Klasa VIb

Uczniowie!
W związku z zaistniałą sytuacją w kraju i zawieszeniem zajęć w szkole bardzo prosimy Was o samodzielną pracę w domu.

Od 04.05.2020 w naszej szkole pracujemy wykorzystując dziennik elektroniczny. Korzystanie z dziennika elektronicznego jest bezpłatne.


30.03.2020r.

Matematyka
Temat: Zadania tekstowe – równania.
Pracuj w zeszycie ćwiczeń:
- uzupełnij ćwiczenia 4, 5, 6, 7 strony 105 -106.
* Zadanie dodatkowe (na „+ „dla uczniów chętnych) Ułóż i zapisz w zeszycie własne zadanie z treścią i rozwiąż je. Prześlij swoją pracę na borydze@wp.pl


Język polski
Temat: Powtórzenie wiadomości o budowie zdania pojedynczego (zapis w zeszycie).
Wykonanie ćw. 1a. s.233 z podręcznika (ustnie)-wskazanie w tekście zdań pojedynczych.
Przypomnienie definicji ze s.233 na temat zdania pojedynczego.
Wykonanie ćw. 1b. s. 233 (pisemnie w zeszycie)-wypisywanie związków wyrazowych z podanego zdania.
Przypomnienie definicji ze s.233 o związkach wyrazowych.
Wykonanie ćw. 2. s.234 (pisemnie w zeszycie)-określanie grupy podmiotu i grupy orzeczenia.
Zapoznanie się z treścią ramki ze s.234 dotyczącej szyku wyrazów.
Wykonanie ćw. 3. s.234 (ustnie).
Przypomnienie definicji na temat szeregu ze s.235.
Wykonanie ćw. 5. s.236 podręcznik (ustnie).
Ćwiczenia należy wykonać na wtorek (31.03.2020r.).


Wychowanie fizyczne- dz.
Ważne do zapamiętania i stosowania:
Oprócz odrabiania lekcji przed komputerem,
ważny dla waszego zdrowia jest ruch i zdrowe odżywianie .
Ćwiczenia  wykonujemy oczywiście w miarę możliwości lokalowych i sprzętowych.
Temat: Mini piłka nożna – ćwiczenia czucia piłki.
https://tiny.pl/tzl9z
Cały czas można ćwiczyć: sportową ruletkę.
https://tiny.pl/tzl2s
https://www.youtube.com/watch?v=C75aPtGx-e0


Geografia
Temat:  Przemysł i usługi we Francji
W zeszycie napiszcie temat lekcji:
1. Zapoznaj się z tematem lekcji str. 106-111 w podręczniku
Proszę skorzystać z platformy edukacyjnej:
https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-podstawowa/geografia
Na co muszę zwrócić szczególną uwagę? Cele lekcji:
- dowiesz się, czym jest przemysł, a czym usługi.
- zdobędziesz informacje na temat warunków rozwoju przemysłu we Francji.
-  poznasz najważniejsze działy przemysłu i rodzaje usług w tym kraju.
- dowiesz się, czym się charakteryzują technologie oraz jakie znaczenie w ocenie gospodarki państwa ma handel zagraniczny
Wykonaj w zeszycie polecenia
1. Wymień czynniki które wpłynęły na rozwój nowoczesnego przemysłu we Francji.
2. Na podstawie mapy ze s. 109 podaj przykłady wyrobów przemysłowych, które są produkowane w zakładach znajdujących się w wymienionych poniżej miastach Francji.
a) Paryż____________________________________________________________
b) Lille – ____________________________________________________________
c) Lyon – ____________________________________________________________
d) Marsylia – _________________________________________________________


Informatyka (grupa AZ)
W trakcie Waszej pracy pojawiały się problemy z udostępnianiem projektów, gdyż nie było widać przycisku udostępnij.
Są dwa przypadki takiej sytuacji:
1. Kiedy nie jesteście zalogowani w Scratch.
2. Kiedy nie potwierdzicie maila od Scratch w Waszej skrzynce pocztowej.
W trakcie zakładania konta w Scratch podawaliście maila. Na ten adres została wysłana wiadomość od no-reply@scratch.mit.edu Zatytułowana „Please confirm the email address for ….. on Scratch!” z prośbą o potwierdzenie.
Kto tego nie zrobił nie może swoich projektów udostępniać.
Kto jeszcze nie wysłał mi pracy proszę to zrobić w tym tygodniu. Zostaniecie poinformowani emailem jaką dostaliście ocenę. Mogłem wszystkich prac jeszcze nie ocenić. Trochę cierpliwości.

Temat: Wyszukiwanie elementów w zbiorze – ćwiczenia
Korzystając z wiadomości z poprzedniej lekcji proszę o wykonie zadania 1 ze str.86
Pracę proszę przesłać w podobny sposób jak poprzednio na adres: zurawa@gmail.com


Język angielski (grupa BP)
Topic: Unit 6 – revision.
Zadania do wykonania:
1. Wykonajcie w zeszytach ćw. 1,4 i 5 s.90 (podręcznik), a ćw. 2 i 3 (ołówkiem w podręczniku).
2. Wykonajcie całą stronę 56 (zeszyt ćw.). Sprawdzian po powrocie do szkoły. Pozdrawiam.

Topic: Places to live and parts of the house – vocabulary.
Zadania do wykonania:
1.Przepiszcie i przetłumaczcie słowka z ramek: „places to live” i ” parts of the house”.
2. Wykonajcie  w zeszycie ćw. 8 s. 95 (podręcznik)
3 Wykonajcie całą stronę 56 (zeszyt ćw.)
4. Nauczcie się słownictwa.

Topic:We’re meeting at six o’clock.
Zadania do wykonania:
1. Przeczytajcie dialog (podręcznik s. 96).
2. Przepiszcie ( z tłumaczeniem) słownictwo Lesson 7.2 (słowniczek s.103).
3. Wykonajcie ołówkiem w podręczniku ćw. 2 s.96.
4. Nauczcie się słownictwa z lekcji.
Uwaga! Nie dostałam prac (przepisy) od Julki i Magdy. Proszę o dosłanie.


31.04.2020

Język angielski (grupa MS)
Topic: Test. Unit 6
test on-line.
szczegóły na grupie na komunikatorze Messenger


Wdż (CHŁOPCY)
Temat: Co dzieje się z moim ciałem?
Celem ogólnym tematu jest zapoznanie ze zmianami zachodzącymi w organizmie chłopców i dziewcząt w okresie dojrzewania. Cele szczegółowe to:
- oswajanie trwających i mających zajść w przyszłości zmian
- poznanie własnego ciała i zachodzących w nim procesów
- omówienie higieny chłopca w okresie dojrzewania
- lepsze zrozumienie siebie i  rówieśników
Zmiany związane z dojrzewaniem zachodzą u chłopców i dziewcząt nierównocześnie. W przystępny i zabawny sposób możecie się zapoznać z tym tematem oglądając filmik: https://www.youtube.com/watch?v=YavEH9CdoXM


wychowanie fizyczne (chł.)
Temat: Mpn- zwód z przeniesieniem stopy przed piłką.
https://tiny.pl/t3dtb

Wychowanie fizyczne – dz.
Dziękuję wszystkim osobom, które odważyły się i odesłały zwrotnie film z ćwiczeniami które wykonujecie w domu. Dostałem sporo ciekawych filmików (niektóre można zamieszczać nawet jako szkoleniowe). Wszystkim odważnym Gratuluję i stawiam „6” (celujący) .Brawo za odwagę.
W tym tygodniu dalej staramy się codziennie ćwiczyć oczywiście w miarę możliwości lokalowych i sprzętowych, bez narażania zdrowia.
Na stronie www.spsonsk.home.pl, będę zamieszczał różne propozycję, które można wykorzystywać w codziennych zajęciach sportowych.
Na koniec tygodnia (w piątek), proszę o przesłanie informacji zwrotnej na Messenger Dariusz Płoski lub e-mail: wtf.promyk@poczta.fm , kto ile czasu poświęcił na zajęcia ruchowe i sportowe (praca fizyczna  w domu w gospodarstwie  też się liczy) , (suma czasu od poniedziałku do piątku podana w minutach czy godzinach razem). Na bieżąco  można przesyłać  na Messenger Dariusz Płoski  zdjęcia , wykresy z aplikacji np. Endomondo itp.  potwierdzające  waszą aktywność ruchową.
Wierzę w Waszą rzetelność. Musicie uwierzyć że ćwiczenia wykonujecie dla siebie, aby być bardziej sprawnym i zdrowym, a  nie dla nauczyciela.
Temat: Kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej z piłką.
https://www.youtube.com/watch?v=bujG6YmPjVY
Cały czas można ćwiczyć: sportową ruletkę.
https://tiny.pl/tzl2s
https://www.youtube.com/watch?v=C75aPtGx-e0


