Klasa VIa

Uczniowie!
W związku z zaistniałą sytuacją w kraju i zawieszeniem zajęć w szkole bardzo prosimy Was o samodzielną pracę w domu.

Od 04.05.2020 w naszej szkole pracujemy wykorzystując dziennik elektroniczny. Korzystanie z dziennika elektronicznego jest bezpłatne.


30.03.2020r.

Matematyka
Temat: Zadania tekstowe – równania.
Pracuj w zeszycie ćwiczeń:
- uzupełnij ćwiczenia 4, 5, 6, 7 strony 105 -106.
* Zadanie dodatkowe (na „+ „dla uczniów chętnych) Ułóż i zapisz w zeszycie własne zadanie z treścią i rozwiąż je. Prześlij swoją pracę na borydze@wp.pl


Język polski
Temat: Powtórzenie wiadomości o budowie zdania pojedynczego (zapis w zeszycie).
Wykonanie ćw. 1a. s.233 z podręcznika (ustnie)-wskazanie w tekście zdań pojedynczych.
Przypomnienie definicji ze s.233 na temat zdania pojedynczego.
Wykonanie ćw. 1b. s. 233 (pisemnie w zeszycie)-wypisywanie związków wyrazowych z podanego zdania.
Przypomnienie definicji ze s.233 o związkach wyrazowych.
Wykonanie ćw. 2. s.234 (pisemnie w zeszycie)-określanie grupy podmiotu i grupy orzeczenia.
Zapoznanie się z treścią ramki ze s.234 dotyczącej szyku wyrazów.
Wykonanie ćw. 3. s.234 (ustnie).
Przypomnienie definicji na temat szeregu ze s.235.
Wykonanie ćw. 5. s.236 podręcznik (ustnie).
Ćwiczenia należy wykonać na wtorek (31.03.2020r.).


Wychowanie fizyczne- dz.
Ważne do zapamiętania i stosowania:
Oprócz odrabiania lekcji przed komputerem,
ważny dla waszego zdrowia jest ruch i zdrowe odżywianie .
Ćwiczenia  wykonujemy oczywiście w miarę możliwości lokalowych i sprzętowych.
Temat: Mini piłka nożna – ćwiczenia czucia piłki.
https://tiny.pl/tzl9z
Cały czas można ćwiczyć: sportową ruletkę.
https://tiny.pl/tzl2s
https://www.youtube.com/watch?v=C75aPtGx-e0


Historia
Temat: Sejm Wielki i Konstytucja 3 maja
1 Zapoznajcie się z tematem z podręcznika s 169 -172
2 Czytając udzielcie odpowiedzi na pytania zapisując w zeszycie:
- Wymień reformy Sejmu Wielkiego ?
- Co wprowadzała, a co zniosła Konstytucja 3 Maja ?
- Jaka grupa społeczna była przeciwna Konstytucji 3 maja?
- Dlaczego nie udało się obronić Konstytucji ?
- Jakie ziemie zabrały Prusy i Austria w II rozbiorze ?
Możecie oczywiście posiłkować się innymi źródłami: podaję  przykładowe np na You Tubie „Sejm Wielki i Konstytucja 3 maja – Lekcje historii pod ostrym kątem – Klasa 6″ lub na https://epodreczniki.pl/a/sejm-wielki-oraz-uchwalenie-konstytucji-3-maja/DC4grpLtl


31.03.2020

Język angielski
Topic: Present Perfect. Wprowadzenie czasu.
lekcja on-line.
szczegóły na grupie na komunikatorze Messenger.


matematyka
Temat: Powtórzenie wiadomości – równania.
Rozwiąż i zapisz w zeszycie: zadania 1 – 5 strona 100 z podręcznika.
Poćwicz https://www.matzoo.pl/klasa6/rownania-z-jedna-niewiadoma-wszystkie-dzialania_36_117


Historia
Temat: Skutki upadku powstania i trzeci rozbiór Polski
1 Przeczytajcie sobie z podręcznika tekst na s. 178
2 Do zeszytu przepiszcie tabelkę „Przyczyny rozbiorów Polski”
3 Potem przeanalizujcie mapę i spróbujcie rozwiązać ćwiczenie 8 wchodząc na stronę https://epodreczniki.pl/a/powstanie-kosciuszkowskie/


Religia
Temat: Życie wiary u początków narodu polskiego.
Polecenie: Zapisz temat do zeszytu. Zapoznaj się z treścią katechezy 40 z podręcznika ucznia. Wykonaj zadanie 1 i 2 ze str. 46-47 w zeszycie ćwiczeń.


Wychowanie fizyczne – chł.
Temat: Mpn- zwód z przeniesieniem stopy przed piłką.
https://tiny.pl/t3dtb


Wychowanie fizyczne- dz.
Dziękuję wszystkim osobom, które odważyły się i odesłały zwrotnie film z ćwiczeniami które wykonujecie w domu. Dostałem sporo ciekawych filmików (niektóre można zamieszczać nawet jako szkoleniowe). Wszystkim odważnym Gratuluję i stawiam „6” (celujący) .Brawo za odwagę.
W tym tygodniu dalej staramy się codziennie ćwiczyć oczywiście w miarę możliwości lokalowych i sprzętowych, bez narażania zdrowia.
Na stronie www.spsonsk.home.pl , będę zamieszczał różne propozycję , które można wykorzystywać w codziennych zajęciach sportowych.
Na koniec tygodnia (w piątek), proszę o przesłanie informacji zwrotnej na Messenger Dariusz Płoski lub e-mail: wtf.promyk@poczta.fm , kto ile czasu poświęcił na zajęcia ruchowe i sportowe (praca fizyczna  w domu w gospodarstwie  też się liczy) , (suma czasu od poniedziałku do piątku podana w minutach czy godzinach razem). Na bieżąco  można przesyłać  na Messenger Dariusz Płoski  zdjęcia , wykresy z aplikacji np. Endomondo itp.  potwierdzające  waszą aktywność ruchową.
Wierzę  w Waszą rzetelność. Musicie uwierzyć że ćwiczenia wykonujecie dla siebie, aby być bardziej sprawnym i zdrowym, a  nie dla nauczyciela.
Temat: Kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej z piłką.
https://www.youtube.com/watch?v=bujG6YmPjVY
Cały czas można ćwiczyć : sportową ruletkę.
https://tiny.pl/tzl2s
https://www.youtube.com/watch?v=C75aPtGx-e0


01.04.2020

matematyka
Temat: Rozwiązywanie równań – ćwiczenia utrwalające.
Rozwiąż w zeszycie zadania 6 – 9 strona 100 z podręcznika.
Masz czas i chęci? ;-) polecam ciekawe „Zadania na temat…” z podręcznika s. 101. Jeśli uda Ci się znaleźć odpowiedzi na zadane pytania prześlij na borydze@wp.pl. Otrzymasz za to dodatkową ocenę.


