Klasa Ic

Uczniowie!
W związku z zaistniałą sytuacją w kraju i zawieszeniem zajęć w szkole bardzo prosimy Was o samodzielną pracę w domu.

Od 04.05.2020 w naszej szkole pracujemy wykorzystując dziennik elektroniczny. Korzystanie z dziennika elektronicznego jest bezpłatne.


30.03.2020r.

Religia
Temat: Ojcze nasz, przyjdź Królestwo Twoje…/ Sens prośby „przyjdź Królestwo Twoje…” w Modlitwie Pańskiej.
Treści: Każdy człowiek pragnie szczęścia. Pełnię szczęścia można osiągnąć tylko w Królestwie Bożym, dlatego w Modlitwie Pańskiej wołamy: „Przyjdź Królestwo Twoje”. Królestwo Boże jest wśród nas, gdy okazujemy miłość bliźnim i czynimy dobro.
Polecenie: Poproś rodziców o odczytanie fragmentu Ewangelii według Św. Mateusza (Mt 13, 45-46). Wykonaj zadanie 1 i 2 ze str. 110-111 zgodnie z poleceniem. Z uwagą i skupieniem odmawiaj codziennie modlitwę „Ojcze nasz”.


WF
Temat: Nauka zabawy „Głodny hipopotam szuka kolorowych piłeczek”
https://www.youtube.com/watch?v=px3qTgDfjY4


31.03.2020

Język angielski
Temat: Poznajemy nazwy mebli
https://docs.google.com/document/d/1Y3JXfVys504zT1FMea_gZxpSrznsOz7IYmb2xChRhxY/edit


WF
Temat: Nauka tańca „Księżniczka”
https://www.youtube.com/watch?v=nZQX2Tp172Y


01.04.2020

WF
Temat: Ćwiczenia stóp z woreczkami.
https://www.youtube.com/watch?v=aR2AXiVst1w


02.04.2020r.

Religia
Temat: Niedziela Palmowa/ Geneza i znaczenie Niedzieli Palmowej. (katecheza 54)
Treści: Jezus w Niedzielę Palmową wjeżdża do Jerozolimy. Przebywanie z Nim jest zawsze powodem do radości.
Polecenie: Poproś rodziców o odczytanie fragmentu Ewangelii według św. Mateusza (Mt 21, 1-10). Wykonaj zadanie 1 i 2 na str. 124 w podręczniku ucznia. Zachęcam do narysowania palmy w zeszycie. Żeby otrzymać za nią ocenę należy przysłać mi zdjęcie na mój adres : wiolakalu@op.pl do poniedziałku 06.04. 2020r. Zachęcam do udziału we Mszy Świętej w niedzielę o godz. 10.30 za pośrednictwem facebook parafii Sońsk.


03.03.2020

Język angielski
Temat: Utrwalenie nazw pomieszczeń i mebli
https://docs.google.com/document/d/1tU2jwbJN7c91DgVPVDCLA9ZDAqfFcC8_ZDPZZnevsNI/edit


06.04.2020r.

Religia
Temat: W Wielki Czwartek i w Wielki Piątek chrześcijanie wyrażają wdzięczność Panu Jezusowi za dar Jego ofiary.
Treści: W Wielki Czwartek Pan Jezus spożył ze swoimi uczniami Ostatnią Wieczerzę, podczas której przemienił chleb w swoje Ciało i wino w swoją Krew. To wydarzenie przeżywamy podczas każdej Mszy Świętej. W Wielki Piątek Pan Jezus umarł na krzyżu za nasze grzechy. Ostatnia Wieczerza i śmierć Pana Jezusa na krzyżu są ofiarą za nasze grzechy.
Polecenie: Poproś rodziców o odczytanie z Pisma Świętego następujących fragmentów: (Mk 15, 22-24) i (Łk 23,44-46). Obejrzyj ilustracje ze str. 125 z katechezy 55. Wykonaj zadanie na str. 126. Należy w niej wykorzystać samoprzylepną kartę pracy.
WF
Temat: Zabawa „Wyścig i tor ping pong” 

07.04.2020
WF
Temat: Nauka ćwiczenia izometrycznego „deska”.  

08.04.2020
WF
Temat: Ćwiczenia skocznościowe.  

15.04.2020
wf
Temat: Ćwiczenia na wzmocnienie rąk. https://www.youtube.com/watch?v=FhGvyW-jUbE