Biologia
Temat: Ptaki – kręgowce zdolne do lotu.
Zapoznaj się z tematem z podręcznika str.119- 121. Dalszy ciąg tematu będziemy kontynuować w kolejnym tygodniu.
Ptaki to pierwsza gromada zwierząt stałocieplnych. Wyjaśnij w zeszycie termin stałocieplność.
Po przeczytaniu tematu powinniście umieć odpowiedzieć na pytania:
Gdzie żyją ptaki?
Jak ptaki swą budową przystosowane są do lotu?
Jakie rodzaje piór występują u ptaków i jaką rolę pełnią?
Jak oddychają ptaki?
W  zeszycie narysuj pióro ptaka i opisz jego budowę.
Zadane:  ćwiczenie 2 str.124.
Będę w przyszłości prosiła  wskazanych numerami z dziennika uczniów o nadesłanie mi notatki i pracy domowej z poprzedniego tygodnia !
Mam jeszcze prośbę do wszystkich. Telewizja  ruszyła od poniedziałku z programem edukacyjnym dla poszczególnych klas.  Zajęcia odbywają się zgodnie z planem jak w szkole. Dla kl. VI na kanale  TVP3 od godz. 9.30 lub od 14. Proszę się zainteresować, gdyż z pewnością warto.

01.04.2020

matematyka
Temat: Powtórzenie wiadomości – równania.
Rozwiąż i zapisz w zeszycie: zadania 1 – 5 strona 100 z podręcznika.
Poćwicz https://www.matzoo.pl/klasa6/rownania-z-jedna-niewiadoma-wszystkie-dzialania_36_117


język angielski
Topic: Places to live- vocabulary. Wprowadzenie słownictwa
Proszę przepisać i przetłumaczyć wyrazy z tabelki str. 95
Proszę wykonać ćw. 1,2,3 str 60 z zeszytu ćwiczeń.


Historia
Temat : Powstanie kościuszkowski – przyczyny i przebieg

1 Przeczytaj temat ze strony 174- 177
2 W zeszycie wyjaśnij następujące terminy : insurekcja, naczelnik, kosynier, uniwersał, rzeź Pragi
3 Wejdź na stronę https://epodreczniki.pl/a/powstanie-kosciuszkowskie/Dvk6GhtFR i rozwiąż w zeszycie krzyżówkę (ćw.1)


Religia
Temat: Modlitwa różańcowa siłą naszego narodu.
Podręcznik, s. 149 / ćwiczenie, s. 50
Praca do wykonania:
· Zadanie 1 w ćwiczeniu.
· Praca z podręcznikiem w zeszycie: W jaki sposób Maryja tchnęła wiarę i nadzieję, podnosząc morale w narodzie Polskim w czasach zaborów (Gietrzwałd, 1877 r.)?
· W 1917 r. Matka Boża kilkukrotnie objawiła się dzieciom, Łucji, Hiacyncie i Franciszkowi w Fatimie. O co je prosiła i jak – wg Niej – powinno rozwiązywać się każdy problem?

Temat: Jak dziś żyć wiarą?
Podręcznik, s. 153 / ćwiczenie, s. 50-54
Praca do wykonania:
· Zadanie 1 w ćwiczeniu.
· Praca w zeszycie: Papież Franciszek powiedział: „nie możemy być chrześcijanami na pół etatu”. Wiara jest niczym ognisko. Jeśli chcemy, by ognisko paliło się dając ciepło i światło, musimy zadbać, by nie zgasło. Trzeba zatem ochronić je przed wiatrem, czy burzą, jak również regularnie dokładać opał. Napisz, co musimy zrobić, aby nasza wiara nigdy nie „przygasła”?


Wychowanie fizyczne- dz.
Temat: Minipiłka siatkowa- doskonalenie odbić piłki.
https://www.youtube.com/watch?v=E_L0JcYJE2g
Cały czas można ćwiczyć : sportową ruletkę.
https://tiny.pl/tzl2s
https://www.youtube.com/watch?v=C75aPtGx-e0

wychowanie fizyczne – dz.
https://www.youtube.com/watch?v=_be29rqop88


02.04.2020

język angielski
Topic: We’re meeting at 6 o’clock. Czytanie.
Proszę przeczytać dialog str.96 i zdecydować czy zdania z zadania 2 str. 96 są prawdziwe czy fałszywe.


język angielski (grupa BP)
Topic: Present Continuous for future arrangements. (dwa numery lekcji)
(zastosowanie czasu Present Continuous w odniesieniu do przyszłości)

Zadania do wykonania:
1. Przypomnijcie sobie czas Present Continuous. Podczas tych dwóch lekcji będziemy zajmować się tym czasem w odniesieniu do jego zastosowania do czynności i sytuacji zaplanowanych na najbliższą przyszłość.
2. Zapiszcie notatkę w zeszycie:
Czas Present Continuous możemy stosować, mówiąc o czynnościach i sytuacjach zaplanowanych na najbliższą przyszłość (kiedy jesteśmy niemal pewni, że wtedy się wydarzą).
Budowa zdań:
+ osoba+to be(am/is/are)+czasownik z -ing+reszta zdania
? to be(am/is/are)+osoba+czasownik z -ing+reszta zdania
- osoba+to be+not(‚m not/isn’t/aren’t)+czasownik z -ing+reszta zdania
Charakterystyczne słówka:
today (dzisiaj), tonight (wieczorem), this evening/week (wieczorem/w tym tygodniu), tomorrow (jutro), next week/month (w następnym tygodniu/miesiącu), in five minutes (za pięć minut), at 6 o’clock (o godz. 6.00), after school (po szkole)
Przykładowe zdania:
+ He is having a party tomorrow.
? Is he having a party tomorrow?
Yes, he is / No, he isn’t
- He isn’t having a party tomorrow.
What are you doing tonight?
I’m meeting with David and we’re going to the cinema.
3. Wykonajcie ćw.6 s.97 (z podręcznika).
4. Wykonajcie całą stronę 61 (zeszyt ćwiczeń).
5. Chociaż informacje z tej lekcji nie są trudne, bo czas Present Continuous znamy od dawna, utrwalcie poznane wiadomości (pamiętając, że tego czasu możemy używać, mówiąc o przyszłości).

Topic: House rules.
Zadania do wykonania:
1. Przeczytajcie dialog o doktorze Q (podręcznik s.98).
2. Przepiszcie i przetłumaczcie słownictwo z Lesson 7.3 (podręcznik s.103).
3. Wykonajcie w zeszycie ćw. 3 s.98 (podręcznik).
Pozdrawiam.


matematyka
Temat: Rozwiązywanie równań – ćwiczenia utrwalające.
Rozwiąż w zeszycie zadania 6 – 9 strona 100 z podręcznika.
Masz czas i chęci? ;-) polecam ciekawe „Zadania na temat…” z podręcznika s. 101. Jeśli uda Ci się znaleźć odpowiedzi na zadane pytania prześlij na borydze@wp.pl. Otrzymasz za to dodatkową ocenę.

zajęcia z wychowawcą
Temat: Nauka w domu – jak zaplanować dzień.
Zachowanie właściwego rytmu dobowego i stworzenie planu dnia jest konieczne, aby cieszyć się dobrą kondycją psychiczną jak najdłużej. Czy taki plan posiada Twoja rodzina?
Polecam Wam i Waszym Rodzicom przeczytanie artykułu https://portal.librus.pl/artykuly/nauka-z-domu-jak-zaplanowac-dzien-i-nie-zwariowac oraz pobranie i wykorzystanie udostępnionych tam materiałów.
Pozdrawiam


03.04.2020

matematyka
Temat: Sprawdzamy swoje umiejętności – równania.
Bardzo proszę o rozwiązanie zadań powtórzeniowych w zeszycie ćwiczeń na stronach 109 i 110. Swoje rozwiązania prześlijcie na borydze@wp.pl do sprawdzenia i oceny (postarajcie się wysłać do poniedziałku). Będzie to jednocześnie zaliczeniem działu V.


Technika
Temat: Wymiarowanie rysunków technicznych – ćwiczenia
Po napisaniu tematu w zeszycie proszę wykonać w zeszycie ćw.4, ćw.5, ćw.6, oraz Sprawdź się. (str.50-51)
Pamiętajcie rysunki wykonujemy ołówkiem używając przyrządów.


