Klasa IIIa

Uczniowie!
W związku z zaistniałą sytuacją w kraju i zawieszeniem zajęć w szkole bardzo prosimy Was o samodzielną pracę w domu.

Od 04.05.2020 w naszej szkole pracujemy wykorzystując dziennik elektroniczny. Korzystanie z dziennika elektronicznego jest bezpłatne.


30.03.2020 r.

edukacja polonistyczna
Temat dnia: Od kałuży do oceanu.
Zapisz temat z datą w zeszycie.
Przeczytaj ze zrozumieniem  tekst z podręcznika s.31 – Gdybym miał batyskaf .Odpowiedz ustnie na pytania :Kto jest bohaterem książki i jakie ma osiągnięcia?
Jakie zwierzęta morskie są wymienione w tekście?
Dlaczego w głębinach oceanu panuje ciemność?
Wyjaśnij w zeszycie znaczenie wyrazów: głowonóg, skorupiak- skorzystaj z encyklopedii. Wykonaj ćw.1,2,3,4 s.25-26 oraz ćw. dodat. s.91 ćw.5, s.92 ćw.8,poćwicz czytanie tekstu – Kropelka s.108 podręcznik


edukacja przyrodnicza
T:Rodzaje zbiorników wodnych i ich znaczenie.
Zapoznaj się z tekstem s.32-33 Od kałuży do oceanu.
Odpowiedz na pytania pod tekstem.
Dla chętnych :poszukaj na mapie świata oceanów i zapamiętaj ich nazwy. Poszukaj na mapie Polski największe jeziora i zapamiętaj ich nazwy.


edukacja matematyczna
T:Jednostki objętości płynów: ćwierć litra, pół litra, litr, półtora litra.
Zapisz temat z datą w zeszycie.
Powtórz wiadomości o jednostkach pojemności z podr.s.120 .Wykonaj ćw. z kart mat.s.18-19 oraz ćw. dodat.s.71 zad.9-11.
Wykonaj w zeszycie zad.1,2 s.120, a 3 i 4 dla chętnych.


edukacja techniczna
Zrób to sam! s.28 Wykonaj pracę techniczną – Kubek do mycia zębów wg.podanej instrukcji.


31.03.2020

edu. wczesnoszkolna
Temat dnia: Zakręć kran.


edu. przyrodnicza i edu. polonistyczna
Przeczytaj ze zrozumieniem informacje na klasowym blogu z podręcznika s.34 i zapytaj rodziców: co to jest blog? Odpowiedz ustnie na pytania:
Jaki tytuł nosi klasowy blog i jak go rozumiesz?
Czego on dotyczy?
W jaki sposób Tosia wspiera projekt?
Czego dowiedział się Maciek czytając książkę z biblioteki?
Wykonaj ćw.1,2 s.27. Napisz w zeszycie temat dnia i cd.ćw.1.
Poćwicz czytanie zagadek z wykorzystaniem lusterka s.35 podr.
Wykonaj ćwiczenia z Noni s.29-30 i utrwal wiadomości z gramatyki.
Polecam oglądanie lekcji na kanałach TVP dla klasy III.


Język angielski (2 godz.)
Topic: My hobbies.
posłuchajcie i powtórzcie wyrażenia: pierwsza lekcja ze str 44, druga lekcja ze str 45 z podręcznika, a następnie uzupełnijcie ćw. 2 i 4 str 42-43 w zeszycie ćw.,  pod koniec tygodnia poproście rodziców o przesłanie zdjęć tych ćwiczeń na moją pocztę iwonaszer@tlen.pl   Dla chętnych ćw. 1 i 3 str 42-43 w zeszycie ćw.  Pozdrawiam :)
https://drive.google.com/file/d/1tLNzASd1Q_VhWDD6ZvOT-_PFojqSGFIh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cq08Z7JI1ccM5pDFQ97XsURIBkzKyXLJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EOrn4ozaBJLEfsgtTCCK9luPz4Lrp__6/view?usp=sharing
tłumaczenia na język polski w linku poniżej:
https://docs.google.com/document/d/1q6Cv4-bsw3fqSztOMLGoMr0CXm9-HQbLdEdbW0zJFvs/edit?usp=sharing


WF
Temat: Ćwiczenia wzmacniające grzbiet.
https://www.youtube.com/watch?v=i9ECpVBbcZ8


01.04.2020

edu. wczesnoszkolna
Temat dnia: Jak zasiać wiosenną radość?


edukacja polonistyczna
Zapisz temat w zeszycie.
Przeczytaj wiersz „Pobudka”s.36-37 i odpowiedz ustnie na pytania:
Jakimi czynnościami zajmuje się bohaterka wiersza?
Jaka panuje pogoda?
Jak zmieni się świat po wiosennych porządkach?
Jak rozumiesz tytuł wiersza?
Wyszukaj w tekście wiersza wyrażeń i zwrotów nazywających oznaki wiosny?
Wykonaj ćw.1 s. 31 i zapisz otrzymane hasło do zeszytu oraz  regułę ortograficzną : „Nie” z rzeczownikami piszemy łącznie. Wykonaj ćw.5 s.37 z podr. oraz ćw.2 s. 31 i 4-7 s.32 .
Naucz się na pamięć wiersza „Pobudka”.Wykonaj ćw.dodat. 9 ze s.92., ćw.3 s.31.


