Klasa VIIb

 


Uczniowie!
W związku z zaistniałą sytuacją w kraju i zawieszeniem zajęć w szkole bardzo prosimy Was o samodzielną pracę w domu.

Od 04.05.2020 w naszej szkole pracujemy wykorzystując dziennik elektroniczny. Korzystanie z dziennika elektronicznego jest bezpłatne.


31.03.2020

Język rosyjski

Wychowanie do życia w rodzinie
Temat: Pierwsze uczucia.
https://view.genial.ly/5e7c9027dedef70e46000f1b/interactive-image-pierwsze-uczucia-kl-7?fbclid=IwAR0icZW6IOHFD3LR6M4QSnHE-kenmbTJR2dZBN8MgmnEMfNUdFW5WnUpUao


Geografia
Temat: Produkcja   zwierzęca  w Polsce
Proszę o zapisanie do zeszytu tematu lekcji i datę
Cele lekcji:
- zdobędziesz informacje dotyczące hodowli głównych zwierząt gospodarskich w Polsce.
- poznasz  czynniki wpływające na zróżnicowanie rozmieszczenia hodowli bydła w naszym kraju.
1. Zapoznaj się z tematem lekcji str. 131-133
2. Polecam o skorzystanie z platformy edukacyjnej
https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-podstawowa/geografia


fizyka
TEMAT: Ruch prostoliniowy zmienny (01.04.2020, 06.04.2020)
Zapoznaj się z tematem podręcznik strony 135-139. Pomijamy drogę.
Wejdź na stronę:  https://epodreczniki.pl/a/ruch-zmienny-prostoliniowy-przyspieszenie-predkosc-srednia-i-chwilowa/D1EZKoyqZ -
Zrób notatkę w zeszycie według wzoru:
ruch niejednostajny
prędkość chwilowa
prędkość średnia
ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony
przyspieszenie
ruch jednostajnie opóźniony
prędkość końcowa ruchu
Rozwiąż zadania: 1, 2,3, 4, 5a, 6 podręcznik str. 140
W razie problemów skontaktuj się ze mną


01.04.2020r.

PLASTYKA
Temat: Skala, barwa, proporcje – analiza dzieł sztuki
Proszę zapisać temat lekcji w zeszycie i datę
1. Zapoznaj się z tematem lekcji z podręcznika str. 52-57
2. Możecie skorzystać z platformy edukacyjnej:
https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-podstawowa/plastyka
3. Przyjrzyj się uważnie przedstawionym dziełom str. 65 w podręczniku i zastanów się jakie podobieństwa i różnice w są w zastosowaniu przez obu artystów języka sztuki. Jaki efekt uzyskał malarz dawny, a jakie wrażenie wywołuje praca współczesna?


Religia

Temat: Prześladowanie chrześcijan.
Podręcznik, s. 108 / ćwiczenie, s. 43
Praca do wykonania:
· Zadanie 1 w ćwiczeniu.
· Praca w zeszycie: 7 czerwca 2020 r. będzie miała miejsce beatyfikacja Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jest on nazywany Prymasem Tysiąclecia, ze względu na swoją heroiczną wiarę, odwagę i mądrość w prowadzeniu Kościoła w Polsce w trudnych dla niego czasach komunistycznych. Napisz kilka zdań o Prymasie Tysiąclecia: gdzie się urodziła, kim była jego rodzina, historia jego życia, a nade wszystko zwróć uwagę na jego postawę wobec władz PRL-u, jego prześladowanie i  „więzienie”, jak również jego głęboką wiarę podczas tego okresu.

Temat: Trudności w głoszeniu Ewangelii.
Podręcznik, s. 111 / ćwiczenie, s. 44
Praca do wykonania:
· Zadanie 1 w ćwiczeniu.
· Notatka do zeszytu:
Nie mogę komuś dać czegoś, gdy samemu tego nie mam. Proste. Tak samo jest z wiarą. Chcąc zapalić światło wiary w sercu drugiego człowieka, wpierw samemu muszę ją mieć. Z wiarą jest jak z kondycją fizyczną, regularnie trzeba o nią dbać.
Nie mogę głosić Ewangelii, gdy Jej nie znam! Trudno jest mówić komuś o Jezusie, gdy samemu nie mam z Nim modlitewnego kontaktu!
Zadbaj o światło wiary w swoim życiu, a wszystko wyda się prostsze.


Wychowanie fizyczne- chł.
Dziękuję wszystkim osobom, które odważyły się i odesłały zwrotnie film z ćwiczeniami które wykonujecie w domu. Dostałem sporo ciekawych filmików (niektóre można zamieszczać nawet jako szkoleniowe). Wszystkim odważnym Gratuluję i stawiam „6” (celujący) .Brawo za odwagę.
W tym tygodniu dalej staramy się codziennie ćwiczyć oczywiście w miarę możliwości lokalowych i sprzętowych, bez narażania zdrowia.
Na stronie www.spsonsk.home.pl , będę zamieszczał różne propozycję , które można wykorzystywać w codziennych zajęciach sportowych.
Na koniec tygodnia (w piątek ), proszę o przesłanie informacji zwrotnej na Messenger Dariusz Płoski lub e-mail: wtf.promyk@poczta.fm , kto ile czasu poświęcił na zajęcia ruchowe i sportowe (praca fizyczna  w domu w gospodarstwie  też się liczy ) , (suma czasu od poniedziałku do piątku podana w minutach lub godzinach razem). Na bieżąco  można przesyłać  na Messenger Dariusz Płoski  zdjęcia , wykresy z aplikacji np. Endomondo itp.  potwierdzające  waszą aktywność ruchową.
Wierzę  w Waszą rzetelność . Musicie uwierzyć że ćwiczenia wykonujecie dla siebie, aby być bardziej sprawnym i zdrowym, a  nie dla nauczyciela.
Temat: Piłka siatkowa- doskonalenie odbić piłki.
https://www.youtube.com/watch?v=E_L0JcYJE2g
Cały czas można ćwiczyć : sportową ruletkę.
https://tiny.pl/tzl2s
https://www.youtube.com/watch?v=C75aPtGx-e0

wychowanie fizyczne – dz.
Temat: Piramida zdrowego żywienia i aktywności fizycznej.
https://www.youtube.com/watch?v=i1gS-QCEafU
https://www.youtube.com/watch?v=DF4znGEcBPU


02.04.2020

Biologia
Temat: Higiena i choroby układu nerwowego
Zapoznaj się z tematem z podręcznika str.185-189.
W zeszycie zdefiniuj termin stres, odpowiedz na pytanie „Jak radzić sobie ze stresem?”, wymień choroby układu nerwowego.
Będę w przyszłości prosiła  wskazanych numerami z dziennika uczniów o nadesłanie mi notatki i pracy domowej z poprzedniego tygodnia !
Mam jeszcze prośbę do wszystkich. Telewizja  ruszyła od poniedziałku z programem edukacyjnym dla poszczególnych klas.  Zajęcia odbywają się zgodnie z planem jak w szkole. Dla kl. VII na kanale  TVP Rozrywka od godz. 9.30 lub od 14. Proszę się zainteresować, gdyż z pewnością warto. Z biologii powtórka (my jesteśmy do przodu), z chemii tematy, które dopiero przed nami.

chemia 

Proszę następujących uczniów o nadesłanie mi notatki z lekcji i odrobionej pracy domowej (chodzi o ostatnie tematy: Rodzaje roztworów, Rozpuszczalność substancji w wodzie)

………..
biologia
Proszę o notatki z lekcji  z ostatniego tygodnia, zgodnie z moimi zaleceniami (Obwodowy układ nerwowy. Odruchy. higiena i choroby układu nerwowego )
………….
Wykonane prace proszę nadsyłać do poniedziałku włącznie. Można, a nawet trzeba uzupełniać też zaległości.  Jeśli macie jakieś problemy techniczne to trzeba to zgłosić mnie lub wychowawcy.
Język polski
Temat: Sprawdzenie opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu podstawy programowej (zapis w zeszycie).
Proszę o przeczytanie tekstu pt. Tato ze s. 204 z podręcznika oraz samodzielne rozwiązanie zadań na wtorek (31.03.2020r.): 1. s.206 (pisemnie w zeszycie), 2. s.206 (ustnie), 3. s.206 (pisemnie w zeszycie), 4. s.206 (ustnie), 5. s.207 (ustnie), 9. s.208 (ustnie), 10. s.208 (pisemnie w zeszycie), 11. s.208 (ustnie), 13. s.208 (ustnie), 14. s.208 (ustnie).

Wychowanie fizyczne- chł.
Ważne do zapamiętania i stosowania:
Oprócz odrabiania lekcji przed komputerem,
ważny dla waszego zdrowia jest ruch i zdrowe odżywianie .
Ćwiczenia  wykonujemy oczywiście w miarę możliwości lokalowych i sprzętowych.
Temat: Piłka nożna – żonglerka piłką.
https://www.youtube.com/watch?v=QDNOgplgFmU
Cały czas można ćwiczyć : sportową ruletkę.
https://tiny.pl/tzl2s
https://www.youtube.com/watch?v=C75aPtGx-e0


Język angielski
Topic: Phrasal verbs.
Zadania do wykonania:
1.Przepiszcie i przetłumaczcie wyrażenia  Lesson 6.7 ze słowniczka z podręcznika s.77.
2. Wykonajcie w zeszycie ćw. 2 s.75 (z podręcznika).
3. Wykonajcie całą stronę 71 (zeszyt ćwiczeń).
4. Nauczcie się słownictwa.

Topic: Unit 6 – revision.
Zadania do wykonania:
1. Przepiszcie i uzupełnijcie w zeszytach ćw. 4 s.76 (podręcznik) oraz całą stronę 72. Sprawdzian po powrocie do szkoły.
Uwaga! Na pewno uzupełniliście już moją kserówkę dotyczącą rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych, którą dałam Wam przed pójściem na przerwę.Okazuje się, że przerwa przedłużyła się na tyle, że proszę o przesłanie mi jej w formie skanu lub zdjęcia na moją pocztę: ena2724@op.pl (do środy 01.04.20r).


Muzyka
Temat 22: Stanisław Moniuszko i opera.
Przeczytajcie tekst pod tematem, strona 119- 122. Ze słowniczka muzycznego (strona 121), przepiszcie krótką notatkę do zeszytów dotyczącą: opery, arii, libretta, a ze strony 122 przepiszcie wyraz oraz objaśnienie przy nim znajdujące się w okienku (primadonna, reżyser, rekwizytor, orkiestra, choreograf, inspicjent, scenograf, chór, zespół baletowy).


Chemia
Witam kl. VII
Kolejne tematy  na ten tydzień do samodzielnego opracowania:
Temat: Rodzaje roztworów.
Korzystając z podręcznika str.170-175 odpowiedzcie w zeszycie na pytania:
1. Co to jest roztwór?
2. Czym roztwór nasycony różni się od nienasyconego?
3. Co to jest krystalizacja?
4. Czym roztwór stężony różni się od roztworu rozcieńczonego?
5. Jak dzielimy roztwory ze względu na wielkość cząstek substancji rozpuszczonej?
Podaj po dwa przykłady takich roztworów
6. Jak dzielimy roztwory ze względu na ilość substancji rozpuszczonej?
Udzielaj krótkich odpowiedzi pisemnych, które ewentualnie będziesz potrafił rozwinąć ustnie.
Temat: Rozpuszczalność substancji w wodzie.
Korzystając z podręcznika str.177-183 krótko odpowiedzcie w zeszycie na pytania postawione w temacie.
Przeanalizujcie wykresy rozpuszczalności dla substancji stałych i gazów.
Poddajcie analizie przykłady 42, 43.
Można poszerzyć swoje wiadomości korzystając z e-podręcznika .
Podaje link do tematów w e-podręczniku: https://epodreczniki.pl/a/
roztwory/DIg2XlYBq (obejrzyjcie koniecznie filmiki)
Zadane: zad. 1,2,3, 6 str.183
Wszystkie tematy powinny być dokumentowane w zeszytach przedmiotowych (z datami zgodnie z planem lekcji) do ewentualnego wglądu.

