Klasa Va

Uczniowie!
W związku z zaistniałą sytuacją w kraju i zawieszeniem zajęć w szkole bardzo prosimy Was o samodzielną pracę w domu.

Od 04.05.2020 w naszej szkole pracujemy wykorzystując dziennik elektroniczny. Korzystanie z dziennika elektronicznego jest bezpłatne.


30.03.2020

Język polski
Proszę o wpisanie poprzedniego tematu: Jak napisać list oficjalny? – redagowanie listu oficjalnego. (dwa numery lekcji)
Kolejny temat: Przyimek – mały zarządca. (dwa numery lekcji)
Zadania do wykonania:
1. Przepiszcie z podręcznika s. 184 tabelkę o przyimku .
2 Wykonajcie ćwiczenia z podręcznika : 1(a i b) s.183, 2 s.184 i 5 s.185 (proszę o zdjęcie tylko ćwiczenia 5 i przesłanie mi mailem lub  sms do środy 01.04.20r.).
3.Wykonajcie ćwiczenia z zeszytu ćw. (1,2,3,4,5,) s. 104-106.
Kolejny temat:
Dlaczego „Loteria”? – zdarzenie, wątek, akcja, fabuła w utworze literackim. (dwa numery lekcji)
Zadania do wykonania:
1. Przeczytajcie ze zrozumieniem tekst „Loteria” z podręcznika s. 196.
2. Przepiszcie do zeszytu tabelkę „fabuła”.
3. Wykonajcie ćw. 2 s.200 (w zeszycie).
Nadal sumiennie czytajcie lekturę (tak jak zapowiadałam, omawiamy w kwietniu, wstępnie drugi lub trzeci tydzień). Pozdrawiam.


Geografia
Temat: Pierwsze podróże geograficzne
Proszę o zapisanie tematu lekcji w zeszycie i datę.
1. Zapoznaj się z tematem lekcji str. 91-97
Proszę skorzystać z platformy edukacyjnej: https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-podstawowa/geografia www.gov.pl/zdalnelekcje
2. Po tematem lekcji w zeszycie przepisz
Wielkie odkrycia geograficzne to  okres w dziejach świata, w którym poszukiwano morskich szlaków handlowych do Azji oraz odkrywano nieznane lądy i oceany.
Wielcy podróżnicy znani w dziejach świata to : Marco Polo, Krzysztof Kolumb, Ferdynand Magellan, Vasco da Gama.
Praca domowa:
Proszę o wykonanie w zeszycie krzyżówki z hasłem głównym – pionowym PODRÓŻNICY  Pozostałe hasła poziome mają dotyczyć zagadnień z geografii jakie dzieci miały do tej pory.  Krzyżówka powinna również zawierać pytania. Proszę o przesłanie drogą elektroniczną msepczynska@wp.pl do następnej lekcji  06.04.2020r. w formie skanu lub zdjęcia.


Matematyka

Temat: Różne jednostki pola.
Obejrzyj film https://www.youtube.com/watch?v=r2yKvEA39mk
Pracuj z podręcznikiem:
- przeczytaj przykłady strony 77 – 80
- wykonaj w zeszycie po 3 przykłady a, b, c z poziomu A, B, C zadania 1. strona 80-81
- rozwiąż zadanie 7 strona 82 (pamiętaj o zamianie jednostek)
- sprawdź swoje wyniki w odpowiedziach
- w zeszytach ćwiczeń uzupełnij ćw. 1 – 4 strony 119-120


Wychowanie fizyczne- dz.
Ważne do zapamiętania i stosowania:
Oprócz odrabiania lekcji przed komputerem, ważny dla waszego zdrowia jest ruch i zdrowe odżywianie.
Ćwiczenia  wykonujemy oczywiście w miarę możliwości lokalowych i sprzętowych.
Temat: Piłka nożna – ćwiczenia czucia piłki.
https://tiny.pl/tzl9z
Cały czas można ćwiczyć: sportową ruletkę.
https://tiny.pl/tzl2s
https://www.youtube.com/watch?v=C75aPtGx-e0


Historia
Temat: Mieszko I i początki Polski
Zapiszcie temat do zeszytu a następnie przeczytaj temat, wejdź w link https://docs.google.com/document/d/1pTkh0y62PGajAkVptAUkEAC4Lx3EJWaB2gJH2OTtem8/edit
jakby były problemy to zgłaszajcie


Język angielski
Topic: „Elena didn’t sleep well” – travel equipment.
proszę przeczytajcie i posłuchajcie tekstu ze str 96 z podręcznika, przetłumaczcie nieznane zwroty, przepiszcie i przetłumaczcie słówka z ćw. 8 str 97 z podręcznika
https://drive.google.com/file/d/16xf8pUXTmKWm07Xi5c3nSYV1qba-sQeU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XmNwIWpUMNFd9TqVsmLHXh2kVEukzsVb/view?usp=sharing


31.03.2020r.

Religia
Temat: Sąd Ostateczny.
Polecenie: Zapisz temat w zeszycie. Zapoznaj się z treścią katechezy 36 w podręczniku ucznia. Przypomnij sobie Uczynki Miłosierne względem duszy i względem ciała. Wykonaj zadanie 1,2 i 3 na str. 64-65. Proszę o przysłanie na mój adres mailowy: wiolakalu@op.pl  listu, który mieliście napisać w poprzedniej pracy domowej. Za tę pracę domową otrzymacie ocenę. Serdecznie Was pozdrawiam.


Biologia
Temat: Tkanki roślinne   – przegląd  tkanek
1. Zapoznaj się z tematem lekcji str. 93-97
2. Proszę o zapisanie tematu lekcji w zeszycie i datę
3. Możecie skorzystać z platformy edukacyjnej:
https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-podstawowa/biologia
Pod tematem lekcji wykonaj:
Wymień cechy budowy i funkcje niżej przedstawionych tkanek. Pracę możecie wykonać również w formie tabeli.    /rodzaj tkanki roślinnej/cechy budowy/funkcje
Tkanka wzmacniająca   ……………………………………………………..
Tkanka okrywająca ………………………………………………………..
Tkanka przewodząca …………………………………………………….
Bardzo proszę o nie wysłanie  pracy domowej


matematyka
Temat: Powtórzenie wiadomości – pola figur.
Obejrzyj materiał powtórkowy https://www.youtube.com/watch?v=YRQFze6O5W0
Wzory dotyczące obliczania pól figur płaskich są do nauczenia i zapamiętania!
Rozwiąż w zeszycie zadania 1 -7 strona 84 z podręcznika.


01.04.2020

Język angielski (2 godz.) 01. i 03. 04.2020
Topic: Past Simple negative.

ćwiczymy czas przeszły Past Simple w zdaniach przeczących
zróbcie ćw. 6 i 7str 97 z podręcz. w zeszycie przedmiotowym i przyślijcie mi zdjęcia tych ćwiczeń przez Messenger. Pozdrawiam


matematyka
Temat: Obliczanie pól figur płaskich – rozwiązywanie zadań.
Przypomnij sobie sposoby obliczania pól poznanych figur, utrwal wzory.
Rozwiąż w zeszycie zadania 8, 9, 10, 14 strona 85 z podręcznika.


Wychowanie fizyczne- dz.
Dziękuję wszystkim osobom, które odważyły się i odesłały zwrotnie film z ćwiczeniami które wykonujecie w domu. Dostałem sporo ciekawych filmików (niektóre można zamieszczać nawet jako szkoleniowe). Wszystkim odważnym Gratuluję i stawiam „6” (celujący) .Brawo za odwagę.
W tym tygodniu dalej staramy się codziennie ćwiczyć oczywiście w miarę możliwości lokalowych i sprzętowych, bez narażania zdrowia.
Na stronie www.spsonsk.home.pl , będę zamieszczał różne propozycję , które można wykorzystywać w codziennych zajęciach sportowych.
Na koniec tygodnia (w piątek ), proszę o przesłanie informacji zwrotnej na Messenger Dariusz Płoski lub e-mail: wtf.promyk@poczta.fm , kto ile czasu poświęcił na zajęcia ruchowe i sportowe (praca fizyczna  w domu w gospodarstwie  też się liczy ) , (suma czasu od poniedziałku do piątku podana w minutach czy godzinach razem). Na bieżąco  można przesyłać  na Messenger Dariusz Płoski  zdjęcia , wykresy z aplikacji np. Endomondo itp.  potwierdzające  waszą aktywność ruchową.
Wierzę  w Waszą rzetelność . Musicie uwierzyć że ćwiczenia wykonujecie dla siebie, aby być bardziej sprawnym i zdrowym, a  nie dla nauczyciela.