edu.matem.
Temat: Dostrzeganie rytmów w środowisku naturalnym,sztuce i wytworach pracy człowieka.
Zapoznaj się z zadaniami i odpowiedz ustnie w podręczniku s.121 i wykonaj zad.3 na kartce z bloku,
wykonaj ćw.1-4  s.20 karty ćw.
edu.plastyczna :wykonaj stemple z denek plastikowych butelek zgodnie z instrukcją w ćw.3 s.31


WF
Temat: Ćwiczenia ujędrniające górne partie ciała.
https://www.youtube.com/watch?v=ab82LnE4_Fg


02.04.2020
WF
Temat: Ćwiczenia na uda i pośladki.
https://www.youtube.com/watch?v=8KwOnmPMYh0


Muzyka
Temat: Abecadło instrumentów- rozpoznawanie brzmienia zespołu wykonawczego- orkiestry. Odgłosy afrykańskich zwierząt- słuchamy.  Wartości nut- powtórzenie, echo muzyczne- ćwiczenie.
Link do pokaz brzmienia orkiestry symfonicznej:
https://www.youtube.com/watch?v=STUkbMPtDtk
Po wysłuchaniu brzmienia orkiestry symfonicznej, wykonajcie ustnie polecenie 1 i 2 ze strony 92 w podręczniku, część 4. Powodzenia!
Link do odgłosów dzikich zwierząt: https://www.youtube.com/watch?v=7z1YmPrPhDg
Po wysłuchaniu nagrania, w zeszycie do muzyki narysujcie jedno, wybrane przez siebie zwierzę. Spróbujcie nauczyć się je naśladować. Powodzenia!
Wartości rytmiczne, echo muzyczne. Podczas  słuchania nagrania powtarzajcie wyklaskując rytm:
https://www.youtube.com/watch?v=LKyZtocE9u0


03.04.2020r.

Religia
Temat: Co nam daje przyjmowanie Komunii Świętej? Komunia pomocą w życiu doczesnym i pokarmem na życie wieczne.
Polecenie: Zapisz temat w zeszycie. Zapoznaj się z treścią katechezy 32 z podręcznika. Wykonaj zadanie 1,2,3 i 4 ze str. 72-73 w zeszycie ćwiczeń.
Zanim wpiszecie powyższy temat, zapiszcie najpierw temat 31 z podręcznika, przeczytajcie go i wykonajcie zadania 1,2,3 i 4 w zeszycie ćwiczeń. Mam wrażenie, że we wtorek 31.03. nie otrzymaliście tego tematu. pozdrawiam i zachęcam do udziału we Mszy św. w niedzielę na facebook naszej parafii o godz. 10.30. 

07.04.2020r.

Religia
Temat: Ucztujemy z Panem Jezusem.
Polecenie: Zapoznaj się z treścią katechezy 34 z podręcznika ucznia. Wykonaj zadanie 1 i 2 ze str. 76-77 w zeszycie ćwiczeń. Życzę Wam błogosławionych świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
WF
Temat: Stretching (rozciąganie) dla początkujących. 
język angielski (2 lekcje)
Topic:  Easter time.
Zapiszcie słówka do zeszytu:
basket – koszyk, bunny – zajączek wielkanocny, chick – kurczaczek, egg – jajko, cross – krzyż, lamb – baranek, cake – ciasto, flowers – kwiaty
A teraz obejrzyjcie filmik i powtarzajcie słówka. 
Aby sprawdzić czy już je pamiętacie możecie zrobić quiz i zagrać w memory. 
W zeszytach narysujcie koszyczek z pisankami. Powodzenia! 

08.04.2020   
WF
Temat: Ćwiczenia na „boczki” i płaski brzuch. 

15.04.2020
język angielski
Topic: Days of the week.
Zanim przystąpicie do nowego tematu powtórzcie sobie słówka i zwroty z tematu MY HOBBY.
A teraz zapiszcie sobie w zeszytach nazwy dni tygodnia z polskimi odpowiednikami. Zwróćcie uwagę na pisownię. Pamiętajcie, że dni tygodnia podobnie jak nazwy miesięcy piszemy zawsze WIELKĄ LITERĄ.
Monday – poniedziałek, Tuesday – wtorek, Wednesday – środa, Thursday – czwartek, Friday – piątek, Saturday – sobota, Sunday – niedziela
Teraz ćwiczymy wymowę – posłuchajcie i powtarzajcie słówka. https://www.youtube.com/watch?v=MEWyhzMS560
Teraz ćwiczenia z podręcznika:  6 i 7 strona 46. W ćwiczeniu 6 słuchacie i powtarzacie,
a w ćwiczeniu 7 łączycie połówki zdań z dniami tygodnia. Który dzień tygodnia nie został wymieniony? :)   Powodzenia.
wf
Temat: Ćwiczenia ogólnorozwojowe. https://www.youtube.com/watch?v=vkwzFVN2Bds

16.04.2020
muzyka
Temat:    Nauka piosenki Wesołe pisanki. Wartości rytmiczne i metrum- powtórzenie wiadomości.  
Odnajdźcie w ćwiczeniach słowa piosenki Wesołe pisanki i spróbujcie (oczywiście, jeżeli to możliwe!), zaśpiewać ją z Rodzicami. Miłej zabawy!
Obejrzyjcie film edukacyjny pt.: Wartości rytmiczne i metrum.
Podaję link do piosenki Wesołe pisanki: https://www.youtube.com/watch?v=egP1U8KvjXI
Podaję link do filmiku edukacyjnego: Wartości rytmiczne i metrum: https://www.youtube.com/watch?v=UQ4CghFHLew
wf