Historia
Temat: Skutki upadku powstania i trzeci rozbiór Polski
1 Przeczytajcie sobie z podręcznika tekst na s. 178
2 Do zeszytu przepiszcie tabelkę „Przyczyny rozbiorów Polski”
3 Potem przeanalizujcie mapę i spróbujcie rozwiązać ćwiczenie 8 wchodząc na stronę https://epodreczniki.pl/a/powstanie-kosciuszkowskie/


Wychowanie fizyczne – dz.
Przypominam o przesłaniu  w piątek informacji zwrotnej na Messenger Dariusz Płoski lub e-mail: wtf.promyk@poczta.fm , ile czasu w tygodniu poświęciliście na zajęcia ruchowe i sportowe. Proszę podać w minutach lub godzinach i krótko co robiliście. Proszę podpisać i podać klasę.
Temat: Piramida zdrowego żywienia i aktywności fizycznej.
https://www.youtube.com/watch?v=i1gS-QCEafU
https://www.youtube.com/watch?v=DF4znGEcBPU

wychowanie fizyczne
Temat: Kształtowanie ogólnej sprawności z piłką.
https://www.youtube.com/watch?v=bujG6YmPjVY
https://www.youtube.com/watch?v=-gucF0NzzkM
Zachęcam do korzystania z ruletki
https://tiny.pl/tzl2s
https://www.youtube.com/watch?v=C75aPtGx-e0


06.07.2020

Informatyka
temat: Razem możemy więcej
Proszę o zapoznanie się z materiałem w podręczniku (str. 87-92).
Większość wiadomości już znacie.
W celu przećwiczenia spróbujcie zmienić (zremiksować) projekt akwarium https://scratch.mit.edu/projects/139343150/
Każdy z Was niech doda dowolnego duszka do akwarium. Wprawi go w ruch i remiks akwarium udostępni i prześle mi link.


matematyka
Temat: Rozpoznawanie i nazywanie brył.
Rozpoczynamy omawianie treści rozdziału VI z podręcznika.
https://pl.khanacademy.org/math/basic-geo/basic-geometry-shapes/basic-geo-geometric-solids/v/counting-faces-and-edges-of-3d-shapes
Sprawdź swoją wiedzę, rozpoznaj elementy brył geometrycznych:
https://pl.khanacademy.org/math/basic-geo/basic-geometry-shapes/basic-geo-geometric-solids/e/identify-parts-of-3d-shapes
Rozpoznaj bryły: https://pl.khanacademy.org/math/basic-geo/basic-geometry-shapes/basic-geo-geometric-solids/v/recognizing-common-3d-shapes
Wykonaj zadania:
https://pl.khanacademy.org/math/basic-geo/basic-geometry-shapes/basic-geo-geometric-solids/e/identify-geometric-solids–3d-figures-
Pod tematem lekcji zrób w zeszycie rysunek graniastosłupa oraz ostrosłupa i zaznacz na nich z jakich elementów składa się każda z tych brył (patrz: podręcznik strona 107)język angielski (grupa BP)


Topic: „I’m sorry, we can’t come – invitations.

Zadania do wykonania:
1. Przeczytajcie ze zrozumieniem dialog s. 100 (podręcznik).
2. Przepiszcie i przetłumaczcie słownictwo „Invitations” ( fioletowa ramka) z tej samej strony.
3. Wykonajcie całą stronę 63 (zeszyt ćwiczeń).
Pozdrawiam i życzę: Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!
Muzyka
Temat 24: Powietrzna muzyka.
Wysłuchajcie utworu „Orkiestry dęte”, oto link:
Wykonajcie polecenie ze strony 138- spróbujcie zatańczyć układ ruchowy do piosenki Orkiestry dęte (ocena z tańca po powrocie do szkoły!). Przeczytajcie tekst z podręcznika, strona 139-141.
Zadanie do wykonania: zmiana planów… wykonajcie na  ocenę polecenie ze strony 129- „Żywa” fletnia Pana ( to polecenie, w którym  z co najmniej ośmiu butelek po napojach wykonacie fletnię Pana- instrukcja na stronie 129! ),  ALBO polecenie ze strony 153- wykonajcie słomkową fletnię Pana (instrukcja na stronie 153!).  Proszę o fotografie Waszych prac i wysłanie ich na mojego maila. Macie na zadanie bardzo dużo czasu- dwa tygodnie.  Powodzenia!

07.04.2020

matematyka
Temat: Bryły i ich objętość.
Przypomnij sobie wiadomości o bryłach: https://www.youtube.com/watch?v=e-foKblrBmg
Obejrzyj film: https://docwiczenia.pl/kod/M698NX
- Zapisz pod tematem treść ramki z podręcznika strona 107. Zapamiętaj wzór służący do obliczania objętości graniastosłupa.
- Przeczytaj przykłady z podręcznika strona 108-109.
- Wykonaj w zeszycie zadanie 1 z podręcznika strona 109.


Religia
Temat: Bóg, Honor, Ojczyzna.
Podręcznik. S. 157 / ćwiczenie, s. 55 – 56
Praca do zrobienia:
· Zadania 1-3 w ćwiczeniu.
· Proszę, pomódl się – dowolnego dnia w Wielkim Tygodniu – modlitwą zamieszczoną w podręczniku (s. 159) w intencji Ojczyzny.
· W zeszycie (Kretkami! Na całej stronie!): zaprojektuj koszulkę patriotyczną z hasłem „Bóg, Honor, Ojczyzna”.

biologia
Temat: Czynności życiowe ptaków.   (07.04.2020r.)
Praca z e-podręcznikiem.
Poszerz swoje wiadomości o ptakach zapoznając się z informacjami zawartymi w e-podręczniku (punkt 1,2,3,4).
Uzupełnij notatkę o przystosowaniach ptaka do lotu z pracy domowej.
Zwróć uwagę na sposoby odżywiania się ptaków.
W zeszycie pod tematem narysuj różne kształty dziobów ptaków ,podpisz je i pod rysunkiem podaj po dwa przykłady ptaków tak się odżywiających.
Kolejna ważna czynność życiowa ptaków to oddychanie. Zapoznajcie się z informacjami dotyczącymi sposobów oddychania ptaków w spoczynku i podczas lotu. Przyjrzyjcie się budowie płuc ptaka i workom powietrznym.
Polecenie do wykonania w zeszycie dla chętnych – Wyjaśnij , na czym polega proces „podwójnego oddychania” u ptaków.
                   Pozdrawiam i życzę spokojnych i zdrowych Świąt !
Poproszę o notatkę i pracę domową z tematu: Ptaki – kręgowce zdolne do lotu (najlepiej do świąt)

Następujące numery z dziennika 2, 7,16


8.04.2020

matematyka
Temat: Obliczanie objętości graniastosłupów – ćwiczenia.
Przypomnij sobie wzór na obliczanie objętości z poprzedniej lekcji.
Uzupełnij ćwiczenia 1 – 6 w zeszycie ćwiczeń strony 111 i 112.
Życzę Wam i Waszym Rodzinom zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych.

Historia
Temat : Podsumowanie wiadomości – upadek Rzeczypospolitej
1 W podręczniku  ze strony 182 zróbcie sobie ustnie zadania 1-6
2 W zeszycie uzupełnijcie zadanie : Napisz, których postaci historycznych dotyczą poszczególne opisy
- Założył szkołę nazwaną Collegium Nobilum ……………………………
- Marszałek Sejmu Wielkiego oraz zwolennik reform ……………………
- Był wychowankiem Szkoły Rycerskiej . Przywódca powstania z 1794 r ……….
- Władczyni Rosji. Popierała Stanisława Augusta Poniatowskiego ………………
3 Zadanie to możecie zrobić po świętach.

15.04.2020
matematyka
Temat: Zamiana jednostek.
Obejrzyj filmy: na docwiczenia.pl wpisz Kod: M6UW99,
https://www.youtube.com/watch?v=gLXkCCmoNDQ
https://www.youtube.com/watch?v=xATtfWabCaQ
Zapisz do zeszytu notatkę ze strony 115 w podręczniku – informację z niebieskich i zielonych ramek.
Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń 1-4 strona 114-115.