Wychowanie fizyczne- dz.
Temat: Minipiłka siatkowa- doskonalenie odbić piłki.
https://www.youtube.com/watch?v=E_L0JcYJE2g
Cały czas można ćwiczyć : sportową ruletkę.
https://tiny.pl/tzl2s
https://www.youtube.com/watch?v=C75aPtGx-e0

wychowanie fizyczne – chł.
https://www.youtube.com/watch?v=_be29rqop88


Biologia
Temat: Ptaki – kręgowce zdolne do lotu.
Zapoznaj się z tematem z podręcznika str.119- 121. Dalszy ciąg tematu będziemy kontynuować w kolejnym tygodniu.
Ptaki to pierwsza gromada zwierząt stałocieplnych. Wyjaśnij w zeszycie termin stałocieplność.
Po przeczytaniu tematu powinniście umieć odpowiedzieć na pytania:
Gdzie żyją ptaki?
Jak ptaki swą budową przystosowane są do lotu?
Jakie rodzaje piór występują u ptaków i jaką rolę pełnią?
Jak oddychają ptaki?
W  zeszycie narysuj pióro ptaka i opisz jego budowę.
Zadane:  ćwiczenie 2 str.124.
Będę w przyszłości prosiła  wskazanych numerami z dziennika uczniów o nadesłanie mi notatki i pracy domowej z poprzedniego tygodnia !
Mam jeszcze prośbę do wszystkich. Telewizja  ruszyła od poniedziałku z programem edukacyjnym dla poszczególnych klas.  Zajęcia odbywają się zgodnie z planem jak w szkole. Dla kl. VI na kanale  TVP3 od godz. 9.30 lub od 14. Proszę się zainteresować, gdyż z pewnością warto.


02.04.2020

język angielski
Topic: Present Perfect questions. Pytania w czasie Present Perfect.
proszę wykonać ćw. 1,2,3,4 str. 52 w zeszycie ćwiczeń.


matematyka
Temat: Sprawdzamy swoje umiejętności – równania.
Bardzo proszę o rozwiązanie zadań powtórzeniowych w zeszycie ćwiczeń na stronach 109 i 110. Swoje rozwiązania prześlijcie na borydze@wp.pl do sprawdzenia i oceny (postarajcie się wysłać do poniedziałku). Będzie to jednocześnie zaliczeniem działu V.


Informatyka
W trakcie Waszej pracy pojawiały się problemy z udostępnianiem projektów, gdyż nie było widać przycisku udostępnij.
Są dwa przypadki takiej sytuacji:
1. Kiedy nie jesteście zalogowani w Scratch.
2. Kiedy nie potwierdzicie maila od Scratch w Waszej skrzynce pocztowej.
W trakcie zakładania konta w Scratch podawaliście maila. Na ten adres została wysłana wiadomość od no-reply@scratch.mit.edu Zatytułowana „Please confirm the email address for ….. on Scratch!” z prośbą o potwierdzenie.
Kto tego nie zrobił nie może swoich projektów udostępniać.
Kto jeszcze nie wysłał mi pracy proszę to zrobić w tym tygodniu. Zostaniecie poinformowani emailem jaką dostaliście ocenę. Mogłem wszystkich prac jeszcze nie ocenić. Trochę cierpliwości.
Temat: Wyszukiwanie elementów w zbiorze – ćwiczenia
Korzystając z wiadomości z poprzedniej lekcji proszę o wykonie zadania 1 ze str.86
Pracę proszę przesłać w podobny sposób jak poprzednio na adres: zurawa@gmail.com


Religia
Temat: Kultura i sztuka sposobem wyrażania wiary.
Polecenie: Zapisz temat w zeszycie. Zapoznaj się z treścią katechezy 41 z podręcznika ucznia. Wykonaj zadanie 1 ze str. 48 w zeszycie ćwiczeń.


03.04.2020r.
Geografia
Temat: Przemysł i usługi we Francji
W zeszycie napiszcie temat lekcji: i datę
1. Zapoznaj się z tematem lekcji str. 106-111 w podręczniku
Proszę skorzystać z platformy edukacyjnej:
https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-podstawowa/geografia
Na co muszę zwrócić szczególną uwagę?
- dowiesz się, czym jest przemysł, a czym usługi.
- zdobędziesz informacje na temat warunków rozwoju przemysłu we Francji.
-  poznasz najważniejsze działy przemysłu i rodzaje usług w tym kraju.
- dowiesz się, czym się charakteryzują technologie oraz jakie znaczenie w ocenie gospodarki państwa ma handel zagraniczny
Wykonaj w zeszycie polecenia
1. Wymień czynniki które wpłynęły na rozwój nowoczesnego przemysłu we Francji.
2. Na podstawie mapy ze s. 109 podaj przykłady wyrobów przemysłowych, które są produkowane w zakładach znajdujących się w wymienionych poniżej miastach Francji.
a) Paryż___________________________________________________________________
b) Lille – __________________________________________________________________
c) Lyon – __________________________________________________________________
d) Marsylia – _______________________________________________________________


język angielski
Topic: Present Perfect with just and already.
proszę wykonać ćwiczenia w zeszycie
https://drive.google.com/file/d/1vP8gIZUb3oR_PBDBmSa8poIwSS01gCkA/view?usp=sharing


Technika
Temat: Wymiarowanie rysunków technicznych – ćwiczenia
Po napisaniu tematu w zeszycie proszę wykonać w zeszycie ćw.4, ćw.5, ćw.6, oraz Sprawdź się. (str.50-51)
Pamiętajcie rysunki wykonujemy ołówkiem używając przyrządów.


Wychowanie fizyczne – dz.
Przypominam o przesłaniu  w piątek informacji zwrotnej na Messenger Dariusz Płoski lub e-mail: wtf.promyk@poczta.fm , ile czasu w tygodniu poświęciliście na zajęcia ruchowe i sportowe. Proszę podać w minutach lub godzinach i krótko co robiliście. Proszę podpisać i podać klasę.
Temat: Piramida zdrowego żywienia i aktywności fizycznej.
https://www.youtube.com/watch?v=i1gS-QCEafU
https://www.youtube.com/watch?v=DF4znGEcBPU


wychowanie fizyczne
Temat: Kształtowanie ogólnej sprawności z piłką.
https://www.youtube.com/watch?v=bujG6YmPjVY
https://www.youtube.com/watch?v=-gucF0NzzkM
Zachęcam do korzystania z ruletki
https://tiny.pl/tzl2s
https://www.youtube.com/watch?v=C75aPtGx-e0


6.04.20

matematyka
Temat: Rozpoznawanie i nazywanie brył.
Rozpoczynamy omawianie treści rozdziału VI z podręcznika.
https://pl.khanacademy.org/math/basic-geo/basic-geometry-shapes/basic-geo-geometric-solids/v/counting-faces-and-edges-of-3d-shapes
Sprawdź swoją wiedzę, rozpoznaj elementy brył geometrycznych:
https://pl.khanacademy.org/math/basic-geo/basic-geometry-shapes/basic-geo-geometric-solids/e/identify-parts-of-3d-shapes
Rozpoznaj bryły: https://pl.khanacademy.org/math/basic-geo/basic-geometry-shapes/basic-geo-geometric-solids/v/recognizing-common-3d-shapes
Wykonaj zadania:
https://pl.khanacademy.org/math/basic-geo/basic-geometry-shapes/basic-geo-geometric-solids/e/identify-geometric-solids–3d-figures-
Pod tematem lekcji zrób w zeszycie rysunek graniastosłupa oraz ostrosłupa i zaznacz na nich z jakich elementów składa się każda z tych brył (patrz: podręcznik strona 107)

Historia
Temat : Podsumowanie wiadomości – upadek Rzeczypospolitej
1 W podręczniku  ze strony 182 zróbcie sobie ustnie zadania 1-6
2 W zeszycie uzupełnijcie zadanie : Napisz, których postaci historycznych dotyczą poszczególne opisy
- Założył szkołę nazwaną Collegium Nobilum ……………………
- Marszałek Sejmu Wielkiego oraz zwolennik reform …………
- Był wychowankiem Szkoły Rycerskiej . Przywódca powstania z 1794 r ………
- Władczyni Rosji. Popierała Stanisława Augusta Poniatowskiego ………………..
Muzyka
Temat 24: Powietrzna muzyka.
Wysłuchajcie utworu „Orkiestry dęte”, oto link:
Wykonajcie polecenie ze strony 138- spróbujcie zatańczyć układ ruchowy do piosenki Orkiestry dęte (ocena z tańca po powrocie do szkoły!). Przeczytajcie tekst z podręcznika, strona 139-141.
Zadanie do wykonania: zmiana planów… wykonajcie na  ocenę polecenie ze strony 129- „Żywa” fletnia Pana ( to polecenie, w którym  z co najmniej ośmiu butelek po napojach wykonacie fletnię Pana- instrukcja na stronie 129! ),  ALBO polecenie ze strony 153- wykonajcie słomkową fletnię Pana (instrukcja na stronie 153!).  Proszę o fotografie Waszych prac i wysłanie ich na mojego maila. Macie na zadanie bardzo dużo czasu- dwa tygodnie.  Powodzenia!