17.04.2020
religia
Temat: Jakie wydarzenie w Ewangelii jest najważniejsze? Zmartwychwstanie Pana Jezusa.
Polecenie: Zapoznaj się z treścią katechezy 64 w podręczniku. Wykonaj zadanie 1,2 i 3 na str.138-139 w zeszycie ćwiczeń. Zapisz temat w zeszycie.
21.04.2020r. 
Religia
Temat: Do czego potrzebujemy błogosławieństwa mszalnego? Błogosławieństwa pomaga być świadkami Jezusa i lepszymi ludźmi.
Polecenie: Zapoznaj się z treścią katechezy 35. Zapisz temat w zeszycie. Wykonaj zadanie 1,2 i 3 w zeszycie ćwiczeń na str. 78-79.
wf
Temat: Domowa lekcja WF – trening ogólnorozwojowyhttps://www.youtube.com/watch?v=YHSZqU2ci2g
język angielski 21-22.04.2020
Topic: The story.
Utrwalamy dni tygodnia. Posłuchajcie, a następnie sami spróbujcie przeczytać historyjkę z podręcznika ze str 48. Ktoś pomylił dni tygodnia. Kto? Goofy czy Mickey? :)
w tekście pojawiło się nowe stwierdzenie: I don’t do ballet = Ja nie ćwiczę baletu oraz pytanie: What do you do on Friday? = Co robisz w piątek? Możecie te 2 zdania zapisać w waszych zeszytach.
A teraz utrwalając dni tygodnia, proszę uzupełnijcie w waszych zeszytach ćwiczeń ćw. 6 ze str. 44
Topic: At the weekend.
Już wiecie jak opowiadać o swoim hobby, a teraz dowiecie się jak to zrobić, aby powiedzieć czym zajmuje się kolega lub koleżanka. Kliknijcie w poniższy link:
Nie martwcie się, że nie wszystko zdążyliście od razu zapamiętać, bo będziemy jeszcze to ćwiczyć, więc na pewno wam się uda. Spróbujcie uzupełnić w waszych zeszytach ćwiczeń ćw. 11 ze str. 47.
Drodzy rodzice poproszę o przesłanie do 27.04.2020 (włącznie) na moją pocztę e-mail lub komunikator Messenger zdjęć uzupełnionych ćwiczeń: ćw 6 ze str 44 i ćw. 11 ze str 47. Dziękuję i pozdrawiam. (mój adres e-mail: iwonaszer@tlen.pl ) W razie pytań, wątpliwości lub problemów piszcie  Państwo na moją pocztę lub komunikator. :)
22.04.2020
wf
Temat: Ćwiczenia z ręcznikiem. https://www.youtube.com/watch?v=HriJ5zXHDJ4
23.04.2020
wf
Temat: Ćwiczenia koordynacyjne i rozciągające. https://www.youtube.com/watch?v=s52TGg3x5So
muzyka
Temat:    Uczymy się śpiewać  piosenkę „Prosimy was o uśmiech.   Odnajdźcie w ćwiczeniach/ podręcznikach słowa piosenki Prosimy was o uśmiech i spróbujcie, zaśpiewać ją z Rodzicami. Miłej zabawy!Podaję link do piosenki Prosimy was o uśmiech:https://www.youtube.com/watch?v=l3iQkLnaxFgUwaga! W przypadku powrotu do szkół, śpiewamy te piosenkę na ocenę!Wszystkich uczniów proszę też o przygotowanie swojej ulubionej piosenki, z własnego repertuaru, który  najbardziej lubicie. Jeżeli jest ona w języku obcym, to możecie ją zaśpiewać   tylko wtedy, gdy dobrze opanowaliście tekst! BAWCIE SIĘ DOBRZE!W razie jakichkolwiek pytań przypominam mojego maila: nadia.nannerl@gmail.comŻyczę miłej zabawy! Powodzenia!
24.04.2020r. 
Religia
Temat: Gdzie możemy świadczyć o Jezusie? Z błogosławieństwem Pana Jezusa idziemy do naszych domów, do szkoły, na place zabaw.
Polecenie: Zapoznaj się z treścią katechezy 36 w podręczniku. Wykonaj zadanie 1,2 i 3 w zeszycie ćwiczeń na str. 80-81. Termin Waszej I Komunii Świętej jest ustalony na 13 września o godz. 10.30.
28.04.2020r.
Religia
Temat: Jak świadczyć o Panu Jezusie, korzystając z Internetu, gier komputerowych i telewizji? Właściwe wybory.
Polecenie: Zapoznaj się z treścią katechezy 37 w podręczniku. Zapisz temat do zeszytu. Wykonaj zadanie 1,2,3 i 4 w zeszycie ćwiczeń na str. 82-84. Kto z Was chce zaliczyć do końca katechizm i pacierz, może to uczynić, kontaktując się ze mną telefonicznie. Zainteresowane osoby niech mnie poinformują o chęci zaliczania wysyłając wiadomość na mój adres: wiolakalu@op.pl. Tym osobom udostępnię mój nr telefonu.
wf
Temat: Jak zrobić szpagat dla początkujących – joga rozciągającahttps://www.youtube.com/watch?v=LkxewIpJasw
język angielski (2 godz.)
Topic: My hobbies – revision.
w tym tygodniu powtarzamy i utrwalamy zwroty i wyrażenia z rozdziału 6. Przejrzyjcie i przypomnijcie sobie te ćwiczenia, które uzupełnialiście w waszych zeszytach ćwiczeń w tym rozdziale. Znajdziecie tam takie zdania:
I go fishing on Monday. He does karate on Tuesday.
jak widzicie powtarzamy hobby i dni tygodnia.Po takiej rozgrzewce uzupełnijcie proszę ćwiczenie 15 na str 49 w waszych zeszytach ćwiczeń. Do obrazków z pierwszej ramki wybierzcie czasownik, a z drugiej rzeczownik.  Tym razem nie musicie przesyłać mi zdjęć waszych prac, bo w poniższym linku znajdziecie odpowiedzi do tego ćwiczenia – wystarczy je porównać i sprawdzić. Powodzenia.
29.04.2020
wf