Temat: Kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej z piłką.
https://www.youtube.com/watch?v=bujG6YmPjVY
Cały czas można ćwiczyć : sportową ruletkę.
https://tiny.pl/tzl2s
https://www.youtube.com/watch?v=C75aPtGx-e0

wychowanie fizyczne – chł.
Temat: Siatkówka – wprowadzenie
https://www.youtube.com/watch?v=_be29rqop88


Technika
Temat: Szkice techniczne
Proszę zapoznać się z materiałem na str. 57-58
Wykonać w zeszycie ćw. 1, ćw. 2, ćw. 3
Tym razem pracę wykonujemy odręcznie ołówkiem.
Pracę sprawdzimy jak wrócimy do szkoły.


02.04.2020

Historia
Temat: Polska za panowania Bolesława Chrobrego
1 Po przeczytaniu tematu s. 170 – 174 zapiszcie temat
2 Następnie napiszcie notatkę: -
Misja biskupa Wojciecha – wyjaśnijcie sobie pojęcie relikwie
Zjazd gnieźnieński – cesarz Otton III – 1000 r.(do zapamiętania) Możecie wymienić tutaj główne postanowienia zjazdu
Wojny Bolesława Chrobrego – możecie tutaj wymienić z kim walczył Bolesław i jakim skutkiem
Koronacja Bolesława Chrobrego – 1025 r (do zapamiętania)- dodajcie tutaj jakie korzyści z koronacji miał Bolesław
Zachęcam również do obejrzenia filmu na You Tubie „Imperium Bolesława Chrobrego”


Język polski
Temat: Co przyniosło szczęście dwóm wampirom? – o komizmie w komiksie Tadeusza Baranowskiego.
Zadania do wykonania:
1. Zastanówcie się, co oznacza powiedzenie „Pieniądze szczęścia nie dają” i odpowiedzcie sobie na to pytanie ustnie.
2. Zapoznajcie się z treścią komiksu s. 201-204 (podręcznik).
3. Przepiszcie do zeszytów krótka notatkę:
W opowieściach ludowych wampiry budziły strach i lęk. Jednak wampiry z komiksu Tadeusza Baranowskiego wyłącznie bawią, rozweselają i rozśmieszają czytelników. Ma na to wpływ ich zachowanie w komiksie, wypowiedzi oraz wygląd obu bohaterów zestawiony na zasadzie kontrastu: Burp – niski, gruby, małe odstające uszy, korpulentny, wielki nos przypominający kartofel, rząd dużych zębów; Szlurp – wysoki, chudy, duże uszy, kościsty, nos jak duża marchewka, wystające dwa kły.
4. Przepiszcie do zeszytu ramkę „komizm”.

Temat: O częściach mowy, które nie zmieniają swoich form – wykrzyknik i partykuła. (dwa numery lekcji)
Zadania do wykonania:
1. Przepiszcie „niebieskie” ramki z podręcznika s.188 i 189.
2.Wykonajcie w zeszycie ćwiczeń ćw. 1,2,4,5,6,7 s.107-110.
Temat: Wyrazy naśladujące dźwięki.
Zadania do wykonania:
1. Przepiszcie z podręcznika (s. 206) „żółtą” ramkę.
2. Pracujemy teraz z zeszytem ćwiczeń (CZĘŚĆ 2). Wykonajcie tu ćw.1 i 2 s.5, 3 i 4(a) s.6, 5 (a,b.c) s.7 i 6 s. 8.
Kolejne tematy w przyszłym tygodniu.
Mam nadzieję, że z czytaniem lektury zbliżacie się już do końca, bo niedługo omawiamy.


matematyka
Temat: Sprawdzamy swoje umiejętności – pola figur płaskich.
Bardzo proszę o rozwiązanie zadań powtórzeniowych w zeszycie ćwiczeń na stronach 121 i 122. Swoje rozwiązania prześlijcie na borydze@wp.pl do sprawdzenia i oceny (postarajcie się wysłać do poniedziałku). Będzie to jednocześnie zaliczeniem działu V.


Religia
Temat: Wjazd do Jerozolimy.
Polecenie: Zapisz temat w zeszycie. Zapoznaj się z treścią katechezy 45 z podręcznika ucznia. Wykonaj zadanie 2,3,4 i 5 w zeszycie ćwiczeń na str. 80-81. Zachęcam do udziału we Mszy Świętej w niedzielę o godz. 10.30 za pośrednictwem facebook parafii Sońsk. Dziękuję za wysłane do mnie prace domowe (chodzi o listy).


Wychowanie fizyczne- dz.
Temat: Minipiłka siatkowa- doskonalenie odbić piłki.
https://www.youtube.com/watch?v=E_L0JcYJE2g

wychowanie fizyczne – chł.
Temat: Kształtowanie ogólnej sprawności z piłką.
https://www.youtube.com/watch?v=bujG6YmPjVY
Zachęcam do korzystania z ruletki
https://tiny.pl/tzl2s
https://www.youtube.com/watch?v=C75aPtGx-e0


03.04.20

Informatyka
Dla osób, które nie mogły wykonać poprzedniej pracy, gdyż nie posiadają komercyjnego pakietu Microsoft Office w którym znajduje się program PowerPoint podaję kilka rozwiązań:
1. Zainstalować, darmowy pakiet biurowy np. Libre Office (https://www.dobreprogramy.pl/LibreOffice,Program,Windows,21562.html) lub Open Office (https://www.openoffice.org/pl/), gdzie znajduje się program Impress w którym można wykonać prezentację, czyli wykonać album fotograficzny.
2. Można też założyć bezpłatne konto na stronie www.outlook.com. Po zarejestrowaniu się, pracując w „chmurze” można używać darmowej wersji PowerPoint.
3. Można też założyć bezpłatne konto na stronie www.gmail.com, gdzie też jest moduł do robienia prezentacji.
W razie problemów pisać na adres: zurawa@gmail.com
Temat: Wprawić świat w ruch.
Przejścia i animacje w prezentacji.
Korzystając z materiału na str 80-86 wykonać prezentację na temat zasad zdrowego stylu życia. Proszę zwrócić uwagę na przejścia i animacje.
Pracę wysłać na adres zurawa@gmail.com
O ocenach dowiecie się w zwrotnej wiadomości.
Kto nie wysłał poprzedniej pracy, proszę to zrobić jak najszybciej. Jeżeli nie zostaliście jeszcze ocenieni to proszę o cierpliwość.


matematyka
Temat: Rozmaitości matematyczne.
Rozwiąż test https://szaloneliczby.pl/pola-figur-sprawdzian-klasa-5/
Wykonaj z papieru stosując technikę origami pracę płaską lub przestrzenną o dowolnej tematyce i prześlij zdjęcie na borydze@wp.pl, otrzymasz za to ocenę. Zachowaj swoją pracę. Ozdobimy nią gazetkę matematyczną po powrocie do szkoły :-)


Wychowanie fizyczne – dz.
Przypominam o przesłaniu  w piątek informacji zwrotnej na Messenger Dariusz Płoski lub e-mail: wtf.promyk@poczta.fm , ile czasu w tygodniu poświęciliście na zajęcia ruchowe i sportowe. Proszę podać w minutach lub godzinach i krótko co robiliście. Proszę podpisać i podać klasę.
Temat: Piramida zdrowego żywienia i aktywności fizycznej.
https://www.youtube.com/watch?v=i1gS-QCEafU
https://www.youtube.com/watch?v=DF4znGEcBPU

wychowanie fizyczne
Temat: Mpn- prowadzenie piłki.
https://www.youtube.com/watch?v=rwv96NPdLj4


06.04.20

matematyka
Temat: Kalendarz i zegar.
Rozpoczynamy kolejny dział „Matematyka i my”. Obejrzyj film https://www.youtube.com/watch?v=F6KWZzMBUmY.
Wykonaj ćwiczenia i sprawdź swoje wiadomości i umiejętności:
https://epodreczniki.pl/a/obliczenia-zwiazane-z-czasem—kalendarz/DNbDRVIZZ

język polski
Przed wami 4 tematy przedświąteczne. Następne lekcje po świętach. Wtedy też zaczniemy omawiać lekturę „Przygody Tomka Sawyera”.

Temat: Powtórzenie wiadomości o wypowiedzeniu.

Zadania do wykonania:

1. Proszę, abyście ze skupieniem i zrozumieniem zapoznali się z informacjami zawartymi w ramce s.208 (podręcznik). Jest to szczególnie ważne nie tylko ze względu na tę lekcję, ale również z tego powodu, że te wiadomości będą nam wielokrotnie potrzebne w przyszłości ( od teraz – a przynajmniej do klasy 8 !!!).

2. Wykonajcie ćw. 1-5 s. 74-78 (zeszyt ćwiczeń)

2. Wykonajcie ćw. 1- 8 s.79-82 (zeszyt ćwiczeń). Oto ćw. 1s.79 zrobione przeze mnie (wystarczy przepisać): Obchody Święta Komedii po raz pierwszy odbędą się w Dąbrowie Górniczej. W godzinach rannych i popołudniowych przewidujemy projekcje filmów niemych i dźwiękowych z lat dwudziestych ubiegłego wieku. Każdego dnia nastąpi słodki poczęstunek i niespodzianka. Dla każdego znajdzie się coś interesującego. Rozpoczęcie festiwalu planujemy9 maja 2019r. o godzinie 9.00 w kinie „Ekran”.

