Klasa VIIIa


Uczniowie!

W związku z zaistniałą sytuacją w kraju i zawieszeniem zajęć w szkole bardzo prosimy Was o samodzielną pracę w domu.

Od 04.05.2020 w naszej szkole pracujemy wykorzystując dziennik elektroniczny. Korzystanie z dziennika elektronicznego jest bezpłatne.


30.03.2020

Matematyka
Temat: Wyrażenia algebraiczne – powtórzenie.
Obejrzyj proponowane materiały o wyrażeniach algebraicznych i wykonaj w zeszycie zadania strona 15-17 https://www.cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Powtorka/20200317%20SP_Dzien%202.pdf
Rozwiązania możesz sprawdzić https://www.cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Powtorka/20200317%20SP_Dzien%202_ODP.pdf
31 marca próbny egzamin z matematyki. Pracujcie samodzielnie i wytrwale. Powodzenia:-)


Język angielski (2 godz. 30.03 i 02.04.2020)
Topic: Social life -vocabulary.
rozpoczynamy od słownictwa z rozdziału 14, więcej informacji na czacie grupowym – komunikator Messenger


Język rosyjski
Temat: Русская кухня
https://docs.google.com/document/d/1xn1spVpSjkw9DrpcgtbYHwlYz6Xwag5y-3X52bp3fJ0/edit


Wychowanie fizyczne- chł.
Ważne do zapamiętania i stosowania:
Oprócz odrabiania lekcji przed komputerem,ważny dla waszego zdrowia jest ruch i zdrowe odżywianie.
Ćwiczenia  wykonujemy oczywiście w miarę możliwości lokalowych i sprzętowych.
Temat: Piłka nożna – żonglerka piłką.
https://www.youtube.com/watch?v=QDNOgplgFmU
Cały czas można ćwiczyć: sportową ruletkę.
https://tiny.pl/tzl2s
https://www.youtube.com/watch?v=C75aPtGx-e0


Geografia
Temat: Ludność Ameryki
W zeszycie napiszcie temat lekcji z datą.
1. Zapoznaj się z tematem lekcji str. 122-125
Zwróć uwagę na ? Cele lekcji:
- dowiesz się,  jak się zmieniła liczba ludności Ameryki na przestrzeni wieków;
- poznasz przyczyny etnicznego i kulturowego zróżnicowania ludności Ameryki;
- poznasz  sytuację rdzennej ludności w Ameryce oraz przyczyny i skutki zanikania na tym kontynencie kultur pierwotnych.
2. Proszę skorzystać z platformy edukacyjnej:
https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-podstawowa/geografia
3. Wykonaj polecenie w zeszycie
I. Jakie  wyróżnia się rasy ludzkie  ( główne )?
a)………………………..
b)………………………..
c) ……………………….
II. Wyjaśnij terminy:
a) Metysi- ……………………………………………………………………………………………
b) Mulaci …………………………………………………………………………………………
c) Zambosi …………………………………………………………………………………………
III. Wymień trzy problemy, z którymi obecnie boryka się rdzenna ludność Ameryki.
a) ……………………………………………………………………………………………….
b)………………………………………………………………………………………….
c) ……………………………………………………………………………………………..
IV. Co jest przyczyną występowania dużego zróżnicowania etnicznego  i kulturowego ludności Ameryki?……………………………………………………………………
Bardzo proszę o wysłanie mi obecnej i z poprzedniego tygodnia tj. 23.03.2020r pracy domowej na pocztę elektroniczną do 06.04.2020r. msepczynska@wp.pl


Doradztwo zawodowe
Temat: Poznajemy osoby i instytucje, które pomagają w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej
Proszę zajrzyjcie na: https://ciechanow.praca.gov.pl lub www.mazowiecka.ohp.pl. Może w domu znajdziecie jeszcze ciekawe strony dotyczące osób lub instytucji, które pomagają planować swój rozwój zawodowy. Propozycje możecie przesyłać na adres tomekrokicki@gazeta.pl


Chemia
Witam kl. VIII
Bardzo rozczarowaliście mnie tym, że zignorowaliście moją prośbę o wykonanie plakatu na wskazany temat. Sądziłam, że to będzie dla Was okazja do zdobycia dobrej oceny. No to w takim razie przejdźmy  do konkretów.
Kolejne tematy na ten tydzień do samodzielnego opracowania:
Temat: Glicerol – alkohol polihydroksylowy (wielowodorotlenowy)
Proszę zapoznać się z tematem z podręcznika str.150-153.
Odpowiedzcie w zeszycie krótko na postawione tam pytania dotyczące budowy, właściwości i zastosowania glicerolu.
Zadane: Napisz reakcje spalania całkowitego i niecałkowitego glicerolu.
Proszę skorzystać również z wiadomości zawartych w e-podręczniku pod podanym poniżej linkiem:
https://epodreczniki.pl/a/alkohole-wielowodorotlenowe/DNcNC1dOf
W e-podręczniku zwracajcie szczególną uwagę na krótkie filmiki i  sprawdzajcie swoją wiedzę w oparciu o test interaktywny.

Temat: Porównanie właściwości alkoholi
Wiadomości z podręcznika str. 154-156
Do zeszytu tabela 12. Zależności między stanem skupienia a liczbą atomów węgla w cząsteczce.
Zadane: zad 1 str. 156 zad 2 (dla chętnych). Prace domową dodatkową powinni wykonywać obowiązkowo uczniowie mający aspiracje do oceny  dobrej z przedmiotu i wyżej. Mile widziana też taka praca u pozostałych uczniów.
https://epodreczniki.pl/a/alkohole—wlasciwosci/Dn8wj39qS
Będę w przyszłości prosiła  wskazanych numerami z dziennika uczniów o nadesłanie mi notatki i pracy domowej z poprzedniego tygodnia !


31.03.2020
Historia
Temat: Powtórzenie wiadomości : Polska po II wojnie światowej
1 Przeczytać tekst ze s. 198 – 199
2 Uzupełnij i napisz w zeszycie notatkę :
Zgodnie z postanowieniami ………………… polski rząd został zobowiązany do przeprowadzenia…………….. wyborów. Komuniści przekładali jednak ich termin. W 1946 zorganizowali referendum …………………. I nawoływali Polaków do zagłosowania w nim na „……” ,Pytania dotyczyły likwidacji …………, zatwierdzenia reform oraz uznania zachodnich ………… Polski. W 1947 r. komuniści zwyciężyli w wyborach wskutek nadużyć nazwanych „ …………………..” Nowy sejm wybrał na prezydenta …………….. Na czele nowego rządu stanął …………………….

Edb
Temat: Inne groźne przypadki – zadławienie, zawał serca.
Zapoznaj się z tematem z podręcznika str. 109-111.
Obejrzyj dowolny filmik na You Tube – pierwsza pomoc- zadławienia.
Dokładnie przyjrzyj się jak wykonuje się tzw. rękoczyn Heimlicha (nie wolno tego ćwiczyć na ludziach). Zwróć też uwagę jak udziela się pomocy dławiącym się dzieciom.
W zeszycie wykonaj krótką notatkę.
Ten temat będzie kontynuowany w kolejnym tygodniu.
Obejrzyj lekcję edb w TVP.


wychowanie fizyczne dz.
Temat: PS- doskonalenie odbić piłki.
https://tiny.pl/t3dc3

Wychowanie fizyczne- chł.
Dziękuję wszystkim osobom, które odważyły się i odesłały zwrotnie film z ćwiczeniami które wykonujecie w domu. Dostałem sporo ciekawych filmików (niektóre można zamieszczać nawet jako szkoleniowe). Wszystkim odważnym Gratuluję i stawiam „6” (celujący) .Brawo za odwagę.
W tym tygodniu dalej staramy się codziennie ćwiczyć oczywiście w miarę możliwości lokalowych i sprzętowych, bez narażania zdrowia.
Na stronie www.spsonsk.home.pl , będę zamieszczał różne propozycję , które można wykorzystywać w codziennych zajęciach sportowych.
Na koniec tygodnia (w piątek ), proszę o przesłanie informacji zwrotnej na Messenger Dariusz Płoski lub e-mail: wtf.promyk@poczta.fm , kto ile czasu poświęcił na zajęcia ruchowe i sportowe (praca fizyczna  w domu w gospodarstwie  też się liczy ) , (suma czasu od poniedziałku do piątku podana w minutach lub godzinach razem). Na bieżąco  można przesyłać  na Messenger Dariusz Płoski  zdjęcia , wykresy z aplikacji np. Endomondo itp.  potwierdzające  waszą aktywność ruchową.
Wierzę  w Waszą rzetelność . Musicie uwierzyć że ćwiczenia wykonujecie dla siebie, aby być bardziej sprawnym i zdrowym, a  nie dla nauczyciela.
Temat: Piłka nożna – żonglerka piłką.
https://www.youtube.com/watch?v=QDNOgplgFmU
Cały czas można ćwiczyć : sportową ruletkę.
https://tiny.pl/tzl2s
https://www.youtube.com/watch?v=C75aPtGx-e0


matematyka
Temat: Wyrażenia algebraiczne – zadania.
Rozwiąż w zeszycie minimum 5 wybranych zadań z powtórzenia z podręcznika strony 238 -239.
Przyślij skan lub zdjęcie wykonanej pracy na borydze@wp.pl do 2 kwietnia.