Temat: Domowa siatkówka – odbicie sposobem górnym.  https://www.youtube.com/watch?v=ynHHzDQJ9VY

30.04.2020

wf

Temat: 16 wyzwań siatkarskichhttps://www.youtube.com/watch?v=D8MipUt8Miw

 muzyka

Temat:    Abecadło muzyczne. Pauzy muzyczne.  Walc. Podsumowanie wiadomości.   Odnajdźcie w podręcznikach  wiadomości na temat muzycznych pauz- strona 90 i, patrząc na tego rodzaju „ściągawkę” wykonajcie w Kartach Ćwiczeń – część 4, strona 85, polecenia: 1 (Napisz obok pauzy muzycznej jej nazwę), 2 (Napisz pauzy po śladzie i dokończ ich pisanie na pięciolinii), 3 (Narysuj obok pauzy muzycznej odpowiednią nutę, która trwa tyle, ile pauza).Na stronie 91 w Waszych podręcznikach są ogólne wiadomości na temat walca. Wykonajcie proszę, na podstawie tych wiadomości polecenie 4 w Kartach Ćwiczeń- część 4, strona 86 (skreśl niewłaściwe wyrazy), oraz polecenie 5, również strona 86 (Przepisz na pięciolinię nuty- dźwięki walczyka. Tutaj odszukajcie podanych pod nutkami dźwięków, np.: g, odnajdźcie ten dźwięk na pięciolinii (g jest np. na 2 linii), i tak powolutku wpisujcie odnalezione dźwięki ).Wszystkich uczniów nadal proszę o przygotowanie swojej ulubionej piosenki, z własnego repertuaru, który  najbardziej lubicie. Jeżeli jest ona w języku obcym, to możecie ją zaśpiewać   tylko wtedy, gdy dobrze opanowaliście tekst! BAWCIE SIĘ DOBRZE!  Powodzenia!W razie jakichkolwiek pytań przypominam mojego maila: nadia.nannerl@gmail.com Życzę miłej zabawy! Powodzenia!

05.05.2020

język angielski (2 godz.)

Topic: Animals. Animal food.

W tym tygodniu rozpoczynamy rozdział 7, który nawiązuje do filmu „Król Lew”. Poznacie nazwy niektórych zwierząt oraz dowiecie się co one jedzą.  Zapiszcie sobie w zeszytach słówka z polskimi odpowiednikami korzystając z poniższego linku:

https://docs.google.com/document/d/1EcmOL_JVbWaNEiS9ylsaIXdR3tt_J38iZej7yDnG_XQ/edit?usp=sharing

A teraz pora, aby poćwiczyć wymowę. Otwórzcie podręczniki na stronie 52 i 53, posłuchajcie i powtórzcie słówka i zwroty z ćwiczenia 1, 2, 4. A na koniec zaśpiewajcie piosenkę z ćw. 5. https://drive.google.com/file/d/1YaNhyLkOSGe9rUJ05dubBzr7FeHuyWaf/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1_sp2WxXx-z4GdBHUBISpCp_oMqc7YxV6/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1XLyfh3tDH4SrSvGk9EMsKZ_tFeHYwFHU/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1nrLG4ZF3qATHkZhIQU38eoqKO1Q8w1m7/view?usp=sharing

Pamiętajcie, że  uczymy się poprawnie zapisywać słówka, jak również poprawnie je wymawiać. Dla sprawdzenia swoich umiejętności możecie rozwiązać quizy. Powodzenia. :)

https://wordwall.net/resource/1239332/angielski/unit-7-new-english-adventure-3

https://wordwall.net/resource/811592/angielski/new-adventure-2-unit-5-animals-hyperenglishpl

https://wordwall.net/resource/1648421/angielski/wild-animals-food

Religia
Temat: Jak chrześcijanie wypełniają misję zleconą przez Jezusa? Działalność misyjna Kościoła.
Polecenie: Zapisz temat w zeszycie. Zapoznaj się z treścią katechezy 38 w podręczniku. Wykonaj zadanie 1,2 i 3 w zeszycie ćwiczeń na str. 85-87. Uczniowie, którzy zaliczyli pytania z rozdziałów: VI, VII, VIII, IX, X i XI niech prześlą mi na adres: wiolakalu@op.pl, swoje oceny. Wstawię je do dziennika.

07.05.2020r 

muzyka

Temat:    Śpiewamy piosenkę: „Na majówkę”. Abecadło muzyczne- orkiestra symfoniczna- powtórzenie. Nazwy osób grających na wybranych instrumentach- powtórzenie.  