7.04.2020

matematyka
Temat: Bryły i ich objętość.
Przypomnij sobie wiadomości o bryłach: https://www.youtube.com/watch?v=e-foKblrBmg
Obejrzyj film: https://docwiczenia.pl/kod/M698NX
- Zapisz pod tematem treść ramki z podręcznika strona 107. Zapamiętaj wzór służący do obliczania objętości graniastosłupa.
- Przeczytaj przykłady z podręcznika strona 108-109.
- Wykonaj w zeszycie zadanie 1 z podręcznika strona 109.

Religia
Temat: Maryja w dziejach narodu polskiego.
Polecenie: Zapoznaj się z treścią katechezy 42 w podręczniku. Napisz pod tematem treści, uwzględnione pod nagłówkiem „Zapamiętaj” ze str. 148 w podręczniku.  Wykonaj zadanie 1 na str. 49 w zeszycie ćwiczeń. Życzę Wam błogosławionych świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Pozdrawiam serdecznie.
Historia
Temat : Rozbiory Polski – podsumowanie 
1 Po zapisaniu tematu do zeszytu uzupełnijcie tabelkę dotyczącą rozbiorów Polski. Przepiszcie ją również do zeszytu 

Rozbiór

Data

Państwa uczestniczące

Utracone ziemie 

biologia

Temat: Czynności życiowe ptaków.   (07.04.2020r.)
Praca z e-podręcznikiem.
Poszerz swoje wiadomości o ptakach zapoznając się z informacjami zawartymi w e-podręczniku (punkt 1,2,3,4).
Uzupełnij notatkę o przystosowaniach ptaka do lotu z pracy domowej.
Zwróć uwagę na sposoby odżywiania się ptaków.
W zeszycie pod tematem narysuj różne kształty dziobów ptaków ,podpisz je i pod rysunkiem podaj po dwa przykłady ptaków tak się odżywiających.
Kolejna ważna czynność życiowa ptaków to oddychanie. Zapoznajcie się z informacjami dotyczącymi sposobów oddychania ptaków w spoczynku i podczas lotu. Przyjrzyjcie się budowie płuc ptaka i workom powietrznym.
Polecenie do wykonania w zeszycie dla chętnych – Wyjaśnij , na czym polega proces „podwójnego oddychania” u ptaków.
                                Pozdrawiam i życzę spokojnych i zdrowych Świąt !
Poproszę o notatkę i pracę domową z tematu: Ptaki – kręgowce zdolne do lotu (najlepiej do świąt)

numery z dziennika 4, 12, 14


8.04.2020

matematyka
Temat: Obliczanie objętości graniastosłupów – ćwiczenia.
Przypomnij sobie wzór na obliczanie objętości z poprzedniej lekcji.
Uzupełnij ćwiczenia 1 – 6 w zeszycie ćwiczeń strony 111 i 112.
Życzę Wam i Waszym Rodzinom zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych.

Plastyka
Temat 22:  Rzeźba-wykonujemy rzeźbę (kostka mydła, kawałek drewienka/kory). 
Zadanie do wykonania: macie dwa tygodnie na wykonanie rzeźby. Może być wykorzystana do tego  kostka mydła lub kawałek kory/ miękkiego drewienka (lipa itp.). POD OPIEKĄ OSOBY DOROSŁEJ! malutkim nożykiem (np. do obierania ziemniaków, zbierania grzybów), powoli, sukcesywnie zeskrobujcie, zdejmujcie nadmiar materiału, by utworzyć pożądany kształt. Powodzenia! Proszę zrobić wyraźne zdjęcie pracy, opisać ją krótko: imię, nazwisko, klasa, numer z dziennika i przesłać na maila: nadia.nannerl@gmail.com

15.04.2020
matematyka
Temat: Zamiana jednostek.
Obejrzyj filmy: na docwiczenia.pl wpisz Kod: M6UW99,
https://www.youtube.com/watch?v=gLXkCCmoNDQ
https://www.youtube.com/watch?v=xATtfWabCaQ
Zapisz do zeszytu notatkę ze strony 115 w podręczniku – informację z niebieskich i zielonych ramek.
Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń 1-4 strona 114-115.

plastyka
Temat 23:  Architektura- wprowadzenie do tematu.
Przeczytajcie tekst pod tematem Architektura, strona 82- 86. Ze strony 90 przepisz cały  tekst: Czy już wiesz? W swoim otoczeniu znajdź po jednym z podanych przykładów architektury.

16.04.2020
matematyka
Temat: Zamiana jednostek – ćwiczenia.
Przeanalizuj przykłady z podręcznika strony 116-117.
Wykonaj w zeszycie zadania 1-6 z podręcznika strony 117 – 118.

Informatyka
temat: Razem możemy więcej
Proszę o zapoznanie się z materiałem w podręczniku (str. 87-92).
Większość wiadomości już znacie.
W celu przećwiczenia spróbujcie zmienić (zremiksować) projekt akwarium https://scratch.mit.edu/projects/139343150/
Każdy z Was niech doda dowolnego duszka do akwarium. Wprawi go w ruch i remiks akwarium udostępni i prześle mi link. zurawa@gmail.com


religia
Temat: Jak dziś żyć wiarą?
Polecenie: Zapisz temat w zeszycie. Zapoznaj się z treścią katechezy 44 w podręczniku ucznia. Przepisz do zeszytu treści zawarte w nagłówku „Zapamiętaj”. Wykonaj zadanie 1 na str. 50-54. Należy w nim napisać „Główne prawdy wiary”, „Sakramenty Święte”, „Dziesięć Przykazań Bożych” oraz „Pięć przykazań kościelnych”. Na ocenę ułóż modlitwę, w której wyrazisz wdzięczność Matce Bożej za Jej opiekę nad naszym narodem, i prześlij mi na adres:  wiolakalu@op.pl

17.04.2020
Technika
Temat: Rysunek techniczny. Podsumowanie.
Proszę o wykonanie w zeszycie zad. 1 i 2 ze str. 52
20.04.2020