01.04.2020
matematyka
Temat: Obliczenia procentowe w zadaniach.
Obejrzyj proponowane materiały o obliczeniach procentowych i wykonaj w zeszycie zadania strona 11 – 13 https://www.cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Powtorka/20200318%20SP_Dzien%203.pdf
Swoje odpowiedzi możesz sprawdzić https://www.cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Powtorka/20200318%20SP_Dzien%203_ODP.pdf
Jeśli pisałeś egzamin próbny z matematyki i chcesz mi pokazać efekty swojej pracy, wyślij proszę swoje odpowiedzi na borydze@wp.pl

Język rosyjski
Temat: Пора обедать.

Religia
Temat: Przyczyny i problemy reformacji.
Podręcznik, s. 110 / ćwiczenie, s. 55-56
Praca do wykonania:
· Zadanie 1-3 w ćwiczeniu.
Zadanie 3: numery w dzienniku parzyste: Mk 3,31-35; nr-y nieparzyste: Łk 21, 34-36.
· Notatka do zeszyty:
Święty Jan Paweł II powiedział „grzech nie tkwi w strukturach, ale pojedynczych sercach”. Przyczyną wszelkich podziałów wśród ludzi jest zawsze grzech, który łasi się do człowieka. Pośród grzechów głównych na pierwszym miejscu jest pycha. To właśnie ona każe zawsze na pierwszym miejscu stawiać siebie, swój interes, swoją wygodę i swoje racje („ja”, „moja”, „dla mnie”, „ponieważ ja tak chce”, „bo mi się tak podoba” etc.).
Cóż mogę uczynić, by nie wpaść w pułapkę pychy? Na pierwszym miejscu postawić Boga i Jego sprawy. Jezus powiedział „Ja jestem drogą, prawdą i życiem”. Czy szukam w swoim życiu prawdy i drogi którą należy iść, by żyć w wolności serca i zachować się „jak trzeba” (Zob. Inka)?

Temat: Triduum Paschalne.
Podręcznik, s. 165 / ćwiczenie, s. 84-86.
Praca do wykonania:
· Zadania 1-4 w ćwiczeniu.
· Notatka do zeszytu:
Triduum Paschalne to najważniejsze święta chrześcijańskie. W tych dniach rozważamy trzy wielkie tajemnice: Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa.
Dlaczego te święta są dla nas tak ważne? Jak pisał św. Paweł Apostoł: „gdyby Chrystus nie Zmartwychwstał, próżna by była nasz wiara”. Właśnie dlatego!


Wychowanie fizyczne- chł.
Temat: Piłka siatkowa- doskonalenie odbić piłki.
https://www.youtube.com/watch?v=E_L0JcYJE2g
Cały czas można ćwiczyć : sportową ruletkę.
https://tiny.pl/tzl2s
https://www.youtube.com/watch?v=C75aPtGx-e0

wychowanie fizyczne – dz.
Temat: Piramida zdrowego żywienia i aktywności fizycznej.

Biologia
Temat:  Materia i energia w ekosystemie
Zapoznaj się z tematem z podręcznika str.125-128.
Narysuj – jak krąży materia w przyrodzie, lub opisz ten proces.
Przedstaw proces przepływu energii ( zwróć uwagę na grubość strzałek między poszczególnymi ogniwami, które obrazują jej straty).
Dodatkowe – przedstaw lub opisz obieg węgla w przyrodzie.
W celu lepszego zrozumienia informacji zawartych w powyższym temacie, proszę zajrzeć do e-podręcznika.
Link:https://epodreczniki.pl/a/obieg-materii-i-przeplyw-energii-w-przyrodzie
Mam jeszcze prośbę do wszystkich. Telewizja  ruszyła od poniedziałku z programem edukacyjnym dla poszczególnych klas.  Zajęcia odbywają się zgodnie z planem jak w szkole. Dla kl. VIII na kanale  TVP Sport od godz. 9.30 lub od 14. Proszę się zainteresować, gdyż z pewnością warto. Z biologii powtórka (my jesteśmy do przodu) , z chemii tematy o alkoholach.


02.04.2020

Wychowanie fizyczne- chł.
Temat: Zajęcia ogólnorozwojowe z obciążeniem.
https://youtu.be/7znb_W0GWUE

wychowanie fizyczne
Temat: Stretching – rozciąganie całego ciała.
https://tiny.pl/7hrqk


Informatyka
Temat: Zapisywanie w języku Scratch algorytmu wyszukiwania największego elementu w zbiorze nieuporządkowanym.
Proszę wykonać ćwiczenia 4 ze strony 29 i ćwiczenie 5 ze strony 31.
Projekty udostępnić (na górze strony powinien być przycisk udostępnij) i wysłać linki do stron projektów mailem na adres zurawa@gmail.com.
W tym samym mailu proszę odpowiedzieć na pytania z ćwiczenia 5.
W razie problemów piszcie.


WOS
Temat: Jak powoływany jest Rząd? Kompetencje Premiera i Rady Ministrów.
Zapisujemy w zeszycie temat oraz następujący plan:
1. Procedura powoływania Rządu (s.141, podręcznik).
a) Nominacja kandydata na Premiera – Prezydent wskazuje reprezentanta zwycięskiej partii.
b) Premier kompletuje kandydatów na poszczególnych ministrów, których musi powołać na te stanowiska Prezydent.
c) Premier przedstawia w Sejmie exposé, czyli program działalności Rządu.
d) Uzyskanie wotum zaufania rozpoczyna działalność nowego Rządu.
2. Czym zajmuje się Rząd? Ministerstwa i ich zadania. (grafika u dołu s.141)
a) Z wizytą na rządowej stronie KPRM (Kancelarii Prezesa Rady Ministrów): https://www.premier.gov.pl/
b) Kto jest kim w obecnym Rządzie?
Zadane (dla wszystkich)
1. Ze wskazanej powyżej strony www. wypisz nazwy poszczególnych ministerstw i stojących na ich czele ministrów (zakładka: Ludzie)
2. Uzupełnij kartę pracy przesłaną w załączniku na FB (lub na maila, jeśli otrzymam adresy)
3. Uzupełniająco (czyli nieobowiązkowo…) zachęcam do obejrzenia filmiku o powoływaniu Rządu (załącznik na FB) oraz o dotychczasowych Premierach RP https://www.youtube.com/watch?v=-pud63ibo10

02.04. 2020r.

chemia

Proszę o przedstawienie mi notatek i odrobionej pracy domowej następujących uczniów (chodzi o tematy z ostatniego tygodnia; Glicerol, Porównanie właściwości alkoholi)

Podaje numery z dziennika: 1, 7,16, 23

Proszę przedstawić mi opracowany w zeszycie temat lekcji  „Materia i energia w ekosystemie” zgodnie z zaleceniami.

Podaje numery z dziennika: 3, 11

Prace proszę przesyłać mi do poniedziałku włącznie. Można,  a nawet trzeba uzupełniać też zaległości.

 

Problemy natury technicznej proszę zgłaszać do mnie lub wychowawcy !


