Klasa Vb

Uczniowie!
W związku z zaistniałą sytuacją w kraju i zawieszeniem zajęć w szkole bardzo prosimy Was o samodzielną pracę w domu.

Od 04.05.2020 w naszej szkole pracujemy wykorzystując dziennik elektroniczny. Korzystanie z dziennika elektronicznego jest bezpłatne.


30.03.2020

Wychowanie fizyczne- dz.
Ważne do zapamiętania i stosowania:
Oprócz odrabiania lekcji przed komputerem,
ważny dla waszego zdrowia jest ruch i zdrowe odżywianie .
Ćwiczenia  wykonujemy oczywiście w miarę możliwości lokalowych i sprzętowych.
Temat: Mini piłka nożna – ćwiczenia czucia piłki.
https://tiny.pl/tzl9z
Cały czas można ćwiczyć : sportową ruletkę.
https://tiny.pl/tzl2s
https://www.youtube.com/watch?v=C75aPtGx-e0


Informatyka
Dla osób, które nie mogły wykonać poprzedniej pracy, gdyż nie posiadają komercyjnego pakietu Microsoft Office w którym znajduje się program PowerPoint podaję kilka rozwiązań:
1. Zainstalować, darmowy pakiet biurowy np. Libre Office (https://www.dobreprogramy.pl/LibreOffice,Program,Windows,21562.html) lub Open Office (https://www.openoffice.org/pl/), gdzie znajduje się program Impress w którym można wykonać prezentację, czyli wykonać album fotograficzny.
2. Można też założyć bezpłatne konto na stronie www.outlook.com. Po zarejestrowaniu się pracując w „chmurze” można używać darmowej wersji PowerPoint.
3. Można też założyć bezpłatne konto na stronie www.gmail.com, gdzie też jest moduł do robienia prezentacji.
W razie problemów pisać na adres: zurawa@gmail.com
Temat: Wprawić świat w ruch.
Przejścia i animacje w prezentacji.
Korzystając z materiału na str 80-86 wykonać prezentację na temat zasad zdrowego stylu życia. Proszę zwrócić uwagę na przejścia i animacje.
Pracę wysłać na adres zurawa@gmail.com
O ocenach dowiecie się w zwrotnej wiadomości.
Kto nie wysłał poprzedniej pracy, proszę to zrobić w tym tygodniu. Jeżeli nie zostaliście jeszcze ocenieni to proszę o cierpliwość.


Język angielski
Topic: A great day out – working with the text.
Zadania do wykonania:
1.Przeczytajcie ze zrozumieniem tekst s.88.
2. Przepiszcie do zeszytu zwroty: first – najpierw, po pierwsze, then – potem,  next – następnie, after that – po tym.
3. Wykonajcie ćw. 3,4,5 w zeszycie ćwiczeń.

Topic: Unit 6 – revision.
Zadania do wykonania:
1.Wykonajcie w zeszycie ćw. 2,3,4 i 5 (z podręcznika) oraz całą stronę 56. Sprawdzian po powrocie do szkoły. Pozdrawiam.


Historia
Temat: Mieszko I i początki Polski
Zapiszcie temat do zeszytu a następnie przeczytaj temat, wejdź w link https://docs.google.com/document/d/1pTkh0y62PGajAkVptAUkEAC4Lx3EJWaB2gJH2OTtem8/edit
jakby były problemy to zgłaszajcie.


31.03.2020

Biologia
Temat: Tkanki roślinne   – przegląd  tkanek
1. Zapoznaj się z tematem lekcji str. 93-97
2. Proszę o zapisanie tematu lekcji w zeszycie i datę
3. Możecie skorzystać z platformy edukacyjnej:
https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-podstawowa/biologia
Pod tematem lekcji wykonaj:
Wymień cechy budowy i funkcje niżej przedstawionych tkanek. Pracę możecie wykonać również w formie tabeli.    /rodzaj tkanki roślinnej/cechy budowy/funkcje
Tkanka wzmacniająca   ……………………………………………………..
Tkanka okrywająca ………………………………………………………..
Tkanka przewodząca …………………………………………………….
Bardzo proszę o nie wysłanie  pracy domowej


01.04.2020r.

Geografia
Proszę o zapisanie tematu lekcji w zeszycie
Temat: Pierwsze podróże geograficzne
1. Zapoznaj się z tematem lekcji str. 91-97
Proszę skorzystać z platformy edukacyjnej:
https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-podstawowa/geografia
www.gov.pl/zdalnelekcje
2. Po tematem lekcji w zeszycie przepisz
Wielkie odkrycia geograficzne to  okres w dziejach świata, w którym poszukiwano morskich szlaków handlowych do Azji oraz odkrywano nieznane lądy i oceany.
Wielcy podróżnicy znani w dziejach świata to : Marco Polo, Krzysztof Kolumb, Ferdynand Magellan, Vasco da Gama.
Praca domowa:
Proszę o wykonanie w zeszycie krzyżówki z hasłem głównym – pionowym WIELKIE ODKRYCIA Pozostałe hasła poziome mają dotyczyć zagadnień z geografii jakie dzieci miały do tej pory.  Krzyżówka powinna również zawierać pytania. Proszę o przesłanie drogą elektroniczną msepczynska@wp.pl do następnej lekcji  08.04.2020r. w formie skanu lub zdjęcia.


Wychowanie fizyczne- dz.
Dziękuję wszystkim osobom, które odważyły się i odesłały zwrotnie film z ćwiczeniami które wykonujecie w domu. Dostałem sporo ciekawych filmików (niektóre można zamieszczać nawet jako szkoleniowe). Wszystkim odważnym Gratuluję i stawiam „6” (celujący) .Brawo za odwagę.
W tym tygodniu dalej staramy się codziennie ćwiczyć oczywiście w miarę możliwości lokalowych i sprzętowych, bez narażania zdrowia.
Na stronie www.spsonsk.home.pl , będę zamieszczał różne propozycję , które można wykorzystywać w codziennych zajęciach sportowych.
Na koniec tygodnia (w piątek ), proszę o przesłanie informacji zwrotnej na Messenger Dariusz Płoski lub e-mail: wtf.promyk@poczta.fm , kto ile czasu poświęcił na zajęcia ruchowe i sportowe (praca fizyczna  w domu w gospodarstwie  też się liczy ) , (suma czasu od poniedziałku do piątku podana w minutach czy godzinach razem). Na bieżąco  można przesyłać  na Messenger Dariusz Płoski  zdjęcia , wykresy z aplikacji np. Endomondo itp.  potwierdzające  waszą aktywność ruchową.
Wierzę  w Waszą rzetelność . Musicie uwierzyć że ćwiczenia wykonujecie dla siebie, aby być bardziej sprawnym i zdrowym, a  nie dla nauczyciela.
Temat: Kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej z piłką.
https://www.youtube.com/watch?v=bujG6YmPjVY
Cały czas można ćwiczyć : sportową ruletkę.
https://tiny.pl/tzl2s
https://www.youtube.com/watch?v=C75aPtGx-e0

wychowanie fizyczne – chł.
https://www.youtube.com/watch?v=_be29rqop88


Religia
Temat: Przypowieść o dziesięciu pannach.
Polecenie: Zapisz temat w zeszycie. Zapoznaj się z treścią katechezy 33 z podręcznika ucznia. Wykonaj zadanie 1,2 i 4 na str. 59-60 w zeszycie ćwiczeń.


Technika
Temat: Szkice techniczne
Proszę zapoznać się z materiałem na str. 57-58
Wykonać w zeszycie ćw. 1, ćw. 2, ćw. 3
Tym razem pracę wykonujemy odręcznie ołówkiem.
Pracę sprawdzimy jak wrócimy do szkoły.