Historia
Temat : Przyczyny rewolucji francuskiej
1 W zeszycie zapiszcie sobie temat.
2 Z podręcznika przeczytajcie sobie temat s. 184-185 . Jak widzicie ten temat podzieliłem na dwie części. Powiem wam szczerze, że nie należy do najłatwiejszych. Ale damy sobie radę.
3 W zeszycie zróbcie sobie notatkę, którą wam teraz podam :
1. We Francji panuje władca absolutny Ludwik XVI (przypomnijcie sobie co to jest władza absolutna) a) Droga w utrzymaniu armia i dwór króla
b) Liczne przywileje dla szlachty i duchowieństwa
c) Pusty skarbiec państwa i życie dworu francuskiego na kredyt
d) chęć obciążenia dodatkowymi podatkami stanu trzeciego
e) załamanie się gospodarki i rolnictwa (nieurodzaj i głód na wsi)
f) brak autorytetu króla wśród poddanych
2. Społeczeństwo francuskie a) podział na trzy stany: stan pierwszy : duchowieństwo, stan drugi : szlachta, stan trzeci : chłopi, biedota miejska i burżuazja.
4 W domu wyjaśnijcie sobie co to były : stany generalne, burżuazja 

16.04.2020
matematyka
Temat: Zamiana jednostek – ćwiczenia.
Przeanalizuj przykłady z podręcznika strony 116-117.
Wykonaj w zeszycie zadania 1-6 z podręcznika strony 117 – 118.

plastyka
Temat 22:  Rzeźba-wykonujemy rzeźbę (kostka mydła, kawałek drewienka/kory). 
Zadanie do wykonania: macie dwa tygodnie na wykonanie rzeźby. Może być wykorzystana do tego  kostka mydła lub kawałek kory/ miękkiego drewienka (lipa itp.). POD OPIEKĄ OSOBY DOROSŁEJ! malutkim nożykiem (np. do obierania ziemniaków, zbierania grzybów), powoli, sukcesywnie zeskrobujcie, zdejmujcie nadmiar materiału, by utworzyć pożądany kształt. Powodzenia! Proszę zrobić wyraźne zdjęcie pracy, opisać ją krótko: imię, nazwisko, klasa, numer z dziennika i przesłać na maila: nadia.nannerl@gmail.com

17.04.2020

Technika
Temat: Rysunek techniczny. Podsumowanie.
Proszę o wykonanie w zeszycie zad. 1 i 2 ze str.52


Historia

Temat : Przebieg i skutki rewolucji francuskiej

1 Kończymy temat z podręcznika s186 – 188. Przeczytajcie go sobie

2 Zróbcie w zeszycie notatkę : 1 Wybuch i przebieg rewolucji . Przy okazji wyjaśnijcie pojęcia Stany Generalne, Konstytuanta, Bastylia. Musicie tu umieścić również zdobycie Bastylii 14.07.1789 (data do zapamiętania) i jakie reformy przeprowadzono wtedy we Francji.

2 Uchwalenie Deklaracji praw człowieka i obywatela – napiszcie jakie zawierała postanowienia, oraz dlaczego na owe czasy ten dokument był taki nowoczesny 3 Monarchia konstytucyjna – napiszcie tutaj kiedy została uchwalona konstytucja (przypominam że była uchwalona zaraz po naszej konstytucji 3 maja), jaki wprowadzała podział władzy i kto stał na czele państwa oraz jaką miał władzę.

3 Dla chętnych na + odpowiedzieć na pytanie 4 ze s.189 z podręcznika. Swoją wiedzę możecie poszerzyć zapoznając się z https://epodreczniki.pl/a/pozegnanie-z-monarchia-przyczyny-wielkiej-rewolucji-francuskiej/DMrhLrazS oraz obejrzeć sobie film na you tubie Rewolucja francuska cz1 i 2

język angielski (grupa BP)

Topic: In the house – must, mustn’t, can.
Zadania do wykonania: 
1. Przepiszcie i przetłumaczcie słownictwo z ramki „In the house” (podręcznik s. 99), a potem ustnie wykonajcie ćw. 7 (z tej samej strony).
2. Przepiszcie do zeszytu notatkę na temat czasowników modalnych, które pojawiły się w temacie:
MODAL VERBS – czasowniki modalne
- W zdaniu potrzebujemy po nich kolejnego czasownika w formie podstawowej. Czasowniki: must, mustn’t, can nie zmieniają swojej formy w żadnej osobie liczby pojedynczej i mnogiej.
must – musieć
mustn’t – nie wolno
can – móc, umieć/potrafić
Przykładowe zdania:
Tom must tidy up his room. – Tom musi posprzątać swój pokój.
You mustn’t make noise in the library. – Nie wolno ci hałasować w bibliotece.
Can I use your computer? – Czy mogę skorzystać z twojego komputera?
Yes, you can / No, you can’t – Tak, możesz / Nie, nie możesz.
3. Przeanalizujcie zasady obowiązujące w laboratorium Doktora Q (ćw. 4 s. 99), a poprawne rozwiązania zapiszcie w zeszycie.
4. Uzupełnijcie zadania w zeszycie ćwiczeń (s. 62).
5. Rules in my house - jakie zasady obowiązują członków rodziny w twoim domu? Napisz wypowiedź (50-70 słów), użyj poznanych czasowników modalnych (prace prześlijcie na mojego maila: ena2724@op.pl do 22.04.20r.)
Topic: What can you do to make your neighbourhood a better place? – reading comprehension.
Zadania do wykonania:
1. Przeczytajcie tekst czytanki (s.101), a następnie dopasujcie trzy akapity tekstu do odpowiednich ilustracji.
2. Ustnie uzupełnijcie, zgodnie z przeczytanym tekstem, brakujące informacje (ćw. 3 s.101).
3. Przepiszcie i przetłumaczcie w zeszycie słownictwo „Phrasal verbs” oraz inne nieznane słówka z czytanki (wszystkie tłumaczenia znajdują się w Lesson 7.5 (s.103). Utrwalcie znajomość słownictwa.
4. Wykonajcie zadania z zeszytu ćwiczeń (s.64).
Pozdrawiam.
religia
Temat: Świadkowie wiary w Polsce wczoraj i dziś. Podręcznik, s. 160-162 / ćwiczenia, s.56-57Praca do zrobienia:- ćwiczenie 1-2- notatka w zeszycie: przepisz z podręcznika (s.162), pierwszy punkt „zastosuj”:„Bądź dumny z tego, że jesteś przyjacielem Jezusa. Noś na szyi krzyżyk lub medalik (…) świętych czy przykazania”.
20.04.2020
Informatyka
temat: Tort ma warstwy i cebula ma warstwy. O tworzeniu grafik z wykorzystaniem warstw.
Odpocznijmy trochę od programowania.
Osoby, które jeszcze nie oddały swoich prac, proszę przesłanie ich.
Na najbliższych zajęciach zaczniemy poznawać zaawansowany edytor grafiki używany przez profesjonalistów.
My wykorzystamy darmowy program GIMP.
Proszę o pobranie i zainstalowanie na swoich komputerach: https://download.gimp.org/mirror/pub/gimp/v2.10/windows/gimp-2.10.18-setup-2.exe
Po instalacji program powinien być w polskiej wersji językowej. Otwórzcie go i zapoznajcie się z materiałem z podręcznika ze str. 96-98. W razie problemów proszę o kontakt: zurawa@gmail.com
matematyka
Temat: Siatki brył.
Obejrzyj film docwiczenia.pl Kod: M6RYJB
-Uzupełnij w zeszycie ćwiczeń ćw. 1, 2, 3, 4 strony 116-117.
- Wykonaj w zeszycie zadanie 2 strona 123 z podręcznika.
MUZYKA
Temat 25: Z dziejów muzyki- barok. Jan Sebastian Bach.Wysłuchajcie utworów: „Zacznij od Bacha”, oto link:https://www.youtube.com/watch?v=yiTuD80LtmE„Koncert na dwoje skrzypiec” J.S. Bach, link:https://www.youtube.com/watch?v=0tN7hgkNF14Posłuchajcie brzmienia i możliwości klawesynu oraz tego, co ma Wam do przekazania na ten temat wspaniała klawesynistka Lilianna Stawarz: https://www.youtube.com/watch?v=3njLLd4nDQAPrzeczytajcie tekst z podręcznika, dotyczący życia i twórczości Jana Sebastiana Bacha-  strona 142-147.Ze strony 147, ze słowniczka muzycznego, przepiszcie do zeszytów wiadomości dotyczące polifonii.Uwaga! Jeszcze wielu uczniów nie wykonało prostej fletni Pana (do wyboru są dwie: polecenie wyjaśnione w podręczniku na stronach 153- słomkowa fletnia Pana oraz żywa fletnia Pana – strona 129, też  w podręczniku). Proszę o wykonywanie prac i wysyłanie zdjęć na mojego maila (poniżej). Dziękuję!W razie jakichkolwiek pytań przypominam mojego maila:   nadia.nannerl@gmail.com Życzę Wam miłej zabawy! Powodzenia!
21.04.2020

Temat: Rozmnażanie i rozwój ptaków.