16.04.2020

Religia

Temat: Zmartwychwstanie Pana Jezusa/ Zmartwychwstanie Jezusa fundamentem wiary chrześcijańskiej.
Treści: Pan Jezus umarł i trzeciego dnia zmartwychwstał. Przez swoją śmierć i zmartwychwstanie otworzył dla nas niebo i obiecał, że my również zmartwychwstaniemy. Pozostał pośród nas pod postaciami chleba i wina. Święta Wielkanocne, to święta radości.
Polecenie: Na str. 127 w podręczniku wklej Pana Jezusa, który po zmartwychwstaniu wychodzi z grobu. Poproś o pomoc rodziców, należy wykorzystać dużą kartę samoprzylepną. Wykonaj również zadanie 1 i 2 na str. 128 w podręczniku. Dla chętnych: narysuj koszyczek wielkanocny w zeszycie i przyślij mi do oceny na adres: wiolakalu@op.pl
20.04.2020r. 
Religia
Temat: Ojcze nasz, bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi…/Sens prośby „bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi…” w Modlitwie Pańskiej.
Treści: Bóg Stwórca wie, co jest dla człowieka najlepsze. On pragnie zbawienia człowieka. Chcemy, by Bóg kierował naszym życiem. Pragniemy z radością przyjąć nawet trudny Jego plan wobec nas, bo tylko będąc posłusznym woli Boga możemy być w Jego Królestwie.
Polecenie: Popatrz na scenki z życia znajdujące się na str. 112 w katechezie 49 i zastanów się w których sytuacjach dzieci spełniają wolę Pana Boga. Wykonaj zadanie 1 i 2 ze str. 113. Codziennie odmawiaj modlitwę „Ojcze nasz”.
wf
Temat: Tańczymy w domu do piosenki z „Króla Lwa”.https://www.youtube.com/watch?v=BEu1WLjOokY
21.04.2020
wf
Temat: Rytmiczna rozgrzewka w podskokachhttps://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo
22.04.2020 
wf
Temat: Taniec dla dzieci „Gumi miś”. https://www.youtube.com/watch?v=oGJg1RSOof4
23.04.2020r.
Religia
Temat: Ojcze nasz, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj…/ Sens tej prośby w Modlitwie Pańskiej.
Treści: Prośba: „Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj” obejmuje wszystko, co odnosi się do ciała człowieka. To także prośba o Chleb życia- Eucharystię. W codziennych troskach mamy modlić się i prosić Boga o pomoc.
Polecenie: W oparciu o ilustrację ze str. 114- katecheza 50 pomyśl jak należy traktować jedzenie, co należy uczynić przed i po jedzeniu. Na str. 115 dorysuj krzyżyk na Hostii. Pomódl się modlitwą „Ojcze nasz” w intencji ludzi głodujących na całym świecie.
27.04.2020r.
Religia
Temat: Ojcze nasz, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom…/ Sens prośby „odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom” w Modlitwie Pańskiej.
Treści: Każdy z nas grzeszy. Powinniśmy przepraszać Pana Boga i ludzi. Bóg przebacza winy tym, którzy odpuszczają swoim winowajcom.
Polecenie: Zastanów się, co zaistniało między chłopcami na ilustracji w katechezie 51 ze str. 116? Co Twoim zdaniem chciał powiedzieć chłopiec swojemu tacie i Panu Jezusowi podczas wieczornej modlitwy? Pomyśl, czy i Ty czasami nie powinieneś kogoś przeprosić albo komuś przebaczyć. Jeśli tak, to zrób to jak najszybciej. Najbardziej ucieszy się z tego Pan Bóg. Wykonaj zadanie 1,2 i 3 na str. 117, w katechezie 51. Te dzieci, które nie wysłały na mój adres: wiolakalu@op.pl koszyczka i palmy do oceny, proszę o jak najszybsze wysłanie.
wf
Temat: Poranna gimnastyka w piżamie. https://www.youtube.com/watch?v=oUFKW4OjhiM