02.04.2020

Historia
Temat: Polska za panowania Bolesława Chrobrego
1 Po przeczytaniu tematu s. 170 – 174 zapiszcie temat
2 Następnie napiszcie notatkę :
Misja biskupa Wojciecha – wyjaśnijcie sobie pojęcie relikwie
Zjazd gnieźnieński – cesarz Otton III – 1000 r.(do zapamiętania) Możecie wymienić tutaj główne postanowienia zjazdu
Wojny Bolesława Chrobrego – możecie tutaj wymienić z kim walczył Bolesław i jakim skutkiem
Koronacja Bolesława Chrobrego – 1025 r (do zapamiętania)- dodajcie tutaj jakie korzyści z koronacji miał Bolesław
Zachęcam również do obejrzenia filmu na You Tubie „Imperium Bolesława Chrobrego”


Język angielski
Topic: Transport nouns and verbs. (dwa numery lekcji)
Zadania do wykonania:
1. Zapoznajcie się ze słownictwem z ramek „transport nouns” i „transport verbs” (podręcznik s. 95), a potem przepiszcie i przetłumaczcie słówka w zeszycie.
2. Przepiszcie do zeszytu:
I go to school by car / by train / by boat – Jadę do szkoły samochodem / pociągiem / płynę łódką.
I go to school on foot. = I walk to school. – Chodzę do szkoły pieszo.
3. Nauczcie się poznanego słownictwa.
4. Wykonajcie całą stronę 60 (zeszyt ćwiczeń). Proszę o przesłanie skanu lub zdjęcia tej strony na adres : ena2724@op.pl

Topic: Elena didn’t sleep well – travel equipment.
Zadania do wykonania:
1. Przeczytajcie dialog z podręcznika s.96.
2. Przepiszcie do zeszytu słownictwo z Lesson 7.2 s.103
Pozdrawiam.


Religia
Temat: Przypowieść o nielitościwym dłużniku.
Polecenie: Zapisz temat w zeszycie. Zapoznaj się z treścią katechezy 34 z podręcznika ucznia. Wykonaj zadanie 1,2, i 3 na str. 61 w zeszycie ćwiczeń. Możesz narysować palmę pod tematem i napisać obok Niedziela Palmowa 5 kwietnia 2020r.
Przepraszam za pomyłkę z poprzedniego tygodnia, związaną z katechezą 32″ Pierwsze miejsca na uczcie”. Podałam błędne informacje, dotyczące zadań do wykonania. W związku z tym tematem należy wykonać zadanie 1, 2 i 3 ze str. 57-58.


Wychowanie fizyczne- dz.
Temat: Minipiłka siatkowa- doskonalenie odbić piłki.
https://www.youtube.com/watch?v=E_L0JcYJE2g

wychowanie fizyczne – chł.
Temat: Kształtowanie ogólnej sprawności z piłką.
https://www.youtube.com/watch?v=bujG6YmPjVY
Zachęcam do korzystania z ruletki
https://tiny.pl/tzl2s
https://www.youtube.com/watch?v=C75aPtGx-e0


Wychowanie do życia w rodzinie – grupa dziewcząt
Temat: Dzięki czemu kobieta może zostać matką? .Jak rodzi się nowe życie?
Dojrzewająca dziewczynka musi przyjąć i zaakceptować procesy fizyczne zachodzące w jej ciele. Już rozumiecie, że każdy organizm ma swój indywidualny rytm dojrzewania, który dziewczętom pozwoli w przyszłości zostać mamami.
Zapraszam Was do obejrzenia krótkich filmików:
https://www.youtube.com/watch?v=FS8vpEhCbg4
https://www.youtube.com/watch?v=mavzc5chlbI
https://www.youtube.com/watch?v=12iadjwyELs


03.04.2020

Wychowanie fizyczne – dz.
Przypominam o przesłaniu  w piątek informacji zwrotnej na Messenger Dariusz Płoski lub e-mail: wtf.promyk@poczta.fm , ile czasu w tygodniu poświęciliście na zajęcia ruchowe i sportowe. Proszę podać w minutach lub godzinach i krótko co robiliście. Proszę podpisać i podać klasę.
Temat: Piramida zdrowego żywienia i aktywności fizycznej.
https://www.youtube.com/watch?v=i1gS-QCEafU
https://www.youtube.com/watch?v=DF4znGEcBPU

wychowanie fizyczne

Temat: Mpn- prowadzenie piłki.
https://www.youtube.com/watch?v=rwv96NPdLj4


06.07.2020

Informatyka
temat: Prezentacja multimadialna – ćwiczenia
Spróbujcie wykonać świąteczną prazentację. Wykorzystajcie wszystkie swoje umiejętności. Prace proszę przesłać na adres: zurawa@gmail.com

język angielski

Topic: Past Simple negative.

Zadania do wykonania:
1. Przypomnijcie sobie czas Past Simple (poznawaliśmy go szczegółowo w Unicie 6), a zawłaszcza zdania przeczące, które są tematem tej lekcji. Jak widzicie w Unicie 7 nie będzie niczego nowego z gramatyki, jedynie utrwalimy czas Past Simple w różnorodnych ćwiczeniach.
2. Na podstawie przypomnianych wiadomości wykonajcie w zeszycie ćw. 6 i 7 s. 97 (podręcznik).
3. Wykonajcie ćw. 1-4 s.61.
Pozdrawiam i życzę : Wesołych i zdrowych Świąt Wielkanocnych!
Historia
Temat : Kryzys i odbudowa państwa polskiego
1 Przeczytajcie temat s.175- 178
2 Napisz pod tematem notatkę : 1 Kryzys państwa – Mieszko II 2. Okres zamętu i upadku  - powstanie ludowe i najazd Brzetysława na Polskę 1038 r 3 Odbudowa państwa polskiego – Kazimierz Odnowiciel 4 Panowanie Bolesława Śmiałego – 1076 r koronacja w Gnieźnie, 5 Bunt możnych na czele z biskupem krakowskim Stanisławem 6. Śmierć biskupa Stanisława i ucieczka Bolesława z kraju 
3 Uzupełnij : Książe …………………………………… Śmiały dążył do wzmocnienia pozycji Polski. Poparł papieża ………………………………………….. w sporze z cesarzem ………………………………….o inwestyturę. W wyniku buntu wspieranych przez biskupa ………………………………..władca musiał uchodzić z kraju na ……………………………………………
4 Dla chętnych na + : Oceń, czy Mieszko II, Kazimierz Odnowiciel czy Bolesław Śmiały, ma Twoim zdaniem największe zasługi w pokonaniu kryzysu państwa polskiego w XI wieku. Odpowiedź uzasadnij. 
5 W domu zachęcam do obejrzenia filmiku na You Tubie Kryzys i odbudowa państwa polskiego – Lekcje historii pod ostrym kątem – Klasa 5 

07.04.2020r.
Muzyka
Temat 24: Muzyka i przyroda.
Przeczytajcie tekst z podręcznika i pod tematem z lekcji 26:  Muzyka i przyroda (strona 137- 139), ze słowniczka muzycznego (strona 139) przepiszcie króciutką notatkę wyjaśniającą znaczenie terminów: muzyka ilustracyjna i muzyka programowa. 
Wysłuchajcie utworów:
 Poranek z I suity „Peer Gynt” Edwarda Griega , podaję link: https://www.youtube.com/watch?v=ECG26fw1i_c 
 Lot trzmiela z opery Bajka o carze Sałtanie Nikołaja Rimskiego Korsakowa, oto link: https://www.youtube.com/watch?v=ucrKUO9FVfY
Kukułka- Louis- Claude Daquin, oto link: https://www.youtube.com/watch?v=9aBnuNfmtN0
Noc na Łysej Górze- Modest Musorgski, oto link: https://www.youtube.com/watch?v=K-X7HWGIKNY
Słoń z cyklu Karnawał zwierząt Camille Saint- Saensa, oto link: https://www.youtube.com/watch?v=ug8hCAyBaqg
Zadanie do wykonania:
Wykonaj polecenie ze strony 133 „Na złotą nutę” -zbudujcie własne (proste!) instrumenty strunowe. Możecie wykorzystać pomysły z fotografii na stronie 132 i 133. Wasze prace będą oceniane, macie na wykonanie bardzo dużo czasu- -dwa tygodnie! Wykonajcie zdjęcia Waszych instrumentów i prześlijcie mi je na mojego maila. Powodzenia!
Plastyka
Temat: Tworzę przez cały rok- dekoracja na Wielkanoc.
Jeszcze przed kwarantanną zadałam prace do wykonania na kiermasz dla ucznia naszej szkoły. Wielu z Was już prace wykonało i przesłało mi fotografie. Ci, którzy jeszcze nie zrobili  takich prac, teraz proszę o ich wykonanie. Zróbcie zdjęcia i prześlijcie na mojego maila. Powodzenia! Pracę proszę wyraźnie i czytelnie podpisać (imię, nazwisko, klasa, nr dzienniku ), zrobić wyraźne zdjęcie i przesłać na maila: nadia.nannerl@gmail.com