03.04.2020
język angielski
Topic: Social life – reading comprehension.
czytanie ze zrozumieniem z rozdziału 14, więcej informacji na czacie grupowym – komunikator Messenger

matematyka
Temat: Równania z jedną niewiadomą – powtórzenie.
Zapoznaj się z materiałami i wykonaj w zeszycie zadania z arkusza strona 9 – 12 https://www.cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Powtorka/20200319%20SP_Dzien%204.pdf
Sprawdź i przeanalizuj odpowiedzi https://www.cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Powtorka/20200319%20SP_Dzien%204_ODP.pdf


Historia
Temat: Początki opozycji demokratycznej w Polsce
1. Zapoznajcie się z tematem s 202- 206. Zwróćcie szczególnie uwagę na:
-  Protesty robotników w czerwcu 1976r. (przyczyny i  skutki tych wystąpień)
- Jak powstała pierwsza w PRL-u opozycja (różnorodne organizacje)
- Jakie znaczenie dla Polaków a jakie dla komunistów miała I pielgrzymka Jana Pawła II do Polski
2 do domu w zeszycie zapiszcie ćw. 3 s.206
3 Możecie obejrzeć na You Tubie filmik z pielgrzymki podaję link https://www.youtube.com/watch?v=yPDVZp3XIXA pt. „02.06.1979 Jan Paweł II po raz pierwszy w Polsce”


Wychowanie fizyczne – chł.
Przypominam o przesłaniu  w piątek informacji zwrotnej na Messenger Dariusz Płoski lub e-mail: wtf.promyk@poczta.fm , ile czasu w tygodniu poświęciliście na zajęcia ruchowe i sportowe. Proszę podać w minutach lub godzinach i krótko co robiliście. Proszę podpisać i podać klasę.
Temat: Piramida zdrowego żywienia i aktywności fizycznej.
https://www.youtube.com/watch?v=i1gS-QCEafU
https://www.youtube.com/watch?v=DF4znGEcBPU

wychowanie fizyczne
Temat: Prawidłowa postawa ciała.
https://www.youtube.com/watch?v=XMI2fgFkvqg
https://www.youtube.com/watch?v=gLPfKxoSumY
Film instruktażowy – przyjęcie zagrywki
https://www.youtube.com/watch?v=9ELuJekDurU


6.04.2020

matematyka
Temat: Proporcjonalność prosta. Oś liczbowa. Układ współrzędnych na płaszczyźnie.  – powtórzenie. (2 godz. 6.04, 7.04)
Wykonaj zestaw zadań powtórzeniowych https://www.cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Powtorka/20200320%20SP_Dzien%205.pdf
strony 9 – 12. Przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań obejrzyj materiały powtórkowe:
https://epodreczniki.pl/a/proporcjonalnosc-prosta/D152ECUTn
https://epodreczniki.pl/a/odleglosc-na-osi-liczbowej/D16LrUc4q
https://epodreczniki.pl/a/polozenie—os-liczbowa-i-uklad-wspolrzednych/D1BZETGO4.
Rozwiązania sprawdź na https://www.cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Powtorka/20200320%20SP_Dzien%205_ODP.pdf

Doradztwo zawodowe
Temat : Zdrowie, a moje plany zawodowe 
1 W domu wejdźcie na stronę internetową : https://www.metis.pl i zapoznajcie się z powyższym materiałem pt. Czynniki ważne przy planowaniu kariery zawodowej. Jest tam krótki podrozdział dotyczący zdrowia a praca zawodowa.
2 Każdy zawód jest jakby powiązany ze stanem twojego zdrowia np. Kucharz powinien się odznaczać dobrym ogólnym stanem zdrowia, wytrzymałością fizyczną, prawidłową sprawnością ruchową kończyn, prawidłowym funkcjonowaniem układu kostno-stawowego. Chemik powinien mieć sprawny narząd wzroku, słuchu, węchu, smaku, dotyku i równowagi. W zawodzie weterynarza przeciwwskazaniem jest alergia na sierść oraz uczulenie na pyłki traw i katar sienny. W zawodzie cukiernika przeciwwskazaniem są przewlekłe zmiany chorobowe skóry rąk, brak widzenia obuocznego, niesprawność ruchowa kończyn.
Pamiętaj !!!! Wybierając zawód, pamiętaj o ewentualnych ograniczeniach wynikających z twojego stanu zdrowia.
język angielski
Topic: Social life – reading comprehension.
ze względu na egzaminy próbne czytanie ze zrozumieniem z rozdziału 14 zaplanowane na poprzedni tydzień przesunęło nam się  na 06.04, więcej informacji na czacie grupowym – komunikator Messenger
Chemia
Temat: Szereg homologiczny kwasów karboksylowych. (06.04.2020)
Przeczytaj temat z podręcznika str. 157-160.
Odpowiedz na pytania postawione w tekście. (w zeszycie)
Zbuduj tabelę szereg homologiczny kwasów (do 5 atomów węgla). Kolumny takie jak wcześniej (podajemy nazwy systematyczne i zwyczajowe)
Zadane: zad.2 str.160
Ps. Wskazane osoby, które mają mi nadesłać wykonaną pracę powinny to zrobić w następujący sposób: Temat lekcji z datą jak w planie lekcji
                                     Czytelna notatka – zapisana treść pytań lub odpowiedzi pełnym zdaniem
                                     Na końcu odrobiona praca domowa
Kolejne opracowywane tematy powinny znaleźć się w zeszycie do ewentualnego wglądu.
Kolejne osoby do przedstawienia efektów swojej pracy wyznaczę zaraz po świętach.

07.04.2020

Religia
Temat: Dzieło Soboru Trydenckiego.
Podręcznik, s. 113 / ćwiczenie, s. 57 – 58
Praca do zrobienia:
· Zadania 1-4 w ćwiczeniu.
· Notatka w zeszycie: przepisz z podręcznika (s. 114) postanowienia Soboru Trydenckiego w kwestiach prawd wiary („zapamiętaj”).

Historia
Temat : Powstanie „Solidarności” 
1 Zapiszcie temat i przeczytajcie go ze strony na razie 207 – do 209
wypisz w zeszycie pięć najważniejszych twoim zdaniem postulatów sierpniowych z 1980 r.
Biologia
Temat:  Utrwalenie wiadomości z ekologii. (07.04.2020)
W ramach samokontroli wykonajcie test z podręcznika „Wiesz czy nie wiesz?” str. 132-134
W zeszycie ułóżcie krzyżówkę do hasła BIOCENOZA, wraz z hasłami pomocniczymi.
Wyjaśnijcie też znaczenie hasła głównego.
Podaję kryteria oceny:
- poprawność pod względem treściowym i stylistycznym
- staranność wykonania
- samodzielność wykonania (powtarzające się , identyczne prace będą niżej oceniane)
- wykonanie zadania w terminie.
Krzyżówkę należy nadsyłać niezwłocznie (najlepiej przed świętami)
                Pozdrawiam, życzę spokojnych i zdrowych Świąt!

8.04.2020

matematyka
Temat: Równania, proporcjonalność prosta – zadania.
Pracuj z podręcznikiem. Zapisz w zeszycie rozwiązania minimum 10 wybranych przez siebie zadań ze stron 241 – 243.
Pamiętaj o uzupełnianiu „Kalendarza” z powtórkami;-)
Z pozdrowieniami i życzeniami zdrowych, spokojnych Świąt Wielkanocnych dla Was i Waszych Rodzin.


15.04.20
chemia
 Temat: Budowa i właściwości kwasu metanowego.   
Cele lekcji:
- występowanie, właściwości i zastosowanie kwasu metanowego (mrówkowego)
Przeczytaj temat z podręcznika str.161-163
Odpowiedz w zeszycie na postawione w tekście pytania.
(Odpowiadając na pierwsze pytanie koniecznie pokaż wzór sumaryczny i strukturalny kwasu)
(Przedstawiając właściwości kwasu metanowego pokaż reakcje jakim ulega.)
Zadane: Wypisz zastosowania kwasu metanowego
                 Dla chętnych – zad. 2 i 3 str.163.
Do końca tygodnia czekam na e-maile od osób, które wyznaczyłam przed świętami (proszę pilnować terminów! ).  Przypominam mój e-mail      m.ruszczycka1@wp.pl
e-maile z tematami do opracowania z poszczególnych moich przedmiotów będę przesyłała na stronę szkoły (nauczanie na odległość) w te dni kiedy są lekcje w planie.          Pozdrawiam!

16.04.2020        
język angielski
Topic: Social life – language functions.
ćwiczymy funkcje językowe – ćw. 2,4 i 5 str 123 z podręcznika
Więcej informacji na czacie grupowym Messenger.

Informatyka
W trakcie Waszej pracy pojawiały się problemy z udostępnianiem projektów, gdyż nie było widać przycisku udostępnij.
Są dwa przypadki takiej sytuacji:
1. Kiedy nie jesteście zalogowani w Scratch.
2. Kiedy nie potwierdzicie maila od Scratch w Waszej skrzynce pocztowej.
W trakcie zakładania konta w Scratch podawaliście maila. Na ten adres została wysłana wiadomość od no-reply@scratch.mit.edu Zatytułowana „Please confirm the email address for ….. on Scratch!” z prośbą o potwierdzenie.
Kto tego nie zrobił nie może swoich projektów udostępniać.