 

Język rosyjski
Temat: Rodzaje rzeczownika i przymiotnika

język angielski
Topic: Types of shops and containers – vocabulary.
Zadania do wykonania:
1. Przepiszcie i przetłumaczcie słownictwo z ramki „types of shops” s. 82 (podręcznik) a następnie przepiszcie ramkę „Watch OUT!” z tej samej strony.
2. Przepiszcie i przetłumaczcie ramkę „Containers” s. 83 (podręcznik)
3. Nauczcie się nowego słownictwa.
4. Wykonajcie s. 76 i 77 z zeszytu ćwiczeń.

Topic: The history of shopping centres – reading the text.
Zadania do wykonania:
1. Przeczytajcie ze zrozumieniem tekst ze s. 85 i ołówkiem wykonajcie ćw. 4 z tej samej strony.
2. Przepiszcie i przetłumaczcie słówka z ramki „shopping centres”.
3. Nauczcie się nowego słownictwa.
4. Wykonajcie całą s.79 (zeszyt ćwiczeń).
Pozdrawiam


Historia
Temat: Narodziny faszyzmu
1. Przeczytać uważnie temat ze strony 192-197
2. Możecie wiadomości uzupełnić oglądając na You Tubie filmy „Faszyzm we Włoszech”, lub HISTORIA – FASZYZM I NAZIZM czyli KRYZYS DEMOKRACJI W EUROPIE
3. W zeszycie napisz cechy charakterystyczne nazizmu.


Wychowanie fizyczne- chł.
Temat: Zajęcia ogólnorozwojowe z obciążeniem.
https://youtu.be/7znb_W0GWUE

wychowanie fizyczne – dz.
Temat: Stretching – rozciąganie całego ciała.
https://tiny.pl/7hrqk


Geografia kl. VII b
Temat: Zmiany w polskim przemyśle
Proszę o zapisanie do zeszytu tematu lekcji i datę
Pod tematem przepisz
Przemysł – to sektor gospodarki, który obejmuje wydobywanie produktów naturalnych oraz ich przetwarzanie na produkty do życia ludziom oraz produkcję energii i dostarczaniu wody
Podział przemysłu:
- górnictwo: węgiel kamienny, ropa naftowa, gaz ziemny, rudy miedzi , siarki soli,
- przetwórstwo przemysłowe: wyroby chemiczne, maszyny urządzenia, środki transportu, artykuły spożywcze, wyroby tekstylne, urządzenia elektryczne
- energetyka, gazownictwo, zaopatrzenie w wodę , wytwarzanie energii elektrycznej, pobór i rozprowadzenie gazu, pobór uzdatnianie i rozprowadzanie wody
Restrukturyzacja przemysłu – polega na wprowadzeniu zmian w organizacji pracy oraz w strukturze produkcji przemysłowej.
1. Zapoznaj się z tematem lekcji str. 134-137
2. Polecam o skorzystanie z platformy edukacyjnej
https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-podstawowa/geografia


MATEMATYKA


DZIEŃ TYGODNIA
TEMAT LEKCJI


TEORIA

DO WYKONANIA

PONIEDZIAŁEK

Rozwiązywanie zadań tekstowych z wykorzystaniem równań.

 

Proszę przeanalizować zadania:  e e-podręcznika, zad. 6,7,8,9 – : link: https://epodreczniki.pl/a/rozwiazywanie-zadan-tekstowych-za-pomoca-rownan/D1G6Bgq3k

 

Do wykonania w zeszycie przedmiotowym zadania z podręcznika: 10 s.241 oraz 15 s. 242  oraz wykonać zadania z kartkówki [ zadania z kartkówki przesłać dnia 30.03.2020 r.]

 

WTOREK

Rozwiązywanie zadań tekstowych z wykorzystaniem równań.

 

Proszę przeanalizować zadania:  e e-podręcznika, zad. 13 i 14 – link: https://epodreczniki.pl/a/rozwiazywanie-zadan-tekstowych-za-pomoca-rownan/D1G6Bgq3k

 

Do wykonania w zeszycie przedmiotowym zadania z podręcznika: 3 s.240 oraz ćwiczenie 3 s.239

 

ŚRODA

Rozwiązywanie zadań tekstowych z wykorzystaniem równań i procentów

Proszę przeanalizować przykłady: 1, 2, 3 z  e-podręcznika na stężenia procentowe – link: https://epodreczniki.pl/a/rozwiazywanie-zadan-tekstowych-z-wykorzystaniem-rownan-i-procentow/DaHZvLGc2,

 

Do wykonania w zeszycie przedmiotowym ćwiczenia z podręcznika: 4 s. 246  i 5 s.247 

 

CZWARTEK


Rozwiązywanie zadań tekstowych z wykorzystaniem równań i procentów.

Proszę przeanalizować ćwiczenia: 2, 3 i 4 z  e-podręcznika – link: https://epodreczniki.pl/a/rozwiazywanie-zadan-tekstowych-z-wykorzystaniem-rownan-i-procentow/DaHZvLGc2,

 

Do wykonania w zeszycie przedmiotowym ćwiczenia z podręcznika: 1 s. 244  i 2 s.244.

 


03.04.2020

Historia
Temat: Temat ZSRS – imperium komunistyczne
1 Czytając podręcznik s. 200 – 204 napiszcie w zeszycie takie punkty :
1 Rozwój terytorialny ZSRS
-30.12.1922 utworzenie ZSRS
2 Przejęcie rządów przez J. Stalina
-wielka czystka
- kult jednostki
3 Gospodarka ZSRS
-komunizm wojenny
-NEP – Nowa Ekonomiczna Polityka
- kolektywizacja rolnictwa
- gospodarka planowa
4 Zbrodnie komunistyczne w ZSRS
- łagry, kułacy ,NKWD, głód na Ukrainie
5 Relacje ZSRS- Niemcy
-Pakt RIbbentrop – Mołotow
NAPISZCIE I PRZEŚLIJCIE na adres tomekrokicki@gazeta.pl
” Czego dotyczył i jakie postanowienia były zawarte w pakcie Ribbentrop – Mołotow ” Termin 8.04.2020


Informatyka
Temat: Stosowanie zmiennych i wykonywanie obliczeń
Przeczytaj materiał z podręcznika od str. 161-163
Wykonaj ćw. 3,4,5,6,7
Pracę proszę przesłać w podobny sposób jak ostatnio, czyli robicie zdjęcie i wysłacie na adres: zurawa@gmail.com
Dziękuję za oddane pracę.


Wychowanie fizyczne – chł.
Przypominam o przesłaniu  w piątek informacji zwrotnej na Messenger Dariusz Płoski lub e-mail: wtf.promyk@poczta.fm , ile czasu w tygodniu poświęciliście na zajęcia ruchowe i sportowe. Proszę podać w minutach lub godzinach i krótko co robiliście. Proszę podpisać i podać klasę.
Temat: Piramida zdrowego żywienia i aktywności fizycznej.
https://www.youtube.com/watch?v=i1gS-QCEafU
https://www.youtube.com/watch?v=DF4znGEcBPU

wychowanie fizyczne
Temat: Prawidłowa postawa ciała.
https://www.youtube.com/watch?v=XMI2fgFkvqg
https://www.youtube.com/watch?v=gLPfKxoSumY
Film instruktażowy – przyjęcie zagrywki
https://www.youtube.com/watch?v=9ELuJekDurU


06.04.20r.

język angielski

Topic: How to save money – useful phrases.

Zadania do wykonania:

1. Przepiszcie i przetłumaczcie słówka z ramki „Money” oraz przepiszcie ramkę „WatchOUT!” (podręcznik s.87).

2. Wykonajcie ćw. 1 i 2 s.81 (zeszyt ćwiczeń).

Topic: Shopping for clothes.

Zadania do wykonania:

1. Przeczytajcie ze zrozumieniem dialog s. 88 (podręcznik).

2. Przepiszcie i przetłumaczcie ramkę „Shopping for clothes” (kupujemy ubrania) z tej samej strony.

3. Wykonajcie całą s. 82 (zeszyt ćwiczeń).

Jak widzicie, podczas tych dwóch lekcji pracujemy ze słownictwem, gramatykę zostawiłam na po świętach.

Pozdrawiam i życzę: Wesołych i zdrowych Świąt Wielkanocnych!
Muzyka
Temat 23: Balet i taniec klasyczny.
Przeczytajcie tekst pod tematem 23:  Balet i taniec klasyczny ,podręcznik strona 123-127. Wysłuchajcie utworów:
Pas de quatre  do baletu Jezioro łabędzie Piotra Czajkowskiego, oto link:
Uwertura do baletu Jezioro łabędzie Piotra Czajkowskiego, oto link: https://www.youtube.com/watch?v=3LZMaM0lKto&list=RD3LZMaM0lKto&start_radio=1&t=20
Ze strony 124 przepiszcie tabelę- Znane sztuki baletowe.
Zadanie do wykonania-  wykonajcie na ocenę ćwiczenie 1 ze strony 153 z  podręcznika: zapytajcie Rodziców i Dziadków, jakie przeboje pamiętają z czasów, gdy byli w Waszym wieku. Wybierzcie jeden z tych utworów i odnajdźcie na You Tube, ściągnijcie utwór, jego link i z krótkim opisem tego utworu (ciekawostki, kiedy był popularny, wykonawcy itp.), prześlijcie na mojego maila. Macie na zadanie dużo czasu, bo aż dwa tygodnie. Powodzenia!
Chemia
Temat: Stężenie procentowe roztworu. ( 06.04. 2020r.)
Zapisz w zeszycie: Co to jest stężenie procentowe?
Wyjaśnij co to znaczy, że roztwór jest 10 – procentowy ? (ile tam wody, ile substancji rozpuszczonej?)
     Jak obliczyć stężenie procentowe korzystając ze wzoru?
                        ( zapisz wzór i objaśnienia do niego)
   Pokaż wzorem jak oblicza się masę roztworu.
Przeanalizujcie przykład 44 i 45 (proste zadania na stężenia procentowe I sposób -ze wzoru i II sposób -na proporcje.
Zadane: zad.1 str.191
Ps. Właśnie obejrzałam lekcje chemii dla kl. VII w TVP Rozrywka. Są dokładnie tam gdzie my (roztwory, stężenia procentowe) po 14 powtórka , bardzo proszę obejrzyjcie koniecznie.
Trudniejsze zadania na kolejnej lekcji i u nas i w TVP.
      Pozdrawiam, życzę spokojnych i zdrowych Świąt!

07.04.2020

Religia
Temat: Triduum Paschalne centrum roku liturgicznego.
Podręcznik, s. 170 / ćwiczenie, s. 66-67
Praca do zrobienia:
· Zadania 1-2 w ćwiczeniu.
· Notatka w zeszycie:
Triduum Paschalne to najważniejsze święta chrześcijańskie. W tych dniach rozważamy trzy wielkie tajemnice: Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa.
Dlaczego te święta są dla nas tak ważne? Jak pisał św. Paweł Apostoł: „A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara.” (1 Kor 15,14). Właśnie dlatego!