Historia

Temat : Przyczyny rewolucji francuskiej
1 W zeszycie zapiszcie sobie temat.
2 Z podręcznika przeczytajcie sobie temat s. 184-185 . Jak widzicie ten temat podzieliłem na dwie części. Powiem wam szczerze, że nie należy do najłatwiejszych. Ale damy sobie radę.
3 W zeszycie zróbcie sobie notatkę, którą wam teraz podam :
1. We Francji panuje władca absolutny Ludwik XVI (przypomnijcie sobie co to jest władza absolutna) a) Droga w utrzymaniu armia i dwór króla
b) Liczne przywileje dla szlachty i duchowieństwa
c) Pusty skarbiec państwa i życie dworu francuskiego na kredyt
d) chęć obciążenia dodatkowymi podatkami stanu trzeciego
e) załamanie się gospodarki i rolnictwa (nieurodzaj i głód na wsi)
f) brak autorytetu króla wśród poddanych
2. Społeczeństwo francuskie a) podział na trzy stany: stan pierwszy : duchowieństwo, stan drugi : szlachta, stan trzeci : chłopi, biedota miejska i burżuazja.
4 W domu wyjaśnijcie sobie co to były : stany generalne, burżuazja
MUZYKA
Temat 25: Z dziejów muzyki- barok. Jan Sebastian Bach.Wysłuchajcie utworów: „Zacznij od Bacha”, oto link:https://www.youtube.com/watch?v=yiTuD80LtmE„Koncert na dwoje skrzypiec” J.S. Bach, link:https://www.youtube.com/watch?v=0tN7hgkNF14Posłuchajcie brzmienia i możliwości klawesynu oraz tego, co ma Wam do przekazania na ten temat wspaniała klawesynistka Lilianna Stawarz:https://www.youtube.com/watch?v=3njLLd4nDQAPrzeczytajcie tekst z podręcznika, dotyczący życia i twórczości Jana Sebastiana Bacha-  strona 142-147.Ze strony 147, ze słowniczka muzycznego, przepiszcie do zeszytów wiadomości dotyczące polifonii.Uwaga! Jeszcze wielu uczniów nie wykonało prostej fletni Pana (do wyboru są dwie: polecenie wyjaśnione w podręczniku na stronach 153- słomkowa fletnia Pana oraz żywa fletnia Pana – strona 129, też  w podręczniku). Proszę o wykonywanie prac i wysyłanie zdjęć na mojego maila (poniżej). Dziękuję!W razie jakichkolwiek pytań przypominam mojego maila:   nadia.nannerl@gmail.comŻyczę Wam miłej zabawy! Powodzenia!
matematyka
Temat: Siatki brył.
Obejrzyj film docwiczenia.pl Kod: M6RYJB
-Uzupełnij w zeszycie ćwiczeń ćw. 1, 2, 3, 4 strony 116-117.
- Wykonaj w zeszycie zadanie 2 strona 123 z podręcznika.
21.04.2020r.
Religia
Temat: Bóg, honor, ojczyzna.
Polecenie: Zapoznaj się z treścią katechezy 45 z podręcznika. Zapisz temat w zeszycie. Pod tematem napisz odpowiedź na pytanie: Co oznacza być patriotą w dzisiejszych czasach? Skorzystaj z wiadomości zawartych w nagłówku „Zastosuj” na str. 159. W zeszycie ćwiczeń wykonaj zadanie 2 na str. 55
matematyka
Temat: Projektowanie siatek graniastosłupów i ostrosłupów.
- Wykonaj zadania I-III strona 127 z podręcznika „Czy już umiem”
- Uzupełnij ćwiczenia 5 -11 z zeszytu ćwiczeń strony 117-120.
HISTORIA

Temat : Przebieg i skutki rewolucji francuskiej

I Kończymy temat z podręcznika s186 – 188. Przeczytajcie go sobie
II Zróbcie w zeszycie notatkę : 1 Wybuch i przebieg rewolucji . Przy okazji wyjaśnijcie pojęcia Stany Generalne, Konstytuanta, Bastylia. Musicie tu umieścić również zdobycie Bastylii 14.07.1789 (data do zapamiętania) i jakie reformy przeprowadzono wtedy we Francji.2 Uchwalenie Deklaracji praw człowieka i obywatela – napiszcie jakie zawierała postanowienia, oraz dlaczego na owe czasy ten dokument był taki nowoczesny 3 Monarchia konstytucyjna – napiszcie tutaj kiedy została uchwalona konstytucja (przypominam że zaraz po naszej konstytucji 3 maja), jaki wprowadzała podział władzy i kto stał na czele państwa oraz jaką miał władzę.

III Dla chętnych na + odpowiedzieć na pytanie 4 ze s.189 z podręcznika. Swoją wiedzę możecie poszerzyć zapoznając się z https://epodreczniki.pl/a/pozegnanie-z-monarchia-przyczyny-wielkiej-rewolucji-francuskiej/DMrhLrazS oraz obejrzeć sobie film na you tubie Rewolucja francuska cz1 i 2

22.04.2020r. 
matematyka
Temat: Pole powierzchni bryły.
- Przeczytaj informacje i przykłady z podręcznika strony 129 – 131.
- Zapisz pod tematem lekcji rozwiązania zadań 1 i 2 strona 131-132 z podręcznika.
- Uzupełnij ćwiczenia 1,2,3 str. 121-123
plastyka
Temat 23:  Zrób to sam- ekologiczna sztuka użytkowa.  Przeczytajcie tekst ze strony 94-99 oraz 106-107, w podręczniku, obejrzyjcie przykłady prac plastycznych.Zadanie do wykonania: macie trzy tygodnie na wykonanie POD OPIEKĄ OSOBY DOROSŁEJ!  gumowego paska lub zabawki dla psa lub makatki lub miękkiego naszyjnika lub… pracy ekologicznej według własnego wyboru i uznania! BAWCIE SIĘ!!! Wyjaśnienia krok po kroku na stronie 107 w Waszych podręcznikach! Wybór jest duży! Powodzenia! Proszę zrobić wyraźne zdjęcie pracy, opisać ją krótko: imię, nazwisko, klasa, numer z dziennika i przesłać na maila: nadia.nannerl@gmail.comUwaga! Jeszcze przed kwarantanną zadałam prace do wykonania na kiermasz dla ucznia naszej szkoły. Wielu z Was już prace wykonało i przesłało mi fotografie. Ci, którzy jeszcze nie zrobili  takich prac, teraz proszę o ich wykonanie. Zróbcie zdjęcia i prześlijcie na mojego maila. Powodzenia! Pracę proszę wyraźnie i czytelnie podpisać (imię, nazwisko, klasa, nr dzienniku ), zrobić wyraźne zdjęcie i przesłać na maila:nadia.nannerl@gmail.com       Dziękuję!Uwaga! Do wykonania był tez ex libris (zaczynaliśmy jeszcze przed kwarantanną),  są jeszcze uczniowie, którzy nie oddali prac! Powoli je kończcie, wysyłajcie zdjęcia na mojego maila (powyżej). Dziękuję!Uwaga! Powoli zbieram oceny za rzeźbę w mydle/ korze, przysyłajcie zdjęcia prac! Dziękuję!
Temat: Rozmnażanie i rozwój ptaków.

Cele lekcji:

- zapoznanie się z procesem rozmnażania ptaków i ich zwyczajami godowymi

-opieka nad potomstwem i związany z tym podział ptaków

- budowa jaja ptaka

Przeczytaj tekst z podręcznika str. 122 -124.

Skorzystaj z informacji na temat  rozmnażania ptaków z e-podręcznika pkt. 5, podaje link do strony

https://epodreczniki.pl/a/ptaki/D1B4vOg0S

W zeszycie pod tematem lekcji  zapisz następującą informację:

Wszystkie ptaki są jajorodne, występuje u nich zapłodnienie wewnętrzne.

Pod tym zdaniem narysuj jajo ptaka i opisz jego budowę ( podpisz na rysunku poszczególne elementy wchodzące w skład jaja ptaka)

Ustnie powinieneś umieć określić funkcje poszczególnych struktur jaja.

Dokonaj podziału ptaków (w zeszycie)ze względu na wygląd ich piskląt po wykluciu na dwie grupy i podaj po dwa przykłady dla każdej z tych grup.