Temat: Porządkowanie elementów zbioru metodą przez wybieranie oraz wyszukiwanie elementu w uporządkowanym zbiorze metodą przez połowienie.
Proszę o przeczytanie materiału w podręczniku str. 31-35 i wykonie gry w zgadywanie liczb.
Projekty proszę udostępnić i wysłać na adres: zurawa@gmail.com

edb
Temat: Inne groźne przypadki - udar mózgu ,napad padaczkowy, ciało obce w oku.
Cele lekcji:
- zapoznanie się z objawami oraz sposobami udzielania pierwszej pomocy w przypadku:
·         udaru mózgu
·         napadu padaczki
·         ciała obcego w oku
Zapoznajcie się z tekstem z podręcznika str.112-113
Zwróćcie uwagę na charakterystyczne symptomy poszczególnych urazów oraz na postępowanie ratownicze w omawianych przypadkach.
Obejrzyj krótkie filmiki na You Tube dotyczące udzielania pierwszej pomocy w omawianych przypadkach.
Jako notatkę z lekcji pod tematem – wymień objawy oraz krótko opisz sposoby udzielania pomocy w przypadku udaru mózgu i napadu padaczki.

religia 

Temat: Kultura baroku odpowiedzią na reformację.Podręcznik, s. 116-118 / ćwiczenie, s. 59 Praca do zrobienia:
- ćwiczenie 1-3- w zeszycie: wypisz najwybitniejszych malarzy okresu baroku i ich najbardziej znane dzieła z dziedziny religijnej.

17.04.2020
matematyka
Temat: Figury płaskie – część 1 – zadania.
Wykonaj w zeszycie zadania 1- 6 z podręcznika strony 245-246. Oprócz podania odpowiedzi należy zapisać stosowne obliczenia lub pokazać tok rozumowania. Prześlij swoje rozwiązania do 20.04.20 na borydze@wp.pl.

Historia 

Temat : Na drodze do konfrontacji. Zamach na papieża .

1 Zapoznajcie się z tematem ze strony 210 – 211 

2 Napiszcie w zeszytach notatkę z tej części lekcji

3 Poszukajcie w dostępnych źródłach informacji na temat zamachu na Jana Pawła II. Chętni mogą przesłać na adres tomekrokicki@gazeta.pl pracę na ten temat do 24.04

4 Możecie sobie obejrzeć też film na you tubie „ Początki „Solidarności” na zdjęciach Witolda Górki”


język angielski
Topic: Social life – listening comprehension.
ćwiczymy słuchanie – ćw. 2,3 i 4 str 124 z podręcznika
Więcej informacji na czacie grupowym Messenger. 
20.04.2020
Doradztwo zawodowe
Temat : Przygotowujemy się do wyboru zawodu. Giełda zawodów.
1 Zapiszcie sobie temat.
- Zdajecie sobie sprawę, że zawodów na świecie jest bardzo dużo. Niektóre zawody pojawiają się, a niektóre znikają z rynku pracy. Spowodowane jest to wieloma czynnikami, ale lista zawodów wciąż się zmienia.
- Zawody są bardzo zróżnicowane , niektóre są niekiedy nawet dziwaczne, mają również różnorodne nazwy- Dla każdego zawodu są przypisane odpowiednie kwalifikacje i kompetencje zawodowe
- Występują  różnorodne ścieżki kształcenia dla danego zawodu;
- Jeśli będziemy zdecydowani na wykonywaniu  w przeszłości jakiegoś zawodu to już teraz powinniśmy planować swoją ścieżkę rozwoju zawodowego
- Swoją ścieżkę rozwoju zawodowego powinniśmy tak ułożyć abyśmy wiedzieli jaka potrzebna jest wiedza, umiejętności i kompetencje charakteryzujące dany zawód.
- Przemyślcie sobie definicje : kwalifikacje
- Jest wiele stron o zawodach i o kwalifikacjach jakie musisz mieć np. . https://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod/ lub można obejrzeć liczne filmiki na You Tubie
- Proszę was też abyście śledzili na bieżąco internet (np. gazeta.p., wirtualna polska, onet.pl itp.), ponieważ często pojawiają się tam informacje na temat jakie zawody będą występowały na rynku pracy w przyszłości.
matematyka
Temat: Figury płaskie część 2 – zadania.
- Przypomnij sobie wiadomości – przeczytaj powtórkę ze stron 248-249 z podręcznika.
- Rozwiąż i zapisz w zeszycie zadania powtórzeniowe 1 – 7 strona 249.
21.04.20
matematyka
Temat: Wielościany – pole powierzchni i objętość graniastosłupa i ostrosłupa.
- zapisz w zeszycie pod tematem przydatne wzory ze strony 250 z podręcznika
- Wykonaj ćwiczenia 1-8 (nie zapisuj w zeszycie) https://epodreczniki.pl/a/geometria-przestrzenna/D1Ap2Tfpo
Przeanalizuj zadania  str 7-10 z arkusza (zapisz  w zeszycie rozwiązania dwóch wybranych)
https://www.cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Powtorka/20200324%20SP_Dzien%207.pdf
(w razie kłopotów z rozwiązaniem możesz skorzystać z podpowiedzi
https://www.cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Powtorka/20200324%20SP_Dzien%207_ODP.pdf
HISTORIA

Temat : Wprowadzenie stanu wojennego w Polsce

  1. Zapoznajcie się z tematem lekcji s. 212 – 215. Ten temat podzielimy na dwie części, dlatego do tej strony. Zapiszcie i wyjaśnijcie pojęcia : stan wojenny, WRON. Trzeba koniecznie zapamiętać również datę : 13.12.1981
  2. Następnie zajrzyjcie na stronę e- Podręczniki „Powstanie Solidarności i stan wojenny” https://epodreczniki.pl/a/powstanie-solidarnosci-i-stan-wojenny/DX9vQEMif i zapoznajcie się  z tematyką . Ponadto zajrzyjcie na You Tubie gdzie jest wystąpienie gen. W. Jaruzelskiego „Wojciech Jaruzelski ogłasza wprowadzenie stanu wojennego”
22.04.20
matematyka
Temat: Statystyka i prawdopodobieństwo – powtórzenie.
Spróbuj rozwiązać samodzielnie jak najwięcej zadań z arkusza 8 str 12-15 https://www.cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Powtorka/20200325%20SP_Dzien%208.pdf

 

Temat: Budowa i właściwości kwasu etanowego.

Cele lekcji:

- poznanie właściwości i zastosowania kwasu etanowego

- proces fermentacji octowej

-zapisywanie równań reakcji kwasu etanowego z wodorotlenkami, tlenkami metali i metalami

-równania  dysocjacji jonowej kwasów karboksylowych

 

Przeczytaj temat z podręcznika str.164- 168

Robimy notatkę według poniższych wskazówek.

Odpowiadając na 1  pytanie z podręcznika  zapisujemy wzór sumaryczny i strukturalny omawianego kwasu.

Proces fermentacji octowej (pyt. 2) to sposób otrzymywania kwasu octowego, napisz na czym polega ten proces i przedstaw go równaniem reakcji.

Następnie określ  właściwości fizyczne i chemiczne kw. octowego (str. 167)

Zapisz reakcje jakim ulega kwas.

Reakcje dysocjacji

Zapisz stosowne równanie reakcji

Zwróć uwagę, że w tym procesie odrywa się wodór od grupy karboksylowej i staje się kationem, a to co zostaje z kwasu po oderwaniu wodoru jest anionem reszty kwasowej (reszta kwasowa jest zawsze jednowartościowa ).  Dysocjacja czyli rozpad na jony zachodzi pod wpływem cząsteczek wody.

Reakcja z aktywnym metalem ( powstaje sól kwasu organicznego)

Zapisz stosowne równanie reakcji

Wzory soli ustalamy na podstawie wartościowości (pamiętając, że cała reszta kwasowa w kwasie organicznym jest   I-wartościowa)

Reakcja z tlenkami metali

Zapisz równanie reakcji

Reakcja z wodorotlenkami (reakcja zobojętniania)

Zapisz równanie reakcji

Przeczytaj jak tworzy się nazwy kwasów karboksylowych i nazwij otrzymane w powyższych reakcjach sole.