Biologia
Temat : Utrwalenie i sprawdzenie wiadomości – układ nerwowy (07.04.2020)
W ramach samokontroli wykonajcie test z podręcznika „Wiesz czy nie wiesz?”
W zeszycie ułóżcie krzyżówkę do hasła NEURON, wraz z hasłami pomocniczymi.
Wyjaśnijcie też znaczenie hasła głównego.
Podaję kryteria oceny:
- poprawność pod względem treściowym i stylistycznym
- staranność wykonania
- samodzielność wykonania (powtarzające się , identyczne prace będą niżej oceniane)
- wykonanie zadania w terminie.
Krzyżówkę należy nadsyłać niezwłocznie (najlepiej przed świętami)
            Pozdrawiam, życzę spokojnych i zdrowych Świąt!

16.04.2020

Historia

Temat  : Kultura i zmiany społeczne w okresie międzywojennym

1 Przestudiujcie temat ze strony 205 – 209 i zapiszcie temat lekcji.

2 Zapoznajcie się z tematem na stronie  https://epodreczniki.pl/a/osiagniecia-kulturalne-i-naukowe-w-dwudziestoleciu-miedzywojennym/D129KF1t3

3 W zeszycie napiszcie : Jakie zmiany nastąpiły w komunikacji, architekturze i sztuce XX lecia międzywojennego.

16.04. 2020r.
Biologia
Temat : Budowa i działanie narządu wzroku 
Cele lekcji:
- wyróżnienie w narządzie wzroku aparatu ochronnego oka i gałki ocznej
- poznanie budowy gałki ocznej
- wyjaśnienie mechanizmu powstawania obrazu
Przeczytaj z podręcznika temat lekcji str. 195 – 199
W zeszycie wymień elementy aparatu ochronnego oka.
Narysuj schematycznie gałkę oczną i opisz jej budowę.
Wyjaśnij w zeszycie znaczenie terminów: adaptacja oka, akomodacja oka.
Uzupełnij swoją wiedzę na temat narządu wzroku o informacje z e-podręcznika
Zadane: Odpowiedz w zeszycie na pytanie – Jak powstaje obraz?
Proszę o niezwłoczne przesyłanie krzyżówki do hasła NEURON. (do końca tygodnia)
Przypominam mój e-mail   m.ruszczycka1@wp.pl
 
e-maile z tematami do opracowania z poszczególnych moich przedmiotów będę przesyłała na stronę szkoły (nauczanie na odległość) w te dni kiedy są lekcje w planie.          Pozdrawiam!

religia

Temat: Rozwój Kościoła w średniowieczu.

Podręcznik, s. 117-119, ćwiczenie, s. 45-46

Praca do zrobienia:

- ćwiczenie 1-3

- Notatka w zeszycie:

 Średniowiecze to był czas, gdzie ludzie „oddychali” Bogiem. Religijność determinowała wiele ludzkich działań, popychała do rozwoju. Powstają liczne zgromadzenia zakonne i klasztory przy których są organizowane szkoły, biblioteki, szpitale, zorganizowana gospodarka. Powstają piękne kościoły, obrazy, rzeźby i muzyka o charakterze religijnym. Bóg jest obecny w sercu człowieka i widoczny w przestrzeni publicznej.


17.04.2020
Informatyka
Temat: Definiowanie i stosowanie procedur z parametrami oraz sytuacje warunkowe.
Przeczytajcie materiał z podręcznika ze str. 164 oraz 165 i spróbujcie wykonać ćw.9, 10, 11 oraz 12
Pracę przesyłamy w podobny sposób jak wcześniej, czyli robicie zdjęcie i wysyłacie na adres: zurawa@gmail.com

Historia
Temat : Świat na drodze ku II wojnie światowej 

  Przeczytać uważnie temat ze strony s. 210- 213 i zapisać temat lekcji do zeszytu

2 Następnie na podstawie tekstu w podręczniku spróbujcie odpowiedzieć na pytanie : Jak zachować się na konferencji monachijskiej wobec kolejnych żądań III Rzeszy ?    

3 Macie dwa możliwe rozwiązania : a) kontynuować politykę ustępstw wobec kolejnych żądań Niemiec b) Ostry sprzeciw żądaniom Niemiec nawet z użyciem siły

Pozytywne skutki dla rozwiązania  a) ………………………………………………………………………………………………………………………. Pozytywne skutki dla rozwiązania  b)………………………………………………….

Negatywne skutki dla rozwiązania  a) ……………………………………………………………….

Negatywne skutki dla rozwiązania  b) ……………………………………………………………….

To zadanie jest dla chętnych na + możecie przesyłać na adres tomekrokicki@gazeta.pl 

język angielski

Topic: Comparatives and superlatives of adjectives. (dwa numery lekcji)

Na tych lekcjach utrwalamy znajomość przymiotników i sposoby ich stopniowania i porównywania.

Zadania do wykonania:

1. Przepiszcie do zeszytu notatkę:

adjectives – przymiotniki

comparative – stopień wyższy

superlative – stopień najwyższy

                  Zasady stopniowania przymiotników

a) przymiotniki krótkie (jednosylabowe):

- w stopniu wyższym do przymiotnika dodajemy końcówkę -er, a w stopniu najwyższym końcówkę -est:

old – older – the oldest (stary-starszy-najstarszy)

long – longer - the longest (długi-dłuższy-najdłuższy)

nice - nicer - the nicest (miły-milszy-najmilszy) – kiedy przymiotnik ma już na końcu literę -e!

big - bigger - the biggest (duży-większy-największy) – kiedy przymiotnik kończy się spółgłoską, przed którą jest tylko jedna samogłoska, to wtedy podwajamy spółgłoskę i dodajemy odpowiednie końcówki!

wet - wetter - the wettest (mokry-bardziej mokry-najbardziej mokry) – tu też podwajamy!

b) przymiotniki zakończone na -y:

- „y” zamieniamy na „i” oraz dodajemy odpowiednio końcówki: -er / -est:

niosy - noisier - the noisiest (hałaśliwy-bardziej hałaśliwy-najbardziej hałaśliwy) 

easy - easier - the easiest (łatwy-łatwiejszy-najłatwiejszy)

c) przymiotniki długie (wielosylabowe):

- w stopniu wyższym przymiotnik poprzedzamy słowem: more / less (bardziej/mniej), a w stopniu najwyższym słowem: the most / the least (najbardziej/najmniej):

expensive - more expensive – the most expensive (drogi -droższy-najdroższy)

dangerous - more dangerous – the most dangerous (niebezpieczny-bardziej niebezpieczny-najbardziej niebezpieczny)

UWAGA! Podpowiem, że częściej będziemy stosować podczas odmiany „more” i „most”

c) przymiotniki nieregularne (trzeba je zapamiętać!):

good – better – the best (dobry-lepszy-najlepszy)

bad – worse – the worst (zły-gorszy-najgorszy)

much/many – more – the most (dużo-więcej-najwięcej)

little – less – the least (mało-mniej-najmniej)

far – farther/further – the farthest/the furthest (daleki-dalszy-najdalszy)

UWAGA! Mam nadzieję, że zauważyliście, że przed każdym z przymiotników w stopniu najwyższym musimy stosować „the”.

       Sposoby porównywania przymiotników:

a) (not) as +przymiotnik w stopniu równym +as (nie) taki…jak

Mike is as strong as Tom. – Mike jest tak silny jak Tom.

Walking isn’t as exciting as skateboarding. – Chodzenie nie jest tak ekscytujące jak jazda na deskorolce.

b) przymiotnik w stopniu wyższym+than (niż/od) – gdy porównujemy ze sobą dwie osoby/rzeczy…

My house is biggerr than your house. – Mój dom jest większy od twojego domu.

Driving a car is more dangerous than cycling. – Jazda samochodem jest bardziej niebezpieczna niż jazda rowerem.

c) przymiotnik w stopniu najwyższym + in(the world)/of all

Mark is the tallest boy in our class. – Mark jest najwyższym chłopcem w naszej klasie.

Mount Everest is the highest mountain in the world. – Mount Everest jest najwyższą górą na świecie.

This book is the most interesting of all my books. – Ta książka jest najbardziej interesująca ze wszystkich moich książek.

Uwaga! Utrwalcie sobie bardzo dokładnie te wiadomości!

2. Utwórzcie w zeszycie stopień wyższy i najwyższy od podanych przymiotników (zapiszcie je w kolumnie i po myślnikach dopiszcie formy stopnia wyższego i najwyższego, pamiętajcie o formach przymiotników nieregularnych):

short, fantastic, bad, popular, thin, good, nasty, famous, ugly, modern, trendy, wide, important

3. Aby utrwalić poznane wiadomości, wykonajcie całą stronę 78 (zeszyt wiczeń). Wykonując te ćwiczenia, zawsze pamiętajcie, że wszędzie, gdzie w zdaniu pojawi się „than” (niż/od) trzeba zastosować stopień wyższy przymiotnika.

Pozdrawiam.
17.04.2020r.

chemia

Temat: Stężenia procentowe – zadania

Cele lekcji:

- poznanie i zrozumienie pojęcia stężenie procentowe roztworu

- nabycie umiejętności obliczania stężenia procentowego z wykorzystaniem wzoru oraz proporcji

-wykonywanie obliczeń z uwzględnieniem stężeń roztworów o znanej gęstości.

 

Przeczytaj  temat z podręcznika str. 187-191.  Przeanalizuj przykłady  46, 47, 48 i na ich podstawie wykonaj w zeszycie poniższe  zadania .

Zadanie 1

Oblicz, ile gramów soli należy rozpuścić w wodzie, aby otrzymać 200 g roztworu o stężeniu 6%.

Najpierw wypisujemy zawsze z treści zadania:        dane:                                szukane:

Następnie zapisujemy wzór podstawowy na stężenie procentowe Cp  i przekształcamy go (przykład46) aby znaleźć masę substancji. Po wykonaniu obliczeń , na koniec piszemy odpowiedź.

Zadanie 2

Oblicz, ile gramów chlorku glinu znajduje się w  0,4 dm3  roztworu o stężeniu 10%, jeżeli jego gęstość wynosi 1,09 g/cm3 .

dane:                                                                                                                                        szukane:

Vr =0,4dm3 = …………..cm3   (to jest objętość roztworu nie masa ,bo w dm)                     m=?

C= 10%

dr =1,09g/cm3          dr = mr /Vr

                                            mr = ………….

Dalej  liczymy samodzielnie ( patrz przykład 48)

Kto potrafi robi też II sposobem (na proporcje)

Odpowiedz (w zeszycie)  na pytania: Jak otrzymać z roztworu nasyconego roztwór nienasycony i odwrotnie? Co zmieni się  a co pozostanie bez zmian w roztworze gdy go rozcieńczymy?

20.04.2020r.

muzyka

Temat 24: Warsztat muzyczny.

Przeczytajcie tekst pod tematem 24:  Warsztat muzyczny ,podręcznik strona 128-131.   Do zeszytu przepiszcie cały tekst objęty czerwoną klamrą: To już wiemy!

Zadanie do wykonania: W zeszytach pisemnie odpowiedzcie na pytanie 2 ze strony 128 ( Odszukajcie informacje na temat festiwali i konkursów poświęconych muzyce Fryderyka Chopina. Przygotujcie listę takich imprez. Przy każdej nazwie zapiszcie, gdzie odbywa się dane wydarzenie).

Wysłuchajcie utworu Walc a- moll Fryderyka Chopina, oto link:

https://www.youtube.com/watch?v=LZXJf_r9Qyk

W zeszytach proszę o odpowiedź na pytanie zadanie w poleceniu Na złota nutę, strona 129 (Walc a-moll F. Chopina nawiązuje do jednego z polskich tańców narodowych, podajcie nazwę tego tańca i uzasadnijcie swoją odpowiedź).

Polecenie 3 ze strony 129 (nauczcie się wyklaskiwać charakterystyczny rytm poloneza.Uwaga! To polecenie ocenię w przypadku powrotu do szkoły!).