Uwaga: Wiem, że tym razem ćwiczeń do wykonania jest wyjątkowo dużo, ale dziwnym trafem przewidziano na ten temat tylko jedną jednostkę lekcyjną. Będę chciała, abyście ćw.7 i 8 s.82 przesłali mi sms ze zdjęciem (najlepiej każde ćw. oddzielnie), ale będę je chciała zobaczyć dopiero po świętach. Po Wielkanocy podam termin nadsyłania.


Temat: Różnie rozumiane szczęście. Co tworzy rytm utworu? – „Ballada o szczęściu”.
Zadania do wykonania:
1. Przeczytajcie ze zrozumieniem wiersz „Ballada o szczęściu” (podręcznik s.210).
2. Przerysujcie do zeszytu schemat „Rytm” ze s. 211.
3. Wykonajcie ćw. 1-5 s. 9-10 (zeszyt ćwiczeń).
Temat: O źródle, z którego im więcej się weźmie wody, tym więcej jej napływa – Henryk Sienkiewicz „Bajka”.
Zadania do wykonania:
1. Przeczytajcie ze zrozumieniem utwór Sienkiewicza s.218.
2. Przepiszcie do zeszytu rozwiązanie ćw. 4 s. 220:
a) 
- Będąc bogatym, trzeba umieć być dobrym, nie można być osobą samolubną, egoistą.
- Nie można okazywać miłości i jednocześnie nie mieć dobrego serca.
- Można być pięknym i podziwianym, ale jeśli nie jest się dobrym dla innych, to piękno nic nie jest warte.
- Nasze dobre serce daje siłę innym.
b) Osoba kierująca się dobrocią serca:
- Pomaga potrzebującym
- Troszczy się o każdego człowieka.
- Kocha ludzi.
- Lituje się nad innymi.
- Jest przyjacielem zwierząt.
3.Przepiszcie do zeszytu rozwiązanie ćw. 6 s. 220 (zróbcie to w formie tabeli, tak jak proszą w poleceniu).
Cechy baśni: czas: nie można określić; miejsce: bliżej nieokreślone; bohaterowie: prawdopodobni i fantastyczni np. król, królowa,
królewna, poddani, książę, wróżki; zdarzenia: fantastyczne; morał: pouczenie (rada), jak żyć i dobrze postępować.
„Bajka H. Sienkiewicza: czas: dawno temu; miejsce: za górami, za morzami w dalekiej krainie czarów; bohaterowie: królowa
wróżek, dziecię, wróżki; zdarzenia: dary wróżek, przemowa królowej; morał: Liczy się wnętrze człowieka, bo tylko ono zostaje w
nas na stałe, reszta przeminie np. bogactwo, uroda.


Temat: Pisownia wyrazów z „rz”, „ż”, „ch”, „h”- ćwiczenia rozwijające znajomość reguł ortograficznych.
Zadania do wykonania:
1. Wykonajcie ćw. 1-7 s. 112-116. Korzystajcie z reguł zawartych w ramkach pomiędzy ćwiczeniami.
Pozdrawiam i życzę: Wesołych i zdrowych Świąt Wielkanocnych!
Historia
Temat: Kryzys i odbudowa państwa polskiego
1 Przeczytajcie temat s.175- 178
2 Napisz pod tematem notatkę : 1 Kryzys państwa – Mieszko II 2. Okres zamętu i upadku  - powstanie ludowe i najazd Brzetysława na Polskę 1038 r 3 Odbudowa państwa polskiego – Kazimierz Odnowiciel 4 Panowanie Bolesława Śmiałego – 1076 r koronacja w Gnieźnie, 5 Bunt możnych na czele z biskupem krakowskim Stanisławem 6. Śmierć biskupa Stanisława i ucieczka Bolesława z kraju 
3 Uzupełnij : Książę …………………………………… Śmiały dążył do wzmocnienia pozycji Polski. Poparł papieża ………………………………………….. w sporze z cesarzem ………………………………….o inwestyturę. W wyniku buntu wspieranych przez biskupa ………………………………..władca musiał uchodzić z kraju na ……………………………………………
4 Dla chętnych na + : Oceń, czy Mieszko II, Kazimierz Odnowiciel czy Bolesław Śmiały, ma Twoim zdaniem największe zasługi w pokonaniu kryzysu państwa polskiego w XI wieku. Odpowiedź uzasadnij.
5 W domu zachęcam do obejrzenia filmiku na You Tubie Kryzys i odbudowa państwa polskiego – Lekcje historii pod ostrym kątem – Klasa 5
język angielski
Topic: Past Simple questions. (2 godz) 06 i 08.04.2020
w tym tygodniu ćwiczymy tworzenie pytań w czasie Past Simple
przypomnijcie sobie jaki szyk mają pytania, obejrzyjcie jeszcze raz filmik https://www.youtube.com/watch?v=3VkPQd6nLt4&fbclid=IwAR3CIstkliQQ7eRF3eCF7F6GOq2tBN4Z7ZQytd2KTlDAYkN1rMaAuuat33g
i zróbcie ćw 1 i 2 str 62 z zeszytu ćwiczeń. Powodzenia

07.04.20

matematyka
Temat: Obliczenia kalendarzowe i zegarowe.
Obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=usZfYh4H7RQ
Przejrzyj przykłady z podręcznika strony 94 i 95. Wykonaj ćwiczenia 1 – 5 z zeszytu ćwiczeń strona 123 i 124, prześlij je do sprawdzenia na borydze@wp.pl do dnia 9.04.20r.

Religia
Temat: Wielki Czwartek- ustanowienie Eucharystii i Kapłaństwa.
Polecenie: Zapisz temat w zeszycie. Zapoznaj się z treścią tematu 46 w podręczniku. Wykonaj zadanie 1,2,3 i 4 na str. 82-83 w zeszycie ćwiczeń. Życzę Wam błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Pamiętajcie o codziennej modlitwie. Gorąco Was pozdrawiam.
Muzyka 
Temat 24: Muzyka i przyroda.
Przeczytajcie tekst z podręcznika i pod tematem z lekcji 26:  Muzyka i przyroda (strona 137- 139), ze słowniczka muzycznego (strona 139) przepiszcie króciutką notatkę wyjaśniającą znaczenie terminów: muzyka ilustracyjna i muzyka programowa. 
Wysłuchajcie utworów:
 Poranek z I suity „Peer Gynt” Edwarda Griega , podaję link: https://www.youtube.com/watch?v=ECG26fw1i_c 
 Lot trzmiela z opery Bajka o carze Sałtanie Nikołaja Rimskiego Korsakowa, oto link: https://www.youtube.com/watch?v=ucrKUO9FVfY
Kukułka- Louis- Claude Daquin, oto link: https://www.youtube.com/watch?v=9aBnuNfmtN0
Noc na Łysej Górze- Modest Musorgski, oto link: https://www.youtube.com/watch?v=K-X7HWGIKNY
Słoń z cyklu Karnawał zwierząt Camille Saint- Saensa, oto link: https://www.youtube.com/watch?v=ug8hCAyBaqg
Zadanie do wykonania:
Wykonaj polecenie ze strony 133 „Na złotą nutę” -zbudujcie własne (proste!) instrumenty strunowe. Możecie wykorzystać pomysły z fotografii na stronie 132 i 133. Wasze prace będą oceniane, macie na wykonanie bardzo dużo czasu- -dwa tygodnie! Wykonajcie zdjęcia Waszych instrumentów i prześlijcie mi je na mojego maila. Powodzenia!

08.04.20

matematyka
Temat: Kalendarz i zegar – zadania.
Pracuj z podręcznikiem. Wykonaj:
- zadanie 1 strona 96 po 2 wybrane przykłady z poziomów A, B, C;
- zadanie 2 strona 96 po 2 wybrane przykłady z poziomu A i B;
- zadania z „Czy już umiem?” strona 99.
Życzę Wam i Waszym Rodzinom zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych.