Zadane: Wypisz zastosowania kwasu octowego, zad.2 str.168

Opracowany temat o kwasie metanowym (z 15.04)przesyłają mi  do wtorku uczniowie o  następujących numerach z dziennika:

12, 16, 21, 23

21.04.2020
religia
Temat: Polska wobec reformacji.
Podręcznik, s. 119-121 / ćwiczenie, s. 60-61 Praca do zrobienia:- ćwiczenie 1-3- w zeszycie, notatka:Tolerancja to zgoda na inność, to cierpliwość i wyrozumiałość dla odmienności, które są dobre. Mamy prawo się różnić (ty lubisz kolor czarny, ja niebieski; ty lubisz góry, ja morze, ty lubisz piłkę nożna, ja hokej, ty lubisz mocne przyprawy, ja słabe, etc.). Tolerancja nie jest zgodą na zło!Proszę obejrzeć poniższy filmik na youtube: Ks. Marek Dziewiecki – Miłość a tolerancja 

22.04.2020r

Temat: Różnorodność biologiczna

Cele lekcji:

- zdefiniowanie terminu „ różnorodność biologiczna”

-wyodrębnienie poziomów różnorodności biologicznej i ich charakterystyka

-poznanie czynników kształtujących różnorodność biologiczną

Przeczytaj temat z podręcznika str. 137-142

W zeszycie pod tematem  wykonaj ćwiczenie 1 str.142. Ustnie należy umieć wyjaśnić czego dotyczy każdy poziom biologiczny .

Wymień w zeszycie naturalne czynniki  kształtujące różnorodność biologiczną.

Zwróćcie  uwagę jak różnorodność biologiczna kształtuje się w Polsce?

Zadane: ćwiczenie 4 str.142

21.04.2020r

Temat: Inne groźne przypadki – zatrucia, pomoc tonącym, porażenie prądem, ukąszenie, użądlenie.

Cele lekcji:

- zapoznanie się z objawami oraz sposobami udzielania pierwszej pomocy w przypadku:

  • zatrucia
  • tonięcia
  • porażenia prądem
  • ukąszenia, użądlenia

Zapoznajcie się z tekstem z podręcznika str.114-118.

Zwróćcie uwagę na charakterystyczne symptomy poszczególnych urazów oraz na postępowanie ratownicze w omawianych przypadkach.

Obejrzyj krótkie filmiki na You Tube dotyczące udzielania pierwszej pomocy w omawianych przypadkach.

Jako notatkę z lekcji pod tematem – wymień objawy oraz krótko opisz sposoby udzielania pomocy w przypadku zatrucia pokarmowego, zatrucia chemicznego, porażenia prądem.

Zachęcam do poszerzenia swojej wiedzy na temat omawianych zagadnień poprzez korzystanie z e-podręcznika , poniżej zamieszczam stosowne linki:

https://epodreczniki.pl/a/porazenie-pradem/DjUavZGcl

https://epodreczniki.pl/a/pierwsza-pomoc-w-przypadku-zatrucia/DeTB3MI6U

23.04.2020r.

Temat: Wyższe kwasy karboksylowe.

Temat będzie realizowany w ciągu 2 godz.

Cele lekcji:

- poznanie pojęcia wyższe kwasy karboksylowe

- poznanie nazw i wzorów wybranych kwasów nasyconych(palmitynowego, stearynowego)  i kwasu nienasyconego (oleinowego) oraz ich właściwości i zastosowań

Przeczytaj tekst z podręcznika  str.169-171 (do doświadczenia35)

Następnie obowiązkowo skorzystaj z  e-podręcznika temat Wyższe kwasy karboksylowe ,punkt 1, 2, 3

podaje link  https://epodreczniki.pl/a/wyzsze-kwasy-karboksylowe/DzjIkD3LL

W zeszycie odpowiedz na pytanie Co to są wyższe kwasy karboksylowe?. Zapisz wzory kwasu palmitynowego, stearynowego i oleinowego.

Korzystając z e-podręcznika podziel te kwasy na nasycone i nienasycone (schemat)

Obejrzyj w e-podręczniku doświadczenie 1  dotyczące właściwości kwasów tłuszczowych

W zeszycie właściwości tych kwasów wypisz z podręcznika (str. 169 kropki na dole strony i str.170 kropki). Następnie  napisz reakcje spalania całkowitego jednego z kwasów nasyconych i kwasu nienasyconego .

Obejrzyj w e-podręczniku jak odróżnić kwas stearynowy lub palmitynowy od kwasu oleinowego Polecenie 1 (ćwiczenie) do  notatki w zeszycie wpisz podsumowanie ćwiczenia .

Na koniec  przepisz z podręcznika reakcję kwasu oleinowego z cząsteczką bromu (str. 171)

Zwróć uwagę ,że następuje zmiana stanu skupienia  ( kw. oleinowy –ciecz, produkt – dibromostearynian – ciało stałe)

Zadane to ładnie opracować ten temat.                       Pozdrawiam!

Informatyka
Na razie od programowania sobie odpoczniecie. Przez najbliższe zajęcia będziemy poznawać budowę stron internetowych.
temat: Tworzenie strony internetowej z wykorzystaniem języka HTML.
Proszę przeczytać z książki materiał ze str. 186-190 i wykonać ćw.1 str.188, ćw.2 str.189, oraz ćw.3 str.190.
Plik: Strona1.html przesłać na adres: zurawa@gmail.com

religia
Temat: Unia brzeska i Kościół greckokatolicki.
Podręcznik, s. 122 / ćwiczenia, s. 61-62 Praca do wykonania:- ćwiczenie 1-2- napisz w zeszycie kilka zdań nt. św. Andrzeja Boboli w kontekście tematu.
24.04.20
matematyka
Temat: Sposoby rozwiązywania zadań.
Pracuj z podręcznikiem: Przeczytaj powtórzenie ze stron 259-261 i zapisz pod tematem lekcji w zeszycie 5 wymienionych w powtórce sposobów rozwiązywania zadań (tylko zapisane na pomarańczowo punkty w książce, bez pisania przykładów)
- Rozwiąż i zapisz w zeszycie zadania 1,2,3,4 strona 261 i zadanie 18 strona 263. Pamiętaj o zapisywaniu pełnych rozwiązań a nie tylko odpowiedzi. Staraj się korzystać z różnych metod, które zapisałeś w zeszycie.
Ten temat kończy dział VI, w którym powtarzaliśmy wiadomości ze szkoły podstawowej. Do powtórek i arkuszy egzaminacyjnych będziemy jeszcze wracać gdy znany będzie termin egzaminu ósmoklasisty. Cały czas w miarę możliwości proszę o pracę samodzielną i uzupełnianie powtórek z „Kalendarza”, który dostaliście do domu.
Cytat na dziś dla Was :-)   „Uczyć się to odkrywać świat dla siebie”
HISTORIA

Temat : Ostatnie lata PRL

1 Zapiszcie sobie temat do zeszytu i przeczytajcie podrozdziały z podręcznika „Reakcja społeczeństwa” s. 215 i „Ostatnie lata PRL” s.217 Dodatkowo możecie zapoznać się z tekstem w ramce s. 215 „świat wobec sytuacji w Polsce”
2 Następnie zajrzyjcie na stronę e- Podręczniki „Powstanie Solidarności i stan wojenny” https://epodreczniki.pl/a/powstanie-solidarnosci-i-stan-wojenny/DX9vQEMif i zapoznajcie się z tematyką . Możecie wejść sobie na You Tube i tam też jest dużo filmów na ten temat np. Ogłoszenie stanu wojennego – 13 gru 1981.

