzyć Pismo Święte na dowolnej księdze, fragmencie, czy wątku i go przeczytać. Jest tam mnóstwo „perełek” na które z łatwością wpadniecie.

Klasa VIII A i B
Temat: Rekolekcje wielkopostne
Podręcznik, str. 162/ ćwiczenie, str. 82 – 83
Praca do wykonania:
· Ćwiczenie, zadania 1-3 (bez 4)
· W zeszycie – wysłuchać na YouTube: ks. Piotr Pawlukiewicz – sens spowiedzi (filmik trwa 3 minuty). Napisz – Jaki jest sens spowiedzi?
Można oprzeć swoją odpowiedź również na swoich przemyśleniach, czy innych „złotych myślach” znalezionych tu i ówdzie.
· Dla chętnych (może być na 6) – YouTube – ks. Piotr Pawlukiewicz – super kazanie o spowiedzi (30 minut).
W Parafiach nie było rekolekcji wielkopostnych z wiadomych powodów. Może warto coś dla swojego ducha samemu zaczerpnąć, by do świąt się przygotować. Napisz kilka słów refleksji po kazaniu w zeszycie.
Ks. Piotr Pawlukiewicz zmarł 21 marca br. Był cenionym kaznodzieją, który mówił o sprawach ważnych z humorem. Polecam filmik! :)


Język rosysjki

Klasa VIIIa i b
Temat : Русская кухня
https://docs.google.com/document/d/1xn1spVpSjkw9DrpcgtbYHwlYz6Xwag5y-3X52bp3fJ0/edit?usp=sharing

Klasa VII a i b
Temat: Tworzenie czasu przeszłego
https://docs.google.com/document/d/19k2rp50_eKrPUL1wgN-TFR3EFBPqBSQFf69eIUnFmPQ/edit?usp=sharing


Język angielski

klasy I
Temat: Poznajemy nazwy pomieszczeń w domu
https://docs.google.com/document/d/1LVPzYWY-n2-b4ibASUQgm3Ci8m-RwhD_H9wOezCa6Go/edit?usp=sharing


Wychowanie fizyczne

klasa Ia i Ib
Temat: Jogowa opowieść ruchowa „Wyprawa w kosmos”
https://www.youtube.com/watch?v=DBYZXW0PqmA

Klasa II
Temat: Ćwiczenia korekcyjne – odstające łopatki. 
https://www.youtube.com/watch?v=6uG1SXjurRE

Proszę o kontakt drogą e-mail uczniów klasy IV -  wtf.promyk@poczta.fm –DP. Pozostałe klasy mają swoje grupy na Messenger do komunikowania się  z nauczycielem.
Ważne do zapamiętania i stosowania:
Oprócz odrabiania lekcji przed komputerem,
ważny dla waszego zdrowia jest ruch i zdrowe odżywianie .
Ćwiczenia  wykonujemy oczywiście w miarę możliwości lokalowych i sprzętowych.

Klasa 7ab chł., 8ab chł.
Temat: Piłka nożna – ćwiczenia czucia piłki.
https://tiny.pl/tzl9z

Klasa 4, 5ab dz., 6ab dz.
Temat: Mini Piłka siatkowa – wprowadzenie
https://www.youtube.com/watch?v=_be29rqop88
Cały czas można ćwiczyć: sportową ruletkę.
https://tiny.pl/tzl2s
https://www.youtube.com/watch?v=C75aPtGx-e0

Klasa 5ab chł.,6ab chł.
Temat: Mpn- zmiany kierunku prowadzenia piłki.
https://tiny.pl/tzb57

Klasa 7ab dz., 8ab dz.
Temat: PS – doskonalenie odbić piłki.
https://tiny.pl/tzznx
Zachęcam do korzystania z ruletki
https://tiny.pl/tzl2s
https://www.youtube.com/watch?v=C75aPtGx-e0