Cele lekcji:

- zapoznanie się z procesem rozmnażania ptaków i ich zwyczajami godowymi

-opieka nad potomstwem i związany z tym podział ptaków

- budowa jaja ptaka

Przeczytaj tekst z podręcznika str. 122 -124.

Skorzystaj z informacji na temat  rozmnażania ptaków z e-podręcznika pkt. 5, podaje link do strony

https://epodreczniki.pl/a/ptaki/D1B4vOg0S

W zeszycie pod tematem lekcji  zapisz następującą informację:

Wszystkie ptaki są jajorodne, występuje u nich zapłodnienie wewnętrzne.

Pod tym zdaniem narysuj jajo ptaka i opisz jego budowę ( podpisz na rysunku poszczególne elementy wchodzące w skład jaja ptaka)

Ustnie powinieneś umieć określić funkcje poszczególnych struktur jaja.

Dokonaj podziału ptaków (w zeszycie)ze względu na wygląd ich piskląt po wykluciu na dwie grupy i podaj po dwa przykłady dla każdej z tych grup.

religia

Temat: Najnowsza historia w Polsce wczoraj i dziś.
Podręcznik, s. 163-166 / ćwiczenie, s.56-57 Praca do zrobienia:- ćwiczenie 1-2- praca w zeszycie: pod tematem w ramach notatki – pracując z podręcznikiem „Wiara i życie Kościoła” – wypisz kluczowe daty i krótki opis, co się wtedy działo.
22.04.2020
matematyka
Temat: Projektowanie siatek graniastosłupów i ostrosłupów.
- Wykonaj zadania I-III strona 127 z podręcznika „Czy już umiem”
- Uzupełnij ćwiczenia 5 -11 z zeszytu ćwiczeń strony 117-120.
HISTORIA
Temat : Narodziny Republiki Francuskiej
1 Zapiszcie temat w zeszytach i przestudiujcie podręcznik s.190 – 193
2 W zeszytach napiszcie:
I Obalenie monarchii i powstanie republiki, potem zapiszcie datę tego wydarzenia i wyjaśnijcie pojęcia gilotyna i republika. Możecie napisać przyczyny zniesienia monarchii we Francji
II Terror jakobinów – napiszcie tutaj kto to byli jakobini, kto stał na ich czele i dlaczego zastosowali względem społeczeństwa terror zwany Wielkim Terrorem
III Reformy rewolucji – napiszcie jakie reformy uchwalili rewolucjoniści względem Kościoła Katolickiego.
IV Koniec rządów jakobinów –  wyjaśnijcie w tym punkcie dlaczego postanowiono odsunąć jakobinów od rządzenia Francją oraz co zawierała uchwalona nowa konstytucja przez 5 – osobowy rząd zwany Dyrektoriatem
3 Zajrzyjcie sobie na e- podręczniki (epodreczniki.pl/a/obywatele-i-kaci-Francja-w-dobie-rewolucji)  i zróbcie sobie polecenie 3 (z mapką) a dla chętnych na + zadanie 5 z podręcznika s. 193
23.04.2020r. 
matematyka
Temat: Pole powierzchni bryły.
- Przeczytaj informacje i przykłady z podręcznika strony 129 – 131.
- Zapisz pod tematem lekcji rozwiązania zadań 1 i 2 strona 131-132 z podręcznika.
- Uzupełnij ćwiczenia 1,2,3 str. 121-123

plastyka
Temat 22:  Zrób to sam- ekologiczna sztuka użytkowa. Przeczytajcie tekst ze strony 94-99 oraz 106-107, w podręczniku, obejrzyjcie przykłady prac plastycznych.Zadanie do wykonania: macie trzy tygodnie na wykonanie POD OPIEKĄ OSOBY DOROSŁEJ!  gumowego paska lub zabawki dla psa lub makatki lub miękkiego naszyjnika lub… pracy ekologicznej według własnego wyboru i uznania! BAWCIE SIĘ!!! Wyjaśnienia krok po kroku na stronie 107 w Waszych podręcznikach! Wybór jest duży! Powodzenia! Proszę zrobić wyraźne zdjęcie pracy, opisać ją krótko: imię, nazwisko, klasa, numer z dziennika i przesłać na maila: nadia.nannerl@gmail.comUwaga! Jeszcze przed kwarantanną zadałam prace do wykonania na kiermasz dla ucznia naszej szkoły. Wielu z Was już prace wykonało i przesłało mi fotografie. Ci, którzy jeszcze nie zrobili  takich prac, teraz proszę o ich wykonanie. Zróbcie zdjęcia i prześlijcie na mojego maila. Powodzenia! Pracę proszę wyraźnie i czytelnie podpisać (imię, nazwisko, klasa, nr dzienniku ), zrobić wyraźne zdjęcie i przesłać na maila:nadia.nannerl@gmail.com       Dziękuję!Uwaga! Do wykonania był tez ex libris (zaczynaliśmy jeszcze przed kwarantanną),  są jeszcze uczniowie, którzy nie oddali prac! Powoli je kończcie, wysyłajcie zdjęcia na mojego maila (powyżej). Dziękuję!Uwaga! Powoli zbieram oceny za rzeźbę w mydle/ korze, przysyłajcie zdjęcia prac! Dziękuję!
język angielski – grupa BP
Topic: Checking for mistakes – writing.
Zadania do wykonania:
1. Przeczytajcie przykładowy email (zaproszenie) w podręczniku s. 102. Jeśli pojawią się nieznane słowa, sprawdźcie ich znaczenie.
2. Zapiszcie w zeszycie, jakie rodzaje błędów mogą pojawić się podczas pisania:
MISTAKES – błędy
spelling mistakes – błędy ortograficzne
punctuation mistakes – błędy interpunkcyjne
grammar mistakes – błędy gramatyczne
3. W zeszycie ćwiczeń wykonajcie ćw. 4 s.65.
4. Praca domowa ma polegać na napisaniu w zeszycie i przesłaniu mi na moją pocztę ena2724@op.pl  emaila w formie zaproszenia dla przyjaciela. Jako wzór niech Wam służą przykładowe zaproszenia (np. z podręcznika ze s. 102 oraz ze s. 65 z zeszytu ćwiczeń). Wykorzystajcie koniecznie wybrane słownictwo z ćw. 5 s.65 (w zeszycie ćwiczeń). Na napisanie i przesłanie zaproszeń macie czas do 29.04.20r.Topic: Unit 7 – revision. (dwa numery lekcji)
Zadania do wykonania:
1. Powtarzamy i utrwalamy wiadomości z Unitu 7, pracując przez dwie lekcje, więc najpierw w podręczniku (s.104) wykonajcie (ustnie) zadania na znajomość słownictwa z tego Unitu, czyli ćw. 1,2 i 3. Następnie (tym razem w zeszycie) zadania gramatyczne, czyli 4 (uzupełnić email odpowiednimi formami czasu Present Continuous) i 5(uzupełnić zdania odpowiednimi czasownikami modalnymi).
2. Uzupełnijcie w zeszycie ćwiczeń stronę 66.
Uwaga! W przyszłym tygodniu sprawdzian z Unitu 7! Przygotujcie się.
Pozdrawiam
24.04.2020