27.04.2020
DORADZTWO ZAWODOWE
Temat : Poznajemy źródła informacji o zawodach i szkołach
Decyzja o wyborze zawodu powinna być poprzedzona zdobyciem informacji na jego temat. Dane o zadaniach i wykonywanych czynnościach, narzędziach i środkach pracy, wymaganiach psychofizycznych stawianych kandydatom można znaleźć korzystając z różnych źródeł. Uzyskuje je bezpośrednio od osób reprezentujących daną profesję, dowiesz się o ich codziennych obowiązkach, potrzebnych kwalifikacjach oraz wadach i zaletach wykonywanej pracy. Rozpowszechnionymi w ostatnich czasach sposobami zdobywania informacji o zawodach są: praca dorywcza, staże oraz praktyki zawodowe w zakładach pracy. W ten sposób uzyskujemy okazję do zweryfikowania wiedzy, którą już posiadamy o danym zawodzie, z realnym środowiskiem pracy. Ponadto zdobywamy cenne doświadczenie, które może zaprocentować, gdy poszukujemy pracy.
Można także korzystać z innych źródeł informacji o zawodach, do których należą:
1. Klasyfikacja zawodów i specjalności.
2. Przewodnik po zawodach
3. Programy doradców zawodowych i specjalistów rynku pracy.
4. Publikacje i czasopisma
5. Zasoby internetowe
6. Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego
7. Powiatowy Urząd Pracy
8. Kontakt z osobami dobrze znającymi profesję lub dziedzinę działalności, w której chcemy pracować
Ponadto źródłami wiedzy mogą być Źródłami informacji o edukacji, zawodach i rynku pracy mogą być inni ludzie (znajomi, rodzina), media (Internet, prasa, radio, telewizja), Biura Karier, Ośrodki Kariery, Targi edukacyjne, rynku pracy, Publiczne służby zatrudnienia: Wojewódzkie i Powiatowe Urzędy Pracy, Centra Edukacji i Pracy Młodzieży OHP, Młodzieżowe Biura Pracy OHP, Agencje zatrudnienia.
Więcej na ten temat możecie zajrzeć np. na http://www.zsrckp.pl/pliki_pdf/Informator_OTK_2014.pdf
matematyka
Temat: Długość okręgu.
Pracuj z podręcznikiem:
- Przeczytaj informacje na stronie 264 „Na dobry początek” i wykonaj (bez zapisywania do zeszytu) „Pytania i polecenia”
- Zapoznaj się z zagadnieniami strony 265 – 267.
- Zapisz pod tematem w zeszycie informacje z obydwu ramek „Zapamiętaj”.
- Z zadania 1 strona 268 wykonaj po dwa wybrane przykłady z poziomu A, B, C, D. Rozwiązania zapisz w zeszycie.
28.04.20
matematyka
Temat: Długość okręgu – zadania.
Obejrzyj film, przypomnisz sobie wiadomości z poprzedniej lekcji: https://www.youtube.com/watch?v=lcOkwOcvkow
-Wykonaj zadania 2 a, 3, 4, I – IV „Czy już umiem?”  z podręcznika strona 268 – 270. Zapisz rozwiązania do
zeszytu.
HISTORIA

Temat : Kryzys ZSRS i zmiana sytuacji międzynarodowej.

1 W zeszycie zapiszcie sobie temat.
2 Z podręcznika przeczytajcie temat s. 220 – 222. Temat podzieliłem na dwie części.
3 W zeszycie odpowiedzcie sobie na pytania :
- Jaka panowała sytuacja polityczna i gospodarcza w ZSRS za rządów Chruszczowa  i Breżniewa ?.
- Jak wyglądała polityka prezydenta USA Ronalda Regana ?
- Na czym polegał konflikt w Afganistanie ?
- Jak wyglądały próby zreformowania ZSRS przez M. Gorbaczowa ?
4 W międzyczasie w domu obejrzyjcie sobie ciekawy film na you tubie  „Upadek ZSRS. Od Breżniewa do Gorbaczowa”
religia
Temat: Kościoły i wspólnoty chrześcijańskie.Podręcznik, s.125 – 127 / ćwiczenia, s. 62-63 Praca do wykonania:- ćwiczenie 1 – 4- zeszyt: narysuj pod tematem schemat podziału Kościoła (podręcznik, s. 127,  „zapamiętaj”).

29.04.2020r

matematyka
Temat: Pole koła.
Obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=4cc33iHalns
Pracuj z podręcznikiem:
- Przeczytaj informacje ze stron 272-274.
- Zapisz pod tematem w zeszycie wzór na obliczanie pola koła.
- Rozwiąż i zapisz w zeszycie zadania 1a)b)c) z każdego poziomu, 2, 3a), 4a), 5 strona 275.

Temat: Porównanie właściwości kwasów karboksylowych.

Cele lekcji:

-poznanie zmian we właściwościach kwasów karboksylowych w zależności od długości łańcucha węglowego

- zapisywanie równań reakcji chemicznych jakim ulegają kwasy karboksylowe.

Przeczytaj temat z podręcznika str. 174-176.

Krótko odpowiedz na postawione tam pytania.

Pyt.1 podziel kwasy ze względu na liczbę atomów węgla (schemat)

Pyt.2 Tab. 15 (bez rysunków)

Pyt.3 Tabela (podobieństwa , różnice)

Zadane: Wypisz jakie zastosowania znajdują kwasy organiczne występujące w przyrodzie?

Opracowany temat: Wyższe kwasy karboksylowe przesyłają mi uczniowie o następujących numerach w dzienniku: VIIIa – 1, 4 11, 20 (do środy)

Myślę , że wiecie jakie są konsekwencje braku reakcji na moje  prośby.

Pozdrawiam!

30.04.2020
religia
Temat: Matka Boża Królowa Polski.Podręcznik, s. 168 – 170 / ćwiczenia, s. 87 – 88 Praca do wykonania:- ćwiczenie 1 – 4- zeszyt: Napisz pod tematem, co według Ciebie z odnowienia Jasnogórskich ślubów narodu polskiego (26 VIII 1956) najtrudniej realizować dziś?
Informatyka
Temat: Formatujemy tekst na stronie.
Zapoznajcie się z materiałem na str. 191-193
Wykonajcie ćw. 4,5,6 i prześlijcie na adres: zurawa@gmail.com

biologia

29.04.2020r.

Temat:   Wpływ człowieka na różnorodność biologiczną – zanieczyszczenie powietrza.

Cele lekcji:

- uświadomienie przyczyn spadku różnorodności biologicznej spowodowanych działalnością człowieka

- omówienie przyczyn eliminowania organizmów przez człowieka

- uświadomienie zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia atmosfery

Przeczytaj temat z podręcznika str. 143-145

Wypisz w zeszycie w jaki sposób człowiek przyczynia się do spadku różnorodności biologicznej.

Następnie zwróć uwagę na przyczyny eliminowania organizmów przez człowieka.

Wymień w zeszycie przyczyny i skutki zanieczyszczeń powietrza.

Zadane: Opisz  dokładniej jeden wybrany negatywny skutek zanieczyszczenia powietrza ( np. smog lub kwaśne opady itp.)

Dla chętnych , przygotuj prezentację na temat przyczyn i skutków zanieczyszczenia atmosfery.

Do końca tego tygodnia przesyłają mi opracowany temat Różnorodność biologiczna osoby o następujących numerach w dzienniku VIIIa  – 3, 5, 7, 8, 10.

28.04. 2020r

edb

Temat: Utrwalenie i sprawdzenie wiadomości  – podstawy pierwszej pomocy.

Zakończyliśmy  najdłuższy i bardzo ważny dział dotyczący udzielania pomocy przedmedycznej w trudnych, życiowych sytuacjach.  Mam nadzieję, że wiedza teoretyczna, ćwiczenia praktyczne i filmiki instruktarzowe pomogą Wam  w podejmowaniu szybkich i trudnych decyzji dotyczących udzielania pomocy osobom poszkodowanym. Teraz czekałby Was duży sprawdzian, lecz w zaistniałych warunkach jest to niemożliwe ,  więc proszę Was o przygotowanie krzyżówki  z hasłami pomocniczymi z zakresu przerobionego działu.

Hasło główne krzyżówki to   -  RESUSCYTACJA

Proszę też o wyjaśnienie znaczenia tego terminu.

30.04.2020r.

chemia

Temat: Utrwalenie wiadomości – alkohole, kwasy karboksylowe.

Wykonaj w zeszycie następujące zadania z podręcznika dotyczące przerobionej grupy związków chemicznych.

Alkohole – zad1, 2str.141  1,2 str.149 zad.1,2 str.153  dodatkowe2 str.156

Kwasy karboksylowe – 1,2,4 str.176 dodatkowe 6 str. 176

Po długim weekendzie będę prosiła o pokazanie mi opracowanych tematów z tego tygodnia.

Proszę pouzupełniać wszelkie zaległości.                   Pozdrawiam.