08.04.2020

Technika
Temat: Szkice techniczne – ćwiczenia
Wykonać w zeszycie ćw. 4, ćw. 5, ćw. 6, ćw. 7

Religia
Temat: Wielki Czwartek- ustanowienie Eucharystii i Kapłaństwa.
Polecenie: Zapisz temat w zeszycie. Zapoznaj się z treścią tematu 46 w podręczniku. Wykonaj zadanie 1,2,3 i 4 na str. 82-83 w zeszycie ćwiczeń. Życzę Wam błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Pamiętajcie o codziennej modlitwie. Gorąco Was pozdrawiam.

15.04.2020
Religia
Temat: Żal Piotra i żal Judasza.
Polecenie: Zapisz temat w zeszycie. Zapoznaj się z treścią katechezy 47 w podręczniku. Wykonaj zadanie 1,3,4 i 5 na str.84- 86.  Wykonane zadanie 2 zaś ze str. 84 proszę mi przesłać do ocenienia na mój adres: wiolakalu@op.pl 

Technika
Temat: Rysunek techniczny. Podsumowanie.
Proszę o wykonanie ćwiczenia 1, 2, 3 ze strony 62.
Po wykonaniu ćw.1 pracę proszę wkleić do zeszytu.


16.04.2020
Religia
Temat: Jezus przed sądem.
Polecenie: Zapisz temat w zeszycie. Zapoznaj się z treścią katechezy 48. Wykonaj zadanie 1,2 i 3 na str. 87-88 w zeszycie ćwiczeń.

Historia

Temat : Rządy Bolesława Krzywoustego

1 Przypomnijcie sobie : – Jak nazywał się książę który obudował kraj w XI w ?

- Dlaczego nastąpił kryzys Królestwa Polskiego po śmierci B. Chrobrego ?

- Jakie wydarzenie doprowadziło do utraty władzy przez Bolesława Śmiałego ?

2 Zapiszcie temat , a następnie przestudiujcie podręcznik s. 179 – 181

3   Napisać sobie notatkę do zeszytu : 1. Panowanie Władysława Hermana – wpływy wojewody Sieciecha 2 Walka o władzę między Zbigniewem a Bolesławem 3 Najazd cesarza Henryka V na Polskę – obrona Głogowa 4 Opanowanie Pomorza przez Bolesława 1121 – 1122 5 Statut Bolesława Krzywoustego 1138 – zasada senioratu

4 Rozwiąż ćwiczenie w zeszycie  : Wymień uprawnienia, które według testamentu Bolesława Krzywoustego przysługiwały seniorowi a ) ……………………………………………………………………

b) ………………………………………………………….   c) …………………………………………………………………..
5 Jak chcecie (może ktoś się interesuje) może obejrzeć sobie filmiki które są np. na You Tubie np. Rządy Bolesława Krzywoustego – Lekcje historii pod ostrym kątem – Klasa 5


17.04.20r.
język angielski
Topic: City Creatures – Roman holiday.
Zadania do wykonania:
1. Przeczytajcie ze zrozumieniem historyjkę obrazkową z podręcznika s. 98.
2. Przepiszcie i przetłumaczcie słownictwo z ramki „Things to do on holiday oraz nieznane słówka z historyjki (wszystkie tłumaczenia znajdziecie w Lesson 7.3 (podręcznik s.103). Nauczcie się nowego słownictwa!
3. Wykonajcie w zeszycie przedmiotowym ćw. 2 s.98 (przepisujemy pełne zdania).
4. Wykonajcie ćw. 4 s.62 (utrwala ono słownictwo z lekcji).
Topic: Past Simple – questions and short answers. (dwa numery lekcji)
Zadania do wykonania:
1. Przypomnijcie budowę pytań i krótkich odpowiedzi w czasie Past Simple (po raz kolejny przypominam, że wiadomości macie w zeszycie, bo Past Simple był w Unicie 6). Dodatkową pomocą może być tabela na górze strony 99 (podręcznik).
2. W zeszycie wykonajcie ćw.3 s. 99 (należy tu uzupełnić pytania, używając podanych czasowników). Następnie do każdego pytania dopiszcie krótkie odpowiedzi zgodne z poznaną historyjką obrazkową na s. 98. Podpowiedź znajdziecie w ćw. 4, gdzie pierwsze zdanie już zostało zrobione.
3. Wykonajcie w zeszycie ćwiczeń ćw. 1 i 2 s. 62.
Pozdrawiam.
20.04.2020
Informatyka
temat: Nie tylko ilustracje. Dźwięk i wideo w prezentacji.
Przeczytajcie rozdział 3.4. ze str. 87-91 i spróbujcie do Waszej prezentacji o zasadach zdrowego stylu życia wstawić muzykę i film.
Tym razem prac mi nie przesyłać.