23.04.2020r.
Religia
Temat: Świadkowie wiary w Polsce wczoraj i dziś.
Polecenie: Zapoznaj się z treścią katechezy 46 z podręcznika. Zapisz temat w zeszycie. W oparciu o zdobyte informacje w internecie i posiadaną lekturę domową napisz w kilku zdaniach pracę na temat: „Świadectwo wiary bł. Abpa Antoniego Juliana Nowowiejskiego”- ze szczególnym uwzględnieniem Jego męczeńskiej śmierci. ( na ocenę, termin wykonania 30.04.2020r., wysyłamy na mój adres: wiolakalu@op.pl)
Informatyka
temat: Tort ma warstwy i cebula ma warstwy. O tworzeniu grafik z wykorzystaniem warstw.
Odpocznijmy trochę od programowania.
Osoby, które jeszcze nie oddały swoich prac, proszę przesłanie ich.
Na najbliższych zajęciach zaczniemy poznawać zaawansowany edytor grafiki używany przez profesjonalistów.
My wykorzystamy darmowy program GIMP.
Proszę o pobranie i zainstalowanie na swoich komputerach: https://download.gimp.org/mirror/pub/gimp/v2.10/windows/gimp-2.10.18-setup-2.exe
Po instalacji program powinien być w polskiej wersji językowej. Otwórzcie go i zapoznajcie się z materiałem z podręcznika ze str. 96-98. W razie problemów proszę o kontakt: zurawa@gmail.com
matematyka
Temat: Obliczanie pola powierzchni figur przestrzennych.
- Wykonaj w zeszycie zadanie 3 i 6 z podręcznika strona 132.
- Uzupełnij ćwiczenie 4 strona 124 w zeszycie ćwiczeń
24.04.2020
Technika
temat: Elementy elektroniki.
Proszę zapoznać się z materiałem w podręczniku ze str. 54-55 i wykonać w zeszycie ćw.1 i ćw.2 ze str. 55
27.04.20
matematyka
Temat: Rozwiązywanie zadań – pole powierzchni bryły.
- Wykonaj w zeszycie zadania I – IV „Czy już umiem?” z podręcznika strona 134.
muzyka
Temat 26: Cztery pory roku z maestro Vivaldim. Przeczytajcie tekst z podręcznika ze stron 148-150- 151.Wysłuchajcie utworów:  „Lato”, koncert g- moll na skrzypce i orkiestrę Antonio Vivaldiego, oto link: https://www.youtube.com/watch?v=g65oWFMSoK0 „Zima”, koncert g- moll na skrzypce i orkiestrę Antonio Vivaldiego, oto link: https://www.youtube.com/watch?v=11Gs-rfPPis„Życie i twórczość Antonio Vivaldiego”, oto link: https://www.youtube.com/watch?v=cg8wJxyFmt8 W zeszytach wykonajcie notatkę na podstawie obejrzanego filmu: przepiszcie pojawiającą się datę i obok wypiszcie najważniejsze wydarzenia z życia Antonio Vivaldiego.  Koncert A- dur na gitarę i orkiestrę, RV 82,czIII, A. Vivaldi, oto link: https://www.youtube.com/watch?v=k9tiQS09w8kUwaga! Jeszcze mniej więcej połowa uczniów nie wykonała prostej fletni Pana (do wyboru są dwie: polecenie wyjaśnione w podręczniku na stronach 153- słomkowa fletnia Pana oraz żywa fletnia Pana – strona 129, też  w podręczniku). Proszę o wykonywanie prac i wysyłanie zdjęć na mojego maila (poniżej). Dziękuję! W razie jakichkolwiek pytań przypominam mojego maila: nadia.nannerl@gmail.com Życzę Wam miłej zabawy! Powodzenia!
28.04.2020r.
matematyka
Temat: Figury przestrzenne – ćwiczenia utrwalające.
Pod tematem lekcji zapisz rozwiązania zad 1, 2, 3, 4 z podręcznika strona 135.
Poćwicz rozwiązując zadania na stronie https://www.matzoo.pl/klasa6 w zakładce Geometria przestrzenna.
Religia
Temat: Najnowsza historia Kościoła w Polsce.
Polecenie: Zapisz temat w zeszycie. Pod tematem przepisz notatkę ze str. 166 z podręcznika, znajduje się pod nagłówkiem „zapamiętaj”. Wykonaj zadanie 1,2 i 3 w zeszycie ćwiczeń na str. 58- 59. Jeśli nie uda Ci się w zadaniu 1 rozwiązać działań, poszukaj właściwych dat wydarzeń w internecie i wpisz obok każdego wydarzenia.
HISTORIA

Temat : Epoka Napoleona Bonapartego

1 Napiszcie sobie temat do zeszytu. Zapoznajcie się z tekstem s194- 197
2 W zeszycie odpowiedzcie sobie na pytania :
- W jaki sposób młody i nikomu nieznany Napoleon Bonaparte przejął władzę we Francji ?
- Jakie na początku swej władzy przyjął tytuł ?
- Jakie wprowadził reformy we Francji ?
- Na czym polegał Kodeks Napoleona i w którym roku został uchwalony ?
- Wymień i opisz zwycięstwa Napoleona 1805 – 1807- Co to była blokada kontynentalna ?
- Dlaczego Napoleon odnosił tak duże zwycięstwa na polach bitew?

3 Na podstawie e- podręcznika https://epodreczniki.pl/a/tyran-albo-geniusz-imperium-napoleona/ wykonajcie ćwiczenie 6 w zeszycie.

29.04.2020r.
matematyka
Temat: Zadania powtórzeniowe – bryły.
Zapisz w zeszycie pod tematem lekcji rozwiązania zadań: 7, 9, 17 str. 135 – 136 z podręcznika.
plastyka
Temat 24: Architektura- wprowadzenie do tematu.Przeczytajcie tekst ze strony 82- 93, w podręczniku, obejrzyjcie przykłady różnej architektury, która pochodzi z całego świata. Do zeszytów przepiszcie cały  tekst Czy już wiesz? ze strony 90 (pięć punkcików- pięć kropek).Uwaga! Tydzień temu zadałam Zadanie do wykonania: macie jeszcze dwa tygodnie na wykonanie POD OPIEKĄ OSOBY DOROSŁEJ!  gumowego paska lub zabawki dla psa lub makatki lub miękkiego naszyjnika lub… pracy ekologicznej według własnego wyboru i uznania! BAWCIE SIĘ!!! Wyjaśnienia krok po kroku na stronie 107 w Waszych podręcznikach! Wybór jest duży! Powodzenia! Proszę zrobić wyraźne zdjęcie pracy, opisać ją krótko: imię, nazwisko, klasa, numer z dziennika i przesłać na maila: nadia.nannerl@gmail.comUwaga! Jeszcze przed kwarantanną zadałam prace do wykonania na kiermasz dla ucznia naszej szkoły. Wielu z Was już prace wykonało i przesłało mi fotografie. Ci, którzy jeszcze nie zrobili  takich prac, teraz proszę o ich wykonanie. Zróbcie zdjęcia i prześlijcie na mojego maila. Powodzenia! Pracę proszę wyraźnie i czytelnie podpisać (imię, nazwisko, klasa, nr dzienniku ), zrobić wyraźne zdjęcie i przesłać na maila: nadia.nannerl@gmail.com       Dziękuję!  Uwaga! Do wykonania był tez ex libris (zaczynaliśmy jeszcze przed kwarantanną),  są jeszcze uczniowie, którzy nie oddali prac! Powoli je kończcie, wysyłajcie zdjęcia na mojego maila (powyżej). Dziękuję! Uwaga! Powoli zbieram oceny za rzeźbę w mydle/ korze, przysyłajcie zdjęcia prac! Dziękuję! Bawcie się dobrze! Powodzenia!
30.04.2020r.
matematyka
Temat: Podsumowanie rozdziału VI.
Uzupełnij w ćwiczeniu strony 125 i 126. Prześlij tego samego dnia (30.04.20) na borydze@wp.pljako zaliczenie rozdziału „Bryły”.