Technika
Temat: Szkice techniczne – ćwiczenia
Wykonać w zeszycie ćw. 4, ćw. 5, ćw. 6, ćw. 7


Plastyka
Temat: Tworzę przez cały rok- dekoracja na Wielkanoc.
Jeszcze przed kwarantanną zadałam prace do wykonania na kiermasz dla ucznia naszej szkoły. Wielu z Was już prace wykonało i przesłało mi fotografie. Ci, którzy jeszcze nie zrobili  takich prac, teraz proszę o ich wykonanie. Zróbcie zdjęcia i prześlijcie na mojego maila. Powodzenia! Pracę proszę wyraźnie i czytelnie podpisać (imię, nazwisko, klasa, nr dzienniku ), zrobić wyraźne zdjęcie i przesłać na maila: nadia.nannerl@gmail.com

15.04.2020           
matematyka
Temat: Miary, wagi i pieniądze.
Obejrzyj film na docwiczenia.pl (Kod: M53KAL).
Przeczytaj przykłady z podręcznika strony 100-101.
Wykonaj ćwiczenia strony 126-128 w zeszycie ćwiczeń.
Ćwiczenie 4,5,6 str. 127 prześlij do sprawdzenia na borydze@wp.pl (termin do piątku 17.04)

język angielski
Topic: „City Creatures – Roman Holiday”- reading and listening.
Posłuchajcie a potem sami przeczytajcie historyjkę ze str 98 z podręcznika.
Wypiszcie i przetłumaczcie słówka, których nie znacie, a następnie w zeszytach zróbcie ćw 2 str 98 i ćw 6 str 99 z podręcznika. W ćw 2 należy wybrać właściwą odpowiedź, a w ćw 6 przepisać, przetłumaczyć i nauczyć się nowych zwrotów – wymowa w linku poniżej. Powodzenia :)

plastyka
Temat 27 :  Kompozycja rytmiczna.
Przeczytajcie tekst w podręczniku pod tematem lekcji (strona 60).
Zadanie do wykonania: Odnajdźcie u siebie w domu lub za oknem, w świecie przyrody, kompozycje rytmiczne, zróbcie telefonem/ aparatem fotograficznym cyfrowe zdjęcia i wyślijcie (jako wiadomość, z krótkim opisem, co to jest i gdzie się znajduje) swoje prace na mojego maila. Powodzenia! Pracę proszę wyraźnie i czytelnie podpisać (imię, nazwisko, klasa, nr dzienniku ), zrobić wyraźne zdjęcie i przesłać na maila: nadia.nannerl@gmail.com

technika
Temat: Rysunek techniczny. Podsumowanie.
Proszę o wykonanie ćwiczenia 1, 2, 3 ze strony 62.
Po wykonaniu ćw.1 pracę proszę wkleić do zeszytu.


16.04.2020
matematyka
Temat: Miary, wagi i pieniądze – zadania tekstowe.
Wykonaj w zeszycie zadania 1-5 strona 101 z podręcznika.
Rozwiąż zadania ze strony 103 „Czy już umiem?”.


Religia
Temat: Żal Piotra i żal Judasza. 
Polecenie: Zapisz temat w zeszycie. Zapoznaj się z treścią katechezy 47 w podręczniku ucznia. Wykonaj zadanie 1,3,4 i 5 na str.84-86. Zadanie 2 ze str.84 zaś proszę wykonać na ocenę i przesłać mi na mój adres: wiolakalu@op.pl

Historia

Temat : Rządy Bolesława Krzywoustego

1 Przypomnijcie sobie : – Jak nazywał się książę który obudował kraj w XI w ?

- Dlaczego nastąpił kryzys Królestwa Polskiego po śmierci B. Chrobrego ?

- Jakie wydarzenie doprowadziło do utraty władzy przez Bolesława Śmiałego ?

2 Zapiszcie temat , a następnie przestudiujcie podręcznik s. 179 – 181

3   Napisać sobie notatkę do zeszytu : 1. Panowanie Władysława Hermana – wpływy wojewody Sieciecha 2 Walka o władzę między Zbigniewem a Bolesławem 3 Najazd cesarza Henryka V na Polskę – obrona Głogowa 4 Opanowanie Pomorza przez Bolesława 1121 – 1122 5 Statut Bolesława Krzywoustego 1138 – zasada senioratu

4 Rozwiąż ćwiczenie w zeszycie  : Wymień uprawnienia, które według testamentu Bolesława Krzywoustego przysługiwały seniorowi a ) ……………………………………………………………………

b) ………………………………………………………….   c) …………………………………………………………………..
5 Jak chcecie (może ktoś się interesuje) może obejrzeć sobie filmiki które są np. na You Tubie np. Rządy Bolesława Krzywoustego – Lekcje historii pod ostrym kątem – Klasa 5


17.04.2020
język angielski
Topic: Specific questions.
Do tej pory ćwiczyliście pytania ogólne rozpoczynające się od „did”, dziś ćwiczymy pytania szczegółowe rozpoczynające się od wyrazu pytającego. Zapiszcie sobie w zeszytach wyrazy pytające: what – co/jaki, when – kiedy, where – gdzie, why – dlaczego, who – kto, how – jak
W waszych zeszytach zróbcie również ćw. 5 str 99 z podręcznika, a następnie ćw 3 i 4 str 62 w zeszytach ćwiczeń. (Sprawdzimy wspólnie na czacie). Pamiętajcie o systematycznej nauce słówek. Powodzenia :)

Informatyka
temat: Prezentacja multimadialna – ćwiczenia
Trochę spóźnione, ale spróbujcie wykonać świąteczną prezentację. Wykorzystajcie wszystkie swoje umiejętności. Prace proszę przesłać na adres: zurawa@gmail.com

Matematyka
Temat: Zadania praktyczne – zegar, kalendarz, zamiana jednostek.
Zapisz temat w zeszycie.
Wykonaj ćwiczenia ze stron:
https://epodreczniki.pl/a/obliczenia-zegarowe-i-kalendarzowe/DpgQrZskD – zapisz w zeszycie rozwiązania ćw 1, ćw 3, ćw 5;
oraz https://epodreczniki.pl/a/zamiana-jednostek/DC2ljyPlx  – zapisz w zeszycie rozwiązania ćw 1 i ćw 11.
Uwaga: sprawdzaj swoje wyniki z odpowiedziami umieszczonymi na stronach pod treścią polecenia.

język polski

Temat: Czego oczekuje i o czym marzy niepełnosprawna Ola? – Tomasz Małkowski „Przeprowadzka”.
Zadania do wykonania: 
1. Przeczytajcie ze zrozumieniem tekst o Oli (podręcznik s. 229).
2. Po przeczytaniu tekstu odpowiedzcie zdaniami w zeszycie na pytania z zadania 1 s.234.
3. Wykonajcie w zeszycie zadanie 3(a). Oczywiście nie musicie rysować Oli!

Temat: Kto, dla kogo i o czym śpiewa kołysankę? -  „Kołysanka dla Okruszka”.
Zadania do wykonania:

1. Zapoznajcie się z tekstem kołysanki (podręcznik s. 236). Można również wyszukać tekst tej piosenki w wykonaniu Seweryna Krajewskiego na YouTube.

2. Wykonajcie (ustnie) zadania pod tekstem (1 i 2 s.236-237).
3. Przepiszcie do zeszytu ramkę „zdrobnienie”.
4. Po zapoznaniu się z nowym terminem literackim wykonajcie (ustnie) zadanie 5(a) s. 237 (podręcznik) oraz pisemnie strony 11 i 12 (zeszyt ćwiczeń).
Temat: Pisownia wyrazów z „rz „, „ż”, „ ch”, „h” (inne reguły) – ćwiczenia rozwijające wiadomości.
Zadania do wykonania:
1. Zapoznajcie się z innymi regułami pisowni w wyrazach rz/ż/ch/h z zeszytu ćwiczeń s.117 oraz poćwiczcie je, wykonując ćwiczenia 8, 9 i 10 s.117 – 119.
Uwaga! Termin nadsyłania mi zadania 7 i 8 (zeszyt ćwiczeń s. 82) wyznaczam na 22.04.20r. W przyszłym tygodniu zaczynamy omawiać lekturę, a więc przed wami… kartkówka ze znajomości jej treści.
Pozdrawiam.
20.04.2020
matematyka
Temat: Średnia arytmetyczna.
- Zaproś swoich domowników do wspólnego wykonania zadania z podręcznika strona 104 „Na dobry początek”.
- Przeczytaj przykłady z podręcznika str. 104-105
- Zapisz w zeszycie pod tematem lekcji zdanie z niebieskiej ramki str. 104.
- wykonaj w zeszycie korzystając z podręcznika: zad 1 poziom ABC – po 3 przykłady, zad 2 i 3 strona 105.
- uzupełnij w zeszycie ćwiczeń 1,2,3 ćwiczenie strony 129-130.
język angielski
Topic: Past Simple – exercises. 
Utrwalamy stosowanie czasu przeszłego Past Simple, jeśli klikniecie w poniższy link to otworzą wam się zdania do uzupełnienia w tym czasie. Można je wydrukować i wkleić do zeszytu lub przepisać i uzupełnić. Sprawdzimy wspólnie na czacie. Powodzenia.