Uwaga! Wielu uczniów nie wywiązało się jeszcze z polecenia – zadanie do wykonania-  wykonajcie na ocenę ćwiczenie 1 ze strony 153 z  podręcznika: zapytajcie Rodziców i Dziadków, jakie przeboje pamiętają z czasów, gdy byli w Waszym wieku. Wybierzcie jeden z tych utworów i odnajdźcie na You Tube, ściągnijcie utwór, jego link i z krótkim opisem tego utworu (ciekawostki, kiedy był popularny, wykonawcy itp.), prześlijcie na mojego maila (poniżej!). Dziękuję!

W razie jakichkolwiek pytań, przypominam mojego maila:  nadia.nannerl@gmail.com

Życzę Wam miłej zabawy! Powodzenia!

20.04.2020r.

Temat:  Utrwalenie wiadomości woda i roztwory wodne.

Przeczytaj podsumowanie działu „ Woda i roztwory wodne” str.192-193. Sprawdź się czy umiesz odpowiadać na pytania postawione na marginesie.

W zeszycie wykonaj  zad. 3 , 5,  6 str.194.

Proszę o przesłanie mi opracowanego tematu wraz z pracą domową ( z dnia17. 04. Stężenia procentowe – zadania) uczniów o następujących numerach w dzienniku:   4 , 8, 14,17, 18 (do  wtorku)

21.04.2020

religia

Temat: Święty Benedykt i jego Reguła.

Podręcznik, s. 120-122 / ćwiczenie, s.47-48

Praca do zrobienia:  ćwiczenie 1-3

Notatka w zeszycie: „Ora et labora” to słynna dewiza życia św. Benedykta z Nursji, znaczące tyle co „módl się i pracuj”. Jest to streszczenie postawy wobec Boga i świata. Modlitwa jest najważniejszą pracą człowieka, chodzeniem w Bożej obecności, zajęciem miejsca przy Bogu. Praca fizyczna zaś powinna być traktowana przede wszystkim jako służba ludziom, a nie jako środek do zdobywania pieniędzy czy droga do kariery. Człowiekowi potrzebny jest wewnętrzny ład i zachowanie odpowiednich proporcji pomiędzy pracą fizyczną a duchową. Dzięki połączeniu pracy i modlitwy ludzie stają się wolni i bardziej otwarci na Boga oraz ludzi.

21.04.2020r.

Temat:  Ucho- narząd słuchu i równowagi.

Cele lekcji:

- omówienie budowy ucha

-określenie funkcji poszczególnych elementów budowy ucha

- wyjaśnienie mechanizmu odbierania dźwięków

- omówienie sposobu działania zmysłu równowagi

Przeczytaj temat z podręcznika str. 200-202

W notatce w zeszycie wymień elementy ucha  zewnętrznego, środkowego i wewnętrznego.

Odpowiedz w zeszycie na pytania -Jak to się dzieje, że słyszymy?

Co jest naszym zmysłem równowagi?

Możesz poszerzyć swoje wiadomości o treści zawarte w e-podręczniku  (punkt 1, 2) informacje tam zawarte ułatwią Ci odpowiedź na pytania w zeszycie;  podaje link do tematu

https://epodreczniki.pl/a/ucho—narzad-sluchu-i-rownowagi/D12hc0UM9

23. 04. 2020r.

Temat:  Higiena oka i ucha.

Cele lekcji:

- poznanie najczęstszych wad wzroku

-omówienie przyczyn powstawania wad wzroku

- zapoznanie się z zasadami higieny oczu i uszu

-wymienianie chorób oczu i uszu

Przeczytaj temat z podręcznika str.203 – 207

W zeszycie pod tematem wymień najczęstsze wady wzroku.

Wymień w punktach  (w zeszycie) jakich zasad należy przestrzegać  dbając o oczy (Zasady higieny oczu).

Wymień najczęstsze choroby oczu( w zeszycie). Ustnie należy umieć je scharakteryzować pod względem przyczyn i objawów.

Zadane : ćwiczenie5 str207

Zachęcam do skorzystania z informacji  zawartych w e-podręczniku. Znajdziemy tam gotowe informacje przydatne do sporządzenia notatki z lekcji.

Oto linki do stron:

https://epodreczniki.pl/a/oko—narzad-wzroku/DByVW3EI0  pkt.5 Choroby i wady wzroku

https://epodreczniki.pl/a/ucho—narzad-sluchu-i-rownowagi/D12hc0UM9         pkt.3 Jak dbać o słuch?

Temat opracowany o oku; Budowa i działanie narządu wzrokuprzesyłają mi uczniowie o następujących numerach z dziennika- VIIb  – 3, 8, 9, 17, 18

HISTORIA

Temat  : Podsumowanie wiadomości – świat w okresie międzywojennym

1 W podręczniku s214 – 215 przeczytajcie sobie podsumowanie

2  W zeszytach napiszcie odpowiedź na zadanie 2 s. 216

3 Zbliżamy się do klasówki, ale o tym powiadomię was w czwartek 30.04  Przekaże wam wtedy zasady na jakich będziecie pisać. (chyba że wrócimy do szkoły, to może wtedy sytuacja ulec zmianie).

język angielski
Uwaga! Zanim zapiszecie nowy temat, utrwalcie wiadomości na temat stopniowania przymiotników z poprzednich lekcji. Przepiszcie do zeszytu i uzupełnijcie podane ćwiczenia. Następnie prześlijcie rozwiązania na moją pocztę: ena2724@op.pl
1. Uzupełnij zdania przymiotnikami w stopniu wyższym lub najwyższym.
a) Shopping is __________________ (boring) activity of all.
b) Dad’s bike is ________________ (big) than my bike.
c) Mount Everest is _______________________ (high) mountain in the world.
d) People in small towns are sometimes _________________ (friendly) than people in big cities.
e) Washing the dishes is bad but the ironing is __________________ (bad)!
f) Rome is ______________ (small) thanLondon.
g I don’t like Maths. I think it’s __________________ (difficult) subject.
h) Today is ________________ (good) day of my life!
i) Sue is ____________ (sporty) girl in our school.
j)  Granddad is _______________ (organised) than grandmum.
2. Porównaj, używając: as…as lub not as…as
Przykład: 
Eating fruit and vegetables is healthier than eating chocolate.
Eating chocolate is not as haelthy as eating fruit and vegetables.
a) Dolphins are more intelligent than whales.
Whales are _________________________________.
b) Spain and Greece are both very hot in the summer.
Spain is _____________________________________.
c) Traveling by plane is faster than going by train.
Going by train is ___________________________.
d) Playing basketball is more exciting than collecting stamps.
Collecting stamps is _____________________________.
e) Josh’s brother is cleverer than he is.
Josh is ______________________________.
A teraz nowy temat:
Topic: „Going to” and the Present Continuous. (dwa numery lekcji)
Zadania do wykonania:
1. Przypomnijcie sobie czas Present Continuous. Mieliśmy go w I semestrze. Podczas tych dwóch lekcji będziemy zajmować się tym czasem oraz konstrukcją „be going to” w odniesieniu do przyszłości.
2. Zapiszcie notatkę w zeszycie:
PRESENT CONTINUOUS

  • Czas Present Continuous możemy stosować, mówiąc o czynnościach i sytuacjach zaplanowanych na najbliższą przyszłość (kiedy jesteśmy niemal pewni, że wtedy się wydarzą).

Budowa zdań:
+ osoba+to be(am/is/are)+czasownik z -ing+reszta zdania
? to be(am/is/are)+osoba+czasownik z -ing+reszta zdania
- osoba+to be+not(‚m not/isn’t/aren’t)+czasownik z -ing+reszta zdania
Charakterystyczne słówka:
today (dzisiaj), tonight (wieczorem), this evening/week (wieczorem/w tym tygodniu), tomorrow (jutro), next week/month (w następnym tygodniu/miesiącu), in five minutes (za pięć minut), at 6 o’clock (o godz. 6.00), after school (po szkole)
Przykładowe zdania:
+ He is having a party tomorrow. – On urządza przyjęcie jutro.
? Is he having a party tomorrow?
Yes, he is / No, he isn’t
- He isn’t having a party tomorrow.
What are you doing tonight? – Co robisz wieczorem?
I’m meeting with David and we’re going to the cinema. – Spotykam się z Davidem i idziemy do kina.
BE GOING TO

  • zamiary na przyszłość
  •  przewidywania na podstawie widocznych znaków                                                         Budowa zdań:

+osoba + to be(am/is/are)+ going to +czasownik w formie podstawowej +reszta zdania
? to be(am/is/are) +osoba+ going to +czasownik w formie podstawowej +reszta zdania
- osoba+to be +not(‚m not/isn’t/aren’t) + going to +reszta zdania
Przykładowe zdania:
a) zamiary
+ She is going to study Biology. – Ona zamierza studiować biologię.
? Is she going to study Biology? – Czy ona zamierza studiować biologię?
- She isn’t going to study Biology. – Ona nie zamierza studiować biologii.
b) przewidywania na podstawie widocznych znaków
It is going to rain. The clouds are dark. – Będzie padać. Chmury są ciemne.
3. Jako utrwalenie tych konstrukcji, wykonajcie w zeszycie ćwiczeń s. 80.
Pozdrawiam.

24.04.2020

HISTORIA

Temat  : Odrodzenie się II Rzeczypospolitej

1 Rozpoczynamy nowy dział, ale nie zapomnijcie o małym teście.

2 Zapiszcie temat , a następnie przestudiujcie podręcznik s. 218 – 221

3 Zróbcie sobie notatkę: 1 Pierwsze ośrodki władzy na ziemiach polskich a) 7.11.1918 – Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej  – Ignacy Daszyński b) Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego c) Polska Komisja Likwidacyjna Galicji i Śląska Cieszyńskiego d) Naczelna Rady Ludowej 2 Odzyskanie niepodległości – 11. 11. 1918   3 Rząd Jędrzeja Moraczewskiego i Ignacego Jana Paderewskiego

4 W domu : Na podstawie tekstu źródłowego s.221 odpowiedzcie na podane dwa pytania 1i 2 – praca z tekstem źródłowym

religia

Temat: Schizma wschodnia.

Podręcznik, s.123 – 125 / ćwiczenia, s.48

Praca do zrobienia: – ćwiczenie 1

- W zeszycie: napisz w jaki sposób doszło do „bolesnego rozdarcia” (s. 124).

Informatyka
temat: Zmienianie postaci żółwia oraz tworzenie animacji.
Przeczytajcie materiał z podręcznika ze str. 166, 167 oraz 168 i spróbujcie wykonać ćw.13, 14, 15 oraz 17
Pracę przesyłamy w podobny sposób jak wcześniej, czyli robicie zdjęcie i wysyłacie na adres: zurawa@gmail.com

chemia

Wracamy do tematów, które opuściliśmy z nadzieją , że zrealizujemy je w szkole.

Temat: Znaczenie wartościowości pierwiastków chemicznych przy ustalaniu wzorów i nazw związków chemicznych.

Cele lekcji:

- poznanie pojęć: wartościowość, indeks stechiometryczny, współczynnik stechiometryczny

-odczytywanie z układu okresowego wartościowości pierwiastków grup głównych

-określanie wartościowości i pisanie wzorów oraz nazw związków chemicznych

Zapoznaj się z tematem  w podręczniku str.130-136

Skorzystaj też z e-podręcznika

https://epodreczniki.pl/a/wartosciowosc-pierwiastkow-chemicznych/Dt5RD

Pod tematem w zeszycie przypomnijmy  definicję wartościowości.

Na podstawie tabeli 14 ustalcie jaką wartościowość mają pierwiastki grup głównych układu okresowego względem wodoru i względem tlenu.