28.04.2020
wf
Temat: WF w domu – siła i sprawność. https://www.youtube.com/watch?v=tJhmUawhHbA
29.04.2020
wf
Temat: Zawsze pamiętaj, dlaczego ćwiczysz. https://www.youtube.com/watch?v=jgJOS26G1wY
30.04.2020r.
Religia
Temat: Nabożeństwo Majowe ze św. Janem Pawłem II.
Treści: Święty Jan Paweł II jest wzorem miłości, zaufania i wierności Matce Boże. Przez cały miesiąc maj czcimy Maryję, biorąc udział w Nabożeństwie Majowym.
Polecenie: Otwórz podręcznik na katechezie 59 na str. 133 i zastanów się kto modli się przed figurą Matki Bożej. Czy widział(eś/aś) podobne figurki Matki Bożej niedaleko swojego miejsca zamieszkania? W maju gromadzą się przy nich ludzie, którzy biorąc udział w Nabożeństwie Majowym odmawiają Litanię Loretańską do Najświętszej Maryi Panny, śpiewają na Jej część pieśni Maryjne i odmawiają inne modlitwy Jej poświęcone. Proszą Maryję- Matkę Dobrej Rady, o potrzebne wstawiennictwo u Jej Syna, aby wypraszała nam potrzebne łaski. Wykonaj zadanie 2 i 3 w podręczniku na str. 134. Dla chętnych: narysuj w zeszycie na ocenę bukiet kwiatów dla Maryi i umieść w nim tyle kwiatów, ile dni trwa „Majowe”, czyli 31. Możecie przysyłać do oceny na mój adres e-mail.
07.05.2020r.
Religia
Temat: Ojcze nasz, nie wódź nas na pokuszenie…/ Sens prośby „nie wódź nas na pokuszenie…” w Modlitwie Pańskiej.
Treści: Pan Bóg nie kusi człowieka, ale czasem dopuszcza na nas pokusy. Chce, byśmy z nimi walczyli, a przez to mieli piękniejszą nagrodę w niebie. Pan Jezus przezwyciężył pokusy i my też możemy je pokonywać z Bożą pomocą.
Polecenie: Poproś rodziców o odczytanie fragmentu Ewangelii o kuszeniu Pana Jezusa na pustyni (Mk 1, 12-13) i obejrzyj ilustrację z katechezy 52 na str. 118. Wykonaj zadanie 1, 2 i 3 na str. 119.
11.05.2020r. 
Religia
Temat: Ojcze nasz, zbaw nas ode złego.
Treści: Prośba „zbaw nas ode złego” łączy się bezpośrednio z poprzednią: „nie wódź nas na pokuszenie”. Prosimy Boga, by uchronił nas od grzechu, do którego prowadzi pokusa, by uwolnił nas od wszelkiego zła, które zagraża nam na ziemi, by uchronił od nieszczęść duszy i ciała.
Polecenie: Wykonaj zadanie 1 z katechezy 53 na str. 121. Wraz z rodzicami pomódl się wieczorem słowami Modlitwy Pańskiej. Zwróć uwagę na ostatnią prośbę tej modlitwy. Wasze oceny za palmę, koszyczek i bukiet dla Maryi znajdują się w dzienniku elektronicznym. Wpis bz oznacza brak wykonanego zadania.
14.05.2020r. 
Religia
Temat: Sam i z innymi modlę się do Pana Boga.
Treści: W Modlitwie Pańskiej nazywamy Boga naszym Ojcem, co oznacza, że jest On Ojcem wszystkich ochrzczonych i możemy modlić się do Niego we wspólnocie. Pan Jezus zachęca nas, abyśmy modlili się w rodzinie, w grupach, w szkole, a szczególnie w kościele.
Polecenie: Z pomocą rodziców wykonaj zadanie 1,2 i 3 na str.130 z katechezy 57. Wieczorem zaproś do wspólnej modlitwy najbliższą rodzinę.
18.05.2020r. 
Religia
Temat: Obchodzimy setną rocznicę urodzin Papieża Polaka św. Jana Pawła II.
Treści: Św. Jan Paweł II to Papież Polak, który został wyniesiony na ołtarze przez swoich następców: papieża Benedykta XVI i Franciszka. Całym swoim życiem pokazywał, jak mężnie kochał Pana Jezusa i ludzi. Wyrazem tej miłości były m.in.: jego głęboka modlitwa, mądre nauczanie, troska o chorych, zmaganie się ze złem, podróże apostolskie. Swoją postawą Papież z Polski pokazał nam, na czym polega prawdziwa przyjaźń z Jezusem.