Religia
Temat: Pielęgnując tradycje, świadczę o swojej wierze.
Polecenie: Zapisz temat w zeszycie. Zapoznaj się z treścią katechezy 48 z podręcznika. Wykonaj zadanie 1,2 i 3 w zeszycie ćwiczeń na str. 60-61. Odpowiedź do zadania 3 znajduje się na str. 168 w podręczniku.
Informatyka
Temat: Utworzenie pierwszej warstwy w Gimp i wypełnienie jej kolorem.
Zapoznajcie się materiałem w podręczniku na str. 99-101 i spróbujcie wykonać Znajdź na to sposób.
Może już na następnej lekcji spotkamy się online i razem poćwiczymy.

29.04.2020r.

Temat:  Przegląd ptaków.

Cele lekcji:

-wykazanie związku między budową ptaków a zajmowanymi przez nie środowiskami

Przeczytaj tekst z podręcznika str. 126 -128 (dalszy ciąg tematu na kolejnej lekcji)

Zaglądamy też do e-podręcznika, punkt 6 -   Różnorodność ptaków

https://epodreczniki.pl/a/ptaki/D1B4vOg0S

W zeszycie odpowiedzcie na pytanie  Dlaczego ptaki różnią się wyglądem?

Przyjrzyjcie się  różnym gatunkom ptaków (str.126-127) i zapoznajcie się  ze   sposobami  ich odżywiania.

Jedne z najczęściej nam towarzyszących ptaków to krukowate, nauczcie się na podstawie obrazków w książce str.128 odróżniać te popularne gatunki.

Skorzystajcie też z filmików w e-podręczniku i posłuchajcie głosów ptaków.

Zadane: Korzystając z e-podręcznika odpowiedz w zeszycie na pytanie Dlaczego kukułkę nazywamy pasożytem gniazdowym?

Poproszę o pokazanie mi opracowanego w zeszycie tematu: Rozmnażanie i rozwój ptaków  uczniów o następujących numerach w dzienniku:   kl. VIa – 1,4, 6,18, 23 (do czwartku)

05.05.2020r.
Religia
Temat: „Czy można odrzucić Chrystusa i wszystko to, co On wniósł w dzieje człowieka?- katecheza powtórkowa.
Polecenie: Zapisz temat w zeszycie. Pod tematem zapisz informację pochodzącą z KKK 1989. Ta informacja znajduje się na str. 173 na błękitnym tle w podręczniku ucznia. Zapoznaj się z treścią całej katechezy 49 w podręczniku i wykonaj zadanie 2 w zeszycie ćwiczeń na str. 62. Dziękuję za wysłanie prac o Bł. A. J. Nowowiejskim. Jeśli ktoś z Was nie jest zadowolony z oceny, jaką postawiłam, może poprawić, przysyłając bardziej rozbudowaną w treść i pozbawioną błędów nową pracę.  Proszę o nadesłanie prac tych uczniów, którzy jeszcze tego nie uczynili.

HISTORIA

Temat : Wyprawa na Rosję i upadek Napoleona

1 Napiszcie sobie temat do zeszytu. Zapoznajcie się z tekstem s199- 201

2 W zeszycie odpowiedzcie sobie na pytania :

- Wyjaśnij powody wyprawy Napoleona na Moskwę

- Wyprawa Napoleona: czas, nazwa armii, bitwy, taktyka wojny, skutki

- Jakie wydarzenie przesądziło o klęsce Napoleona ?

- Co stało się z Napoleonem ?

- Wyjaśnij pojęcia abdykacja, wojna podjazdowa, bitwa narodów

3 Praca domowa – na podstawie E- podręcznika https://epodreczniki.pl/a/tyran-albo-geniusz-imperium-napoleona/D85XVel2x wykonaj w domu polecenie 5 i ćwiczenie 10

Przypominam, że działa już dziennik elektroniczny. Dlatego już po raz ostatni zamieszczam na tej stronie lekcje

06.05.2020r.
plastyka
Temat 24: Architektura- przykłady budowli z całego świata. /Tydzień temu był do przeczytania tekst ze strony 82- 93 w podręczniku, Przypomnijcie sobie raz jeszcze przykłady różnej architektury, która pochodzi z całego świata. Do zeszytów mieliście przepisać cały  tekst Czy już wiesz? ze strony 90 (pięć punkcików- pięć kropek). / Zadanie do wykonania! Bardzo proszę, obejrzyjcie film poświęcony architekturze poprzez wieki, w zeszytach wypiszcie wymienione przez prowadzącego style architektoniczne i przypisane im orientacyjne daty. Oto link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=TLaCN355r5M Uwaga! Było  Zadanie do wykonania: macie jeszcze dwa tygodnie na wykonanie POD OPIEKĄ OSOBY DOROSŁEJ!  gumowego paska lub zabawki dla psa lub makatki lub miękkiego naszyjnika lub… pracy ekologicznej według własnego wyboru i uznania! BAWCIE SIĘ!!! Wyjaśnienia krok po kroku na stronie 107 w Waszych podręcznikach! Wybór jest duży! Powodzenia! Proszę zrobić wyraźne zdjęcie pracy, opisać ją krótko: imię, nazwisko, klasa, numer z dziennika i przesłać na maila: nadia.nannerl@gmail.com  Uwaga! Jeszcze przed kwarantanną zadałam prace do wykonania na kiermasz dla ucznia naszej szkoły. Wielu z Was już prace wykonało i przesłało mi fotografie. Ci, którzy jeszcze nie zrobili  takich prac, teraz proszę o ich wykonanie. Zróbcie zdjęcia i prześlijcie na mojego maila. Powodzenia! Pracę proszę wyraźnie i czytelnie podpisać (imię, nazwisko, klasa, nr dzienniku), zrobić wyraźne zdjęcie i przesłać na maila: nadia.nannerl@gmail.com    Dziękuję!  Uwaga! Do wykonania był tez ex libris (zaczynaliśmy jeszcze przed kwarantanną),  są jeszcze uczniowie, którzy nie oddali prac! Powoli je kończcie, wysyłajcie zdjęcia na mojego maila (powyżej). Dziękuję! Uwaga! Powoli zbieram oceny za rzeźbę w mydle/ korze, przysyłajcie zdjęcia prac! Dziękuję! Bawcie się dobrze! Powodzenia!
06.05.2020biologia
Temat: Znaczenie ptakówCele lekcji:- poznanie znaczenia ptaków w przyrodzie i dla człowieka- poznanie sposobów ochrony ptakówPrzeczytaj tekst z podręcznika str.129-130e- podręcznik pkt. 7 Znaczenie ptaków, link: https://epodreczniki.pl/a/ptaki/D1B4vOg0SW zeszycie pod tematem lekcji  wykonaj notatkę, w której wymienisz w punktach;  jakie znaczenie mają ptaki w przyrodzie i dla człowieka.Zadane: Wykonaj w zeszycie ćwiczenie3 str.130.

06.05.2020r.

biologia

Temat: Znaczenie ptaków

Cele lekcji:

- poznanie znaczenia ptaków w przyrodzie i dla człowieka

- poznanie sposobów ochrony ptaków

Przeczytaj tekst z podręcznika str.129-130

e- podręcznik pkt. 7 Znaczenie ptaków, link: https://epodreczniki.pl/a/ptaki/D1B4vOg0S

W zeszycie pod tematem lekcji  wykonaj notatkę, w której wymienisz w punktach;  jakie znaczenie mają ptaki w przyrodzie i dla człowieka.