Historia

Temat : Społeczeństwo w czasach pierwszych Piastów.
I Zapoznajcie się z tematem s. 183 – 187 w podręczniku.
II Napiszcie temat a pod nim zrobimy sobie notatkę.
1 W państwie Piastów : napiszcie tutaj z czego żyli poddani, jakich narzędzi używali, co uprawiali na polach i jakie zwierzęta hodowali
2 Gniezno i jego mieszkańcy : przypomnijcie sobie legendę o założeniu Gniezna, opiszcie jak wyglądał gród w Gnieźnie, kto mieszkał w grodzie i czym się zajmował
3 Obowiązki mieszkańców państwa : wytłumaczcie pojęcia : prawo książęce, danina, posługa, osady służebne, drużyna
4 Jak narodziło się rycerstwo ? – krótko wytłumaczcie w jaki sposób z drużyny książęcej narodziło się rycerstwo.
III Praca domowa : dla chętnych na (+) 4 ze s.187,a dla wszystkich w zeszytach opracujcie temat   Wyjaśnij, jakie zadania miała drużyna książęca i jak była uzbrojona ? Przesyłajcie je na tomekrokicki@gazeta.pldo piątku 24.04
Obejrzyjcie sobie fajny film na you tubie pt. „Życie codzienne w początkach państwa polskiego” Swoją wiedzę możecie uzupełnić o materiał : podaję link – https://www.e-historia.com.pl/62-podrecznik-do-nauki-historii/sredniowiecze/424-2-5-spoleczenstwo-i-panstwo-polskie-za-pierwszych-piastow
IV . Na następnych zajęciach powtórzenie a potem zrobimy sobie mały teścik, ale o tym jeszcze was powiadomię.
 
21.04.2020r. 
matematyka
Temat: Obliczanie średniej arytmetycznej – ćwiczenia.
- Wykonaj zadania z podręcznika strona 107 „Czy już umiem?”. Rozwiązania zapisz w zeszycie.
- Uzupełnij w zeszycie ćwiczeń ćw. 5 i 6 strona 131.
Religia
Temat: Ukrzyżowanie Pana Jezusa.
Polecenie: Zapoznaj się z treścią katechezy 49 z podręcznika. Zapisz temat w zeszycie. Wykonaj zadanie 1 i 2- do punktu 3.
MUZYKA
Temat 27: Na majówkę.Przeczytajcie tekst z podręcznika pod tematem  lekcji nr 27:  Na majówkę (strona 140- 141).Wysłuchajcie utworów:„Ja mam tylko jeden świat”, link:https://www.youtube.com/watch?v=HDDgu3RVfA0„Polka Dziadek”, link:https://www.youtube.com/watch?v=ZjwwPzOiY-YZadanie do wykonania:A teraz spróbujcie powtórzyć podstawowy krok polki wraz z trenerem:(przy okazji mała powtórka z języka angielskiegoJ!!!)https://www.youtube.com/watch?v=sVnfVUWiBTUUwaga! W przypadku powrotu do szkoły to ćwiczenie będzie na ocenę.Uwaga! Jeszcze wielu uczniów nie wykonało prostego instrumentu strunowego (polecenie wyjaśnione w podręczniku na stronie 133). Proszę o wykonywanie prac i wysyłanie zdjęć na mojego maila (poniżej). Dziękuję!W razie jakichkolwiek pytań, przypominam mojego maila:  nadia.nannerl@gmail.comMożecie też nagrać swój taniec i też wysłać mi na mojego maila.Życzę Wam miłej zabawy! Powodzenia!
PLASTYKA
Temat28 :  Kompozycja rytmiczna. Cd.Uwaga! Tydzień temu zadałam polecenie, z którego jeszcze nie wszyscy się wywiązali, było to zadanie do wykonania: Odnajdźcie u siebie w domu lub za oknem, w świecie przyrody, kompozycje rytmiczne, zróbcie telefonem/ aparatem fotograficznym cyfrowe zdjęcia i wyślijcie (jako wiadomość, z krótkim opisem, co to jest i gdzie się znajduje) swoje prace na mojego maila. Powodzenia! Pracę proszę wyraźnie i czytelnie podpisać (imię, nazwisko, klasa, nr dzienniku ), zrobić wyraźne zdjęcie i przesłać na maila: nadia.nannerl@gmail.comZadanie do wykonania: W zeszytach od plastyki, na całej stronie proszę przerysujcie na kolorowo kompozycję rytmiczną ze strony 62 (fragment malowideł ściennych z grobowca Nebamuna w Tebach lub Paul Gauguin Rynek (Ta Matete)).Uwaga! Jeszcze przed kwarantanną zadałam prace do wykonania na kiermasz dla ucznia naszej szkoły. Wielu z Was już prace wykonało i przesłało mi fotografie. Ci, którzy jeszcze nie zrobili  takich prac, teraz proszę o ich wykonanie. Zróbcie zdjęcia i prześlijcie na mojego maila. Powodzenia! Pracę proszę wyraźnie i czytelnie podpisać (imię, nazwisko, klasa, nr dzienniku ), zrobić wyraźne zdjęcie i przesłać na maila:nadia.nannerl@gmail.com       Dziękuję!Uwaga! Ponadto do wykonania była barokowa filiżanka lub renesansowy portal (rysunek ołówkiem lub pastelami tłustymi w zeszytach od plastyki, wybór pracy zależał od numeru z dziennika), z tej pracy również jeszcze sporo uczniów się nie wywiązało. Proszę o wykonywanie prac i wysyłanie ich na mojego maila (powyżej). Dziękuję!
22-24.04.2020  lekcje on-line
język angielski
Topic: Buying a ticket. tłumaczymy wyrażenia z ćwicz. 2 str 100 z podręcznika i tabeli LOOK! na tej samej stronie
Topic: Writing a postcard.  czytamy przykładową kartkę pocztową z wakacji w ćw. 5 na str. 102 i piszemy własną.paragraf 1 – gdzie jesteś?, jaka jest pogoda?, jaki jest hotel?paragraf 2 – co robiłeś wczoraj?paragraf 3 – co robisz dzisiaj/teraz?zdjęcie kartki pocztowej przesyłacie do sprawdzenia (limit słów: 50-100)
22.04.2020
matematyka
Temat: Liczby dodatnie i ujemne. Liczby przeciwne.
- Obejrzyj film docwiczenia.pl
Kod: M58BS9
- Przeczytaj informacje z podręcznika strony 108- 109.
- Pod tematem lekcji w zeszycie narysuj oś liczbową i zaznacz na niej elementy tak jak jest pokazane na osi znajdującej się na górze strony 109 w podręczniku.
- Wykonaj zadanie 1 i 2 z podręcznika ze strony 110.
- Uzupełnij ćwiczenie 1 i 2 strona 132 w zeszycie ćwiczeń.
Technika
temat: Zdrowie na talerzu
Zapoznaj się z materiałem w podręcznik na str. 64-67.
Wykonaj w zeszycie ćwiczenia: 1, 2, 3, 5
Z uwagi na to, że do szkoły szybko nie wrócimy prosiłbym o zrobienie zdjęć wykonanych prac (ćwiczeń), które wykonywaliście samodzielnie w domu i wysłanie na adres: zurawa@gmail.com
23.04.2020r. 
matematyka
Temat: Liczby całkowite. Porównywanie liczb całkowitych.
- Przeczytaj informacje i przykład ze strony 110 z podręcznika.
- Zapisz w zeszycie pod tematem lekcji pierwsze zdanie ze strony 110 mówiące o tym co to są liczby całkowite.
- Wykonaj zadanie 6, 7, 8, 9, 10 strona 111-112 z podręcznika
Religia
Temat: Zmartwychwstanie Pana Jezusa.
Polecenie: Zapoznaj się z treścią katechezy 50 z podręcznika. Zapisz temat w zeszycie. Wykonaj zadanie 1, 2 i 3 na str. 91-92 w zeszycie ćwiczeń. Zadanie 4 na str. 92 dla chętnych na 6.
język polski
Temat: O tradycjach i zwyczajach, tych dawnych i tych całkiem nowych – Adam Mickiewicz „Pan Tadeusz”.
Zadania do wykonania:
1. Tym razem waszym zadaniem jest zapoznać się z fragmentem „Pana Tadeusza” (podręcznik s. 241). W związku z tym, że macie do czynienia z językiem staropolskim, podczas czytania zaglądajcie do wyjaśnień niezrozumiałego słownictwa w przypisach po bokach tekstu.
2. Po przeczytaniu ustnie ustalcie, co jest tematem tego fragmentu.
3. W kilku punktach zapiszcie, jakie obyczaje zostały wymienione w podanych fragmentach Księgi 1, 4 i 12 „Pana Tadeusza”. Pozdrawiam.
24.04.2020
matematyka
Temat: Liczby dodatnie i ujemne w życiu codziennym.
Zapoznaj się z materiałami znajdującymi się na stronie https://epodreczniki.pl/a/liczby-ujemne-w-zyciu-codziennym/DG1xCjrua
Sprawdź swoje umiejętności – wykonaj proponowane na tej stronie ćwiczenia.
Informatyka
temat: Nie tylko ilustracje. Dźwięk i wideo w prezentacji.
Przeczytajcie rozdział 3.4. ze str. 87-91 i spróbujcie do Waszej prezentacji o zasadach zdrowego stylu życia wstawić muzykę i film.
Tym razem prac mi nie przesyłać.
HISTORIA
Temat  Podsumowanie wiadomości – Polska pierwszych Piastów
1 . Zapiszcie temat do zeszytu
2 Zbliżamy się do klasówki, ale o tym powiadomię was w poniedziałek 27.04 Przekaże wam wtedy zasady na jakich będziecie pisać. (chyba że wrócimy do szkoły, to może wtedy sytuacja ulec zmianie). Oczywiście obowiązuje was VI rozdział z podręcznika.
3 W podręczniku na s.190 jest temat podsumowanie i ustnie sobie przeróbcie te pytania
4 W domu wykonaj zadanie : Do podanych niżej władców dopiszcie związane z nimi wydarzenia historyczne np. bitwa pod Cedynią  (co najmniej 3 wydarzenia do każdego władcy)
Mieszko I ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Bolesław Chrobry ………………………………………………………………………………………………………………………..
Bolesław Krzywousty ………………………………………………………………………………………………………………….
Bolesław Śmiały ………………………………………………………………………………………………………………………….
27.04.20
matematyka
Temat: Liczby dodatnie i ujemne – ćwiczenia.
- Rozwiąż i zapisz do zeszytu zadania z podręcznika „Czy już umiem?” strona 115
Wykonaj ćwiczenia 3 -11 strona 132 – 134 w zeszycie ćwiczeń
HISTORIA