Polecenie: Narysuj, w czym chciałbyś naśladować św. Jana Pawła II. To może być modlitwa, troska o chorych, pilna nauka, pomoc rodzicom itp. Zachęcam do obejrzenia w internecie filmu dla dzieci pt. „Jan Paweł II. Historia Papieża Polaka”. Przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II poproś Pana Boga o potrzebne łaski dla swojej rodziny i całej ojczyzny.21.05.2020r. 
Religia
Temat: Niedziela wyjątkowym dniem spotkania z Jezusem i rodziną.
Treści: Niedziela jest pamiątką zmartwychwstania Pana Jezusa. Dla chrześcijan jest najważniejszym dniem. Jest Dniem Pańskim- świętym dniem spotkania z Panem Bogiem. To czas świętowania z najbliższymi i czas odpoczynku.
Polecenie: Pamiętaj o właściwym świętowaniu niedzieli. Porozmawiaj o tym ze swoimi rodzicami. Wykorzystaj ilustrację na str. 131 z katechezy 58. Wykonaj zadanie 1 i 2 w podręczniku na str. 132.
25.05.2020r.
Religia
Temat: Maryja- nasza mama.
Treści: Maryja jest Matką nie tylko Jezusa, ale także ludzi. Jako Matka kocha nas i uczy miłości i dobroci. Każda mama dobrze zna swoje dzieci, a dzieci znają swoją mamę. Historia Maryi jest zapisana na kartach Pisma Św.. Wśród wydarzeń biblijnych związanych z życiem i działalnością Maryi na szczególną uwagę zasługuje: Zwiastowanie (Łk 1, 38); Odwiedzenie przez Maryję krewnej Elżbiety (Łk 1,46); Boże Narodzenie (Łk 2,7); Cud w Kanie Galilejskiej (J 2,3); Maryja pod krzyżem Jezusa (J 19,26). Do Maryi, naszej Matki możemy zwracać się w różnych życiowych sytuacjach. Kiedy jest nam trudno, możemy Ją prosić o matczyną pomoc. Robimy to odmawiając różaniec, uczestnicząc w Nabożeństwie Majowym, śpiewając pieśni.
Polecenie: Odmawiając wieczorem modlitwę „Zdrowaś Maryjo” pomyśl, jakie sprawy chcesz powierzyć Maryi w tej modlitwie. Może warto powierzyć Jej opiece Twoją najbliższą rodzinę. Wykonaj zadanie 1 i 2 w podręczniku na str. 136. Wyślij na mój adres wiolakalu@op.pl zdjęcie z zadaniem 3 z katechezy 59 ze str. 134- (zadanie obowiązkowe na ocenę).28.05.2020r. 
Religia
Temat: Zesłanie Ducha Świętego.
Treści: Pięćdziesiąt dni po swoim Zmartwychwstaniu Pan Jezus zesłał na Apostołów moc Ducha Świętego, która wypełniła ich serca i umysły. Uczynił to, aby mogli oni głosić Jego naukę o Królestwie Bożym i o Jego Zmartwychwstaniu. Duch Święty, to trzecia Osoba Boska. On jednoczy nas z Bogiem i między sobą, uświęca i ożywia naszą wiarę, nadzieję i miłość.
Polecenie: Poproś rodziców o odczytanie fragmentu Dziejów Apostolskich o Zesłaniu Ducha Świętego (Dz 2, 1-14). Zapisz w zeszycie Dary Ducha Świętego: 1.Mądrość, 2.Rozum, 3.Rada, 4.Męstwo, 5.Umiejętność, 6.Pobożność, 7.Bojaźń Boża i obok każdego daru narysuj płomyk ognia, będący symbolem Ducha Świętego.01.06.2020r.
Religia
Temat: „Czerwcowe” ze św. Małgorzatą.