Dowiedzcie się na podstawie zapisu np.     2H2    co to jest  współczynnik stechiometryczny, a co to indeks  stechiometryczny i co one oznaczają. (zapiszcie w zeszycie)

Szukajcie odpowiedzi na pytanie   Jak  ustala się wzory sumaryczne związków chemicznych na podstawie ich nazwy i wartościowości ? (Przeanalizujcie kolejne etapy postępowania z pomocą przykładów 23,24,) .

Przećwiczcie  umiejętność  ustalania wzorów sumarycznych wykonując  zadanie 3str. 136

Znając wzór sumaryczny należy też zapisywać wzory strukturalne ( przykład 25, 26)

W zeszycie wykonajcie  zadanie 7 a  str. 136

Zostało nam jeszcze znalezienie odpowiedzi na pytanie; Jak tworzy się nazwę związku chemicznego na podstawie jego wzoru? Przeczytajcie niedługi tekst na ten temat str.135,136. Można z tego najważniejsze  informacje wynotować do zeszytu. (Zwracajcie uwagę na to co się znajduje na marginesie z czerwonym wykrzyknikiem).

Dla przećwiczenia umiejętności nazywania związków chemicznych wykonajcie zad. 5 str.136.

To jest bardzo ważny temat , popracujcie solidnie z podręcznikiem.                       Jeśli będziecie mieli  jakieś pytania to kierujcie je na grupę na facebooku

Czekam na opracowane tematy z biologii i chemii od wyznaczonych wcześniej osób (do poniedziałku)                            Pozdrawiam!

27.04.2020r.

muzyka

Temat 25:  Z dziejów muzyki- muzyka XX wieku.

Wysłuchajcie utworu „Wrażenia” , znajdźcie słowa piosenki na stronie 132-133 w podręczniku, zaśpiewajcie! Link: https://www.youtube.com/watch?v=34aE7XzgDmk Przeczytajcie tekst pod tematem 25 ,podręcznik strona 133- 138. Wysłuchajcie utworu: Światło księżyca Claude Debussy), oto link:https://www.youtube.com/watch?v=CvFH_6DNRCY

Zadanie do wykonania: W zeszytach na całej wolnej stronie narysujcie pastelami tłustymi lub farbami (akwarelami, plakatowymi, temperą, akrylami- do wyboru) ilustrację plastyczną do utworu Światło księżyca, którego twórcą jest Claude Debussy, i którego przed chwilą wysłuchaliście.  Prace sfotografujcie i wyślijcie mi do oceny na mojego maila (podany poniżej). Powodzenia!

W zeszytach wykonajcie krótka notatkę ze trony 134 (podręcznik), przepiszcie imiona i nazwiska twórców muzyki XX wieku oraz daty ich urodzin i śmierci (przy Krzysztofie Pendereckim musicie dopisać datę śmierci, niestety umarł on w tym roku, całkiem niedawno, bo 29.03.2020 roku).

Wysłuchajcie utworów: Witold Lutosławski, Mała suita. Oto link: https://www.youtube.com/watch?v=-lA4kAirT9k Wojciech Kilar , Krzesany. Oto link: https://www.youtube.com/watch?v=3IilpkT16I8 Jak sadzicie, z jakiego terenu Polski pochodzi muzyka ludowa, do której nawiązuje utwór? Henryk Mikołaj Górecki, Trzy utwory w dawnym stylu. Oto link: https://www.youtube.com/watch?v=2X6C6C6093Y Krzysztof Penderecki,  Anaklasis. Oto link: https://www.youtube.com/watch?v=_p6SQcM4j-E Karol Szymanowski, Źródło Aretuzy. Oto link: https://www.youtube.com/watch?v=xKCXZIjUfcM

Uwaga! Wielu uczniów nie wywiązało się jeszcze z polecenia – zadanie do wykonania-  wykonajcie na ocenę ćwiczenie 1 ze strony 153 z  podręcznika: zapytajcie Rodziców i Dziadków, jakie przeboje pamiętają z czasów, gdy byli w Waszym wieku. Wybierzcie jeden z tych utworów i odnajdźcie na You Tube, wybierzcie i ściągnijcie utwór- teledysk, jego link i z krótkim opisem tego utworu (historia, ciekawostki, kiedy był popularny, wykonawcy itp.), prześlijcie na mojego maila (poniżej!). Dziękuję!

W razie jakichkolwiek pytań, przypominam Wam mojego maila:  nadia.nannerl@gmail.com

Życzę Wam miłej zabawy! Powodzenia!

chemia

27.04.2020r.

Witam,  na wstępie krótka informacja, ponieważ w tym tygodniu piątek jest wolny (1 maja) to z planu wypada nam lekcja chemii. Nie możemy sobie na to pozwolić, więc zamiast drugiej biologii zrobimy chemię, będą więc 2 lekcje chemii a 1 biologii. W kolejnym tygodniu zrobimy podobnie (2 chemie, 1 biologia), gdyż 04.05 poniedziałek to też dzień wolny od zajęć lekcyjnych.

Temat: Zapisywanie i odczytywanie symboli i wzorów chemicznych – ćwiczenia

Cele lekcji:

-  ćwiczenia w odczytywaniu i zapisywaniu symboli pierwiastków i wzorów związków chemicznych

- określanie rodzaju i liczby atomów w cząsteczkach.

Zapamiętaj!

- symbol chemiczny pierwiastka, oznacza zawsze 1 atom tego pierwiastka np. Ca  -1 atom wapnia

- współczynnik stechiometryczny (duża cyfra stojąca przed atomem lub cząsteczką) określa liczbę atomów lub cząsteczek np. 5Ca – 5 atomów wapnia

- jeśli z prawej strony symbolu znajduje się mała cyfra (indeks stechiometryczny) to mamy już cząsteczkę pierwiastka np. N2  - cząsteczka azotu, jeżeli jest też współczynnik np. 4N-  to 4 cząsteczki azotu

- nigdy nie zapisuje się współczynników stechiometrycznych i indeksów o wartości 1

-  podczas odczytywania  symboli chemicznych nie podaje się wartościowości

- wzory związków chemicznych ustala się na podstawie wartościowości (musi być równowaga wartościowości między pierwiastkami tworzącymi cząsteczkę)   np. MgII OII   - 1 cząsteczka tlenku magnezu,     3 MgO – 3 cząsteczki tlenku magnezu  (wzory związków chemicznych czytamy zawsze jako cząsteczki)

- o liczbie atomów w cząsteczce informuje nas  indeks stechiometryczny (mała cyferka) , jeśli mamy  też współczynnik stechiometryczny (duża cyfra przed symbolem lub wzorem) to należy pomnożyć przez siebie obie cyfry, aby określić liczbę atomów np. 5 Cl2  - 10 atomów chloru

Wykonaj w zeszycie zad. 6 str.136

Zad 2 str.136  np. 2Cl2 O5  - 4 atomy chloru, 10 atomów tlenu.

Proszę czytać uważnie e-maile i w zeszycie wykonywać tylko to o co proszę, natomiast wiele materiału trzeba przyswajać sobie ustnie (żeby dobrze wykonać zadania w zeszycie).

Pod dzisiejszym tematem w zeszycie wykonujecie starannie zad 2  i 6 str.136

Opracowany temat lekcji z chemii -Znaczenie wartościowości pierwiastków przy ustalaniu wzorów i nazw związków chemicznych przesyłają mi uczniowie o następujących numerach z dziennika

VIIB – 1, 2, 5, 7, 12  (do środy)

Myślę, że wiecie jakie są konsekwencje braku reakcji na moje prośby.     Pozdrawiam!

28.04.2020

religia

Temat: Męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.

Podręcznik, s. 85 – 87 / ćwiczenia, s. 35 – 36

Praca do wykonania: – ćwiczenie 1

- zeszyt: korzystając z podręcznika napisz pod tematem:

a)  jakie były przyczyny męki i śmierci Jezusa,

b) jakie jest znaczenie męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa.

 30.04.2020

religia

Temat: Reforma średniowiecznego Kościoła.

Podręcznik, s. 126 – 128 / ćwiczenia, s. 49

Praca do wykonania: – ćwiczenie 1 – 2

- zeszyt: napisz pod tematem, jaka była sytuacja kościoła w średniowieczu i jakie były konsekwencje reformy.

biologia

28.04.2020r.

Temat : Zmysł powonienia, smaku i dotyku.

Cele lekcji:

- określenie rozmieszczenia narządów zmysłów powonienia, smaku i dotyku

-omówienie znaczenia smaku i powonienia w ocenie pokarmów

- omówienie znaczenia dotyku w życiu człowieka

Przeczytaj temat z podręcznika str. 208-210

Poszerz swoje wiadomości korzystając z e-podręcznika:

https://epodreczniki.pl/a/wech-smak-dotyk/DkajbcxiG

W zeszycie krótko opisz  każdy ze zmysłów.

Zadane: zad. 3 str.210

Temat: Higiena oka i ucha   do wglądu przesyłają mi uczniowie o

nr. 4, 10, 13, 15, 16 VIIb        ( do czwartku)

chemia

30.04.2020r.

Temat: Prawo stałości składu związku chemicznego.

Cele lekcji:

- poznanie prawa stałości składu związku chemicznego

- wykonywanie obliczeń z zastosowaniem tego prawa

Przeczytaj temat z podręcznika str.137-141

Zapisz w zeszycie treść prawa stałości składu zw. chemicznego.

Przeanalizuj (przykłady 27,28) jak oblicza się stosunek masowy pierwiastków w związku chemicznym.

Stosunek masowy można wyznaczyć, znając wzór związku chemicznego i masy atomowe pierwiastków (z układu okresowego)   tworzących ten związek chemiczny.

Zadanie1

Oblicz w jakim stosunku masowym są połączone ze sobą pierwiastki w tlenku węgla (IV)  CO2   

(Otrzymany ułamek pokazujący stosunek masowy pierwiastków trzeba maksymalnie skrócić)

Kolejne obliczenia jakie wykonujemy na podstawie prawa stałości składu związku chemicznego to określanie składu procentowego pierwiastków w związku chemicznym( przykład 29)

Tu potrzebny jest wzór związku chemicznego, którego skład procentowy liczymy. Masy atomowe pierwiastków wchodzących w skład zw. chemicznego potrzebne są do obliczenia masy cząsteczkowej tego związku. Przypominam, że masę cząsteczkową liczymy przez dodanie mas atomowych pierwiastków wchodzących w skład cząsteczki. Dalej postępujemy jak pokazuje przykład, układając proporcję, gdzie zakładamy zawsze ,że obliczona wcześniej masa cząsteczki stanowi 100%, a zawartość procentowa szukanego pierwiastka o znalezionej w układzie okresowym masie(i po uwzględnieniu liczby atomów tego pierwiastka w naszym zw. chemicznym)  to x.

Na koniec z proporcji obliczamy x. Zawartość % drugiego pierwiastka liczymy odejmując od 100% obliczoną zawartość % pierwszego pierwiastka.

Zadanie2

Oblicz skład procentowy pierwiastków w  SO3  

W zadaniach należy wypisać dane  i szukane, pokazać obliczenia i na końcu zamieścić odpowiedź.

Zadane: zad1a , 2b siarczek glinu  Al2 S3  str.141

W zeszycie powinno się znaleźć –treść prawa, zad 1, 2 i praca domowa.

Czekam, aby wyznaczone wcześniej osoby wywiązały się z obowiązków.

Po długim weekendzie poproszę o pokazanie mi opracowanych tematów z tego tygodnia.

Pozdrawiam!

HISTORIA

Temat : Konflikt polsko – ukraiński i wyprawa kijowska

1 . Temat ten w książce brzmi „walka o granicę wschodnią” i jest bardzo obszerny, ale ważny. Z tego powodu podzieliłem go na dwie części. Was teraz będzie obowiązywać od s.222 do 224 .