Temat : Rozbicie dzielnicowe Polski

1 Zapiszcie temat do zeszytu .
2 W podręczniku przeczytajcie temat s.192 – 194. Jak zauważycie ten temat podzielimy sobie na dwie części.

3 Pod tematem zapiszcie : 1 Walka synów Bolesława o tron – na podstawie mapy w podręczniku s.194 napiszcie jakie dzielnice i komu Bolesław przydzielił w testamencie w 1138 r, kto został seniorem i co się z nim stało, zaznaczcie również, kiedy zasada senioratu upadła. 2 Rozdrobnienie kraju – napiszcie tutaj co stało się w Gąsawie w 1227 r. i co nazywamy rozbiciem dzielnicowym . 3 Sprowadzenie Krzyżaków do Polski – musicie tutaj umieścić dlaczego sprowadzono Krzyżaków, kto ich sprowadził i w jakim celu. Trzeba przy okazji zapamiętać datę 1226 . Przy okazji napiszcie jakie skutki przyniosło dla Polski to wydarzenie
4 Na (+) Wyjaśnijcie pytania : Krzyżacy po sprowadzeniu do Polski całkowicie uniezależnili się od Konrada Mazowieckiego. I Czy książę mazowiecki mógł podejrzewać, że tak się stanie ?
II Z jakich przyczyn Krzyżacy bardzo szybko zorganizowali dobrze działające państwo ?
5 Niestety muszę poinformować was o pracy klasowej (już wcześniej wam to sygnalizowałem) Będzie to raczej mini test z VI rozdziału z podręcznika . Napiszecie go według planu w czwartek. W środę wieczorem, każdy uczeń otrzyma po 2 pytania na e-maila i będzie miał czas na przesłanie odpowiedzi do czwartku (30.04) do godziny 12.00. Odpowiedzi przyślecie mi podpisane przez was na tomekrokicki@gazeta.pl Jeśli macie jakieś pytania to też ślijcie na ten adres. Mam nadzieję że się postaracie. Oceny będziecie mogli obejrzeć na dzienniku elektronicznym LIBRUS
4 Żeby lepiej zrozumieć temat możecie prześledzić stronę na You Tubie pt. „Rozbicie Dzielnicowe na mapach, rok po roku – Historia na Szybko” lub „Rozbicie dzielnicowe – Lekcje historii pod ostrym kątem – Klasa 5”

27.04.2020
język angielski
Topic: „Antarctic Adventure” – reading the text. Dzisiejsze zajęcia to czytanie ze zrozumieniem. Kliknijcie w poniższy link i posłuchajcie tekstu z podręcznika ze str 101, a następnie sami przeczytajcie ten tekst (kilkukrotnie). https://drive.google.com/file/d/1lidj_SsPZvshyyszHcdb_vypI4HLn6wZ/view?usp=sharing Wypiszcie i przetłumaczcie słówka, których nie znacie, a następnie uzupełnijcie w zeszytach przedmiotowych ćwiczenie 3 również z podręcznika ze str 101.
29.04, 06.05, 08.05 lekcje on-line
język angielski
Topic: Unit 7 – revision. Powtarzamy słownictwo i czas przeszły z rozdziału 7.ćwiczenia 1-5 ze str 66 z zeszytu ćwiczeń i ćw. 4 str 104 z podręcznika
28.04.2020r. 

matematyka
Temat: Dodawanie liczb całkowitych.
Pracuj z podręcznikiem:
- Przeczytaj „Na dobry początek” strona 116 oraz przykłady ze stron 117-118.
- Rozwiąż i zapisz pod tematem lekcji w zeszycie zadanie 6 strona 120
Wykonaj ćwiczenia od 1 do 6 z zeszytu ćwiczeń strona 135-136.

Religia
Temat: Spotkania ze Zmartwychwstałym.
Polecenie: Zapisz temat w zeszycie. Zapoznaj się z treścią katechezy 51. Wykonaj zadanie 1 i 2 w zeszycie ćwiczeń na str. 93.

muzyka
Temat 28: O rodzinie w rytmie rock and rolla . „Familijny rock and roll”- śpiewamy i… tańczymy.Przeczytajcie tekst z podręcznika pod tematem  lekcji nr 28, strona 145- 147.Wysłuchajcie utworów: „Familijny rock and roll”, ten utwór zaśpiewajcie, słowa strona 144-145, link:https://www.youtube.com/watch?v=Xf1-AZhlS-Q „Jailhouse Rock”, w wykonaniu  Elvisa Presleya, oto link: https://www.youtube.com/watch?v=gj0Rz-uP4MkZadanie do wykonania:  A teraz spróbujcie powtórzyć podstawowy krok rock and rolla (instrukcja na stronie 146 w podręczniku), a za drugim razem  wraz z trenerami: https://www.youtube.com/watch?v=IQJfXizauq0Uwaga! W przypadku powrotu do szkoły to ćwiczenie (podstawowe, z podręcznika)  będzie na ocenę. Dla ambitnych- nauczcie się dodatkowo tego drugiego kroku od trenerów. Życzę Wam miłej zabawy! Powodzenia!  Uwaga! Jeszcze mniej więcej połowa  uczniów nie wykonała prostego instrumentu strunowego (polecenie wyjaśnione w podręczniku na stronie 133). Proszę o wykonywanie prac i wysyłanie zdjęć na mojego maila (poniżej). Dziękuję! W razie jakichkolwiek pytań, przypominam mojego maila:  nadia.nannerl@gmail.com Możecie też nagrać swój taniec i też wysłać mi na mojego maila. Życzę Wam miłej zabawy! Powodzenia!
29.04.2020r.
matematyka
Temat: Ćwiczymy dodawanie liczb całkowitych.
- Wykonaj i zapisz w zeszycie zadania I, II, III „Czy już umiem?” z podręcznika strona 122.
- Uzupełnij w zeszycie ćwiczeń ćw. 7 i 8 strona 136.
plastyka
Temat 29:  Układy form w naturze. Przeczytajcie tekst w podręczniku pod tematem lekcji (strona 63-64). Zadanie do wykonania: Uwaga! Jeżeli ktoś z Was miał problem z wykonaniem ostatniej pracy (nie wymagam fotograficznej dokładności, każdy rysuje, jak potrafi! Liczy się jedynie kolorystyka, prawidłowe proporcje, rytm w pracy w postaci równo ułożonych, siedzących postaci!) wykonuje tę pracę: wybierzcie 3 z 6 fotografii przedstawiających różne formy w naturze- strona 63-64, przerysujcie je na kolorowo (pastele, kredki) do zeszytów- na całej stronie! Zróbcie telefonem/ aparatem fotograficznym cyfrowe zdjęcia i wyślijcie mi swoje prace na mojego maila. Powodzenia! Pracę proszę wyraźnie i czytelnie podpisać (imię, nazwisko, klasa, nr dzienniku ) i przesłać na maila: nadia.nannerl@gmail.com Uwaga! Jeszcze przed kwarantanną zadałam prace do wykonania na kiermasz dla ucznia naszej szkoły. Wielu z Was już prace wykonało i przesłało mi fotografie. Ci, którzy jeszcze nie zrobili  takich prac, teraz proszę o ich wykonanie. Zróbcie zdjęcia i prześlijcie na mojego maila. Powodzenia! Pracę proszę wyraźnie i czytelnie podpisać (imię, nazwisko, klasa, nr dzienniku ), zrobić wyraźne zdjęcie i przesłać na maila: nadia.nannerl@gmail.com Dziękuję! Uwaga! Ponadto do wykonania była barokowa filiżanka lub renesansowy portal (rysunek ołówkiem lub pastelami tłustymi w zeszytach od plastyki, wybór pracy zależał od numeru z dziennika), z tej pracy również jeszcze sporo uczniów się nie wywiązało. Proszę o wykonywanie prac i wysyłanie ich na mojego maila (powyżej). Dziękuję!
Technika
temat: Tworzymy jadłospis.
Proszę o wykonanie MAM POMYSŁ ze strony 67 w zeszycie.
30.04.2020r.
matematyka
Temat: O ile różnią się liczby.
W zeszycie pod tematem lekcji rozwiąż i zapisz zad. 1,2,4 str. 124 z podręcznika.
W zeszycie ćwiczeń uzupełnij ćw. 1, 2 i 3 str.137-138.
HISTORIA

Temat : Sprawdzian wiadomości  – Polska pierwszych Piastów

W środę wieczorem, każdy uczeń otrzyma po 2-3 pytania na e-maila i będzie miał czas na przesłanie odpowiedzi do czwartku (30.04)  do godziny 12.00. Myślę że to dużo czasu. Odpowiedzi przyślecie mi podpisane przez was na tomekrokicki@gazeta.pl Jeśli macie jakieś pytania to też ślijcie na ten adres. Mam nadzieję że się postaracie.