Historia

Temat : Społeczeństwo w czasach pierwszych Piastów.
I Zapoznajcie się z tematem s. 183 – 187 w podręczniku.
II Napiszcie temat a pod nim zrobimy sobie notatkę.
1 W państwie Piastów : napiszcie tutaj z czego żyli poddani, jakich narzędzi używali, co uprawiali na polach i jakie zwierzęta hodowali
2 Gniezno i jego mieszkańcy : przypomnijcie sobie legendę o założeniu Gniezna, opiszcie jak wyglądał gród w Gnieźnie, kto mieszkał w grodzie i czym się zajmował
3 Obowiązki mieszkańców państwa : wytłumaczcie pojęcia : prawo książęce, danina, posługa, osady służebne, drużyna
4 Jak narodziło się rycerstwo ? – krótko wytłumaczcie w jaki sposób z drużyny książęcej narodziło się rycerstwo.
III Praca domowa : dla chętnych na (+) 4 ze s.187,a dla wszystkich w zeszytach opracujcie temat   Wyjaśnij, jakie zadania miała drużyna książęca i jak była uzbrojona ? Przesyłajcie je na tomekrokicki@gazeta.pldo piątku 24.04
Obejrzyjcie sobie fajny film na you tubie pt. „Życie codzienne w początkach państwa polskiego” Swoją wiedzę możecie uzupełnić o materiał : podaję link – https://www.e-historia.com.pl/62-podrecznik-do-nauki-historii/sredniowiecze/424-2-5-spoleczenstwo-i-panstwo-polskie-za-pierwszych-piastow
IV . Na następnych zajęciach powtórzenie a potem zrobimy sobie mały teścik, ale o tym jeszcze was powiadomię.
21.04.20r.
język angielski
Topic: Past Simple with question words.
Zadania do wykonania:
1. Podczas tej lekcji nadal ćwiczycie pytania w czasie Past Simple. Tym razem będą to pytania szczegółowe, co oznacza, że w pytaniach przed „did” dodajemy jakiś wyraz pytający np.
? Where did you buy this bike? – Gdzie kupiłeś ten rower?
I bought it in the sports shop. – Kupiłem go w sklepie sportowym.
? When did you meet Tom? – Kiedy spotkałeś Toma?
I met him yesterday. – Spotkałem go wczoraj.
A oto wyrazy pytające, znajomość których będzie Wam potrzebna:
what – co,jaki; when – kiedy; where – gdzie; why – dlaczego; who – kto; how – jak.
Przepiszcie powyższą notatkę do zeszytu, a potem utrwalcie znajomość wyrazów pytających, aby się wam nie myliły.
2. Wykonajcie w zeszycie ćw. 5 s.99 (dialog, który należy uzupełnić wyrazami pytającymi).
3. Utrwalcie znajomość pytań szczegółowych w czasie Past Simple, wykonując ćw. 3 s.62 (zeszyt ćwiczeń).
Topic: What time does it arrive? – buying a ticket.
Zadania do wykonania:
1. Zapoznajcie się z dialogiem na s. 100 w podręczniku a następnie słownictwem „Buying a ticket” (kupowanie biletu).        2. Przepiszcie do zeszytu  i przetłumaczcie słownictwo „Buying a ticket” (tłumaczenie w Lesson 7.4 s. 103 w podręczniku).
3. Na podstawie poznanego słownictwa, uzupełnijcie do zeszytu dialog słowami z fioletowej ramki (ćw. 3 s.100).
4. Przepiszcie do zeszytu ramkę LOOK!, w której pokazano, jak czytamy prices – ceny. Zacznijcie od zapisania nazw:
pound (Ł)  – funt (odpowiednik naszej złotówki), pence – pens (odpowiednik naszego grosza).
5. Wykonajcie ćw. 4 s. 100, które polega na ułożeniu dialogów z pytaniami o cenę. Oto pierwszy przykład, który macie w podręczniku: How much is a train ticket? – Ile kosztuje bilet pociągowy? It’s ten pounds fifty – Kosztuje 10 funtów 50 pensów.
W zeszycie ćwiczeń zadania 1, 2 i 3 s.63.Pozdrawiam.
MUZYKA
Temat 27: Na majówkę.Przeczytajcie tekst z podręcznika pod tematem  lekcji nr 27:  Na majówkę (strona 140- 141).Wysłuchajcie utworów:„Ja mam tylko jeden świat”, link:https://www.youtube.com/watch?v=HDDgu3RVfA0„Polka Dziadek”, link:https://www.youtube.com/watch?v=ZjwwPzOiY-YZadanie do wykonania:A teraz spróbujcie powtórzyć podstawowy krok polki wraz z trenerem:(przy okazji mała powtórka z języka angielskiegoJ!!!)https://www.youtube.com/watch?v=sVnfVUWiBTUUwaga! W przypadku powrotu do szkoły to ćwiczenie będzie na ocenę.Uwaga! Jeszcze wielu uczniów nie wykonało prostego instrumentu strunowego (polecenie wyjaśnione w podręczniku na stronie 133). Proszę o wykonywanie prac i wysyłanie zdjęć na mojego maila (poniżej). Dziękuję!W razie jakichkolwiek pytań, przypominam mojego maila:  nadia.nannerl@gmail.comMożecie też nagrać swój taniec i też wysłać mi na mojego maila.Życzę Wam miłej zabawy! Powodzenia!
plastyka
Temat 27:  Kompozycja rytmiczna.Przeczytajcie tekst w podręczniku pod tematem lekcji (strona 60). Zadanie do wykonania: Odnajdźcie u siebie w domu lub za oknem, w świecie przyrody, kompozycje rytmiczne, zróbcie telefonem/ aparatem fotograficznym cyfrowe zdjęcia i wyślijcie (jako wiadomość, z krótkim opisem, co to jest i gdzie się znajduje) swoje prace na mojego maila. Powodzenia! Pracę proszę wyraźnie i czytelnie podpisać (imię, nazwisko, klasa, nr dzienniku ), zrobić wyraźne zdjęcie i przesłać na maila: nadia.nannerl@gmail.comUwaga! Jeszcze przed kwarantanną zadałam prace do wykonania na kiermasz dla ucznia naszej szkoły. Wielu z Was już prace wykonało i przesłało mi fotografie. Ci, którzy jeszcze nie zrobili  takich prac, teraz proszę o ich wykonanie. Zróbcie zdjęcia i prześlijcie na mojego maila. Powodzenia! Pracę proszę wyraźnie i czytelnie podpisać (imię, nazwisko, klasa, nr dzienniku ), zrobić wyraźne zdjęcie i przesłać na maila: nadia.nannerl@gmail.comDziękuję!Uwaga! Ponadto do wykonania była barokowa filiżanka lub renesansowy portal (rysunek ołówkiem lub pastelami tłustymi w zeszytach od plastyki, wybór pracy zależał od numeru z dziennika), z tej pracy również jeszcze sporo uczniów się nie wywiązało. Proszę o wykonywanie prac i wysyłanie ich na mojego maila (powyżej). Dziękuję!
 22.04.2020r.
Religia
Temat: Ukrzyżowanie Pana Jezusa.
Polecenie: Zapoznaj się z treścią katechezy 49 z podręcznika. Zapisz temat w zeszycie. Wykonaj zadanie 1 i 2- do punktu 3.
Technika
temat: Zdrowie na talerzu
Zapoznaj się z materiałem w podręcznik na str. 64-67.
Wykonaj w zeszycie ćwiczenia: 1, 2, 3, 5
Z uwagi na to, że do szkoły szybko nie wrócimy prosiłbym o zrobienie zdjęć wykonanych prac (ćwiczeń), które wykonywaliście samodzielnie w domu i wysłanie na adres: zurawa@gmail.com
23.04.2020r. 
Religia
Temat: Zmartwychwstanie Pana Jezusa.
Polecenie: Zapoznaj się z treścią katechezy 50 z podręcznika. Zapisz temat w zeszycie. Wykonaj zadanie 1, 2 i 3 na str. 91-92 w zeszycie ćwiczeń. Zadanie 4 na str. 92 dla chętnych na 6.
język angielski
Topic: Past Simple – revision.
Zadania do wykonania:
1. Podczas tej lekcji powtórzycie i utrwalicie znajomość czasu Past Simple. Kliknijcie na poniższy link. Znajdziecie tam zadania powtórkowe w bardzo przystępnej formie. Zacznijcie od sprawdzenia swojej znajomości czasowników nieregularnych (wykonajcie zadania 1,2,3,4 i 5). Jeśli jakiegoś czasownika nie było na kserówce z czasownikami nieregularnymi, które dostaliście w szkole, należy poszukać go np. w internecie.
2. Teraz sprawdźcie, czy już dobrze radzicie sobie ze znajomością czasu Past Simple. W linku w punktach 2,3,4,5 i 6 znajdziecie ćwiczenia utrwalające znajomość odmiany czasownika „to be” (PRZYPOMINAM, ŻE TEN CZASOWNIK MA SWÓJ WŁASNY SPOSÓB ODMIANY WE WSZYSTKICH TYPACH ZDANIA – przypomnijcie tę odmianę z zeszytu, bo była zapisana w zeszycie przy okazji omawiania Unitu 6), a w kolejnych ćw. utrwalcie zdania twierdzące, przeczące i pytające oraz zdania każdego typu. Nie musicie wykonywać ćw. 7. Przy każdym ćwiczeniu jest możliwość sprawdzenia poprawności po zrobieniu.
3. Następnie przepiszcie do zeszytu po 5 uzupełnionych zdań z punktów 2,3,4 i 5 oraz 10 zdań z punktu 6.
4. Na koniec jeszcze jedno zadanie, które również przepiszcie do zeszytu i uzupełnijcie, używając czasu Past Simple. To zadanie prześlijcie na moją pocztę( do 28.04.20r.), abym mogła sprawdzić poprawność. Przypominam adres: ena2724@op.pl
         PAST SIMPLE
1. We _______________ (buy) a new car two days ago.
2. _________________________ (Jason / finish) his lessons at 3 pm?
3.  The boys  __________________ (run) quickly because they ____________________ (be) late.
4. ____________________ (you / make) mistakes in the exercise?
5. Tom ___________________ (see) Mr Smith at the park yesterday but he ________________________ (not / talk) with him.
6. Yesterday morning I _________________ (get) up at 7 am, _________________ (eat) breakfast, _________________ (clean) my teeth, ________________ (take) my schoolbag and ___________ (go) to school.
7. Jack ___________________ (not / go) to school yesterday because he ________________ (be) ill.
8. __________________________ (your parents / watch) the news yesterday?
  Yes, ___________________.
9. ____________________ (you / be) at school yesterday?
  No, I ____________________.
10. I ___________________(have) a test last week so I _______________ (study) a lot.
Topic: Antarctic. Adventure – reading comprehension.
Zadania do wykonania:
1. Przeczytajcie ze zrozumieniem tekst ze s. 101 (podręcznik).
2. Przepiszcie, przetłumaczcie i utrwalcie znajomość nowych słówek – Lesson 7.5 s.103.
3. Uzupełnijcie (ustnie) zdania w zadaniu 2 s. 101 zgodnie z treścią czytanki.
4. Przepiszcie do zeszytu:
adjective – przymiotnik
noun – rzeczownik
Adjectives: dangerous – niebezpieczny, difficult – trudny, heavy – ciężki;
Nouns: expedition – ekspedycja, wyprawa, explorer – odkrywca, journey – podróż, record – rekord.
5. Wykonajcie w zeszycie zadanie 5 s. 101( macie tutaj uzupełnić zdania powyższymi przymiotnikami lub rzeczownikami, ale dwa słowa pozostaną niewykorzystane).
6. W zeszycie ćwiczeń wykonajcie s. 64.
Pozdrawiam.
HISTORIA