Logopedia

ĆWICZENIA LOGOPEDYCZNE DO PRACY W DOMU.
Jakie są przyczyny wielu zaburzeń mowy?
Przyczyny są złożone i trudno wskazać na jedną – najważniejszą, determinująca dane zaburzenie wymowy. Mówiąc o etiologii problemów z mową wśród współczesnego społeczeństwa należy szczególnie zwrócić uwagę na następujące czynniki:
Coraz więcej dzieci rodzi się z zagrożonych ciąż, w wyniku wczesnych porodów, przez co dzieci są słabsze, o wrażliwszym układzie nerwowym.
U dzieci występuje nieprawidłowe oddychanie i połykanie ( Te czynności są zaburzone już od urodzenia lub dziecko nabywa te nieprawidłowości później w wyniku przeziębień, alergii itp.)
Zwiększa się liczba dzieci, młodzieży i dorosłych z alergią, podatnych na częste przeziębienia, chodzących z „wiecznym katarem”, chodzących z otwartą buzią i przez to oddychających nieprawidłowo – przez usta a nie przez nos.
Wzrasta liczba dzieci z wadami zgryzu.
W dobie gwałtownego rozwoju techniki, komputeryzacji, motoryzacji itp. mamy do czynienia z ciągłym pośpiechem, z brakiem czasu na rozmowy, na czytanie bajek, na aktywność w mówieniu itp.
Szybkie tempo mówienia, modne „skróty” w porozumiewaniu się- zwłaszcza wśród młodzieży.
Wszechogarniający nas hałas: w szkołach- „molochach”, w domach, głośna muzyka, bardzo głośne reklamy w TV (a małe dzieci uwielbiają reklamy), na ulicach, na dyskotekach, w kinie.
Obserwujemy niepokojący wzrost liczby dzieci z niewielkim niedosłuchem, który powoduje trudności w porozumiewaniu się (mowa niewyraźna, bełkotliwa), jest przyczyną m.in. nadpobudliwości ruchowej, małej koncentracji uwagi i skupienia.
Nasze jedzenie jest pełne sztucznych substancji, hormonów itp.
Brak większej aktywności ruchowej – a przecież ruch wspomaga i usprawnia mowę.
Te czynniki wpływają nie tylko na jakość naszej wymowy, ale i na zachowanie. Mamy coraz więcej dzieci nadpobudliwych, nadruchliwych, o małej koncentracji uwagi, co prowadzi do trudności wychowawczych, do problemów w nauce szkolnej, ale i też w uczeniu się prawidłowej wymowy. Mając na uwadze złożoność problemu zaburzeń mowy, zawsze warto zadbać –nawet profilaktycznie – o prawidłową wymowę naszego dziecka, o to, aby mówiło pięknie i zrozumiale, a to rokuje powodzenie w nauce i w życiu zawodowym.
RODZICU!
Jak możesz pomóc swojemu dziecku w rozwoju mowy ?
mów poprawnie i bez zdrobnień,
jak najczęściej rozmawiaj z dzieckiem; mów powoli, wyraźnie, opowiadaj o prostych, zwyczajnych rzeczach, często powtarzaj te same słowa,
słuchaj cierpliwie, co dziecko ma do powiedzenia, nie przerywaj, nie popędzaj,
nie strofuj dziecka, gdy robi błędy; poprawiaj je, mówiąc jak należy,
codziennie czytaj i opowiadaj bajki – dziecko będzie znało więcej słów i rozwinie się jego wyobraźnia,
ucz malucha piosenek, wyliczanek, wierszyków,
nie pozwalaj na długie oglądanie telewizji,
Co powinno Cię niepokoić ?
brak mowy,
obniżona ostrość słuchu,
jąkanie,
wymowa między-zębowa,
nieprawidłowy zgryz,
nieprawidłowa budowa języka ( krótkie wędzidełko, mała ruchliwość języka),
częste choroby dróg oddechowych ( oddychanie przez usta, mówienie przez nos)
bełkotliwa i niezrozumiała mowa.
Przykłady dla dzieci starszych, które można wykonać w domu.