Odnajdźcie w podręcznikach  wiadomości na temat orkiestry- strona 92 i, patrząc na tego rodzaju „ściągawkę” wykonajcie w Kartach Ćwiczeń – część 4, strona 87, polecenia: 7 (skreśl niewłaściwe wyrazy), 8 (połącz strzałkami nazwy orkiestr z odpowiednimi obrazkami), 9 (połącz liniami nazwy instrumentów z nazwami osób grających na nich). Na koniec wykonajcie polecenie 10 ze strony 88 (wpisz nazwy instrumentów w odpowiednie miejsca diagramu. Odczytaj hasło). Wysłuchajcie, a potem zaśpiewajcie piosenkę „Na majówkę”, (słowa w kartach ćwiczeń nr 5!), oto link:  https://www.youtube.com/watch?v=6N5xHLANJEs  Wszystkich uczniów nadal proszę o przygotowanie swojej ulubionej piosenki, z własnego repertuaru, który  najbardziej lubicie. Do oceny w razie powrotu do szkoły! Jeżeli jest ona w języku obcym, to możecie ją zaśpiewać   tylko wtedy, gdy dobrze opanowaliście tekst! BAWCIE SIĘ DOBRZE! W razie jakichkolwiek pytań przypominam mojego maila: nadia.nannerl@gmail.com        Życzę miłej zabawy! Powodzenia!

08.05.2020r.
Religia
Temat: Czego potrzebuje apostoł Pana Jezusa? W łączności z Jezusem.
Polecenie: Zapisz temat w zeszycie. Zapoznaj się z treścią katechezy 39 z podręcznika. Wykonaj zadanie 1, 2, 3 i 4 w zeszycie ćwiczeń na str. 88- 90. Chętni mogą przesłać zdjęcie z wykonanym zadaniem 1 ze str. 88. Kto wykona je bezbłędnie otrzyma 5+.

12.05.2020

język angielski (2 lekcje)

Topic: What do lions eat?

W tym tygodniu powtarzamy i utrwalamy nazwy zwierząt oraz co one jedzą. Wprowadzamy pytanie: What do (lions) eat? – Co jedzą lwy?  Otwórzcie podręczniki na str 54-55, posłuchajcie i poćwiczcie wymowę: https://drive.google.com/open?id=1I30TCRth4kFGQZWIwgFxpLRbnZ4pwCv4

https://drive.google.com/open?id=1OSXwkADiLLiXQGPdWbgV3TAlTIIvEoDg         https://drive.google.com/open?id=1JIgi6wtLIbsEeflTkYADSTSmN1sW_nK0

kliknijcie w podany link, aby dowiedzieć się więcej https://drive.google.com/open?id=11NDkn47R2OhAr30kPBVN-EpLWJUr1-xz

a teraz uzupełnijcie proszę ćwiczenie 5, 6 i 7 w zeszycie ćwiczeń na str 52-53. Dla chętnych ćwiczenia na str 50-51. Drodzy rodzice, na razie nie przesyłacie do mnie zdjęć pracy domowej z tego tygodnia, bo nadal czekam na zaległości. Jeśli spłyną do mnie już wszystkie prace to wtedy napiszę co trzeba przesłać lub podam klucz z odpowiedziami. Pozdrawiam. :)

Religia
Temat: Kto jeszcze może nam błogosławić? Nasi bliscy.
Polecenie: Zapisz temat w zeszycie. Zapoznaj się z treścią katechezy 40 w podręczniku. Wykonaj zadanie 1 i 2 w zeszycie ćwiczeń na str. 91-92. Kto nie przesłał jeszcze na mój adres ocen z katechizmu, niech to jak najszybciej uczyni. Umieszczę je w dzienniku elektronicznym.

14.05.2020r

muzyka

Temat:    Śpiewamy piosenkę: „Na majówkę”. Abecadło muzyczne- kujawiak. Piórkiem, dźwiękiem i pędzelkiem – Modest Musorgski Promenada z cyklu Obrazki z wystawy- słuchamy. Wysłuchajcie, a potem zaśpiewajcie raz jeszcze piosenkę „Na majówkę”, (słowa w kartach ćwiczeń nr 5!), oto link: https://www.youtube.com/watch?v=6N5xHLANJEs Obejrzyjcie filmik z nagraniem kujawiaka, oto link: https://www.youtube.com/watch?v=vub9etf5uGU Obejrzyjcie teraz, jak tańczy się kujawiaka, link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=RjV1bpxi0bc Wysłuchajcie utworu Modesta Musorgskiego- Promenada z cyklu Obrazki z wystawy, link: https://www.youtube.com/watch?v=PdSecL8Ytrg&t=6s Wszystkich uczniów nadal proszę o przygotowanie swojej ulubionej piosenki, z własnego repertuaru, który  najbardziej lubicie. Do oceny w razie powrotu do szkoły! Jeżeli jest ona w języku obcym, to możecie ją zaśpiewać   tylko wtedy, gdy dobrze opanowaliście tekst! BAWCIE SIĘ DOBRZE!  Powodzenia! W razie jakichkolwiek pytań przypominam mojego maila: nadia.nannerl@gmail.com  Życzę miłej zabawy! Powodzenia!

15.05.2020r.
Religia
Temat: Co jest „sercem” Ewangelii? Błogosławieństwa Pana Jezusa.
Polecenie: Zapisz temat w zeszycie. Zapoznaj się z treścią katechezy 41 w podręczniku. Wykonaj zadanie 1,2,3 i 4 w zeszycie ćwiczeń na str. 93-94.