Temat : Utrwalenie wiadomości – rewolucja i republika francuska
1 Zapiszcie temat do zeszytu
2 Dzisiaj zrobimy sobie parę ćwiczeń utrwalających wiadomości z trzech poprzednich zajęć. Przepiszecie je do zeszytu oczywiście uzupełnione.
3 Musimy pomyśleć również o sprawdzianie z poprzedniego rozdziału. Ale o tym później się dowiecie
4 Uzupełnij tekst korzystając z podręcznika : Przedstawiciele stanu trzeciego podczas obrad Stanów Generalnych obwołali się ……………………………… Wkrótce zmieniło ono nazwę na ……………………………….. Głównym celem zebranych stało się uchwalenie ……………………………………………
Podkreśl właściwe dokończenie zdania : do stanu trzeciego we Francji należeli : a duchowni, b szlachta, c mieszczanie, d mieszczanie i chłopi
Wymień trzy przyczyny rewolucji we Francji a ……………………….. b …………………….. c ………………………..
Uzupełnij zdanie : Po trzecim rozbiorze Polski Warszawa znalazła się w granicach zaboru ……………..
- Bitwa pod Racławicami zakończyła się zwycięstwem ………………………………
- W …………………. Roku doszło do trzeciego ………………………… Polski w wyniku którego …………………………………. zrzekł się korony polskiej
Dla chętnych na + Wyszukaj w dowolnych źródłach informacje o przewrocie termidoriańskim. Wyjaśnij, co kryje się pod tą nazwą.
religia
Temat: Pielęgnując tradycje, świadczę o swojej wierze.
Podręcznik, s. 167 – 170 / ćwiczenia, s. 60 – 61 Praca do wykonania:- ćwiczenie 1-3- Notatka w zeszycie: przepisz trzeci punkt z „zapamiętaj” (s. 169) o czynieniu znaku krzyża i pokropieniu wodą święconą… 
Technika
temat: Elementy elektroniki.
Proszę zapoznać się z materiałem w podręczniku ze str. 54-55 i wykonać w zeszycie ćw.1 i ćw.2 ze str. 55
26.04.2020
Informatyka
Temat: Utworzenie pierwszej warstwy w Gimp i wypełnienie jej kolorem.
Zapoznajcie się materiałem w podręczniku na str. 99-101 i spróbujcie wykonać Znajdź na to sposób.
Może już na następnej lekcji spotkamy się online i razem poćwiczymy.
27.04.2020
matematyka
Temat: Rozwiązywanie zadań – pole powierzchni bryły.
- Wykonaj w zeszycie zadania I – IV „Czy już umiem?” z podręcznika strona 134.
muzyka
Temat 26: Cztery pory roku z maestro Vivaldim.Przeczytajcie tekst z podręcznika ze stron 148-150- 151.Wysłuchajcie utworów:  „Lato”, koncert g- moll na skrzypce i orkiestrę Antonio Vivaldiego, oto link: https://www.youtube.com/watch?v=g65oWFMSoK0 „Zima”, koncert g- moll na skrzypce i orkiestrę Antonio Vivaldiego, oto link: https://www.youtube.com/watch?v=11Gs-rfPPis„Życie i twórczość Antonio Vivaldiego”, oto link: https://www.youtube.com/watch?v=cg8wJxyFmt8 W zeszytach wykonajcie notatkę na podstawie obejrzanego filmu: przepiszcie pojawiającą się datę i obok wypiszcie najważniejsze wydarzenia z życia Antonio Vivaldiego.  Koncert A- dur na gitarę i orkiestrę, RV 82,czIII, A. Vivaldi, oto link: https://www.youtube.com/watch?v=k9tiQS09w8kUwaga! Jeszcze mniej więcej połowa uczniów nie wykonała prostej fletni Pana (do wyboru są dwie: polecenie wyjaśnione w podręczniku na stronach 153- słomkowa fletnia Pana oraz żywa fletnia Pana – strona 129, też  w podręczniku). Proszę o wykonywanie prac i wysyłanie zdjęć na mojego maila (poniżej). Dziękuję! W razie jakichkolwiek pytań przypominam mojego maila: nadia.nannerl@gmail.com Życzę Wam miłej zabawy! Powodzenia!
28.04.2020
matematyka
Temat: Figury przestrzenne – ćwiczenia utrwalające.
Pod tematem lekcji zapisz rozwiązania zad 1, 2, 3, 4 z podręcznika strona 135.
Poćwicz rozwiązując zadania na stronie https://www.matzoo.pl/klasa6 w zakładce Geometria przestrzenna.
religia
Temat: „Czy można odrzucić Chrystusa i wszystko to, co On wniósł w dzieje człowieka?” – katecheza powtórkowa. Podręcznik, s. 171 – 174 / ćwiczenia, s. 61 – 62
Praca do wykonania:- ćwiczenie 1 – 2
29.04.2020
matematyka
Temat: Zadania powtórzeniowe – bryły.
Zapisz w zeszycie pod tematem lekcji rozwiązania zadań: 7, 9, 17 str. 135 – 136 z podręcznika.
HISTORIA

Temat : Epoka Napoleona Bonapartego

1 Napiszcie sobie temat do zeszytu. Zapoznajcie się z tekstem s194- 197
2 W zeszycie odpowiedzcie sobie na pytania :
- W jaki sposób młody i nikomu nieznany Napoleon Bonaparte przejął władzę we Francji ?
- Jakie na początku swej władzy przyjął tytuł ?

- Jakie wprowadził reformy we Francji ?- Na czym polegał Kodeks Napoleona i w którym roku został uchwalony ?

- Wymień i opisz zwycięstwa Napoleona 1805 – 1807
- Co to była blokada kontynentalna ?
- Dlaczego Napoleon odnosił tak duże zwycięstwa na polach bitew?
3 Na podstawie e- podręcznika https://epodreczniki.pl/a/tyran-albo-geniusz-imperium-napoleona/ wykonajcie ćwiczenie 6 w zeszycie.
30.04.2020r.
matematyka
Temat: Podsumowanie rozdziału VI.
Uzupełnij w ćwiczeniu strony 125 i 126. Prześlij tego samego dnia (30.04.20) na borydze@wp.pljako zaliczenie rozdziału „Bryły”.

plastyka
Temat 24: Architektura- wprowadzenie do tematu. Przeczytajcie tekst ze strony 82- 93, w podręczniku, obejrzyjcie przykłady różnej architektury, która pochodzi z całego świata. Do zeszytów przepiszcie cały  tekst Czy już wiesz? ze strony 90 (pięć punkcików- pięć kropek).Uwaga! Tydzień temu zadałam Zadanie do wykonania: macie jeszcze dwa tygodnie na wykonanie POD OPIEKĄ OSOBY DOROSŁEJ!  gumowego paska lub zabawki dla psa lub makatki lub miękkiego naszyjnika lub… pracy ekologicznej według własnego wyboru i uznania! BAWCIE SIĘ!!! Wyjaśnienia krok po kroku na stronie 107 w Waszych podręcznikach! Wybór jest duży! Powodzenia! Proszę zrobić wyraźne zdjęcie pracy, opisać ją krótko: imię, nazwisko, klasa, numer z dziennika i przesłać na maila: nadia.nannerl@gmail.comUwaga! Jeszcze przed kwarantanną zadałam prace do wykonania na kiermasz dla ucznia naszej szkoły. Wielu z Was już prace wykonało i przesłało mi fotografie. Ci, którzy jeszcze nie zrobili  takich prac, teraz proszę o ich wykonanie. Zróbcie zdjęcia i prześlijcie na mojego maila. Powodzenia! Pracę proszę wyraźnie i czytelnie podpisać (imię, nazwisko, klasa, nr dzienniku ), zrobić wyraźne zdjęcie i przesłać na maila: nadia.nannerl@gmail.com       Dziękuję!Uwaga! Do wykonania był tez ex libris (zaczynaliśmy jeszcze przed kwarantanną),  są jeszcze uczniowie, którzy nie oddali prac! Powoli je kończcie, wysyłajcie zdjęcia na mojego maila (powyżej). Dziękuję! Uwaga! Powoli zbieram oceny za rzeźbę w mydle/ korze, przysyłajcie zdjęcia prac! Dziękuję! Bawcie się dobrze! Powodzenia!

28.04.2020r.

Temat:  Przegląd ptaków.

Cele lekcji:

-wykazanie związku między budową ptaków a zajmowanymi przez nie środowiskami

Przeczytaj tekst z podręcznika str. 126 -128 (dalszy ciąg tematu na kolejnej lekcji)

Zaglądamy też do e-podręcznika, punkt 6 -   Różnorodność ptaków

https://epodreczniki.pl/a/ptaki/D1B4vOg0S

W zeszycie odpowiedzcie na pytanie  Dlaczego ptaki różnią się wyglądem?

Przyjrzyjcie się  różnym gatunkom ptaków (str.126-127) i zapoznajcie się  ze   sposobami  ich odżywiania.

Jedne z najczęściej nam towarzyszących ptaków to krukowate, nauczcie się na podstawie obrazków w książce str.128 odróżniać te popularne gatunki.

Skorzystajcie też z filmików w e-podręczniku i posłuchajcie głosów ptaków.

Zadane: Korzystając z e-podręcznika odpowiedz w zeszycie na pytanie Dlaczego kukułkę nazywamy pasożytem gniazdowym?

Poproszę o pokazanie mi opracowanego w zeszycie tematu: Rozmnażanie i rozwój ptaków  uczniów o następujących numerach w dzienniku:     Kl. VIb: – 1, 17, 23 ,12 (do czwartku)

05.05.2020
religia
Temat: Męczeństwo św. Szczepana przykładem mężnego dawania świadectwa.
Podręcznik, s. 180 / ćwiczenia, s. 64-65 Zadania do wykonania:- ćwiczenia 1-4- zadanie praktyczne: wykonaj zadanie pierwsze z „Zastosuj” w podręczniku, s. 182. Modlitwą może być nabożeństwo majowe.
06.05.2020
HISTORIA 

Temat : Wyprawa na Rosję i upadek Napoleona

1 Napiszcie sobie temat do zeszytu. Zapoznajcie się z tekstem s199- 201

2 W zeszycie odpowiedzcie sobie na pytania :

- Wyjaśnij powody wyprawy Napoleona na Moskwę

- Wyprawa Napoleona: czas, nazwa armii, bitwy, taktyka wojny, skutki

- Jakie wydarzenie przesądziło o klęsce Napoleona ?