Wyróżnianie wyrazów w zdaniu. ( stawiamy tyle klocków, rysujemy tyle kółeczek, klaszczemy tyle razy ile słów słyszy dziecko w wypowiadanym zdaniu).
Wydzielanie sylab w wyrazach poprzez wystukiwanie sylab, wyklaskiwanie, badanie ile razy opadnie żuchwa / na ręce/ przy wybrzmiewaniu sylab.
Nazywanie obrazków – dziecko kończy wyraz po pierwszej sylabie wypowiedzianej przez logopedę, nauczyciela, rodzica, a potem odwrotnie – dziecko zaczyna.
Dzielenie na sylaby imion dzieci / na początku łatwych/.
Wyszukiwanie imion dwu- i trzysylabowych.
Wyszukiwanie słów z podaną sylabą.
Rozpoznawanie określonej sylaby w rozsypance sylabowej, np. ba, pa, ta, da, la, ra.
Wyszukiwanie imion rozpoczynających się od samogłoski, następnie od podanej spółgłoski.
Wydzielanie spółgłosek nagłosowych przez przedłużanie nagłosu, np. ssssamolot, szszszafa. Przy pomocy ilustracji – wyszukiwanie przedmiotów, których nazwy rozpoczynają się na daną głoskę.
Wydzielanie spółgłoski wygłosowej.
Dzielenie na głoski łatwych a następnie coraz trudniejszych słów.
Ćwiczenia z paronimami: bułka – półka, domek –Tomek, koza – kosa itp.
Rozróżnianie mowy prawidłowej od nieprawidłowej
Ćwiczenia oddechowe -
poprawiają wydolność oddechową, sprzyjają wydłużaniu fazy wydechowej, co powoduje poprawę jakości mowy. Ćwiczenia prowadzone są najczęściej w formie zabawowej, przy wykorzystaniu różnych środków, np. piórek, piłeczek, wody mydlanej, chrupek, wiatraczków itp. Są także wplatane w opowieści i zabawy ruchowe.
Przykłady:
Wdech nosem ( usta zamknięte) i wydech ustami.
Dmuchanie na płomień świecy.
Dmuchanie na piłeczkę pingpongową, wyścigi piłeczek.
Dmuchanie na kulkę z waty, na wiatraczek.
Chłodzenie „gorącej zupy” – dmuchanie ciągłym strumieniem.
„Zdmuchiwanie mlecza” – długo, aż spadną wszystkie nasionka.
Chuchanie na zmarznięte ręce.
Naśladowanie lokomotywy – wydmuchiwanie „nadmiaru pary” – ffff, szszsz.
Naśladowanie balonika – wypuszczanie powietrza z jednoczesnym odgłosem „ sssss”.
Nadmuchiwanie balonika.
Naśladowanie syreny – „ eu-eu- eu”, „ au-au-au” – na jednym wydechu.
Wyścigi chrupek – dmuchanie w parach.
Dmuchanie na piórko, aby nie spadło.
Liczenie na jednym wydechu.
Powtarzanie zdań na jednym wydechu – najpierw krótkich, potem coraz dłuższych.
Powtarzanie zdań szeptem.
Naśladowanie śmiechu różnych osób:
staruszki: che- che- che
kobiety – wesołe cha- cha- cha
mężczyzny – rubaszne ho- ho- ho
dziewczynki – piskliwe, chichotliwe chi- chi- chi.
Ćwiczenia motoryki narządów artykulacyjnych
U większości dzieci z wadą wymowy występuje obniżona sprawność narządów artykulacyjnych / języka, warg, policzków, podniebienia miękkiego/. Czasem przyczyną wady wymowy są nieprawidłowości w budowie anatomicznej narządów mowy, np. zbyt krótkie wędzidełko podjęzykowe, przerośnięty język, zbyt duża masa języka, rozszczep wargi itp. Przyczyną bywają także, szczególnie u dzieci młodszych, nieprawidłowe nawyki związane z połykaniem lub oddychaniem. Konieczne są w tych wszystkich wypadkach ćwiczenia motoryki narządów mowy oraz ćwiczenia prawidłowego połykania.
Ćwiczenia logopedyczne początkowo powinny być wykonywane przy kontroli wzrokowej – przed lustrem, stopniowo przechodząc do ćwiczeń bez kontroli wzroku. Większość ćwiczeń wymaga wielokrotnego powtarzania, więc konieczne jest stosowanie metod zabawowych podczas ćwiczeń oraz zmiany środków używanych przez logopedę czy rodzica.