05.05.2020
religia
Temat: Moje zadania w Kościele.
Podręcznik, s.131-133 / ćwiczenia, s. 65-66 Zadanie do wykonania:- ćwiczenia 1-3- zeszyt: na czym polega misja kapłańska, prorocka i królewska świeckich w Kościele?
HISTORIA

Temat : Jesień Ludów i rozpad ZSRS

I Zapiszcie sobie temat do zeszytu
II Pod tematem zapiszcie sobie : 1 Jesień Ludów 1989 – a) Polska – Tadeusz Mazowiecki b) Aksamitna rewolucja – Waclaw Havel – Czechosłowacja c) Rumunia – rozstrzelanie Nicolae Ceausescu d) Zburzenie muru berlińskiego – NRD i zjednoczenie Niemiec 1990  d) efekt domina w 19892 Rozpad ZSRS a) Pucz Janajewa i odsunięcie M. Gorbaczowa od władzy b) Przejęcie władzy przez Borysa Jelcyna i powstanie WNP – Wspólnoty Niepodległych Państw
3 Rozwiązanie RWPG i Układu Warszawskiego
III  Zapoznajcie się również z materiałem na e- podręczniki Podaję wam linkhttps://epodreczniki.pl/a/jesien-narodow/Dm3rLyne9 . na podstawie tego materiału w zeszytach napiszcie : Jakie były skutki  Jesieni Narodów.
Przypominam, że działa już dziennik. Dlatego już ostatni raz zamieszczam na tej stronie lekcje
07.05.2020
religia
Temat: „Chwalcie łąki umajone…”.
Zadanie do wykonania w zeszycie: napisz krótką genezę nabożeństwa majowego.Zadanie praktyczne: proszę Cię, abyś pomodlił  się tą modlitwą (może być w domu, prywatnie, przy figurce, z rodziną, dowolność) o ustanie zarazy, potrzebne łaski dla swojej rodziny i o pomyślność na egzaminie!!! ;)

06.05.2020r.

biologia

Temat:  Wpływ człowieka na różnorodność biologiczną – zanieczyszczenie wód i gleb

Cele lekcji:

- wskazanie różnych źródeł zanieczyszczeń wód

-omówienie czynników przyczyniających się do degradacji gleb

Przeczytaj temat z podręcznika str.146-147

Wymień w zeszycie źródła zanieczyszczenia wód.

Wyjaśnij (w zeszycie) termin degradacja gleb i wymień najczęstsze przyczyny tego zjawiska.

Skorzystaj z e- podręcznika https://epodreczniki.pl/a/zasoby-wody-i-ich-ochrona/DVyyQ1mm9

Zadane : Zaproponuj jak możemy oszczędzać wodę?

Proszę w terminie wywiązywać się z poleconych przeze mnie zadań. W przeciwnym razie proszę liczyć się z konsekwencjami.

06.05.2020r.

chemia

Temat:  Co to są estry?

Cele lekcji

- poznanie pojęć: estry, grupa estrowa

- wyjaśnianie mechanizmu reakcji estryfikacji

- poznanie nazw oraz wzorów sumarycznych, strukturalnych oraz półstrukturalnych estrów

Podręcznik str. 177-179

W zeszycie podaj definicję estrów i pokaż grupę estrową.

Dokonaj analizy doświadczenia 37 str.177 możesz to doświadczenie obejrzeć przez  internet www.docwiczenia.pl kod: C8AA9X

Doświadczenie należy opisać

Doświadczenie

Temat: Reakcja etanolu z kwasem etanowym

a) narysuj schemat doświadczenia

b) zapisz obserwacje

c) sformułuj wniosek

d) zapisz równanie reakcji

 

Ogólny zapis równania estryfikacji

kwas  + alkohol              H2SO4            ester   +woda

następnie zapiszcie tę reakcję na wzorach ogólnych kwasu karboksylowego i alkoholu otrzymując przedstawiony wzorem ogólnym ester i wodę

Wzór ogólny estru (pod spodem z opisem)

 

Na koniec proszę odpowiedzieć na pytanie Jak się tworzy nazwy estrów? (w zeszycie)

Z tabelki 16 pokazać dwa przykłady.

Zadania z tematu utrwalającego wiadomości o kwasach i alkoholach przesyłają mi uczniowie o następujących numerach w dzienniku szkolnym  kl. VIIIa – 2, 12, 13,16     VIIIb -3,  5, 6, 13, 17. (do końca tygodnia)

05.05.2020r

edb

Temat: Zdrowie jako wartość. Zasady zdrowego stylu życia.

Cele lekcji:

- definicja zdrowia i jego rodzaje

- czynniki mające wpływ na zdrowie

- zachowania prozdrowotne  oraz konsekwencje ich zaniedbania

Przeczytaj temat z podręcznika str. 120- 122.(temat będzie kontynuowany za tydzień)

Obejrzyj krótki filmik na You  Tube – 10 zasad zdrowego żywienia

https://www.youtube.com/watch?v=DF4znGEcBPU

Pod tematem lekcji w zeszycie wpisz definicję zdrowia oraz wymień czynniki mające wpływ na zdrowie (można w formie diagramu kołowego z %)

Wymień przykłady zachowań prozdrowotnych (w zeszycie). Ustnie należy umieć szerzej je omówić.

Zadane:  Przedstaw zasady zdrowego żywienia.

07.05.2020r.

chemia

Temat : Właściwości i zastosowanie estrów

Cele lekcji:

- poznanie właściwości i zastosowania estrów

Podręcznik str. 180 -181

Skorzystaj koniecznie z  e-podręcznika i poszerz i utrwal swoją wiedzę o estrach

https://epodreczniki.pl/a/estry—budowa-i-wlasciwosci/D1KYqhxnO

W zeszycie wypisz właściwości  estrów. Na dowolnym przykładzie zapisz reakcję spalania całkowitego estrów.

Zwróć uwagę, że reakcja estryfikacji jest odwracalna   tzn. estry ulegają rozpadowi pod wpływem cząsteczek  wody (hydroliza) na kwas i alkohol.

Pokaż równanie reakcji rozpad estru pod wpływem wody  ( zapis ogólny, można też na konkretnym przykładzie).

Wypisz zastosowania estrów.

Zadane:  Zad 1a,  zad 2b /181

Tematy opracowane z estrów przesyłają mi do wtorku uczniowie o nr. w dzienniku 1, 5, 7, 11, 21, 23

12.05.2020
religia
Temat: Święty Jana Paweł II – człowiek modlitwy.
Zadanie do wykonania: napisz w zeszycie, jaka jest twoim zdaniem najpiękniejszą wypowiedź św. Jana Pawła II o modlitwie.Zadanie praktyczne: pomódl się – litanią Loretańską – w intencji swojej rodziny.

12.05.2020r.

edb

Temat: Zasady zdrowego stylu życia.

Cele lekcji:

- zachowania ryzykowne i ich konsekwencje

-wyznaczniki i parametry stanu organizmu

Przeczytaj tekst z podręcznika str. 125-128

W zeszycie wypisz przykłady zachowań ryzykownych.

Zwróć uwagę na wyznaczniki stanu ludzkiego organizmu (schemat 7, wpisz do zeszytu)

Zapoznaj się z tragicznymi skutkami palenia tytoniu, picia alkoholu czy używania dopalaczy.

Praca dla chętnych – zaprojektuj ulotkę ostrzegającą przed  zgubnymi skutkami palenia tytoniu lub nadużywania alkoholu czy używania dopalaczy.

biologia

13.05.2020r.

Temat: Wpływ człowieka na różnorodność biologiczną – niszczenie siedlisk, wprowadzanie obcych gatunków

Cele lekcji:

-uświadomienie skutków działań człowieka, które mają wpływ na różnorodność biologiczną

Przeczytaj tekst z podręcznika str. 148 -151

Polecam też film z e-podręcznika o bioróżnorodności https://epodreczniki.pl/b/chronimy-przyrode/Pd4r3f9Cp

W zeszycie wyjaśnij , w jaki sposób człowiek przyczynia się do niszczenia siedlisk oraz wymień skutki wprowadzania obcych gatunków do ekosystemu.

Obejrzyj gatunki roślin i zwierząt , których już nie zobaczymy w naturze, a do ich wyginięcia przyczynił się człowiek str. 150 -151.

Proszę wyznaczone wcześniej osoby o przesłanie opracowanego tematu (ostateczny termin wtorek).

Konsekwencją braku reakcji będzie ocena ndst  w dzienniku elektronicznym.

11.05.2020r

chemia

Zanim przejdziemy do nowego tematu lekcji chciałam przypomnieć wyznaczonym wcześniej osobom o konieczności wywiązania się z obowiązków. Minął  termin przesyłania mi opracowanych tematów: Utrwalenie wiadomości – alkohole, kwasy karboksylowe  oraz  Co to są estry? Czekam cierpliwie do wtorku, po tym terminie u wyznaczonych osób pojawią się w dzienniku elektronicznym oceny niedostateczne. Proszę pracować systematycznie zgodnie z planem lekcji i nie utrudniać pracy sobie i mnie.