Treści: Pan Jezus ma dla nas wielkie serce, Najświętsze Serce, które najbardziej kocha i które uczy nas kochać. Pokazał nam to na krzyżu i powiedział o tym św. Małgorzacie Marii Alacoque. Ta Święta żyła ponad 300 lat temu we Francji. Była siostrą zakonną. Pan Jezus ukazywał się jej kilka razy, pokazał jej Swoje Serce jako znak wielkiej miłości do ludzi. Obiecał wiele łask tym, którzy kochają Jego Serce. W sposób szczególny tajemnicę Serca Jezusowego czcimy w czerwcu. Przez cały miesiąc czerwiec ludzie gromadzą się w kościołach, aby dziękować Panu Jezusowi za Jego wielką miłość. Robią to słowami specjalnej modlitwy- Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Polecenie: Postaraj się wziąć udział razem z najbliższą rodziną w nabożeństwie czerwcowym, aby w ten sposób oddać cześć Sercu Jezusowemu. W takim nabożeństwie możesz wziąć udział w kościele lub odmawiając Litanię do Serca Pana Jezusa w domu. Wykonaj zadanie 1 i 2 w katechezie 62 na str. 140. Na str. 139 znajduje się ilustracja, przedstawiająca cudowne widzenie Pana Jezusa przez św. Małgorzatę.04.06.2020r. 
Religia
Temat: Misyjny nakaz Pana Jezusa.
Treści: Pan Jezus w dzień Wniebowstąpienia skierował do Apostołów niezwykle ważne słowa. Nazywane są one „Wielkim Nakazem Misyjnym”. Te słowa brzmią następująco: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28,18-20). Pan Jezus uczynił swoich Apostołów pierwszymi misjonarzami. Poprosił ich, aby wędrowali po świecie i mówili wszystkim o Jezusie. Kontynuatorami misji Apostołów są biskupi i kapłani, którzy codziennie głoszą Dobrą Nowinę. Na swój sposób uczestniczą w tym posłannictwie wszyscy ochrzczeni”.  Polecenie: Obejrzyj w internecie dowolnie wybrany przez siebie film o Misyjnej działalności Kościoła, np . „Płockie misje w Peru”.
08.06.2020r. 
Religia
Temat: Boże Ciało- Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.
Treści: W uroczystość Bożego Ciała oddajemy cześć Panu Jezusowi obecnemu w Najświętszym Sakramencie. W tym dniu odbywają się uroczyste procesje. Ci, którzy kochają Pana Jezusa, biorą w nich udział. W ten sposób publicznie wyznają swoją wiarę w obecność Jezusa pod postacią Chleba.
Polecenie: Na obrazku przedstawiającym procesję Bożego Ciała na str. 139- katecheza 61, dorysuj flamastrem jeszcze więcej płatków kwiatów, które dziewczynki rzucają na ziemię przed Panem Jezusem. Z pomocą rodziców wykonaj zadanie 1 i 2 na str. 138 w podręczniku. Naucz się na pamięć modlitwy z zadania 2 i zawsze, wchodząc i wychodząc z kościoła, zwracaj się trzykrotnie słowami tej modlitwy do Pana Jezusa.
15.06.2020r.
Religia
Temat: Wakacje z Jezusem i moim patronem.
Treści: Wakacje, to czas odpoczynku. Ciesząc się słońcem, górami, morzem nie wolno zapomnieć o Panu Bogu. Z Panem Bogiem należy spotykać się w czasie Mszy Świętej i na modlitwie. Jego ślady można odkrywać w pięknie otaczającego nas świata.
Polecenie: Wykonaj zadanie 1 i 2 na str. 142-143 w podręczniku, w katechezie 63.
22.06.2020r. 
Religia
Temat: Oddajemy cześć Najświętszemu Sercu Jezusowemu.
Treści: 19 czerwca obchodziliśmy w Kościele Uroczystość Najświętszego Serca Jezusowego. Pan Jezus z miłości do każdego człowieka oddał za nas Swoje życie. Kiedy wisiał na krzyżu, jeden z żołnierzy przebił Mu  włócznią serce i natychmiast wypłynęła z niego krew i woda.
Plecenie: Narysuj w zeszycie kochające Cię Serce Jezusowe.

25.06.2020r. 
Religia
Temat: Utrwalenie wiadomości poznanych na religii w kl. I. 
Polecenie: W czasie wakacji pamiętaj o codziennej modlitwie. Przypomnij sobie wszystkie modlitwy poznane w tym roku szkolnym, znajdujące się w podręczniku na str. 144.