- Co stało się z Napoleonem ?

- Wyjaśnij pojęcia abdykacja, wojna podjazdowa, bitwa narodów

3 Praca domowa – na podstawie E- podręcznika https://epodreczniki.pl/a/tyran-albo-geniusz-imperium-napoleona/D85XVel2x wykonaj w domu polecenie 5 i ćwiczenie 10

Wiecie pewnie od wychowawcy, że działa dziennik elektroniczny i tam będą teraz zamieszczane lekcje. Dlatego z historii zamieszczam tą lekcję po raz ostatni na stronie internetowej szkoły. Odtąd lekcji szukajcie na dzienniku elektronicznym.

07.05.2020r. 
plastyka
Temat 24: Architektura- przykłady budowli z całego świata. /Tydzień temu był do przeczytania tekst ze strony 82- 93 w podręczniku, Przypomnijcie sobie raz jeszcze przykłady różnej architektury, która pochodzi z całego świata. Do zeszytów mieliście przepisać cały  tekst Czy już wiesz? ze strony 90 (pięć punkcików- pięć kropek). / Zadanie do wykonania! Bardzo proszę, obejrzyjcie film poświęcony architekturze poprzez wieki, w zeszytach wypiszcie wymienione przez prowadzącego style architektoniczne i przypisane im orientacyjne daty. Oto link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=TLaCN355r5M Uwaga! Było  Zadanie do wykonania: macie jeszcze dwa tygodnie na wykonanie POD OPIEKĄ OSOBY DOROSŁEJ!  gumowego paska lub zabawki dla psa lub makatki lub miękkiego naszyjnika lub… pracy ekologicznej według własnego wyboru i uznania! BAWCIE SIĘ!!! Wyjaśnienia krok po kroku na stronie 107 w Waszych podręcznikach! Wybór jest duży! Powodzenia! Proszę zrobić wyraźne zdjęcie pracy, opisać ją krótko: imię, nazwisko, klasa, numer z dziennika i przesłać na maila: nadia.nannerl@gmail.com  Uwaga! Jeszcze przed kwarantanną zadałam prace do wykonania na kiermasz dla ucznia naszej szkoły. Wielu z Was już prace wykonało i przesłało mi fotografie. Ci, którzy jeszcze nie zrobili  takich prac, teraz proszę o ich wykonanie. Zróbcie zdjęcia i prześlijcie na mojego maila. Powodzenia! Pracę proszę wyraźnie i czytelnie podpisać (imię, nazwisko, klasa, nr dzienniku ), zrobić wyraźne zdjęcie i przesłać na maila: nadia.nannerl@gmail.com       Dziękuję! Uwaga! Do wykonania był tez ex libris (zaczynaliśmy jeszcze przed kwarantanną),  są jeszcze uczniowie, którzy nie oddali prac! Powoli je kończcie, wysyłajcie zdjęcia na mojego maila (powyżej). Dziękuję! Uwaga! Powoli zbieram oceny za rzeźbę w mydle/ korze, przysyłajcie zdjęcia prac! Dziękuję! Bawcie się dobrze! Powodzenia!
08.05.2020
religia
Temat: Staję w obronie krzywdzonych jaków. Stanisław. 
Podręcznik, s. 183 / ćwiczenia, s. 65-66 Zadania do wykonania:- ćwiczenia 1-4- notatka w zeszycie: tekst z „zapamiętaj”, s.185
05.05.2020r.
biologia
Temat: Znaczenie ptaków

Cele lekcji:

- poznanie znaczenia ptaków w przyrodzie i dla człowieka

- poznanie sposobów ochrony ptaków

Przeczytaj tekst z podręcznika str.129-130

e- podręcznik pkt. 7 Znaczenie ptaków, link: https://epodreczniki.pl/a/ptaki/D1B4vOg0S

W zeszycie pod tematem lekcji  wykonaj notatkę, w której wymienisz w punktach;  jakie znaczenie mają ptaki w przyrodzie i dla człowieka.

Zadane: Wykonaj w zeszycie ćwiczenie 3 str.130.

11.05.2020r.

muzyka

Temat 27: Warsztat muzyczny.

Przeczytajcie tekst z podręcznika ze stron 152, potem 154, 155- zapoznajcie się z ciekawostkami z życia Ludwiga van Beethovena. Do zeszytów z podręcznika wpiszcie proszę notatkę zatytułowaną To już wiemy, strona 152 (7 punkcików- kropek).  W zeszytach wykonajcie pisemnie rebusy z 1)zadania warsztatowego.  Uwaga! Jeszcze mniej więcej połowa uczniów nie wykonała prostej fletni Pana (do wyboru są dwie: polecenie wyjaśnione w podręczniku na stronach 153- słomkowa fletnia Pana oraz żywa fletnia Pana – strona 129, też  w podręczniku). Proszę o wykonywanie prac i wysyłanie zdjęć na mojego maila (poniżej). Dziękuję! W razie jakichkolwiek pytań przypominam mojego maila:   nadia.nannerl@gmail.com Życzę Wam miłej zabawy! Powodzenia!

12.05.2020

religia

Temat: Wypełniam wolę Boga jak św. Juan Diego.

Podręcznik, s. 186 – 188 / ćwiczenia, s. 67 – 68

Zadania do wykonania: – ćwiczenia 1-4

- notatka pod tematem: Maryja podczas jednego z objawień powiedziała do św. Juana: „Mój mały ukochany synu, niech się nie trwoży twoje serce. Czyż nie jestem przy tobie Ja, twoja Matka? Czy nie stoisz w Moim cieniu? Czy nie jestem źródłem twojej radości? Czyż nie jesteś w fałdach Mego płaszcza i w skrzyżowaniu Moich rąk?” Maryja, zwracając się bardzo czule do Juana, daje mu do zrozumienia, że jest cały czas blisko, pod Jej opieką.

biologia

12.05.2020r.

Skończyliśmy tematy o ptakach, podsumowaniem tego materiału niech będzie  krzyżówka do hasła PTAKI,  którą prześlą mi uczniowie o następujących nr  w dzienniku  szkolnym – kl VIa – 1, 2, 4,6, 13, 14,21, 23, 24       Kl VIb – 2, 7,12, 17,23 (do końca tygodnia). Za nie wykonanie zadania trzeba liczyć się z konsekwencją pojawienia się  oceny ndst (1) w dzienniku elektronicznym.

Temat: Ssaki – kręgowce, które karmią młode mlekiem.

Cele lekcji:

- zapoznanie się z różnorodnością środowisk, w których żyją ssaki

-poznanie budowy ssaków

-wykazanie związku między budową skóry ssaków a pełnioną przez nią funkcją

-omówienie związku między budową płuc ssaków a sprawnością wymiany gazowej

Przeczytaj tekst z podręcznika str. 131-133

Skorzystaj też z informacji zawartych w e-podręczniku: link https://epodreczniki.pl/a/ssaki-panuja-na-ladzie/DWbYjUuYk

W zeszycie wykonaj ćwicz.2 str.135 , następnie odpowiedz na pytania „Jakie funkcje pełni skóra ssaków?” i  „ Jak oddychają ssaki?”

Zadane: ćwicz.1/135

14.05.2020r.

plastyka 

Temat 26: Architektura- początki nowoczesnej architektury.    