Zadane: Wykonaj w zeszycie ćwiczenie 3 str.130.

07.05.2020r.

Religia
Temat: Męczeństwo św. Szczepana przykładem mężnego dawania świadectwa.
Polecenie: Zapoznaj się z treścią katechezy 51 w podręczniku. Zapisz temat w zeszycie, a pod tematem napisz notatkę, znajdującą się pod nagłówkiem „Zapamiętaj” na str.182. Wykonaj zadanie 1 i 3 w zeszycie ćwiczeń na str. 64-65.

11.05.2020r
muzyka
Temat 27: Warsztat muzyczny. Przeczytajcie tekst z podręcznika ze stron 152, potem 154, 155- zapoznajcie się z ciekawostkami z życia Ludwiga van Beethovena. Do zeszytów z podręcznika wpiszcie proszę notatkę zatytułowaną To już wiemy, strona 152 (7 punkcików- kropek).  W zeszytach wykonajcie pisemnie rebusy z 1)zadania warsztatowego.  Uwaga! Jeszcze mniej więcej połowa uczniów nie wykonała prostej fletni Pana (do wyboru są dwie: polecenie wyjaśnione w podręczniku na stronach 153- słomkowa fletnia Pana oraz żywa fletnia Pana – strona 129, też  w podręczniku). Proszę o wykonywanie prac i wysyłanie zdjęć na mojego maila (poniżej). Dziękuję! W razie jakichkolwiek pytań przypominam mojego maila:   nadia.nannerl@gmail.com Życzę Wam miłej zabawy! Powodzenia!
12.05.2020r.
Religia
Temat: Staję w obronie krzywdzonych, jak św. Stanisław.
Polecenie: Zapisz temat w zeszycie. Pod tematem zapisz krótką notatkę, znajdującą się pod nagłówkiem „zapamiętaj” na str. 185. Zapoznaj się z treścią katechezy 52 w podręczniku. Wykonaj zadanie 1,2,3 i 4 w zeszycie ćwiczeń na str.65-66.
13.05.2020r.
plastyka 
Temat 26: Architektura- początki nowoczesnej architektury.    /Dwa tygodnie  temu był do przeczytania tekst ze strony 82- 93 w podręczniku, Przypomnijcie sobie raz jeszcze przykłady różnej architektury, która pochodzi z całego świata. Do zeszytów mieliście przepisać cały  tekst Czy już wiesz? ze strony 90 (pięć punkcików- pięć kropek). Na to przepisanie dałam Wam dwa tygodnie, bo to dużo tekstu. Teraz jednak musicie już go mieć w Waszych zeszytach/Zadanie do wykonania: Przeczytajcie tekst z Waszego podręcznika (strona 92) i wykonajcie Ćwiczenie z tej strony (zaznaczone na czerwono), stwórz samodzielnie z tekturowych pudełek i papierowych opakowań makietę wymyślonego wieżowca- jest to ostatnia praca w tym roku. Macie bardzo dużo czasu na jej wykonanie, jednak nie zostawiajcie tego na koniec, by po prostu o niej nie zapomnieć.Było zadanie do wykonania! Bardzo proszę, obejrzyjcie film poświęcony architekturze poprzez wieki, w zeszytach wypiszcie wymienione przez prowadzącego style architektoniczne i przypisane im orientacyjne daty. Oto link do filmu:  https://www.youtube.com/watch?v=TLaCN355r5MUwaga! Było  Zadanie do wykonania: macie jeszcze tydzień na wykonanie POD OPIEKĄ OSOBY DOROSŁEJ!  gumowego paska lub zabawki dla psa lub makatki lub miękkiego naszyjnika lub… pracy ekologicznej według własnego wyboru i uznania! BAWCIE SIĘ!!! Wyjaśnienia krok po kroku na stronie 107 w Waszych podręcznikach! Wybór jest duży! Powodzenia! Proszę zrobić wyraźne zdjęcie pracy, opisać ją krótko: imię, nazwisko, klasa, numer z dziennika i przesłać na maila: nadia.nannerl@gmail.com  Uwaga! Jeszcze przed kwarantanną zadałam ozdobę wielkanocną do wykonania na kiermasz dla ucznia naszej szkoły. Wielu z Was już prace wykonało i przesłało mi fotografie. Ci, którzy jeszcze nie zrobili  takich prac, teraz proszę o ich wykonanie. Zróbcie zdjęcia i prześlijcie na mojego maila. Powodzenia! Pracę proszę wyraźnie i czytelnie podpisać (imię, nazwisko, klasa, nr dzienniku ), zrobić wyraźne zdjęcie i przesłać na maila: nadia.nannerl@gmail.com  Dziękuję!Uwaga! Do wykonania był tez ex libris (zaczynaliśmy jeszcze przed kwarantanną),  są jeszcze uczniowie, którzy nie oddali prac! Powoli je kończcie, wysyłajcie zdjęcia na mojego maila (powyżej). Dziękuję! Uwaga! Czekam na oceny za rzeźbę w mydle/ korze, przysyłajcie zdjęcia prac! Dziękuję! Bawcie się dobrze! Powodzenia!

biologia

13.05.2020r.

Skończyliśmy tematy o ptakach, podsumowaniem tego materiału niech będzie  krzyżówka do hasła PTAKI,  którą prześlą mi uczniowie o następujących nr  w dzienniku  szkolnym – kl VIa – 1, 2, 4,6, 13, 14,21, 23, 24       Kl VIb – 2, 7,12, 17,23 (do końca tygodnia). Za nie wykonanie zadania trzeba liczyć się z konsekwencją pojawienia się  oceny ndst (1) w dzienniku elektronicznym.

Temat: Ssaki – kręgowce, które karmią młode mlekiem.

Cele lekcji:

- zapoznanie się z różnorodnością środowisk, w których żyją ssaki

-poznanie budowy ssaków

-wykazanie związku między budową skóry ssaków a pełnioną przez nią funkcją

-omówienie związku między budową płuc ssaków a sprawnością wymiany gazowej

Przeczytaj tekst z podręcznika str. 131-133

Skorzystaj też z informacji zawartych w e-podręczniku: link https://epodreczniki.pl/a/ssaki-panuja-na-ladzie/DWbYjUuYk

W zeszycie wykonaj ćwicz.2 str.135 , następnie odpowiedz na pytania „Jakie funkcje pełni skóra ssaków?” i  „ Jak oddychają ssaki?”