2 W zeszycie zapiszcie sobie temat i krótką notatkę 1. Koncepcje granicy wschodniej : Roman Dmowski – ……….. (jaka była jego koncepcja) Józef Piłsudski – …………. (a jaka jego była koncepcja granicy) 2. Konflikt z Ukraińcami – trzeba napisać kiedy zaczęły się walki, o jakie miasto się spierano, o co chodziło Ukraińcom i wyjaśnić pojęcie  Orlęta Lwowskie  3. Przyczyny i następstwa wyprawy kijowskiej – trzeba tu napisać jak doszło do tej wyprawy, z kim Polacy się sprzymierzyli, jakie zapadły ustalenia z Symeonem Petlurą, wyjaśnić pojęcie ataman i jak zakończyła się ta wyprawa . Odsyłam też do mapy w podręczniku na s.224

3 Na you tubie jest fajna piosenka poświęcona orlętom lwowskim. Zachęcam do odsłuchania „Hor-rendum1776 – Orlęta Lwowskie (cut Dj Chederac)”

Wychowawca wam pewnie powie lub już powiedział, że po przerwie majowej rusza dziennik elektroniczny więc informacje o historii będą w nim zawarte, Chociaż może przez pewien czas będę umieszczał tematykę zajęć na stronie internetowej szkoły jak było, aby wszyscy się do tego przyzwyczaili.

język angielski
Topic: Making arrangements notes – writing.
Zadania do wykonania:
1. Zapoznajcie się z przykładowymi notatkami w zadaniach 2 i 4 oraz tabelką w podręczniku s. 89. Tabelka zawiera słownictwo potrzebne do napisania notatki, w której umawiacie się na spotkanie. W linku poniżej słownictwo zostało przeze mnie przetłumaczona. Przepiszcie całość do zeszytu:
https://drive.google.com/file/d/1n_Y4X-6b-k5xB9e88cx77DozFsKbMG_y/view?usp=sharing
2. W zeszycie ćwiczeń utrwalcie znajomość słownictwa, wykonując ćw. 1 s. 83.
3. Wykorzystując zapisane w zeszycie słownictwo oraz przykładowe notatki z podręcznika i zeszytu ćwiczeń, napiszcie samodzielnie notatkę. Oto temat: Napisz notatkę do kolegi/koleżanki, w której poinformujesz, że chcesz obejrzeć film w kinie w weekend. Zapytaj kolegę/koleżankę, czy chciałby pójść z tobą. Zaproponuj czas i miejsce spotkania. Zaproponuj też pójście do restauracji po kinie. Zakończ notatkę odpowiednim słownictwem. (Notatka powinna zawierać 50-70 słów). Napisane notaki tradycyjnie prześlijcie na moją pocztę do czwartku 01.05.20r.  ena2724@op.pl

Topic: Unit 7 – revision. (dwa numery lekcji)
Zadania do wykonania (powtarzamy wiadomości z Unitu 7):
1. Wykonajcie (ustnie) zadania 1,2 i 3 z podręcznika s. 90, a zadanie 5 i 7 z tej samej strony pisemnie w zeszycie. W zadaniu 5 należy porównać sklepy stosując stopień wyższy przymiotnika +than lub konstrukcję: as … as. Natomiast w zadaniu 7 należy wybrać poprawną wersję zdania ( w Present Continuous lub „be going to”).
2. Aby utrwalić wiadomości z Unitu 7, uzupełnijcie całą stronę 84 (zeszyt ćwiczeń).
Uwaga! Za tydzień, czyli w środę 06.05.20r. sprawdzian z Unitu 7. O godzinie 19.00. prześlę każdemu na pocztę mailową sprawdzian do rozwiązania do czwartku do godz. 10.00 (będę sprawdzała godzinę odesłania sprawdzianu). Ograniczenie czasowe jest po to, aby choć trochę przypominało nam to sytuację pisania sprawdzianu w klasie. Nie zapomnijcie o tym terminie!
Pozdrawiam.

05.05.2020

religia

Temat: Franciszkańska idea ubóstwa.

Podręcznik, s. 129-131 / ćwiczenia, s. 50

Zadanie do wykonania: – ćwiczenia 1-2 (zad. 1 – mamy oczywiście na myśli czas przed / po pandemii)

- zadanie praktyczne: pomódl się (ze zrozumieniem!) dziś wieczorem modlitwą św. Franciszka – podręcznika, s. 131 – w intencji roztropnego korzystania z dobrodziejstwa natury.

05.05.2020r

biologia

Temat: Podsumowanie wiadomości – narządy zmysłów.

Zapoznaj się z podsumowaniem działu IX – narządy zmysłów.

Zajrzyj do e-podręcznika i poszerz swoją wiedzę

https://epodreczniki.pl/a/inne-zmysly-tez-sa-wazne/DR5Uo8WK7

Dokonaj samokontroli swojej wiedzy wykonując  ustnie  test „ Wiesz czy nie wiesz?”

W zeszycie wykonaj  następujące polecenia.(przepisujesz pytanie, pod spodem odpowiedź)

1.Wymień najważniejsze zmysły człowieka i określ ich rolę

Np. skóra – narząd zmysłu dotyku

2.Wymień trzy główne błony budujące gałkę oczną

3.Jaką rolę pełni soczewka oka ?

4. Z jakich części składa się ucho?

5. Co wchodzi w skład ucha zewnętrznego?

6.Z czego składa się ucho środkowe?

7. Określ funkcje ślimaka i kanałów półkolistych wchodzących w skład ucha wewnętrznego.

8. Wymień najczęstsze wady wzroku

9. Które zmysły reagują na bodźce (związki) chemiczne w naszym otoczeniu?

Ps. Udzielajcie krótkich, konkretnych odpowiedzi, opierajcie się na wiadomościach z podręcznika szkolnego i e-podręcznika.

Traktuję to jak sprawdzian wiadomości, wszyscy przesyłają opracowane polecenia do końca tygodnia.

Przypominam też o obowiązku wywiązania się z zaległości.          Pozdrawiam.

 

07.05.2020

religia

Temat: „Chwalcie łąki umajone…”.

Zadanie do wykonania w zeszycie: napisz krótką genezę nabożeństwa majowego.

Zadanie praktyczne: proszę Cię, abyś pomodlił  się tą modlitwą (może być w domu, prywatnie, przy figurce, z rodziną, dowolność) o ustanie zarazy, potrzebne łaski dla swojej rodziny i o pomyślność na egzaminie dla starszych kolegów i koleżanek z klasy 8!!! ;)

07.05.2020r.

chemia

Temat: Równania reakcji chemicznych

Cele lekcji:

- zapisywanie, uzgadnianie i interpretacja równań reakcji chemicznych

Przeczytaj temat z podręcznika str.142- 145 (lekcja na 2 godz.)

W notatce w zeszycie zapisz definicje równania reakcji, następnie napisz co to znaczy uzgodnić równanie reakcji.

Na przykładzie reakcji otrzymywania tlenku magnezu przedstawię kolejne czynności przy zapisywaniu równań reakcji

Etapy zapisywania równań reakcji

  magnez +  tlen                                 tlenek magnezu

1. Zapisujemy  symbole pierwiastków  występujących w równaniu reakcji (w związku chemicznym symbole pierwiastków zapisujemy w odwrotnej kolejności niż w nazwie)

    Mg  +  O                         MgO

2. Pierwiastki gazowe występujące w stanie wolnym zapisujemy w postaci cząsteczek dwuatomowych ( O2 , H2 , N2 , Cl2 ), a wzory związków chemicznych ustalamy na podstawie wartościowości

 Mg   +  O                       MgII OII

3.Sprawdzamy i wyrównujemy za pomocą współczynników stechiometrycznych liczbę atomów każdego pierwiastka po lewej (substraty) i prawej (produkty) stronie równania reakcji (w ten sposób uzgadniamy równanie reakcji)

2  Mg   +  O2                                   2  MgO   

Współczynniki reakcji to -  2, 1, 2 

Współczynników stechiometrycznych i indeksów (małe cyferki) o wartości 1 w równaniach reakcji nie zapisuje się.

2Mg   +   O                            2MgO

Odczytywanie równania reakcji;

Dwa atomy magnezu łączą się z jedną cząsteczką tlenu w wyniku reakcji otrzymujemy dwie cząsteczki tlenku magnezu.

Ten sam przykład w nieco inny sposób przedstawiony jest w podręczniku 33 str.145, proszę go również przeanalizować.

Te kolejne etapy  uzgadniania równania reakcji wykonuje się w jednym zapisie np.

chlor + chrom                       chlorek chromu (III)

   3   Cl2 + 2  Cr                           2   CrIII  ClI3

3 cząsteczki chloru łączą się z 2 atomami chromu w wyniku reakcji  powstają 2 cząsteczki chlorku chromu

To co pogrubiłam wpisujecie do zeszytu pod tematem lekcji.

Zadane zad.1 b, c str.147

Notatkę i pracę domową  z tematu Prawo stałości składu zw. chemicznego  przesyłają mi uczniowie o następujących nr. z dziennika  2, 15 VIIa          1,16,18 VIIb   ( do piątku)

HISTORIA

Temat : : Wojna polsko – bolszewicka 1920 -1921. Bitwa Warszawska i pokój ryski.

1 Zapiszcie temat w zeszytach. Dzisiaj kończymy ten temat(czyli do s.227)

2 W zeszytach zapiszcie sobie I – ofensywa Armii Czerwonej. Tu trzeba dopisać o Tymczasowym Komitecie Rewolucyjnym Polski (Feliks Dzierżyński, Julian Marchlewski)- dopiszcie sobie też  jakie zamiary miał względem Polski ten Komitet. a) Powstanie Rady Obrony Państwa – kto stanął na jej czele, b)powołanie Rządu Obrony Narodowej Wincenty Witos II Bitwa pod Warszawą – 15.08.1920 (data do zapamiętania). Napiszcie tu kto opracował plan bitwy i pod czyim kierownictwem, oraz jakie były skutki tej bitwy. a) Cud nad Wisłą    (Starajcie się pamiętać o Bitwie pod Sarnową Górą)  III Bitwa nadniemeńska i pod Komarowem – zwycięstwa polskiej armii (niejako do tego nieświadomie przyczynił się również Józef Stalin) IV Pokój w Rydze – 18.03.1921. W tym punkcie napiszcie postanowienia pokoju ryskiego V. Spór Polski z Litwą a) „bunt” wojsk polskich pod dowództwem gen Lucjana Żeligowskiego i zajęcie tzw. Litwy Środkowej z Wilnem.

3 W domu zapoznajcie się ze stroną internetową https://dzieje.pl/aktualnosci/geneza-i-poczatek-wojny-polsko-bolszewickiej i na jej podstawie odpowiedzcie na pytanie: Jakie były dwie koncepcje polityki wschodniej w Polsce. ?

Niestety muszę poinformować was o pracy klasowej (już wcześniej wam to sygnalizowałem) Będzie to raczej mini test z VI rozdziału z podręcznika . Napiszecie go według planu w czwartek 14.05 . Wcześniej w środę wieczorem, każdy uczeń otrzyma po 3 pytania na e-maila i będzie miał czas na przesłanie odpowiedzi do czwartku (14.05)  do godziny 11.00. Odpowiedzi przyślecie mi podpisane przez was na tomekrokicki@gazeta.pl Jeśli macie jakieś pytania to też ślijcie na ten adres. Mam nadzieję że się postaracie.  

Przypominam wam że działa już dziennik elektroniczny. Z tego powodu zamieszczam po raz ostatni materiały do historii na stronie internetowej szkoły. Lekcje z historii będą zamieszczane na dzienniku elektronicznym

08.05.2020r.

chemia

Temat: Równania reakcji chemicznych cd.