/Dwa tygodnie  temu był do przeczytania tekst ze strony 82- 93 w podręczniku, Przypomnijcie sobie raz jeszcze przykłady różnej architektury, która pochodzi z całego świata. Do zeszytów mieliście przepisać cały  tekst Czy już wiesz? ze strony 90 (pięć punkcików- pięć kropek). Na to przepisanie dałam Wam dwa tygodnie, bo to dużo tekstu. Teraz jednak musicie już go mieć w Waszych zeszytach/ Zadanie do wykonania: Przeczytajcie tekst z Waszego podręcznika (strona 92) i wykonajcie Ćwiczenie z tej strony (zaznaczone na czerwono), stwórz samodzielnie z tekturowych pudełek i papierowych opakowań makietę wymyślonego wieżowca- jest to ostatnia praca w tym roku. Macie bardzo dużo czasu na jej wykonanie, jednak nie zostawiajcie tego na koniec, by po prostu o niej nie zapomnieć. Było zadanie do wykonania! Bardzo proszę, obejrzyjcie film poświęcony architekturze poprzez wieki, w zeszytach wypiszcie wymienione przez prowadzącego style architektoniczne i przypisane im orientacyjne daty. Oto link do filmu:  https://www.youtube.com/watch?v=TLaCN355r5M Uwaga! Było  Zadanie do wykonania: macie jeszcze tydzień na wykonanie POD OPIEKĄ OSOBY DOROSŁEJ!  gumowego paska lub zabawki dla psa lub makatki lub miękkiego naszyjnika lub… pracy ekologicznej według własnego wyboru i uznania! BAWCIE SIĘ!!! Wyjaśnienia krok po kroku na stronie 107 w Waszych podręcznikach! Wybór jest duży! Powodzenia! Proszę zrobić wyraźne zdjęcie pracy, opisać ją krótko: imię, nazwisko, klasa, numer z dziennika i przesłać na maila: nadia.nannerl@gmail.com  Uwaga! Jeszcze przed kwarantanną zadałam ozdobę wielkanocną do wykonania na kiermasz dla ucznia naszej szkoły. Wielu z Was już prace wykonało i przesłało mi fotografie. Ci, którzy jeszcze nie zrobili  takich prac, teraz proszę o ich wykonanie. Zróbcie zdjęcia i prześlijcie na mojego maila. Powodzenia! Pracę proszę wyraźnie i czytelnie podpisać (imię, nazwisko, klasa, nr dzienniku ), zrobić wyraźne zdjęcie i przesłać na maila: nadia.nannerl@gmail.com  Dziękuję! Uwaga! Do wykonania był tez ex libris (zaczynaliśmy jeszcze przed kwarantanną),  są jeszcze uczniowie, którzy nie oddali prac! Powoli je kończcie, wysyłajcie zdjęcia na mojego maila (powyżej). Dziękuję! Uwaga! Czekam na oceny za rzeźbę w mydle/ korze, przysyłajcie zdjęcia prac! Dziękuję! Bawcie się dobrze! Powodzenia!

15.05.2020

religia

Temat: Pomagam ludziom jak św. Brat Albert. 

Podręcznik, s. 189 – 191 / ćwiczenia, s. 68 – 69

Zadania do wykonania: – ćwiczenia 1-5

- notatka do zeszytu: Najbardziej znanym powiedzeniem św. Brata Alberta są słowa: „trzeba być dobrym jak chleb”.

18.05.2020r.

muzyka

Temat 28: Zaśpiewajmy, zagrajmy, zatańczmy razem! Przeczytajcie tekst z podręcznika ze strony 157.

Bardzo proszę, wysłuchajcie utworu „Tyle słońca w całym mieście”, oto, link: https://www.youtube.com/watch?v=z54f5S3SZjI A teraz zaśpiewajcie, poniżej podaję link do karaoke: https://www.youtube.com/watch?v=eHw4ldsl6Lo Wysłuchajcie utworu  „t’Smidje”, popularnej  „Belgijki”: https://www.youtube.com/watch?v=xFAfNnsFumY POPATRZCIE, JAK DOBRZE WSZYSCY SIĘ BAWIĄ, DLA CIEKAWOŚCI POWIEM, ŻE BYŁ TO JEDEN Z NAJBARDZIEJ ULUBIONYCH UTWORÓW TANECZNYCH NASZYCH GIMNAZJALISTÓW! …A MOŻE I WY SPRÓBUJECIE IM DORÓWNAĆ? ŚMIAŁO!!! BAWCIE SIĘ DOBRZE… Uwaga! Jeszcze mniej więcej połowa uczniów nie wykonała prostej fletni Pana (do wyboru są dwie: polecenie wyjaśnione w podręczniku na stronach 153- słomkowa fletnia Pana oraz żywa fletnia Pana – strona 129, też  w podręczniku). Proszę o wykonywanie prac i wysyłanie zdjęć na mojego maila (poniżej). Dziękuję! W razie jakichkolwiek pytań przypominam mojego maila:   nadia.nannerl@gmail.com Życzę Wam miłej zabawy! Powodzenia!

21.2020r.

plastyka 

Temat 27:  Puf z tektury- ekologiczna sztuka użytkowa.

Na stronie 106 w Waszych podręcznikach jest tekst, który przeczytajcie. Pewno już zauważyliście, że niektórzy wykonywali stolik na kółkach. Dziś, twórcy podręcznika  proszą Was o wykonanie tekturowego pufa.  Ocen mamy już dużo, ale  nie wszyscy jeszcze się wywiązali z poprzedniej pracy (stoliczek).  Jeżeli ktoś owego stoliczka na kółkach jeszcze  nie wykonał, a chce mieć wyższą ocenę, niech wykona ów stoliczek lub tekturowy puf i tradycyjnie prześle mi zdjęcie swojej  pracy na mojego maila. PRACA NIE JEST OBOWIĄZKOWA! Czasu jest BARDZO DUŻO! Pracujcie powoli, dokładnie, sumiennie, bawiąc się przy tym. Życzę miłych chwil przy dobrej zabawie plastycznej! Było zadanie do wykonania: Tydzień temu do przeczytanie mieliście  tekst z Waszego podręcznika (strona 92) i wykonać mieliście Ćwiczenie z tej strony (zaznaczone na czerwono): stwórz samodzielnie z tekturowych pudełek i papierowych opakowań makietę wymyślonego wieżowca- jest to ostatnia praca w tym roku. Macie bardzo dużo czasu na jej wykonanie, jednak nie zostawiajcie tego na koniec, by po prostu o niej nie zapomnieć.  Było zadanie do wykonania: POD OPIEKĄ OSOBY DOROSŁEJ!  wykonajcie gumowy pasek lub zabawkę dla psa lub makatkę lub miękki naszyjnik lub… pracę ekologiczną według własnego wyboru i uznania! Macie dużo czasu, pracujcie powoli, macie się przy tym bawić!  Wyjaśnienia krok po kroku na stronie 107 w Waszych podręcznikach! Wybór jest duży! Powodzenia! Proszę zrobić wyraźne zdjęcie pracy, opisać ją krótko: imię, nazwisko, klasa, numer z dziennika i przesłać na maila: nadia.nannerl@gmail.com  Uwaga! Jeszcze przed kwarantanną zadałam ozdobę wielkanocną do wykonania na kiermasz dla ucznia naszej szkoły. Wielu z Was już prace wykonało i przesłało mi fotografie. Ci, którzy jeszcze nie zrobili  takich prac, teraz proszę o ich wykonanie. Zróbcie zdjęcia i prześlijcie na mojego maila. Powodzenia! Pracę proszę wyraźnie i czytelnie podpisać (imię, nazwisko, klasa, nr dzienniku ), zrobić wyraźne zdjęcie i przesłać na maila: nadia.nannerl@gmail.com     Dziękuję! Uwaga! Do wykonania był tez ex libris (zaczynaliśmy jeszcze przed kwarantanną),  są jeszcze uczniowie, którzy nie oddali prac! Powoli je kończcie, wysyłajcie zdjęcia na mojego maila (powyżej). Dziękuję!  Uwaga! Czekam na oceny za rzeźbę w mydle/ korze, przysyłajcie zdjęcia prac! Dziękuję! Bawcie się dobrze! Powodzenia!

19.05.2020r.

biologia
Temat: Rozmnażanie i rozwój ssaków.
Cele lekcji:
-  poznanie procesu rozmnażania i rozwoju ssaków
-zapoznanie się z procesem opieki nad potomstwem u ssaków
Przeczytaj tekst z podręcznika str. 134-135.
Skorzystaj też z  e-podręcznika  punkt 5. Rozmnażanie ssaków . https://epodreczniki.pl/a/ssaki-panuja-na-ladzie/DWbYjUuYk
W zeszycie pod tematem zapiszcie  następującą informację;
Prawie wszystkie ssaki są  zwierzętami żyworodnymi o zapłodnieniu wewnętrznym. U samic większości z nich w czasie ciąży rozwija się łożysko.
W zeszycie odpowiedz na pytanie Co to jest łożysko i jaką funkcję pełni.
Zadane:  W zeszycie odpowiedz na pytanie, Który sposób rozmnażania jest bezpieczniejszy dla potomka jajorodność, czy żyworodność, uzasadnij.
Proszę wywiązywać się z zadań, które przed Wami stawiam ! Czekam na krzyżówkę do hasła PTAKI od osób, które wyznaczyłam.

Od 25.05.2020 materiał z religii, plastyki i muzyki znajdziecie w dzienniku elektronicznym – Librus.