Temat  Podsumowanie wiadomości – Polska pierwszych Piastów

1 . Zapiszcie temat do zeszytu

2 Zbliżamy się do klasówki, ale o tym powiadomię was w poniedziałek 27.04 Przekaże wam wtedy zasady na jakich będziecie pisać. (chyba że wrócimy do szkoły, to może wtedy sytuacja ulec zmianie). Oczywiście obowiązuje was VI rozdział z podręcznika.

3 W podręczniku na s.190 jest temat podsumowanie i ustnie sobie przeróbcie te pytania

4 W domu wykonaj zadanie : Do podanych niżej władców dopiszcie związane z nimi wydarzenia historyczne np. bitwa pod Cedynią  (co najmniej 3 wydarzenia do każdego władcy)

Mieszko I …………………………………………………………………………

Bolesław Chrobry ……………………………………………………………

Bolesław Krzywousty ……………………………………………………….

Bolesław Śmiały ………………………………………………………………

27.04.2020
Informatyka
Temat: Dźwięk i wideo w prezentacji. Ćwiczenia.
Wykonajcie zadanie 2 ze strony 92 i prześlijcie na adres zurawa@gmail.com

HISTORIA

Temat : Rozbicie dzielnicowe Polski
1 Zapiszcie temat do zeszytu .
2 W podręczniku przeczytajcie temat s.192 – 194. Jak zauważycie ten temat podzielimy sobie na dwie części.
3 Pod tematem zapiszcie : 1 Walka synów Bolesława o tron – na podstawie mapy w podręczniku s.194 napiszcie jakie dzielnice i komu Bolesław przydzielił w testamencie w 1138 r, kto został seniorem i co się z nim stało, zaznaczcie również, kiedy zasada senioratu upadła. 2 Rozdrobnienie kraju – napiszcie tutaj co stało się w Gąsawie w 1227 r. i co nazywamy rozbiciem dzielnicowym . 3 Sprowadzenie Krzyżaków do Polski – musicie tutaj umieścić dlaczego sprowadzono Krzyżaków, kto ich sprowadził i w jakim celu. Trzeba przy okazji zapamiętać datę 1226 . Przy okazji napiszcie jakie skutki przyniosło dla Polski to wydarzenie
4 Na (+) Wyjaśnijcie pytania : Krzyżacy po sprowadzeniu do Polski całkowicie uniezależnili się od Konrada Mazowieckiego. I Czy książę mazowiecki mógł podejrzewać, że tak się stanie ?
II Z jakich przyczyn Krzyżacy bardzo szybko zorganizowali dobrze działające państwo ?
5 Niestety muszę poinformować was o pracy klasowej (już wcześniej wam to sygnalizowałem) Będzie to raczej mini test z VI rozdziału z podręcznika . Napiszecie go według planu w czwartek. W środę wieczorem, każdy uczeń otrzyma po 2 pytania na e-maila i będzie miał czas na przesłanie odpowiedzi do czwartku (30.04) do godziny 12.00. Odpowiedzi przyślecie mi podpisane przez was na tomekrokicki@gazeta.pl Jeśli macie jakieś pytania to też ślijcie na ten adres. Mam nadzieję że się postaracie. Oceny będziecie mogli obejrzeć na dzienniku elektronicznym LIBRUS
4 Żeby lepiej zrozumieć temat możecie prześledzić stronę na You Tubie pt. „Rozbicie Dzielnicowe na mapach, rok po roku – Historia na Szybko” lub „Rozbicie dzielnicowe – Lekcje historii pod ostrym kątem – Klasa 5”

28.04.2020r.

plastyka

 Temat 28 :  Kompozycja rytmiczna. Cd.

Uwaga! Tydzień temu zadałam polecenie, z którego jeszcze nie wszyscy się wywiązali, było to zadanie do wykonania: Odnajdźcie u siebie w domu lub za oknem, w świecie przyrody, kompozycje rytmiczne, zróbcie telefonem/ aparatem fotograficznym cyfrowe zdjęcia i wyślijcie (jako wiadomość, z krótkim opisem, co to jest i gdzie się znajduje) swoje prace na mojego maila. Powodzenia! Pracę proszę wyraźnie i czytelnie podpisać (imię, nazwisko, klasa, nr dzienniku ), zrobić wyraźne zdjęcie i przesłać na maila: nadia.nannerl@gmail.com

Zadanie do wykonania: W zeszytach od plastyki, na całej stronie proszę, przerysujcie na kolorowo kompozycję rytmiczną ze strony 62 (fragment malowideł ściennych z grobowca Nebamuna w Tebach lub Paul Gauguin Rynek (Ta Matete)).Uwaga! Nie wymagam fotograficznej dokładności, pracę wykonujecie tak, jak potraficie! Liczy się kolorystyka, proporcje, rytm w ułożeniu wszystkich postaci. Powodzenia! Uwaga! Jeszcze przed kwarantanną zadałam prace do wykonania na kiermasz dla ucznia naszej szkoły. Wielu z Was już prace wykonało i przesłało mi fotografie. Ci, którzy jeszcze nie zrobili  takich prac, teraz proszę o ich wykonanie. Zróbcie zdjęcia i prześlijcie na mojego maila. Powodzenia! Pracę proszę wyraźnie i czytelnie podpisać (imię, nazwisko, klasa, nr dzienniku ), zrobić wyraźne zdjęcie i przesłać na maila: nadia.nannerl@gmail.com       Dziękuję!

Uwaga! Ponadto do wykonania była barokowa filiżanka lub renesansowy portal (rysunek ołówkiem lub pastelami tłustymi w zeszytach od plastyki, wybór pracy zależał od numeru z dziennika), z tej pracy również jeszcze sporo uczniów się nie wywiązało. Proszę o wykonywanie prac i wysyłanie ich na mojego maila (powyżej). Dziękuję!

muzyka

Temat 28: O rodzinie w rytmie rock and rolla . „Familijny rock and roll”- śpiewamy i… tańczymy.

Przeczytajcie tekst z podręcznika pod tematem  lekcji nr 28, strona 145- 147.

Wysłuchajcie utworów: „Familijny rock and roll”, ten utwór zaśpiewajcie, słowa strona 144-145, link:

https://www.youtube.com/watch?v=Xf1-AZhlS-Q „Jailhouse Rock”, w wykonaniu  Elvisa Presleya, oto link: https://www.youtube.com/watch?v=gj0Rz-uP4Mk

Zadanie do wykonania:  A teraz spróbujcie powtórzyć podstawowy krok rock and rolla (instrukcja na stronie 146 w podręczniku), a za drugim razem  wraz z trenerami: https://www.youtube.com/watch?v=IQJfXizauq0

Uwaga! W przypadku powrotu do szkoły to ćwiczenie (podstawowe, z podręcznika)  będzie na ocenę. Dla ambitnych- nauczcie się dodatkowo tego drugiego kroku od trenerów. Życzę Wam miłej zabawy! Powodzenia!  Uwaga! Jeszcze mniej więcej połowa  uczniów nie wykonała prostego instrumentu strunowego (polecenie wyjaśnione w podręczniku na stronie 133). Proszę o wykonywanie prac i wysyłanie zdjęć na mojego maila (poniżej). Dziękuję! W razie jakichkolwiek pytań, przypominam mojego maila:  nadia.nannerl@gmail.com Możecie też nagrać swój taniec i też wysłać mi na mojego maila. Życzę Wam miłej zabawy! Powodzenia!