Cele lekcji:

- zapisywanie, uzgadnianie i interpretacja równań reakcji chemicznych

 

Reakcje chemiczne, które ćwiczyliśmy na poprzedniej lekcji to były reakcje syntezy, gdyż z dwóch substratów (lewa strona) powstawał jeden produkt (prawa strona).

Teraz przećwiczymy uzgadnianie równań reakcji  w reakcjach analizy i wymiany.

Podręcznik str. 144

Reakcja  analizy (rozpadu) tlenku rtęci

     zw. chemiczny                                                                    pierwiastki

  tlenek  rtęci                                    tlen  +     rtęć

     1 substrat                                        2 produkty

 

2  HgII OII                                             2   Hg    +   O2 

 

Uzgadniając równanie reakcji wyrównujemy liczbę atomów każdego pierwiastka  po stronie substratów i  produktów. Możemy stawiać tylko duże cyfry (współczynniki) przed atomami lub cząsteczkami. Należało wstawić 2 przed cząsteczką tlenku rtęci (HgO) aby wyrównać liczbę atomów tlenu ale ta 2 zwiększyła nam również liczbę atomów Hg, dlatego musieliśmy też postawić 2 przed Hg po stronie produktów (lewej).

Jak przeczytać to równanie reakcji?

2 cząsteczki tlenku rtęci ulegają rozpadowi na 2 atomy rtęci i 1 cząsteczkę tlenu

 

Podręcznik str.146

Reakcja wymiany  (dwa substraty i dwa produkty)

pierwiastek             zw. chemiczny                                                                        zw. chemiczny                  pierwiastek

magnez  +  tlenek węgla (IV)                            tlenek magnezu  + węgiel

 

   2 Mg        +      CIV OII2                                         2   MgII OII              +     C  

 

Jak  przeczytać to równanie reakcji?  

2 atomy magnezu łączą się z 1 cząsteczką tlenku węgla (IV) w wyniku reakcji otrzymujemy                2 cząsteczki tlenku magnezu i 1 atom węgla

To co jest grubym drukiem wpisujemy do zeszytu pod tematem.

Zadane : zad 1 d, 2 e, f str. 147

Myślę , że dla wielu osób ustalanie wzorów, odczytywanie zapisów chemicznych i uzgadnianie równań reakcji to są trudne zagadnienia, ale to jest bardzo ważne!, więc mam prośbę wpiszcie w Google pan belfer chemia i w You Tube otwórzcie film wzory i równania reakcji ,obejrzyjcie go proszę, chociaż fragmenty np. równania reakcji ( 58minuta.)

Samą pracę domową z równań reakcji tj. zad 1 b, c, d   2 e, f str.147 (do wtorku) przesyłają mi:

VIIa – nr.1, 6, 11,         VIIb 1,12, 16,18

Nie wiem dlaczego nie drukują się strzałki w równaniach reakcji między substratami a produktami, Wy je oczywiście rysujcie ! (patrz podręcznik)

11.05.2020r.

muzyka

Temat 26:  Folk i country.

Wysłuchajcie utworu „ Pędzą konie” , znajdźcie słowa piosenki na stronie 140-141 w podręczniku, zaśpiewajcie! Oto link:  https://www.youtube.com/watch?v=8VLHittFkSk Oto karaoke do „Pędzą Konie”, sprawdźcie i zaśpiewajcie teraz sami, link: https://www.youtube.com/watch?v=k1CHQAna970 Po ewentualnym powrocie do szkoły, utwór będziemy śpiewać na ocenę! Wysłuchajcie teraz  zespołu- Kapela ze wsi Warszawa, link: https://www.youtube.com/watch?v=hulzNW_2iwc Wysłuchajcie utworu  Pawła Bączkowskiego „Chcemy coutry”, link:  https://www.youtube.com/watch?v=bZF0ex5f8DA Wysłuchajcie tradycyjnego amerykańskiego  coutry -utworu „Hej, Zuzanno” („Zuzanna”), w polskiej wersji zespołu Gang Marcela, oto link: https://www.youtube.com/watch?v=yKGERMmwAUc  Zadanie do wykonania: Przeczytajcie tekst ze stron 142- 144 w Waszych podręcznikach. Po tej lekturze w  Waszych zeszytach zapiszcie charakterystyczne cechy wyróżniające muzykę country oraz jej wykonawców.  Z Muzycznego Słowniczka  (strona 144) przepiszcie wszystkie hasła z wyjaśnieniami terminów  do zeszytu (akompaniament, burdon, akord, trójdźwięk, stopnie gamy, ostinato). Zadanie do wykonania:  Dwa tygodnie temu  mieliście wysłuchać utworu: Światło księżyca Claude Debussy), oto link: https://www.youtube.com/watch?v=CvFH_6DNRCY W zeszytach na całej wolnej stronie mieliście narysować pastelami tłustymi lub farbami (akwarelami, plakatowymi, temperą, akrylami- do wyboru) ilustrację plastyczną do utworu Światło księżyca, którego twórcą jest Claude Debussy, i którego wysłuchaliście.  Cały czas czekam na Wasze prace (sfotografujcie i wyślijcie mi do oceny na mojego maila, podany poniżej). Powodzenia! Uwaga! Wielu uczniów nie wywiązało się jeszcze z polecenia – zadanie do wykonania-  wykonajcie na ocenę ćwiczenie 1 ze strony 153 z  podręcznika: zapytajcie Rodziców i Dziadków, jakie przeboje pamiętają z czasów, gdy byli w Waszym wieku. Wybierzcie jeden z tych utworów i odnajdźcie na You Tube, wybierzcie i ściągnijcie utwór- teledysk, jego link i z krótkim opisem tego utworu (historia, ciekawostki, kiedy był popularny, wykonawcy itp.), prześlijcie na mojego maila (poniżej!). Dziękuję! W razie jakichkolwiek pytań, przypominam Wam mojego maila:  nadia.nannerl@gmail.com Życzę Wam miłej zabawy! Powodzenia!

chemia

11.05.2020r.

Zanim przejdziemy do kolejnego tematu, to chciałam  Was prosić o systematyczną pracę ( do jutra wyznaczone osoby powinny przysłać opracowany temat Równania reakcji). Proszę też w Waszych     e-mailach o informację zwrotną do mnie( czy dajecie sobie z tym materiałem radę) . Opracowujcie tematy na miarę swoich możliwości (ja chcę widzieć Wasz wkład pracy), korzystajcie z filmiku , który Wam poleciłam. Jest nam trudno , ale musimy jakoś przez to przebrnąć.

Temat: Prawo zachowania masy.

Cele lekcji:

- poznanie prawa zachowania masy i doświadczalne wykazanie jego słuszności

- wykonywanie prostych obliczeń z zastosowaniem prawa zachowania masy

Podręcznik str.148 – 150.

Skorzystaj też z e-podręcznika  https://epodreczniki.pl/a/prawo-zachowania-masy-i-stalosci-skladu/D14yrsg4

Zapisz  w zeszycie brzmienie prawa zachowania masy (str.149 czerwonatrzcionka)

(w skrócie ) masa substratów     =    masa produktów

przed reakcją                     po reakcji

Przeanalizuj doświadczenie 23 (opisz je w zeszycie)

Doświadczenie

Temat: Potwierdzenie prawa zachowania masy. (Spalanie miedzi)

Wykonaj!

Rysunek

Obserwacje

Wniosek         

Obliczanie masy produktu reakcji chemicznej (patrz  przykład 36)

Zadanie1

Spalono 12g siarki w 60 g tlenu. Oblicz ile g tlenku siarki (IV) powstało w tej reakcji chemicznej.

Pamiętaj!  masa substratów = masa produktów

Postępuj krok po kroku jak w przykładzie36.

Obliczanie masy jednego z substratów reakcji chemicznej (przykład 37)

Zadanie2

W  wyniku spalania 16g węgla w tlenie otrzymano 22g tlenku węgla (IV). Ile gramów tlenu wzięło udział w tej reakcji chemicznej.

Postępuj krok po kroku jak w przykładzie37.

Zadane: zad 1 str.150

Dodatkowe – przeanalizuj przykład 38, wykonaj zadanie3 str. 150.

Ten temat opracowany( do piątku) przesyłają mi uczniowie o numerach w dzienniku:

VIIa  3, 7, 9, 12, 14    VIIb 3, 8, 9, 10,13, 15 W przypadku braku reakcji w dzienniku elektronicznym pojawią się oceny niedostateczne.

12.05.2020

religia

Temat: Święty Jana Paweł II – człowiek modlitwy.

Zadanie do wykonania: napisz w zeszycie, jaka jest twoim zdaniem najpiękniejszą wypowiedź św. Jana Pawła II o modlitwie.

- zadanie praktyczne: pomódl się – litanią Loretańską – w intencji swojej rodziny.

biologia

12.05.2020r.

Rozpoczynamy nowy dział X  Rozmnażanie i rozwój człowieka

Temat: Męski układ rozrodczy

Cele lekcji:

-poznanie budowy męskiego układu rozrodczego

- określenie funkcji męskich narządów płciowych

-sklasyfikowanie męskich cech płciowych na pierwszo-, drugo- i trzeciorzędowe

- omówienie roli poszczególnych elementów budowy plemnika

Przeczytaj tekst z podręcznika  str.215-217

Skorzystaj też z e-podręcznika https://epodreczniki.pl/a/zenski-i-meski-uklad-rozrodczy/Deoc0vvFy

W zeszycie wymień: narządy wchodzące w skład męskiego układu rozrodczego.

pierwszo-, drugo i trzeciorzędowe męskie cech płciowe

narysuj plemnik i opisz jego budowę

Zadane: Napisz , jaką funkcję pełnią jądra.

Osoby, które nie przesłały spr. z  narządów zmysłów muszą spodziewać się oceny ndst  w dzienniku elektronicznym. Czekam jeszcze do jutra.

14.05.2020

religia

Temat: Dziedzictwo św. Tomasza.

Podręcznik, s. 132 – 134 / ćwiczenia, s. 51 – 52 Zadania do wykonania: – ćwiczenia 1-2

- notatka w zeszycie: Święty Tomasz miał kiedyś powiedzieć, że więcej nauczył się w kościele na kolanach niż z mądrych książek. Pan Bóg jest Stwórcą Wszechświata a więc wszystkiego. Poszukując prawdy i sensu życia warto pamiętać, Kto może mi pomóc.

biologia

14.05.2020r.

Temat: Żeński układ rozrodczy.

Cele lekcji:

- nazywanie żeńskich wewnętrznych narządów rozrodczych i określanie ich funkcji

-poznanie żeńskich cech płciowych

-omówienie budowy komórki jajowej

-podanie nazw zewnętrznych narządów płciowych żeńskich

Podręcznik str.218-220.

Skorzystaj też z e-podręcznika https://epodreczniki.pl/a/zenski-i-meski-uklad-rozrodczy/Deoc0vvFy

W zeszycie wymień: narządy wchodzące w skład żeńskiego układu rozrodczego(z podziałem na narządy wewnętrzne i zewnętrzne) , wymień  pierwszo-, drugo i trzeciorzędowe żeńskie cech płciowe,  narysuj komórkę jajową i opisz jej budowę.

Zadane: Napisz , jaką funkcję pełnią jajniki.

Opracowany w zeszycie temat –Męski układ rozrodczy, przesyłają mi do końca tygodnia uczniowie o numerach w dzienniku od 1 do 10. Temat –Żeński układ rozrodczy, przesyłają mi uczniowie o numerach w dzienniku od 11 do końca.