Ćwiczenia warg
Wymawianie na przemian „ a-o” przy maksymalnym oddaleniu od siebie wargi górnej i dolnej.
Oddalanie od siebie kącików ust – wymawianie „ iii”.
Zbliżanie do siebie kącików ust – wymawianie „ uuu”.
Naprzemienne wymawianie „ i – u”.
Cmokanie.
Parskanie/wprawianie warg w drganie/.
Masaż warg zębami ( górnymi dolnej wargi i odwrotnie).
Dmuchanie na płomień świecy, na watkę lub piłkę pingpongową.
Układanie ust jak przy wymowie samogłosek ustnych, z wyraźną, przesadną artykulacją warg, np. w kolejności: a-i-o-u-y-e, u-a-i-o-e-y, o-a-y-i-u, e-y-i-o-a-u, u-i-y-a-o.
Wymowa samogłosek w parach: a-i, a-u, i-a, u-o, o-i, u-i, a-o, e-o itp.
Wysuwanie warg w „ ryjek”, cofanie w „ uśmiech”.
Wysuwanie warg w przód, następnie przesuwanie warg w prawo, w lewo.
Wysuwanie warg w przód, następnie krążenie wysuniętymi wargami.
Ćwiczenia języka
„Głaskanie podniebienia” czubkiem języka, jama ustna szeroko otwarta.
Dotykanie językiem do nosa, do brody, w stronę ucha lewego i prawego.
Oblizywanie dolnej i górnej wargi przy ustach szeroko otwartych / krążenie językiem/.
Wysuwanie języka w przód i cofanie w głąb jamy ustnej.
Kląskanie językiem.
Dotykanie czubkiem języka na zmianę do górnych i dolnych zębów, przy maksymalnym otwarciu ust / żuchwa opuszczona/.
Język wysunięty w kształcie grota wykonuje poziome ruchy wahadłowe od jednego do drugiego kącika ust.
Rurka – wargi ściągnięte i zaokrąglone unoszą boki języka.
Język lekko wysunięty opiera się na wardze dolnej i przyjmuje na przemian kształt „łopaty” i „grota”.
Ruchy koliste języka w prawo i w lewo na zewnątrz jamy ustnej.
Oblizywanie zębów po wewnętrznej i zewnętrznej powierzchni dziąseł pod wargami. Usta zamknięte.
Ćwiczenia usprawniające podniebienie miękkie
Wywołanie ziewania przy nisko opuszczonej szczęce dolnej.
Płukanie gardła ciepłą wodą.
„Chrapanie” na wdechu i wydechu.
Głębokie oddychanie przez usta przy zatkanym nosie i odwrotnie.
Wymawianie połączeń głosek tylnojęzykowych zwartych z samogłoskami, np. ga, go, ge, gu, gy, gi, gą, gę, ka, ko, ke, ky, ki, ku, ak, ok, ek, ik, yk, uk…
Wypowiadanie sylab /jak wyżej/ i logatomów: aga, ogo, ugu, eke, yky, ygy, iki, igi, ogo, egę itp.
Nabieranie powietrza nosem i zatrzymanie w jamie ustnej. Policzki nadęte. Początkowo nadymać policzki z zatkanym nosem, a następnie próbować połykać powietrze.
Ćwiczenia policzków
Nadymanie policzków – „ gruby miś”.
Wciąganie policzków – „chudy zajączek”.
Nabieranie powietrza w usta i zatrzymanie w jamie ustnej, krążenie tym powietrzem, powolne wypuszczanie powietrza.
Naprzemiennie „gruby miś” – „chudy zajączek”.
Nabieranie powietrza w usta, przesuwanie powietrza z jednego policzka do drugiego na zmianę.
Ćwiczenia prawidłowego połykania
Wyrobienie nawyku połykania z językiem ułożonym na wałku dziąsłowym:
Unoszenie języka na wałek dziąsłowy za górnymi zębami przy otwartych a następnie zamkniętych ustach.
Lizanie czubkiem języka wałka dziąsłowego.
Trzymanie czubkiem języka cukierka tik-tak przy wałku dziąsłowym, jednoczesne połykanie śliny.
Ćwiczenie jak wyżej z kawałeczkiem czekolady przyklejonym do wałka dziąsłowego.
Życzę przyjemnej pracy
JT