19-20.05.2020

język angielski

Topic: The story.

poniżej klucz z odpowiedziami do ćw. z minionego tygodnia. Sprawdźcie czy wszystko macie dobrze  https://drive.google.com/open?id=1CXRyGlMs4IHdL79HMi0GI9HHcQDYIhfl    https://drive.google.com/open?id=1YdiExd_ntAYxBH-ks2FqjsTCZWiYchW0 Utrwalamy słownictwo związane ze zwierzętami. Posłuchajcie, a następnie sami spróbujcie przeczytać historyjkę z podręcznika ze str 56. (ćwiczymy wymowę) https://drive.google.com/open?id=1-_prBKow4nPPuimyDjyi3Nc2DWX3DN7i  w tekście pojawiły się słówka: sandwiches – kanapki, cakes – ciasta, ice-cream – lody. W zeszytach zapiszcie podane przeze mnie pytania, a następnie napiszcie do nich odpowiedzi i poproście rodziców o przesłanie zdjęć waszej pracy do mnie do 27.05.

  1. What do zebras eat?
  2. What do birds eat?
  3. What do snakes eat?
  4. What do giraffes eat?
  5. What do monkeys eat?

DLA CHĘTNYCH zadanie troszkę trudniejsze – posłuchajcie, a potem przeczytajcie te krótkie teksty z ćw 12 ze str 57 w podręczniku,  następnie przyślijcie do mnie ich tłumaczenie na język polski (możecie skorzystać z różnych słowniczków, które macie w domu). POWODZENIA https://drive.google.com/open?id=1IM20E7yh2uTxn-w4INZbLEN8GNrKPCYw

19.05.2020r.
Religia
Temat: Przyjmujemy błogosławieństwo. Katecheza podsumowująca.
Polecenie: Zapisz temat w zeszycie. Zapoznaj się z treścią katechezy 42 z podręcznika. Wykonaj zadanie 1,2,3 i 4 w zeszycie ćwiczeń na str. 94-97.

21.05.2020r 

muzyka

Temat:    Śpiewamy piosenkę: „Działkowa Ballada”. Piórkiem, dźwiękiem i pędzelkiem- Modest Musorgski Chatka na kurzej stopce z cyklu obrazki z wystawy. Abecadło instrumentów- instrumenty dęte. Wysłuchajcie utworu Modesta Musorgskiego:  Chatka na kurzej stopce z cyklu Obrazki z wystawy- oto link: https://www.youtube.com/watch?v=xRbCwtJwW5M Wysłuchajcie utworu „Działkowa ballada”, oto link: https://www.youtube.com/watch?v=BAhlHvRxioA Obejrzyjcie teraz filmik, który prezentuje instrumenty dęte, oto link: https://www.youtube.com/watch?v=uF4MOfTyRgw Wszystkich uczniów nadal proszę o przygotowanie swojej ulubionej piosenki, z własnego repertuaru, który  najbardziej lubicie. Do oceny w razie powrotu do szkoły! Jeżeli jest ona w języku obcym, to możecie ją zaśpiewać   tylko wtedy, gdy dobrze opanowaliście tekst! BAWCIE SIĘ DOBRZE!  Powodzenia! W razie jakichkolwiek pytań przypominam mojego maila: nadia.nannerl@gmail.com Życzę miłej zabawy! Powodzenia!

22.05.2020r.
Religia
Temat: Do czego wzywają nas przykazania miłości?
Polecenie: Zapisz temat w zeszycie. Zapoznaj się z treścią katechezy 52 w podręczniku. Wykonaj zadanie 1 i 2 w zeszycie ćwiczeń na str. 118-119.

26.05.2020r. 
Religia
Temat: Jakimi zasadami kieruje się wspólnota Kościoła? Przykazania kościelne.
Polecenie: Zapisz temat w zeszycie. Zapoznaj się z treścią katechezy 53 w podręczniku. Wykonaj zadanie 1 i 2 w zeszycie ćwiczeń na str. 120-121. Przypomnij sobie Przykazania kościelne.

26 – 27.05.2020

język angielski

Topic: Wild Animals.  klikając w poniższy link wysłuchacie opisu zwierząt z ćwiczenia 14 ze str 58 w podręczniku   https://drive.google.com/open?id=1rNZ1sBLLFajjVjsnV8RIL1WIqc12UI_B     zapiszcie w zeszytach i postarajcie się zapamiętać nowe słówka: carnivores – mięsożercy, herbivores – roślinożercy, omnivores – wszystkożerne, sharp teeth – ostre zęby, flat teeth – płaskie zęby, plants – rośliny, beaks – dzioby. Posłuchajcie jeszcze raz i powtórzcie wymowę nowych zwrotów.

Topic: Unit 7 – revision. Na kolejnej lekcji w tym tygodniu powtarzamy i utrwalamy słownictwo poznane w rozdziale 7. Przejrzyjcie podręcznik i sprawdźcie czy pamiętacie nazwy zwierząt i co one jedzą.  Możecie posłuchać ćw 17 ze str 59 w podręczniku https://drive.google.com/open?id=1YO30_pu4f85Qz2yzlEQybi54nliE2cUz  Podsumowując pracę z rozdziałem 7 uzupełnijcie proszę ćw 12 i 14 ze str 56 i 57 w waszych zeszytach ćwiczeń. W następnym tygodniu prześlę wam klucz z odpowiedziami, żebyście mogli  sprawdzić swoje prace. Powodzenia :)

28.05.2020r.