Zadane: ćwicz.1/135

14.05.2020r.
Religia
Temat: Wypełniam wolę Boga jak św. Juan Diego.
Polecenie: Zapisz temat w zeszycie. Pod tematem zapisz notatkę, znajdującą się na str. 188 pod nagłówkiem „Zapamiętaj”. Zapoznaj się z treścią katechezy 53 w podręczniku. Wykonaj zadanie 1,2,3 w zeszycie ćwiczeń na str.67-68. Zadanie 4 dla chętnych na ocenę, przysyłacie na adres wiolakalu@op.pl.
18.05.2020r
muzyka
Temat 28: Zaśpiewajmy, zagrajmy, zatańczmy razem! Przeczytajcie tekst z podręcznika ze strony 157.Bardzo proszę, wysłuchajcie utworu „Tyle słońca w całym mieście”, oto, link: https://www.youtube.com/watch?v=z54f5S3SZjI A teraz zaśpiewajcie, poniżej podaję link do karaoke: https://www.youtube.com/watch?v=eHw4ldsl6Lo Wysłuchajcie utworu  „t’Smidje”, popularnej  „Belgijki”: https://www.youtube.com/watch?v=xFAfNnsFumY POPATRZCIE, JAK DOBRZE WSZYSCY SIĘ BAWIĄ, DLA CIEKAWOŚCI POWIEM, ŻE BYŁ TO JEDEN Z NAJBARDZIEJ ULUIBIONYCH UTWORÓW TANECZNYCH NASZYCH GIMNAZAJALISTÓW! …A MOŻE I WY SPRÓBUJECIE IM DORÓWNAĆ? ŚMIAŁO!!! BAWCIE SIĘ DOBRZE… Uwaga! Jeszcze mniej więcej połowa uczniów nie wykonała prostej fletni Pana (do wyboru są dwie: polecenie wyjaśnione w podręczniku na stronach 153- słomkowa fletnia Pana oraz żywa fletnia Pana – strona 129, też  w podręczniku). Proszę o wykonywanie prac i wysyłanie zdjęć na mojego maila (poniżej). Dziękuję! W razie jakichkolwiek pytań przypominam mojego maila:   nadia.nannerl@gmail.com Życzę Wam miłej zabawy! Powodzenia!
19.05.2020r.
Religia
Temat: Pomagam ludziom jak św. Brat Albert.
Polecenie: Zapisz temat do zeszytu. Zapoznaj się z treścią katechezy 54 w podręczniku. pod tematem zapisz informację znajdującą się pod nagłówkiem „Zapamiętaj” na str.191.Wykonaj zadanie 2,3 i 5 w zeszycie ćwiczeń na str. 68-69
21.2020r.
plastyka 
Temat 27:  Puf z tektury- ekologiczna sztuka użytkowa.Na stronie 106 w Waszych podręcznikach jest tekst, który przeczytajcie. Pewno już zauważyliście, że niektórzy wykonywali stolik na kółkach. Dziś, twórcy podręcznika  proszą Was o wykonanie tekturowego pufa.  Ocen mamy już dużo, ale  nie wszyscy jeszcze się wywiązali z poprzedniej pracy (stoliczek).  Jeżeli ktoś owego stoliczka na kółkach jeszcze  nie wykonał, a chce mieć wyższą ocenę, niech wykona ów stoliczek lub tekturowy puf i tradycyjnie prześle mi zdjęcie swojej  pracy na mojego maila. PRACA NIE JEST OBOWIĄZKOWA! Czasu jest BARDZO DUŻO! Pracujcie powoli, dokładnie, sumiennie, bawiąc się przy tym. Życzę miłych chwil przy dobrej zabawie plastycznej! Było zadanie do wykonania: Tydzień temu do przeczytanie mieliście  tekst z Waszego podręcznika (strona 92) i wykonać mieliście Ćwiczenie z tej strony (zaznaczone na czerwono): stwórz samodzielnie z tekturowych pudełek i papierowych opakowań makietę wymyślonego wieżowca- jest to ostatnia praca w tym roku. Macie bardzo dużo czasu na jej wykonanie, jednak nie zostawiajcie tego na koniec, by po prostu o niej nie zapomnieć.  Było zadanie do wykonania: POD OPIEKĄ OSOBY DOROSŁEJ!  wykonajcie gumowy pasek lub zabawkę dla psa lub makatkę lub miękki naszyjnik lub… pracę ekologiczną według własnego wyboru i uznania! Macie dużo czasu, pracujcie powoli, macie się przy tym bawić!  Wyjaśnienia krok po kroku na stronie 107 w Waszych podręcznikach! Wybór jest duży! Powodzenia! Proszę zrobić wyraźne zdjęcie pracy, opisać ją krótko: imię, nazwisko, klasa, numer z dziennika i przesłać na maila: nadia.nannerl@gmail.com  Uwaga! Jeszcze przed kwarantanną zadałam ozdobę wielkanocną do wykonania na kiermasz dla ucznia naszej szkoły. Wielu z Was już prace wykonało i przesłało mi fotografie. Ci, którzy jeszcze nie zrobili  takich prac, teraz proszę o ich wykonanie. Zróbcie zdjęcia i prześlijcie na mojego maila. Powodzenia! Pracę proszę wyraźnie i czytelnie podpisać (imię, nazwisko, klasa, nr dzienniku ), zrobić wyraźne zdjęcie i przesłać na maila: nadia.nannerl@gmail.com     Dziękuję! Uwaga! Do wykonania był tez ex libris (zaczynaliśmy jeszcze przed kwarantanną),  są jeszcze uczniowie, którzy nie oddali prac! Powoli je kończcie, wysyłajcie zdjęcia na mojego maila (powyżej). Dziękuję!  Uwaga! Czekam na oceny za rzeźbę w mydle/ korze, przysyłajcie zdjęcia prac! Dziękuję! Bawcie się dobrze! Powodzenia!
Religia
Temat: Kształtuję serce według wskazań św. Józefa Sebastiana Pelczara.
Polecenie: Zapisz temat w zeszycie. Zapoznaj się z treścią katechezy 55 w podręczniku. Pod tematem zapisz podpunkty, jakie odnajdziesz w nagłówku „Zastosuj” na str. 194. Wykonaj zadanie 1 i 2 w zeszycie ćwiczeń na str. 70.


20.05.2020r.

biologia
Temat: Rozmnażanie i rozwój ssaków.
Cele lekcji:
-  poznanie procesu rozmnażania i rozwoju ssaków
-zapoznanie się z procesem opieki nad potomstwem u ssaków
Przeczytaj tekst z podręcznika str. 134-135.
Skorzystaj też z  e-podręcznika  punkt 5. Rozmnażanie ssaków . https://epodreczniki.pl/a/ssaki-panuja-na-ladzie/DWbYjUuYk
W zeszycie pod tematem zapiszcie  następującą informację;
Prawie wszystkie ssaki są  zwierzętami żyworodnymi o zapłodnieniu wewnętrznym. U samic większości z nich w czasie ciąży rozwija się łożysko.
W zeszycie odpowiedz na pytanie Co to jest łożysko i jaką funkcję pełni.
Zadane:  W zeszycie odpowiedz na pytanie, Który sposób rozmnażania jest bezpieczniejszy dla potomka jajorodność, czy żyworodność, uzasadnij.
Proszę wywiązywać się z zadań, które przed Wami stawiam ! Czekam na krzyżówkę do hasła PTAKI od osób, które wyznaczyłam.

Od 25.05.2020 materiał z religii, plastyki i muzyki znajdziecie w dzienniku elektronicznym – Librus.

Biologia
27.05.2020r.
Temat: Przegląd  ssaków.
Cele lekcji:
-  poznanie różnic w budowie i trybie życia ssaków .
Podręcznik str.136-139
e-podręcznik   https://epodreczniki.pl/a/ssaki-panuja-na-ladzie/DWbYjUuYk
Na podstawie tekstu z podręcznika zrób następującą notatkę w zeszycie pod tematem lekcji:
- wymień środowiska, w których spotyka się ssaki, podaj ich przykłady i określ budowę kończyn, najlepiej wykonać tabelkę, trzy kolumny (środowisko życia; przykład ssaka; budowa kończyn)
np.        woda                       delfin                   płetwy

-wypisz gatunki ( bardzo podobnych do siebie) ssaków drapieżnych i podkreśl te , które są chronione
- dokonaj podziału dorosłych ssaków ze względu na rodzaj pokarmu, którym się odżywiają i podaj po jednym przykładzie ssaka z każdej grupy
Zadane: Wymień rodzaje zębów występujące u ssaków i określ ich rolę.
Opracowany temat lekcji  wraz z pracą domową  Ssaki- kręgowce, które karmią młode mlekiem przesyłają do mnie uczniowie o następujących numerach w dzienniku elektronicznym;
kl.VIa  12, 19, 23         (do końca tygodnia)

Kolejne e-maile znajdziecie w dzienniku elektronicznym.