29.04.2020r.
Religia
Temat: Spotkania ze Zmartwychwstałym.
Polecenie: Zapisz temat w zeszycie. Zapoznaj się z treścią katechezy 51. Wykonaj zadanie 1 i 2 w zeszycie ćwiczeń na str. 93.

Technika
temat: Tworzymy jadłospis.
Proszę o wykonanie MAM POMYSŁ ze strony 67 w zeszycie.

30.04.2020r.
Religia
Temat: Maryja- Królową Narodu Polskiego.
Polecenie: Zapisz temat w zeszycie. Pod tematem napisz ozdobnie: „Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam”oraz notatkę: Uroczystość Matki Bożej, Królowej Polski obchodzimy 3 maja. W tym dniu kierujemy do Maryi modlitwy, aby Ona wstawiała się za nami u Swojego Syna Jezusa Chrystusa i wypraszała nam i naszemu narodowi potrzebne łaski. Cały miesiąc maj jest poświęcony Matce Bożej. Każdego dnia w kościołach lub przy przydrożnych figurkach gromadzą się ludzie, aby uczestniczyć w Nabożeństwie Majowym. Podczas tego Nabożeństwa odmawiamy Litanię Loretańską do Najświętszej Maryi Panny. Zapisz w zeszycie kilka wezwań, kierowanych do Maryi, z Litanii Loretańskiej. Postaraj się jak najczęściej, może z rodzicami, uczestniczyć w „Majowym”.

HISTORIA

Temat : Sprawdzian wiadomości  – Polska pierwszych Piastów

W środę wieczorem, każdy uczeń otrzyma po 2-3 pytania na e-maila i będzie miał czas na przesłanie odpowiedzi do czwartku (30.04)  do godziny 12.00. Myślę że to dużo czasu. Odpowiedzi przyślecie mi podpisane przez was na tomekrokicki@gazeta.pl Jeśli macie jakieś pytania to też ślijcie na ten adres. Mam nadzieję że się postaracie.

Wychowawca wam pewnie powie lub już powiedział, że po przerwie majowej rusza dziennik elektroniczny więc informacje o historii będą w nim zawarte, Chociaż może przez pewien czas będę umieszczał tematykę zajęć na stronie internetowej szkoły jak było, aby wszyscy się do tego przyzwyczaili.

język angielski
Topic:  My holiday – listening and writing a postcard.
Zadania do wykonania:
1. Najpierw zapoznajcie się z zadaniem 1 s.102 (podręcznik). Należy tutaj spojrzeć na walizki i wskazać, która należy do kogoś, kto lubi: a) fotografować, b) sport, c) odwiedzać inne kraje. Dopasujcie obrazki do podpunktów.
2. W zadaniu 2 posłuchajcie osób dzwoniących do radia i opowiadających o swoich wakacjach. Słuchając, łączcie dzieci z walizkami z zadania 1. Link znajduje się poniżej:
https://drive.google.com/file/d/1LHx422XZdg5RG2IIa0t-Da-VhtiSFYiS/view?usp=sharing
3. W zadaniu 4 posłuchajcie nagrania jeszcze raz i wskażcie czy podane zdania są prawdziwe czy fałszywe.
4. Przeczytajcie ze zrozumieniem postcard (pocztówkę), w której Lily opisuje swoje wakacje. W poniższym linku znajdziecie tłumaczenie całej pocztówki z podręcznika oraz wskazówki do samodzielnego napisania własnej pocztówki z wakacji.
https://drive.google.com/file/d/1zmTTBHQa5j68kNv2P4W-EQiHRchP0jZg/view?usp=sharing
5. Myślę, że po przeczytaniu mojego tłumaczenia pocztówki Lily zauważyliście, że pisząc pocztówkę, stosujemy krótkie, proste zdania.
6. Wykorzystując słownictwo z lekcji, napiszcie swoją pocztówkę z wakacji i prześlijcie na moją pocztę (macie na to tydzień, czyli do środy 06.05.20r.). Jeszcze raz podpowiadam – wykorzystajcie słownictwo z lekcji, a nie z internetu!
UWAGA! W przyszłym tygodniu powtórzenie wiadomości z Unitu 7, a potem sprawdzian!

05.05.2020r.

plastyka

Temat 29 :Układy form w naturze.

Przeczytajcie uważnie tekst ze stron 63-64, z sześciu różnych fotografii wybierzcie trzy i przerysujcie do Waszych zeszytów.  Uwaga! Tydzień temu zadałam polecenie, z którego jeszcze nie wszyscy się wywiązali, było to zadanie do wykonania: Odnajdźcie u siebie w domu lub za oknem, w świecie przyrody, kompozycje rytmiczne, zróbcie telefonem/ aparatem fotograficznym cyfrowe zdjęcia i wyślijcie (jako wiadomość, z krótkim opisem, co to jest i gdzie się znajduje) swoje prace na mojego maila. Powodzenia! Pracę proszę wyraźnie i czytelnie podpisać (imię, nazwisko, klasa, nr dzienniku ), zrobić wyraźne zdjęcie i przesłać na maila: nadia.nannerl@gmail.com  Zadanie do wykonania: W zeszytach od plastyki, na całej stronie proszę, przerysujcie na kolorowo kompozycję rytmiczną ze strony 62 (fragment malowideł ściennych z grobowca Nebamuna w Tebach lub Paul Gauguin Rynek (Ta Matete)).Uwaga! Nie wymagam fotograficznej dokładności, pracę wykonujecie tak, jak potraficie! Liczy się kolorystyka, proporcje, rytm w ułożeniu wszystkich postaci. Powodzenia! Uwaga! Jeszcze przed kwarantanną zadałam prace do wykonania na kiermasz dla ucznia naszej szkoły. Wielu z Was już prace wykonało i przesłało mi fotografie. Ci, którzy jeszcze nie zrobili  takich prac, teraz proszę o ich wykonanie. Zróbcie zdjęcia i prześlijcie na mojego maila. Powodzenia! Pracę proszę wyraźnie i czytelnie podpisać (imię, nazwisko, klasa, nr dzienniku ), zrobić wyraźne zdjęcie i przesłać na maila:

nadia.nannerl@gmail.com       Dziękuję!   Uwaga! Ponadto do wykonania była barokowa filiżanka lub renesansowy portal (rysunek ołówkiem lub pastelami tłustymi w zeszytach od plastyki, wybór pracy zależał od numeru z dziennika), z tej pracy również jeszcze sporo uczniów się nie wywiązało. Proszę o wykonywanie prac i wysyłanie ich na mojego maila (powyżej). Dziękuję!

muzyka

Temat 29: Przy ognisku, czyli o akompaniamencie.  

Przeczytajcie, proszę  tekst z podręcznika pod tematem  lekcji nr 29, strona 148- 153.