 

chemia

15.05.2020r.
temat: Obliczenia stechiometryczne
Cele lekcji:   (temat na 2 godz. lekcyjne)

- odczytywanie informacji ilościowych z równań reakcji chemicznych

-wyznaczanie stosunku masowego substratów w reakcjach chemicznych

- wykonywanie obliczeń stechiometrycznych

Podręcznik str.151
W zeszycie zapisz co to są obliczenia stechiometryczne, następnie wypunktuj kiedy korzysta się z tych obliczeń (str.151 na dole kropki)

Aby dokonywać obliczeń stechiometrycznych trzeba umieć odczytywać informacje ilościowe (ile atomów, cząsteczek, jaka masa substancji)z równań reakcji.

Np.  reakcja magnezu z tlenkiem węgla (IV)
2Mg    +     CO2            strzałka             C    +   2 MgO

2 atomy              1cząsteczka                            1atom           2 cząsteczki
magnezu               tlenku węgla (IV)                                        węgla          tlenku magnezu

2  . 24u                                   44u                                                12u                    2  .  40u

 

Dla przypomnienia ; masy atomów w unitach czytamy z układu okresowego, zaś masy cząsteczek obliczamy dodając do siebie masy wszystkich atomów wchodzących w skład cząsteczki

Np.  mCO2 = mC + mO . 2 = 12u + 16u . 2 =12u + 32u =44u

Przeanalizuj podobne przykłady z podręcznika.

Zadane:  Dokonaj interpretacji ilościowej (jak w przykładzie powyżej) następującego równania reakcji

2Mg  +   O  strzałka    2MgO               (pokaż jak obliczasz masę cząsteczki)

18. 05. 2020r.

chemia

Temat: Obliczenia stechiometryczne – zadania.

Cele lekcji:

- wykonywanie obliczeń na podstawie równań reakcji chemicznych

Podręcznik  str. 152 – 155

e-podręcznik :  https://epodreczniki.pl/a/prawo-zachowania-masy-i-stalosci-skladu/D14yrsg4

punkt 2 . Jak można wykorzystać prawo zachowania masy w obliczeniach chemicznych?

Wykonując obliczenia stechiometryczne szukamy odpowiedzi na pytania: Jak obliczyć masę produktu reakcji chemicznej lub Jak obliczyć masę substratu reakcji? Przykład 39,40,41 podręcznik.

Zadanie

Oblicz ile gramów tlenku wapnia powstanie w reakcji  12g wapnia  z tlenem.

Dane  :                                                                      Szukane:

m Ca = 12g                                                             m CaO = x

Obliczamy  masę cząsteczkową szukanej substancji:

                  

m CaO = m Ca + m O = 40u  + 16 u = 56 u

Zapisujemy prawidłowo uzgodnione równanie reakcji wynikające z treści zadania, następnie podkreślamy symbole i wzory substancji z danych i szukanych.  Nad podkreślonymi substancjami wpisujemy dane z treści zadania a pod  spodem  zapisujemy masy atomów lub cząsteczek.

12g                                                                     xg

 2Ca     +     O2      strzałka            2CaO

2 . 40u                                         2 . 56u

                              80u                                                                       112u

Na podstawie równania reakcji układamy proporcję:

z 12g  Ca  powstanie  x g CaO

z 80 u Ca  powstanie  112u CaO

x=12g  . 112u/ 80u = 1344/80 =16,8g

Odp:  W tej reakcji powstanie 16,8g tlenku wapnia

Zadane: zad 1, 3/155

18.05.2020r.

muzyka

Temat 27:  Jazz, czyli wielka improwizacja.

Obejrzyjcie koniecznie niezłą zabawę na ulicach Nowego Orleanu w USA, zwróćcie szczególną uwagę na  ulicznych (!) muzyków, śpiewającą panią i na tańczących charlestona! Jest na co popatrzeć! Link: https://www.youtube.com/watch?v=msvOqvBJLBw Przeczytajcie tekst ze stron 146-150 w Waszych podręcznikach. Do zeszytów przepiszcie ze Słowniczka Muzycznego, co to jest standard jazzowy, improwizacja, jazzman, combo. Obejrzyjcie i wysłuchajcie utworu „Jericho”- popularnej melodii amerykańskiej, oto link: https://www.youtube.com/watch?v=gPZuWzZvoYQ Obejrzyjcie i wysłuchajcie utworu Fryderyka Chopina Walca Es- dur w aranżacji jazzowej, w wykonaniu zespołu Filip Wojciechowski Trio: https://www.youtube.com/watch?v=Cp1e_O67X1s Zadanie do wykonania:  Jak ten czas leci… już trzy  tygodnie temu  mieliście wysłuchać utworu: Światło księżyca Claude Debussy), oto link: https://www.youtube.com/watch?v=CvFH_6DNRCY W zeszytach na całej wolnej stronie mieliście narysować pastelami tłustymi lub farbami (akwarelami, plakatowymi, temperą, akrylami- do wyboru) ilustrację plastyczną do utworu Światło księżyca, którego twórcą jest Claude Debussy, i którego wysłuchaliście.  Cały czas czekam na Wasze prace (sfotografujcie i wyślijcie mi do oceny na mojego maila, podany poniżej). Powodzenia! Uwaga! Wielu uczniów nie wywiązało się jeszcze z polecenia – zadanie do wykonania-  wykonajcie na ocenę ćwiczenie 1 ze strony 153 z  podręcznika: zapytajcie Rodziców i Dziadków, jakie przeboje pamiętają z czasów, gdy byli w Waszym wieku. Wybierzcie jeden z tych utworów i odnajdźcie na You Tube, wybierzcie i ściągnijcie utwór- teledysk, jego link i z krótkim opisem tego utworu (historia, ciekawostki, kiedy był popularny, wykonawcy itp.), prześlijcie na mojego maila (poniżej!). Dziękuję! W razie jakichkolwiek pytań, przypominam Wam mojego maila:  nadia.nannerl@gmail.com Życzę Wam miłej zabawy! Powodzenia!

biologia
19.05.2020r.
Temat: Funkcjonowanie żeńskiego układu rozrodczego.
Cele lekcji:
- wyjaśnianie sposobu funkcjonowania żeńskiego układu rozrodczego
- wskazanie roli żeńskich hormonów płciowych
Przeczytaj temat z podręcznika str. 221-223
Skorzystaj też z  e-podręcznika https://epodreczniki.pl/a/funkcjonowanie-zenskiego-ukladu-rozrodczego/D4I
W zeszycie podaj nazwy żeńskich hormonów  płciowych i określ ich funkcje.
Określ jak długo trwa  cykl miesiączkowy i wymień jego fazy.
Zadane: Narysuj wykres przedstawiający zmiany jakie zachodzą w czasie cyklu miesiączkowego w funkcjonowaniu jajników , błony śluzowej macicy oraz poziomu hormonów płciowych.(podręcznik str. 223)

chemia
22.05. 2020r.
TematRównania reakcji chemicznych – ćwiczenia.

Wykonaj w zeszycie.
Zadanie 1
Dobierz współczynniki w podanych równaniach:
1) Al + S → Al2S3
2) Na + S → Na2S
3) P + S → P2S5
4) Cu + O2 → CuO
5) C + O2 → CO2
6) Al + O2 → Al2O3
7) Cu + O2 → Cu2O
Zadanie 2
Napisz i uzgodnij równania reakcji chemicznych przedstawionych za pomocą zapisu słownego. Pod reakcją określ  jej typ oraz przeczytaj tę reakcję tzn. ile atomów lub cząsteczek  reaguje
a) wodór + chlor    strzałka    chlorek wodoru
b) tlenek miedzi (II) + węgiel   strzałka    miedź   +  tlenek węgla (IV)
c) chlorek srebra (I)    strzałka   srebro   +  chlor
d)  siarka  +  tlen    strzałka     tlenek siarki (IV)

(Strzałkę w reakcjach rysujecie, mnie się nie odbija jak wklejam tekst)

Wszyscy przesyłają mi wykonane zadania ,najlepiej do poniedziałku.
Jeśli masz z tym materiałem jeszcze problemy to daj sobie pomóc i koniecznie wpisz w Google pan belfer chemia i w You Tobe obejrzyj film (albo jego fragmenty) wzory i równania reakcji chemicznych
lub zajrzyj do e-podręcznika  https://epodreczniki.pl/a/reakcje-chemiczne—podsumowanie/D1E5sPu4Y

Od 25.05.2020 materiał z religii i muzyki znajdziecie w dzienniku elektronicznym – Librus.

Chemia
25.05.2020r
Widzę, że macie problemy z równaniami reakcji (mało osób przesłało zadania z piątku). Postarajcie się jednak zrobić tyle ile dacie radę (czytanie reakcji zrobimy w szkole jak nie w tym to w następnym roku szkolnym).
Dzisiaj przechodzimy już do ostatniego działu.
Temat: Tlenki metali i niemetali.
Cele lekcji:
- poznanie wzorów sumarycznych, sposobów otrzymywania, właściwości i zastosowania wybranych tlenków
Podręcznik str. 196- 201
e-podręcznik  https://epodreczniki.pl/a/tlen-i-tlenki/DeoaBkF4n
W zeszycie podziel tlenki na niemetali i metali i podaj przykłady (str. 196)
Zapisz wzór ogólny tlenku z objaśnieniami.
Przeanalizuj przykłady 49 i 50 żeby umieć ustalić nazwę tlenku na podstawie jego wzoru i wzór sumaryczny na podstawie jego nazwy. Wzór jest dobrze ustalony jeśli istnieje równowaga wartościowości między liczbą atomów i wartościowością jednego i drugiego pierwiastka w cząsteczce (to się liczy w pamięci)
Wzór tlenku ustalamy (najczęściej) metodą krzyżową tzn. wartościowości pierwiastków wpisujemy po przekątnej na dole symbolu pierwiastka małą cyfrą arabską. W nazwie uwzględniamy wartościowości tylko tych pierwiastków, które mają ich wiele.
Zapisz w zeszycie; W tlenkach metali występuje wiązanie jonowe, a w tlenkach niemetali wiązanie kowalencyjne spolaryzowane. (Popatrz tabela 17 z czego to wynika?)
W zeszycie;  Metody otrzymywania tlenków:
- reakcje syntezy z metalami lub niemetalami (pod spodem podaj przykład reakcji)
- w reakcjach otrzymywania z  innych tlenków w reakcji z tlenem (przepisz przykłady)
W zeszycie zapisz co to jest katalizator i gdzie go zapisujemy w reakcjach chemicznych.
Zadane:  zad.1/201. Przeczytaj z podręcznika str198,199 jaki zastosowania znajdują tlenki.

biologia
26.05.2020r.
Temat : Przebieg ciąży.
Cele lekcji:
- wyjaśnianie zmian zachodzących w organizmie kobiety podczas ciąży
- poznanie zasad higieny zalecanych kobietom w ciąży
- analiza podobieństwa bliźniąt jedno- i dwujajowych
Podręcznik str. 228-229
e-podręcznik  https://epodreczniki.pl/a/rozwoj-zarodkowy-i-plodowy-czlowieka/D1B8G14kZ
W zeszycie zapisz czym jest ciąża i ile trwa .  Wymień cztery zalecenia dla kobiet w ciąży.
Wymień fazy porodu i krótko je scharakteryzuj.
Zadane: Napisz ,kiedy rodzą się bliźnięta jednojajowe, a kiedy dwujajowe i czym się różnią od siebie.
Opracowane tematy wraz z pracą domową o rozwoju człowieka od poczęcia do narodzin (dwa- z 20.05. i dzisiejszy) przesyłają do mnie uczniowie o numerach w dzienniku: 7a – 6, 9, 11;
7b – 5, 6, 8, 12, 18 (do końca tygodnia)