Wychowawca wam pewnie powie lub już powiedział, że po przerwie majowej rusza dziennik elektroniczny więc informacje o historii będą w nim zawarte, Chociaż może przez pewien czas będę umieszczał tematykę zajęć na stronie internetowej szkoły jak było, aby wszyscy się do tego przyzwyczaili.

Religia
Temat: Maryja- Królową Narodu Polskiego.
Polecenie: Zapisz temat w zeszycie. Pod tematem napisz ozdobnie: „Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam”oraz notatkę: Uroczystość Matki Bożej, Królowej Polski obchodzimy 3 maja. W tym dniu kierujemy do Maryi modlitwy, aby Ona wstawiała się za nami u Swojego Syna Jezusa Chrystusa i wypraszała nam i naszemu narodowi potrzebne łaski. Cały miesiąc maj jest poświęcony Matce Bożej. Każdego dnia w kościołach lub przy przydrożnych figurkach gromadzą się ludzie, aby uczestniczyć w Nabożeństwie Majowym. Podczas tego Nabożeństwa odmawiamy Litanię Loretańską do Najświętszej Maryi Panny. Zapisz w zeszycie kilka wezwań, kierowanych do Maryi, z Litanii Loretańskiej. Postaraj się jak najczęściej, może z rodzicami, uczestniczyć w „Majowym”.

05.05.2020r. 
Religia
Temat: Jezus uzdrawia chorych.
Polecenie: Zapisz temat w zeszycie. Zapoznaj się z treścią katechezy 37 z podręcznika. Wykonaj zadanie 1, 2, 3 i 4 w zeszycie ćwiczeń na str. 66-67.

muzyka
Temat 29: Przy ognisku, czyli o akompaniamencie.  Przeczytajcie, proszę  tekst z podręcznika pod tematem  lekcji nr 29, strona 148- 153.Wysłuchajcie utworów: „Płonie ognisko w lesie”-  link: https://www.youtube.com/watch?v=2doMskPZrj0  „Stokrotka”, wysłuchajcie, słowa strona 149, oto link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=WMbHZV0NPvA „Stokrotka”, ten utwór zaśpiewajcie, słowa strona 149, oto link do karaoke: https://www.youtube.com/watch?v=hfOFRAhKqd4 Ludowa muzyka afrykańska, zwróćcie proszę uwagę na instrumenty, na których wygrywany jest akompaniament , link: https://www.youtube.com/watch?v=41p2a0zqMMY Ludowa muzyka afrykańska, przez pierwsze około 5 minut w wersji z udziałem orkiestry symfonicznej, od około 5 minuty do końca tradycyjny śpiew i gra na ludowych instrumentach afrykańskich, oto link:  https://www.youtube.com/watch?v=-ivmMcK5zaE  „Ragtime klonowego liścia”, Scott Joplin, OTO MACIE PRZED SOBĄ ZAWODY, PO LEWEJ STRONIE STARSZY PIANISTA, PO PRAWEJ MŁODY. ZAŁÓŻMY SIĘ, KTO TE ZAWODY WYGRA? Wysłuchajcie tego utworu do końca! Warto!!! Oto link do utworu, bawcie się dobrze! https://www.youtube.com/watch?v=V6oYBE-ttV4 Ze strony 153 z Muzycznego Słowniczka, przepiszcie króciutką notatkę dotyczącą akompaniamentu.  Uwaga! Jeszcze mniej więcej połowa  uczniów nie wykonała prostego instrumentu strunowego (polecenie wyjaśnione w podręczniku na stronie 133). Proszę o wykonywanie prac i wysyłanie zdjęć na mojego maila (poniżej). Dziękuję!W razie jakichkolwiek pytań, przypominam mojego maila:  nadia.nannerl@gmail.com Możecie też nagrać swój taniec (rock and roll, z poprzedniej lekcji)  i też wysłać mi na mojego maila. Życzę Wam miłej zabawy! Powodzenia!
06.05.2020r. 
plastyka
Temat 30:  Tworzę przez cały rok- plakat ekologiczny. Na kartce A3 z bloku rysunkowego, pastelami tłustymi/  kredkami lub farbami (plakatówki, tempera) lub czarnym tuszem i pędzelkiem lub czarnymi markerami/ cienkopisami, wykonajcie ekologiczny plakat dotyczący dowolnego problemu ekologicznego w Polsce lub na świecie.  Pamiętajcie proszę o haśle, które umieścicie na Waszym plakacie. Musi być czytelne, krótkie, wpadające w oko. Pamiętajcie też o tym, że w tej pracy ważne jest liternictwo, a więc litery trzeba dobrze rozplanować na płaszczyźnie, wykonajcie je bardzo starannie, możecie też  je wyciąć (każdą z osobna!) z czasopism itp i nakleić. Praca może być kolorowa lub monochromatyczna (w odcieniach jednej barwy) lub czarno- biała. Pamiętajcie też o passe partout (czytaj: pas partu- niewidzialnej „rameczce” na kartce z bloku, dookoła Waszej pracy!). Praca jest dwugodzinna, tzn. zaplanowana na dwie godziny lekcyjne, ale do ostatecznego zakończenia pracy do oceny pozostawiam Wam dużo więcej czasu! Zdjęcia na maila! (podany poniżej ). Zadanie do wykonania: Uwaga! Jeżeli ktoś z Was miał problem z wykonaniem ostatniej pracy (nie wymagam fotograficznej dokładności, każdy rysuje, jak potrafi! Liczy się jedynie kolorystyka, prawidłowe proporcje, rytm w pracy w postaci równo ułożonych, siedzących postaci!) wykonuje tę pracę: wybierzcie 3 z 6 fotografii przedstawiających różne formy w naturze- strona 63-64, przerysujcie je na kolorowo (pastele, kredki) do zeszytów- na całej stronie! Zróbcie telefonem/ aparatem fotograficznym cyfrowe zdjęcia i wyślijcie mi swoje prace na mojego maila. Powodzenia! Pracę proszę wyraźnie i czytelnie podpisać (imię, nazwisko, klasa, nr dzienniku ) i przesłać na maila: nadia.nannerl@gmail.com  Uwaga! Jeszcze przed kwarantanną zadałam prace do wykonania na kiermasz dla ucznia naszej szkoły. Wielu z Was już prace wykonało i przesłało mi fotografie. Ci, którzy jeszcze nie zrobili  takich prac, teraz proszę o ich wykonanie. Zróbcie zdjęcia i prześlijcie na mojego maila. Powodzenia! Pracę proszę wyraźnie i czytelnie podpisać (imię, nazwisko, klasa, nr dzienniku ), zrobić wyraźne zdjęcie i przesłać na maila: nadia.nannerl@gmail.com  Dziękuję!Uwaga! Ponadto do wykonania była barokowa filiżanka lub renesansowy portal (rysunek ołówkiem lub pastelami tłustymi w zeszytach od plastyki, wybór pracy zależał od numeru z dziennika), z tej pracy również jeszcze sporo uczniów się nie wywiązało. Proszę o wykonywanie prac i wysyłanie ich na mojego maila (powyżej). Dziękuję!

07.05.2020r.
Religia
Temat: Jezus wyrzuca złe duchy.
Polecenie: Zapisz temat w zeszycie. Zapoznaj się z treścią katechezy 38 z podręcznika. Wykonaj zadanie 1, 2 i 3 w zeszycie ćwiczeń na str. 68.

HISTORIA

Temat : Zjednoczenie Polski za panowania Władysława Łokietka

I Zapisać sobie temat do zeszytu.
II Oczywiście obowiązuje was podręcznik s. 198 – 202
III Radzę też przestudiować mapy w podręczniku lub atlasie historycznym
IV W zeszytach w ramach notatki odpowiedzcie na pytania :
1. Kto pierwszy i z jakim skutkiem próbował zjednoczyć ziemie polskie ?