Wysłuchajcie utworów: „Płonie ognisko w lesie”-  link: https://www.youtube.com/watch?v=2doMskPZrj0  „Stokrotka”, wysłuchajcie, słowa strona 149, oto link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=WMbHZV0NPvA „Stokrotka”, ten utwór zaśpiewajcie, słowa strona 149, oto link do karaoke: https://www.youtube.com/watch?v=hfOFRAhKqd4 Ludowa muzyka afrykańska, zwróćcie proszę uwagę na instrumenty, na których wygrywany jest akompaniament , link: https://www.youtube.com/watch?v=41p2a0zqMMY Ludowa muzyka afrykańska, przez pierwsze około 5 minut w wersji z udziałem orkiestry symfonicznej, od około 5 minuty do końca tradycyjny śpiew i gra na ludowych instrumentach afrykańskich, oto link:  https://www.youtube.com/watch?v=-ivmMcK5zaE  „Ragtime klonowego liścia”, Scott Joplin, OTO MACIE PRZED SOBĄ ZAWODY, PO LEWEJ STRONIE STARSZY PIANISTA, PO PRAWEJ MŁODY. ZAŁÓŻMY SIĘ, KTO TE ZAWODY WYGRAJ? Wysłuchajcie tego utworu do końca! Warto!!! Oto link do utworu, bawcie się dobrze! https://www.youtube.com/watch?v=V6oYBE-ttV4 Ze strony 153 z Muzycznego Słowniczka, przepiszcie króciutką notatkę dotyczącą akompaniamentu.  Uwaga! Jeszcze mniej więcej połowa  uczniów nie wykonała prostego instrumentu strunowego (polecenie wyjaśnione w podręczniku na stronie 133). Proszę o wykonywanie prac i wysyłanie zdjęć na mojego maila (poniżej). Dziękuję!

W razie jakichkolwiek pytań, przypominam mojego maila:  nadia.nannerl@gmail.com Możecie też nagrać swój taniec (rock and roll, z poprzedniej lekcji)  i też wysłać mi na mojego maila. Życzę Wam miłej zabawy! Powodzenia!

06.05.2020r.
Religia
Temat: Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie.
Polecenie: Zapisz temat w zeszycie. Zapoznaj się z treścią katechezy 35 z podręcznika. Wykonaj zadanie 1,2,3 w zeszycie ćwiczeń na str. 62-63. Zadanie 4 ze str. 63 proszę napisać w zeszycie na ocenę. Proszę przesłać na mój adres e-mail wiolakalu@op.pl.

07.05.2020r.
Religia
Temat: Nauka Jezusa o Sądzie Ostatecznym.
Polecenie: Zapisz temat w zeszycie. Zapoznaj się z treścią katechezy 36 z podręcznika. Wykonaj zadanie 1,2 i 3 w zeszycie ćwiczeń na str. 64-65.

HISTORIA

Temat : Zjednoczenie Polski za panowania Władysława Łokietka

I Zapisać sobie temat do zeszytu.
II Oczywiście obowiązuje was podręcznik s. 198 – 202
III Radzę też przestudiować mapy w podręczniku lub atlasie historycznym
IV W zeszytach w ramach notatki odpowiedzcie na pytania :
1. Kto pierwszy i z jakim skutkiem próbował zjednoczyć ziemie polskie ?

2 Jaka była rola Kościoła w zjednoczeniu Polski ? Kto z duchownych był jej wyrazicielem ?
2 W jaki sposób Władysław Łokietek przejął władzę nad Polską ?
3 Jakimi dzielnicami początkowo rządził ?
4 Jak wyglądały początki rządów Władysława Łokietka ?
5 Jakie ziemie i z czyich rąk stracił W. Łokietek
6 Jakie wydarzenie symbolizuje odnowę Królestwa Polskiego ?
7 Przedstaw przyczyny, przebieg i skutki wojny z Krzyżakami ?

8 Wyjaśnij przydomek króla ?
IV zapamiętajcie również daty dotyczące tego tematu.

Dla poszerzenia swoich wiadomości radzę zapoznać się z e podręcznikami https://epodreczniki.pl/a/zjednoczone-krolestwo/DLNgxQuMu

Przypominam wam że działa już dziennik elektroniczny. Z tego powodu zamieszczam po raz ostatni materiały do historii na stronie internetowej szkoły. Lekcje z historii będą zamieszczane na dzienniku elektronicznym

 

12.05.2020r.

muzyka

Temat 30: Wakacje!

Wbrew tytułowi lekcji to jeszcze (niestety)nie wakacje! Przeczytajcie proszę  tekst z podręcznika pod tematem  lekcji nr 30, strona 154 i, posiłkując się treścią podręcznika i poznanymi treściami ostatnich lekcji, wykonajcie Muzyczny konkurs, wpisując do zeszytów pytania i odpowiedzi na nie.

Jeszcze raz wysłuchajcie utworów: „Płonie ognisko w lesie”-  link: https://www.youtube.com/watch?v=2doMskPZrj0 „Stokrotka”, wysłuchajcie, słowa strona 149, oto link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=WMbHZV0NPvA „Stokrotka”, ten utwór zaśpiewajcie, słowa strona 149, oto link do karaoke: https://www.youtube.com/watch?v=hfOFRAhKqd4  Wysłuchajcie raz jeszcze utworu: „Ragtime klonowego liścia”, Scott Joplin, OTO MACIE PRZED SOBĄ ZAWODY, PO LEWEJ STRONIE STARSZY PIANISTA, PO PRAWEJ MŁODY. CZY ZAŁOŻYLIŚCIE  SIĘ, KTO TE ZAWODY WYGRAJ? Wysłuchajcie tego utworu do końca! Warto!!! Oto link do utworu, bawcie się dobrze! https://www.youtube.com/watch?v=V6oYBE-ttV4 Uwaga! Jeszcze mniej więcej połowa  uczniów nie wykonała prostego instrumentu strunowego (polecenie wyjaśnione w podręczniku na stronie 133). Proszę o wykonywanie prac i wysyłanie zdjęć na mojego maila (poniżej). Dziękuję! W razie jakichkolwiek pytań, przypominam mojego maila:  nadia.nannerl@gmail.com Nagrajcie też swój taniec (rock and roll, z poprzednich lekcji)  i też wyślijcie mi na mojego maila. Życzę Wam dobrej zabawy! Powodzenia!

plastyka

Temat 30 : Tworzę przez cały rok- plakat ekologiczny .

Zadanie do wykonania: wykonajcie pracę plastyczną- plakat ekologiczny. Na kartce A3 z bloku rysunkowego, pastelami tłustymi/  kredkami lub farbami (plakatówki, tempera) lub czarnym tuszem i pędzelkiem lub czarnymi markerami/ cienkopisami, wykonajcie ekologiczny plakat dotyczący dowolnego problemu ekologicznego w Polsce lub na świecie.  Pamiętajcie proszę o haśle, które umieścicie na Waszym plakacie. Musi być czytelne, krótkie, wpadające w oko. Pamiętajcie też o tym, że w tej pracy ważne jest liternictwo, a więc litery trzeba dobrze rozplanować na płaszczyźnie, wykonajcie je bardzo starannie, możecie też  je wyciąć (każdą z osobna!) z czasopism itp i nakleić. Praca może być kolorowa lub monochromatyczna (w odcieniach jednej barwy) lub czarno- biała. Pamiętajcie też o passe partout (czytaj: pas partu- niewidzialnej „rameczce” na kartce z bloku, dookoła Waszej pracy!). Praca jest dwugodzinna, tzn. zaplanowana na dwie godziny lekcyjne, ale do ostatecznego zakończenia pracy do oceny pozostawiam Wam dużo więcej czasu! Zdjęcia na maila! (podany poniżej ). Uwaga! Tydzień temu zadałam polecenie, z którego jeszcze nie wszyscy się wywiązali, było to zadanie do wykonania: Odnajdźcie u siebie w domu lub za oknem, w świecie przyrody, kompozycje rytmiczne, zróbcie telefonem/ aparatem fotograficznym cyfrowe zdjęcia i wyślijcie (jako wiadomość, z krótkim opisem, co to jest i gdzie się znajduje) swoje prace na mojego maila. Powodzenia! Pracę proszę wyraźnie i czytelnie podpisać (imię, nazwisko, klasa, nr dzienniku ), zrobić wyraźne zdjęcie i przesłać na maila: nadia.nannerl@gmail.com Zadanie do wykonania: W zeszytach od plastyki, na całej stronie proszę, przerysujcie na kolorowo kompozycję rytmiczną ze strony 62 (fragment malowideł ściennych z grobowca Nebamuna w Tebach lub Paul Gauguin Rynek (Ta Matete)).Uwaga! Nie wymagam fotograficznej dokładności, pracę wykonujecie tak, jak potraficie! Liczy się kolorystyka, proporcje, rytm w ułożeniu wszystkich postaci. Powodzenia! Uwaga! Jeszcze przed kwarantanną zadałam prace do wykonania na kiermasz dla ucznia naszej szkoły. Wielu z Was już prace wykonało i przesłało mi fotografie. Ci, którzy jeszcze nie zrobili  takich prac, teraz proszę o ich wykonanie. Zróbcie zdjęcia i prześlijcie na mojego maila. Powodzenia! Pracę proszę wyraźnie i czytelnie podpisać (imię, nazwisko, klasa, nr dzienniku ), zrobić wyraźne zdjęcie i przesłać na maila: nadia.nannerl@gmail.com      Uwaga! Ponadto do wykonania była barokowa filiżanka lub renesansowy portal (rysunek ołówkiem lub pastelami tłustymi w zeszytach od plastyki, wybór pracy zależał od numeru z dziennika), z tej pracy również jeszcze sporo uczniów się nie wywiązało. Proszę o wykonywanie prac i wysyłanie ich na mojego maila (powyżej). Dziękuję!