muzyka

Temat:    Śpiewamy piosenkę: „Działkowa Ballada”- ciąg dalszy.  Rozpoznawanie brzmienia instrumentów dętych – George Gershwin Błękitna rapsodia. Wysłuchajcie raz jeszcze utworu „Działkowa ballada”, oto link: https://www.youtube.com/watch?v=BAhlHvRxioA Wysłuchajcie utworu Georga Gershwina Błękitna rapsodia, oto link: https://www.youtube.com/watch?v=atFls82CEXQ Obejrzyjcie teraz filmik, który prezentuje instrumenty dęte, oto link: https://www.youtube.com/watch?v=uF4MOfTyRgw Teraz proszę Was o wykonanie poleceń z Kart Ćwiczeń (3,4,5,6) ze strony 73. Macie na nie dużo czasu, nie spieszcie się! Wszystkich uczniów nadal proszę o przygotowanie swojej ulubionej piosenki, z własnego repertuaru, który  najbardziej lubicie. Do oceny w razie powrotu do szkoły! Jeżeli jest ona w języku obcym, to możecie ją zaśpiewać   tylko wtedy, gdy dobrze opanowaliście tekst! BAWCIE SIĘ DOBRZE!  Powodzenia! W razie jakichkolwiek pytań przypominam mojego maila: nadia.nannerl@gmail.com  Życzę miłej zabawy! Powodzenia!

29.05.2020r. 
Religia
Temat: Wypełniamy przykazania kościelne.
Polecenie: Zapisz temat w zeszycie. Zapoznaj się z treścią katechezy 54 w podręczniku. Wykonaj zadanie 1,2 i 3 w zeszycie ćwiczeń na str. 122. Podczas  modlitwy wieczornej  odmów również: Dekalog, Dwa Przykazania Miłości i Pięć Przykazań Kościelnych.