Temat: Co to są aminokwasy?

Cele lekcji:

- poznanie pojęcia aminokwasy, grupa aminowa, wiązanie peptydowe, peptydy

- poznanie budowy i właściwości aminokwasów na przykładzie kwasu aminooctowego (glicyny)

- zapisywanie równania reakcji kondensacji (łączenia) dwóch cząsteczek aminokwasów

Podręcznik str. 182 – 185

Aminokwasy to pierwsza grupa  związków organicznych (które poznajemy) posiadających w swym składzie dwie grupy funkcyjne.

W zeszycie odpowiedzcie na pytanie Co to są aminokwasy ? i narysujcie grupę aminową i karboksylową, które wchodzą w ich skład.

Następnie przeczytajcie jak się tworzy nazwy aminokwasów i  opiszcie to w zeszycie na przykładzie kwasu aminooctowego.

Następnie zwróćcie uwagę na  właściwości tego najprostszego aminokwasu. Właściwości  fizyczne i chemiczne wpiszcie do zeszytu

Zadane: Wypisz zastosowania aminokwasów str.183

Temat będzie kontynuowany na następnej lekcji ( zwalniam nieco tempo i czekam na spóźnialskich). Pozdrawiam!

14.05.2020
religia
Temat: Kardynał Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia.
Zadanie do wykonania: Napisz życiorysu kardynała Stefana Wyszyńskiego (strona w zeszycie), uwzględniając jego znaczenie dla Kościoła w Polsce w latach swojej prymasowskiej posługi.

chemia

14.05.2020r.

Temat: Właściwości aminokwasów .

Cele lekcji:

- opisywanie przebiegu reakcji kondensacji na przykładzie łączenia się dwóch cząsteczek glicyny

-określenie składu i budowy wiązania peptydowego

- poznanie pojęć: polipeptydy, aminokwasy białkowe

- poznanie  nazw zwyczajowych i  symboli wybranych aminokwasów białkowych

Przeczytaj tekst z podręcznika str.184-185

Skorzystaj z e-podręcznika  https://epodreczniki.pl/a/aminy-i-aminokwasy/DzJZ5l9SX , koniecznie obejrzyj tam krótki filmik dotyczący łączenia się aminokwasów w reakcji kondensacji.

W zeszycie opisz jak przebiega reakcja kondensacji, zapisz reakcję łączenia się  dwóch cząsteczek glicyny  w wyniku czego powstaje dipeptyd ( glicyloglicyna) i cząsteczka wody. W dipeptydzie pokaż wiązanie peptydowe.

Wiązanie peptydowe narysuj osobno i wymień pierwiastki, które je tworzą.

Odpowiedz na pytanie „Co to są polipeptydy?”

Zadane: Z tabelki 18/185 wypisz nazwy czterech aminokwasów białkowych i ich symbole .

edb
19.05.2020r
temat:  Choroby cywilizacyjne – stres, choroby somatyczne.
Cele lekcji:
- klasyfikowanie i poznanie przykładów chorób cywilizacyjnych
- zapoznanie się z przyczynami chorób cywilizacyjnych
- omówienie wpływu stresu na zdrowie człowieka i sposobów walki z nim
Podręcznik str.129-132
Wpisz do zeszytu co to są choroby cywilizacyjne i dokonaj ich podziału.
W notatce zamieść też co to jest stres i jakie są sposoby walki z nim.
Zadane: Wymień najczęstsze według Ciebie skutki  długotrwałego stresu.
Przypominam o krzyżówce do hasła RESUSCYTACJA, którą wszyscy powinni już mi dawno przesłać.

biologia
20.05.2020r.
Temat: Racjonalne gospodarowanie zasobami przyrody.
Cele lekcji:
-  zapoznanie się z rodzajami zasobów przyrody i skutkami ich niewłaściwej eksploatacji
- zrozumienie zasady zrównoważonego rozwoju
- wskazanie sposobów racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody
Podręcznik str. 152-156, e-podręcznik  https://epodreczniki.pl/a/odnawialne-i-nieodnawialne-zrodla-energii-i-jej-oszczedzanie
W zeszycie wymień rodzaje i przykłady zasobów przyrody.
Krótko przedstaw na czym polega zasada zrównoważonego rozwoju.
Podaj po jednym przykładzie racjonalnego wykorzystania zasobów przyrody odnawialnej i nieodnawialnej.
Zadane: W zeszycie odpowiedz na pytanie Jak można chronić przyrodę?

chemia

20.05.2020r

Temat:  Utrwalenie wiadomości – pochodne węglowodorów.

W ramach utrwalenia wiadomości o pochodnych węglowodorów, proszę opracować odpowiedzi na poniższe pytania (w zeszycie pod tematem lekcji zamieszczamy pytanie i odpowiedź na nie)

Pracujemy z podręcznikiem!

1.  Co to są pochodne węglowodorów?

2. Wymień poznane pochodne węglowodorów i pokaż ich grupy funkcyjne (wzór strukturalny)

3.Napisz reakcję fermentacji alkoholowej i fermentacji octowej i podpisz ich substraty i produkty.

4. Napisz co to są mydła i zapisz reakcję otrzymywania mydła  sodowego np. stearynianu sodu oraz mydła potasowego np. palmitynianu potasu

5. Na czym polega reakcja estryfikacji? W reakcji estryfikacji otrzymaj  propionian etylu

6. Wyjaśnij znaczenie terminów:

- aminokwasy

- peptydy

- reakcja kondensacji

Wykonane polecenia przesyłają wszyscy do piątku.    Pozdrawiam!

edb
26.05.2020r.
Temat:  Problemy zdrowia psychicznego.
Cele lekcji
- poznanie wybranych problemów zdrowia psychicznego- depresja, anoreksja, uzależnienia behawioralne
Podręcznik str.133-137
W zeszycie w ramach notatki z lekcji wymień główne objawy:
a) depresji     b)anoreksji       c)uzależnienia od Internetu
Zadane: Podaj najczęstsze przyczyny problemów psychicznych u nastolatków.

biologia
27.05.
Temat: Sposoby ochrony przyrody – ochrona obszarowa.
Cele lekcji
- poznanie celów i form ochrony przyrody
Podręcznik str.  157 -161
e-podręcznik  https://epodreczniki.pl/a/chronimy-przyrode/DuXnhGSte
W zeszycie wynotuj jakie są cele ochrony przyrody oraz jakie formy (ogólne) ochrony przyrody wyróżniamy.
Nas na tej lekcji interesuje nas wyłącznie ochrona obszarowa.
Wymień w zeszycie formy ochrony obszarowej. Dowiedz się czym charakteryzują się poszczególne formy ochrony przyrody.
W zeszycie narysuj kontur Polski i zaznacz na nim numerkami 23 Parki Narodowe. Pod spodem zrób legendę z nazwami parków i podkreśl te, które są cenne na skalę światową.
Dzisiejszy opracowany temat przesyłają mi uczniowie o następujących numerach z dziennika; 8a  – 1,6, 5, 7, 8          
Kolejne e-maile będę wrzucać do dziennika elektronicznego !

Chemia
25.05.2020r.
Temat: Właściwości tłuszczów.
Cele lekcji:
- poznanie właściwości i zastosowania tłuszczów
- przypomnienie podstawowych składników żywności oraz wyjaśnienie ich roli w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu
Podręcznik str. 192-195.
e-podręcznik https://epodreczniki.pl/a/tluszcze—budowa-i-wlasciwosci/DdzjRlQiA
W zeszycie opisz doświadczenie 38/192
Doświadczenie
Badanie rozpuszczalności tłuszczów  (w wodzie, etanolu, benzynie)

Rysunek (schemat)
Obserwacje:
Wniosek:

W zeszycie opisz doświadczenie 39/193
Doświadczenie
Odróżnianie tłuszczów roślinnych od zwierzęcych.
rysunek (schemat)

Obserwacje:
Wniosek:
Wypisz w zeszycie zastosowania tłuszczów.
Wypisz  z podręcznika str.194, jakie funkcje w organizmie pełnią poszczególne składniki odżywcze.
Pokaż w zeszycie (diagram kołowy) jaki % masowy w organizmie człowieka stanowią poszczególne składniki odżywcze.
Opracowany temat pokazują mi uczniowie o numerach w dzienniku: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 18, 21, 23 (do końca tygodnia)