13.05.2020r.
Religia
Temat: Jezus uzdrawia chorych.
Polecenie: Zapisz temat w zeszycie. Zapoznaj się z treścią katechezy 37 z podręcznika. Wykonaj zadanie 1, 2, 3 i 4 w zeszycie ćwiczeń na str. 66-67.

14.05.2020r.
Religia
Temat: Jezus wyrzuca złe duchy.
Polecenie: Zapisz temat w zeszycie. Zapoznaj się z treścią katechezy 38 z podręcznika. Wykonaj zadanie 1, 2 i 3 w zeszycie ćwiczeń na str. 68.

19.05.2020r.

muzyka

Temat 31: Wakacje! Cd.

Wbrew tytułowi lekcji to jeszcze (niestety)nie wakacje! Przeczytajcie proszę  tekst z podręcznika pod tematem  lekcji nr 30, strona 154 i, posiłkując się treścią podręcznika i poznanymi treściami ostatnich lekcji, wykonajcie Muzyczny konkurs, wpisując do zeszytów pytania i odpowiedzi na nie. Jeszcze raz wysłuchajcie utworów: „Lato, lato, lato czeka” (słowa, podręcznik str. 155) https://www.youtube.com/watch?v=Sw4jcFyCSF0  „Stokrotka”, wysłuchajcie, słowa strona 149, oto link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=WMbHZV0NPvA „Stokrotka”, ten utwór zaśpiewajcie, słowa strona 149, oto link do karaoke: https://www.youtube.com/watch?v=hfOFRAhKqd4 Jeden z tych utworów wybierzcie sobie, po ewentualnym powrocie do szkoły będziemy go śpiewać na ocenę! Zapewne wysłuchaliście utworu: „Ragtime klonowego liścia”, Scott Joplin, MIELIŚCIE PRZED SOBĄ ZAWODY, PO LEWEJ STRONIE STARSZY PIANISTA, PO PRAWEJ MŁODY. KTO WYGRAŁ ZAWODYJ? Oto link do utworu, bawcie się dobrze! https://www.youtube.com/watch?v=V6oYBE-ttV4 Uwaga! Jeszcze mniej więcej połowa  uczniów nie wykonała prostego instrumentu strunowego (polecenie wyjaśnione w podręczniku na stronie 133). Proszę o wykonywanie prac i wysyłanie zdjęć na mojego maila (poniżej). Dziękuję! W razie jakichkolwiek pytań, przypominam mojego maila:  nadia.nannerl@gmail.com Nagrajcie też swój taniec (rock and roll, z poprzednich lekcji)  i też wyślijcie mi na mojego maila. Życzę Wam dobrej zabawy! Powodzenia!

plastyka

Temat 31 : Tworzę przez cały rok- plakat ekologiczny . Ciąg dalszy.

Zadanie do wykonania: w dalszym ciągu wykujcie pracę plastyczną- plakat ekologiczny. Na kartce A3 z bloku rysunkowego, pastelami tłustymi/  kredkami lub farbami (plakatówki, tempera) lub czarnym tuszem i pędzelkiem lub czarnymi markerami/ cienkopisami, wykonajcie ekologiczny plakat dotyczący dowolnego problemu ekologicznego w Polsce lub na świecie.  Pamiętajcie proszę o haśle, które umieścicie na Waszym plakacie. Musi być czytelne, krótkie, wpadające w oko. Pamiętajcie też o tym, że w tej pracy ważne jest liternictwo, a więc litery trzeba dobrze rozplanować na płaszczyźnie, wykonajcie je bardzo starannie, możecie też  je wyciąć (każdą z osobna!) z czasopism itp i nakleić. Praca może być kolorowa lub monochromatyczna (w odcieniach jednej barwy) lub czarno- biała. Pamiętajcie też o passe partout (czytaj: pas partu- niewidzialnej „rameczce” na kartce z bloku, dookoła Waszej pracy!). Praca jest dwugodzinna, tzn. zaplanowana na dwie godziny lekcyjne, ale do ostatecznego zakończenia pracy do oceny pozostawiam Wam dużo więcej czasu! Zdjęcia na maila! (podany poniżej ). Uwaga! Tydzień temu zadałam polecenie, z którego jeszcze nie wszyscy się wywiązali, było to zadanie do wykonania: Odnajdźcie u siebie w domu lub za oknem, w świecie przyrody, kompozycje rytmiczne, zróbcie telefonem/ aparatem fotograficznym cyfrowe zdjęcia i wyślijcie (jako wiadomość, z krótkim opisem, co to jest i gdzie się znajduje) swoje prace na mojego maila. Powodzenia! Pracę proszę wyraźnie i czytelnie podpisać (imię, nazwisko, klasa, nr dzienniku ), zrobić wyraźne zdjęcie i przesłać na maila: nadia.nannerl@gmail.com  Zadanie do wykonania: W zeszytach od plastyki, na całej stronie proszę, przerysujcie na kolorowo kompozycję rytmiczną ze strony 62 (fragment malowideł ściennych z grobowca Nebamuna w Tebach lub Paul Gauguin Rynek (Ta Matete)).Uwaga! Nie wymagam fotograficznej dokładności, pracę wykonujecie tak, jak potraficie! Liczy się kolorystyka, proporcje, rytm w ułożeniu wszystkich postaci. Powodzenia!Uwaga! Jeszcze przed kwarantanną zadałam prace do wykonania na kiermasz dla ucznia naszej szkoły. Wielu z Was już prace wykonało i przesłało mi fotografie. Ci, którzy jeszcze nie zrobili  takich prac, teraz proszę o ich wykonanie. Zróbcie zdjęcia i prześlijcie na mojego maila. Powodzenia! Pracę proszę wyraźnie i czytelnie podpisać (imię, nazwisko, klasa, nr dzienniku ), zrobić wyraźne zdjęcie i przesłać na maila: nadia.nannerl@gmail.com   Uwaga! Ponadto do wykonania była barokowa filiżanka lub renesansowy portal (rysunek ołówkiem lub pastelami tłustymi w zeszytach od plastyki, wybór pracy zależał od numeru z dziennika), z tej pracy również jeszcze sporo uczniów się nie wywiązało. Proszę o wykonywanie prac i wysyłanie ich na mojego maila (powyżej). Dziękuję!

20.05.2020r. 
Religia
Temat: Jezus przywraca do życia.
Polecenie: Zapisz temat do zeszytu. Zapoznaj się z treścią katechezy 39 z podręcznika. Wykonaj zadanie 1,2,3 i 4 w zeszycie ćwiczeń na str. 68-70.

21. 05.2020r. 
Religia
Temat: Wniebowstąpienie Pana Jezusa.
Polecenie: Zapisz temat do zeszytu. Zapoznaj się z treścią katechezy 52 z podręcznika. Wykonaj zadanie 1,2,3 i 5 w zeszycie ćwiczeń na str. 94.

Od 25.05.2020 materiał z religii, plastyki i muzyki znajdziecie w dzienniku elektronicznym – Librus.