02.06.2020r.
Religia
Temat: W jaki sposób wrócić do Boga, gdy zgrzeszymy? Sakrament pokuty i pojednania.
Polecenie: Zapisz temat w zeszycie. Zapoznaj się z treścią katechezy 55 w podręczniku. Wykonaj zadanie 1,2 i 3 w zeszycie ćwiczeń na str. 123-124.
02-03.06.2020
język angielski
Topic: I like surfing. Sports.W tym tygodniu rozpoczynamy rozdział 8 i uczymy się nazw sportów – str 60 i 61 w podręczniku. Kliknijcie w pierwszy poniższy link, znajdziecie tam odpowiedzi do ćwiczeń z poprzedniego tygodnia (abyście mogli sprawdzić czy wszystko uzupełniliście poprawnie), nazwy sportów z polskimi odpowiednikami oraz pytania i odpowiedzi, które pojawiają się w piosence.
04.06.2020r.
muzyka
Temat:    Abecadło muzyczne – muzyka wesoła i smutna. „Mój świat”- śpiewamy. Granie  melodii „Kurki trzy”. NA WSTĘPIE CHCIAŁABYM WAM KOCHANI ŻYCZYĆ WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO Z OKAZJI DNIA DZIECKA!!! Z podręcznika na stronie 94 powoli i dokładnie przeczytajcie tekst na temat muzyki wesołej i smutnej. Ustnie odpowiedzcie sobie na pytania: 1,2,3, 4/ 94. Zaśpiewajcie teraz wesołą piosenkę „Mój świat” („Bo ja mam tylko jeden świat”),  słowa znajdziecie w Kartach Ćwiczeń, oto link: https://www.youtube.com/watch?v=HDDgu3RVfA0 Obejrzyjcie (może spróbujcie zagrać!) utwór „Kurki trzy” na dzwonkach chromatycznych/cymbałkach, oto link: https://www.youtube.com/watch?v=Yru_bMfiCyI Powoli i dokładnie wykonujcie polecenia z Kart Ćwiczeń (3,4,5,6) ze strony 73. Macie na nie dużo czasu, nie spieszcie się! Wszystkich uczniów nadal proszę o przygotowanie swojej ulubionej piosenki, z własnego repertuaru, który  najbardziej lubicie. Do oceny w razie powrotu do szkoły! Jeżeli jest ona w języku obcym, to możecie ją zaśpiewać   tylko wtedy, gdy dobrze opanowaliście tekst! BAWCIE SIĘ DOBRZE!  Powodzenia! W razie jakichkolwiek pytań przypominam mojego maila: nadia.nannerl@gmail.com Życzę miłej zabawy! Powodzenia!
05.06.2020r.
Religia
Temat: Jaki jest pierwszy warunek sakramentu pokuty i pojednania? Rachunek sumienia.
Polecenie: Zapisz temat w zeszycie. Zapoznaj się z treścią katechezy 56 w podręczniku. Wykonaj zadanie 1 i 2 w zeszycie ćwiczeń na str. 125.
09.06.2020r. 
Religia
Temat: Jakie święto przypomina nam o obecności Pana Jezusa w Eucharystii? Boże Ciało.
Polecenie: Zapoznaj się z treścią katechezy 65 w podręczniku. Wykonaj zadanie 1,2,3 i 4 w zeszycie ćwiczeń na str. 140-141.
09-10.06.2020
język angielski
Topic: He likes swimming. W podręczniku na str 62 i 63 znajdziecie nowe słówka: swimsuit – kostium kąpielowy, trunks – kąpielówki, surfboard – deska surfingowa. Klikając w poniższy link posłuchajcie i powtórzcie wymowę nowych wyrażeń: https://drive.google.com/file/d/1H0mTl5_t1kif74tzdtNZ5hfMTBUjToFN/view?usp=sharing W ćw. 8 na str. 63 w podręczniku usłyszycie pytania o to, co lubi kolega lub koleżanka wraz z odpowiedziami.
https://docs.google.com/document/d/10MkG9CMg45Gx3gdrIw8_D10KMbIj1FZdnyF6Dn3No1k/edit?usp=sharing  https://drive.google.com/file/d/1U1NrPhDYcmK3ZpT6Zqrv0t0P0kw6whpc/view?usp=sharing  Zapoznajcie się z układem pytań i odpowiedzi, a następnie utrwalając poznany materiał uzupełnijcie proszę ćw. 6 i 7 ze str. 61 w waszych zeszytach ćwiczeń. Powodzenia.
19.06.2020r.
Religia
Temat: Jaki jest drugi warunek sakramentu pokuty i pojednania? Żal za grzechy.
Polecenie: Zapisz temat w zeszycie. Zapoznaj się z treścią katechezy 57 w podręczniku. Wykonaj zadanie 1 i 2 w zeszycie ćwiczeń na str. 126.
22-23.06.2020
język angielski
Topic: Unit 8 – revision. Powtarzamy i utrwalamy słownictwo z rozdziału 8. Dla chętnych – ćw 10 i 11 na str 63  w waszych zeszytach ćwiczeń. Powodzenia. Bawcie się dobrze w wakacje!
23.06.2020r. 
Religia
Temat: Utrwalenie wiadomości zdobytych na religii w klasie III.
Polecenie: Pamiętaj o codziennej modlitwie. Rozmawiaj z Panem Bogiem modląc się poznanymi już modlitwami. W wakacje poproś rodziców, aby pomogli Ci nauczyć się formuły pierwszej spowiedzi. Znajdziesz ją w podręczniku.
25.06. 2020r
muzyka
Temat:  Wysłuchanie fragmentu utworu Antoniego Szalińskiego „Powitalny koncert”.  Brzmienie instrumentów dętych- słuchamy muzyki poważnej… i nie tylko.  „Moja klasa IIIA”- śpiewamy.Wysłuchajcie, proszę  utworu pt.: „Moja klasa IIIA”, link: https://www.youtube.com/watch?v=r8mu3mPowIM Zaśpiewajcie najlepiej, jak potraficie  tę piosenkę, poniżej podaję Wam  link do karaoke do tego utworu oraz słowa piosenki, miłej zabawy!  https://www.youtube.com/watch?v=HPPQvLqFENE„Moja klasa IIIA”I. Kiedy w ławce siedzę sama, myśli chodzą mi po głowie. Co też dziś się jeszcze zdarzy, o czym Asia teraz marzy?  Czy ktoś komuś da kuksańca, kiedy będzie turniej tańca? Przecież są dzieciaki takie, które tańczą z wielkim smakiem.Refren: Moja klasa III a, tyle wdzięku w sobie ma. Choć na lekcjach ciągle gada, ktoś z krzesełka czasem spada. To wspaniałe są dzieciaki, roześmiane ich buziaki. Jak tu na nas gniewać się, że my bawić chcemy się?II.Trzeba ciągle ruszać głową – te zadania z niewiadomą. Ile pracy trzeba wkładać, by angielski biegle władać Język polski też rzecz święta. Ileż trzeba zapamiętać! I powtarzać wszystko wkoło, a nam ciągle jest wesołoREF. III.Rzeczowniki, czasowniki, tu pisownia, tam wymowa. Odjąć,          dodać, zbiory, grafy – że też nas nie boli głowa! Ile taki mały człowiek, może zmieść w jednej głowie? Jak tu można dziwić się, że my bawić chcemy się?REF.Wysłuchajcie utworu Antoniego  Szalińskiego pt.: „Powitalny koncert”: https://www.youtube.com/watch?v=eTl738Z92Wchttps://www.youtube.com/watch?v=HDDgu3RVfA0Wybierzcie sobie ze trzy z podanych poniżej filmików i obejrzyjcie W WOLNEJ CHWILI, są na nich pokazane możliwości  instrumentów dętych, są to bardzo przyjemne w odbiorze filmiki , zapraszam, życzę miłej zabawy, oto linki:https://www.youtube.com/watch?v=93M__mmadcohttps://www.youtube.com/watch?v=xN4lDS5RlR8https://www.youtube.com/watch?v=onYUkiAHYvwhttps://www.youtube.com/watch?v=XGZQsiTTilchttps://www.youtube.com/watch?v=beLFWg9eAoYhttps://www.youtube.com/watch?v=YPkmfNcU7MEhttps://www.youtube.com/watch?v=WKqfvkQflwAhttps://www.youtube.com/watch?v=4R_0X-jaFughttps://www.youtube.com/watch?v=_yer-9MCQG0 Cudze chwalicie… obejrzyjcie teraz  filmik z występu naszej ciechanowskiej artystki Ali Szemplińskiej, pochodzący z przesłuchania do programu The voice of Poland, który, jak zapewne pamiętacie, wygrała! Dla tych, co marzą o takiej karierze… życzę wytrwałości i szczęścia!!!  Oto link:https://www.youtube.com/watch?v=7_T7n7BR3IM W razie jakichkolwiek pytań przypominam mojego maila: nadia.nannerl@gmail.com Życzę Wam jeszcze raz miłej zabawy oraz szczęśliwych i bezpiecznych wakacji! Kochani, do zobaczenia we wrześniu! Powodzenia