2 Jaka była rola Kościoła w zjednoczeniu Polski ? Kto z duchownych był jej wyrazicielem ?
2 W jaki sposób Władysław Łokietek przejął władzę nad Polską ?
3 Jakimi dzielnicami początkowo rządził ?
4 Jak wyglądały początki rządów Władysława Łokietka ?
5 Jakie ziemie i z czyich rąk stracił W. Łokietek
6 Jakie wydarzenie symbolizuje odnowę Królestwa Polskiego ?
7 Przedstaw przyczyny, przebieg i skutki wojny z Krzyżakami ?

8 Wyjaśnij przydomek króla ?
IV zapamiętajcie również daty dotyczące tego tematu.

Dla poszerzenia swoich wiadomości radzę zapoznać się z e podręcznikami https://epodreczniki.pl/a/zjednoczone-krolestwo/DLNgxQuMu

Przypominam wam że działa już dziennik elektroniczny. Z tego powodu zamieszczam po raz ostatni materiały do historii na stronie internetowej szkoły. Lekcje z historii będą zamieszczane na dzienniku elektronicznym

11.05.2020
jezyk angielski
Topic: Events – vocabulary. Rozpoczynamy rozdział 8. Przepiszcie proszę do zeszytów przedmiotowych słówka z ćw 2 str 109 z polskimi odpowiednikami. Kliknijcie w poniższy link, posłuchajcie i powtarzajcie nowe zwroty, aby zapamiętać ich wymowę. W zeszytach ćwiczeń uzupełnijcie ćw. 1 i 2 str 68. https://drive.google.com/file/d/1qWLbdibSUkvRuxZ9H7oiG-R9UU7rdWeT/view?usp=sharing
Sprawdzimy w piątek on-line. Przypominam, że w środę piszecie sprawdzian. Powodzenia!
12.05.2020r.
Religia
Temat: Jezus przywraca do życia.
Polecenie: Zapisz temat w zeszycie. Zapoznaj się z treścią katechezy 39 z podręcznika. Wykonaj zadanie 1,2,3 i 4 w zeszycie ćwiczeń na str.69-70.
muzyka
Temat 30: Wakacje! Wbrew tytułowi lekcji to jeszcze (niestety)nie wakacje! Przeczytajcie proszę  tekst z podręcznika pod tematem  lekcji nr 30, strona 154 i, posiłkując się treścią podręcznika i poznanymi treściami ostatnich lekcji, wykonajcie Muzyczny konkurs, wpisując do zeszytów pytania i odpowiedzi na nie.Jeszcze raz wysłuchajcie utworów: „Płonie ognisko w lesie”-  link: https://www.youtube.com/watch?v=2doMskPZrj0 „Stokrotka”, wysłuchajcie, słowa strona 149, oto link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=WMbHZV0NPvA „Stokrotka”, ten utwór zaśpiewajcie, słowa strona 149, oto link do karaoke: https://www.youtube.com/watch?v=hfOFRAhKqd4  Wysłuchajcie raz jeszcze utworu: „Ragtime klonowego liścia”, Scott Joplin, OTO MACIE PRZED SOBĄ ZAWODY, PO LEWEJ STRONIE STARSZY PIANISTA, PO PRAWEJ MŁODY. CZY ZAŁOŻYLIŚCIE  SIĘ, KTO TE ZAWODY WYGRAJ? Wysłuchajcie tego utworu do końca! Warto!!! Oto link do utworu, bawcie się dobrze! https://www.youtube.com/watch?v=V6oYBE-ttV4 Uwaga! Jeszcze mniej więcej połowa  uczniów nie wykonała prostego instrumentu strunowego (polecenie wyjaśnione w podręczniku na stronie 133). Proszę o wykonywanie prac i wysyłanie zdjęć na mojego maila (poniżej). Dziękuję! W razie jakichkolwiek pytań, przypominam mojego maila:  nadia.nannerl@gmail.com Nagrajcie też swój taniec (rock and roll, z poprzednich lekcji)  i też wyślijcie mi na mojego maila. Życzę Wam dobrej zabawy! Powodzenia!
plastyka 
Temat 31: Tworzę przez cały rok- plakat ekologiczny, ciąg dalszy lekcji. Zadanie do wykonania: Tydzień temu zadałam Wam pracę plastyczną- plakat ekologiczny. Prace kończymy! Na kartce A3 z bloku rysunkowego, pastelami tłustymi/  kredkami lub farbami (plakatówki, tempera) lub czarnym tuszem i pędzelkiem lub czarnymi markerami/ cienkopisami, wykonajcie ekologiczny plakat dotyczący dowolnego problemu ekologicznego w Polsce lub na świecie.  Pamiętajcie proszę o haśle, które umieścicie na Waszym plakacie. Musi być czytelne, krótkie, wpadające w oko. Pamiętajcie też o tym, że w tej pracy ważne jest liternictwo, a więc litery trzeba dobrze rozplanować na płaszczyźnie, wykonajcie je bardzo starannie, możecie też  je wyciąć (każdą z osobna!) z czasopism itp i nakleić. Praca może być kolorowa lub monochromatyczna (w odcieniach jednej barwy) lub czarno- biała. Pamiętajcie też o passe partout (czytaj: pas partu- niewidzialnej „rameczce” na kartce z bloku, dookoła Waszej pracy!). Praca jest dwugodzinna, tzn. zaplanowana na dwie godziny lekcyjne, ale do ostatecznego zakończenia pracy do oceny pozostawiam Wam dużo więcej czasu! Zdjęcia na maila! (podany poniżej ). Zadanie do wykonania: Uwaga! Jeżeli ktoś z Was miał problem z wykonaniem ostatniej pracy (nie wymagam fotograficznej dokładności, każdy rysuje, jak potrafi! Liczy się jedynie kolorystyka, prawidłowe proporcje, rytm w pracy w postaci równo ułożonych, siedzących postaci!) wykonuje tę pracę: wybierzcie 3 z 6 fotografii przedstawiających różne formy w naturze- strona 63-64, przerysujcie je na kolorowo (pastele, kredki) do zeszytów- na całej stronie! Zróbcie telefonem/ aparatem fotograficznym cyfrowe zdjęcia i wyślijcie mi swoje prace na mojego maila. Powodzenia! Pracę proszę wyraźnie i czytelnie podpisać (imię, nazwisko, klasa, nr dzienniku ) i przesłać na maila: nadia.nannerl@gmail.com

14.05.2020r. 
Religia
Temat: Jezus karmi głodnych.
Polecenie: Zapisz temat w zeszycie. Zapoznaj się z treścią katechezy 40 z podręcznika. Wykonaj zadanie 1,2,3 i 4 oraz dla chętnych 5 w zeszycie ćwiczeń na str. 71-72.

15.05.2020
język angielski
Topic: Ordinal numbers and dates. (dla tych, którzy nie uczestniczyli w lekcji on-line)Uczymy się liczebników porządkowych – klikając w poniższy link macie dostęp do liczebników głównych i porządkowych. Możecie to sobie wydrukować i wkleić do zeszytu, a ci którzy nie mają możliwości drukowania niech sobie przepiszą do zeszytu liczebniki porządkowe. Proszę zwrócić uwagę na końcówki. https://drive.google.com/open?id=1Qbs2BkceEH81upsVKnGUC91oGVn0WuJl przesyłam link do ćw 7 str 109 w podręczniku, aby ćwiczyć wymowę https://drive.google.com/open?id=1D-aUDLQHlalLv_rsM0NND5znOsBcEcrv Do zeszytów wpiszcie również tabelę LOOK z tej samej strony.W zeszytach ćwicz. – ćw 3, 4 str 68
18.05.2020
język angielski
Topic: „We’re going to have a barbecue” – reading the text.Posłuchajcie, a następnie przeczytajcie tekst ze str 110 w podręczniku, w zeszytach wypiszcie słówka i zwroty, których nie znacie oraz zróbcie ćw 2 str 110 z podręcznika. Uczymy się nowych zwrotów i ćwiczymy czytanie.https://drive.google.com/open?id=1tXyMYU5soe3mxiXMJmNSZyjezr1JsTqq
19.05.2020r. 
Religia
Temat: Jezus panuje nad siłami natury.
Polecenie: Zapisz temat do zeszytu. Zapoznaj się z treścią katechezy 41 z podręcznika. Wykonaj zadanie 1,2 i 3 w zeszycie ćwiczeń na str. 73-74.
muzyka
Temat 31: Wakacje! Cd.Wbrew tytułowi lekcji to jeszcze (niestety)nie wakacje! Przeczytajcie proszę  tekst z podręcznika pod tematem  lekcji nr 30, strona 154 i, posiłkując się treścią podręcznika i poznanymi treściami ostatnich lekcji, wykonajcie Muzyczny konkurs, wpisując do zeszytów pytania i odpowiedzi na nie.Jeszcze raz wysłuchajcie utworów: „Lato, lato, lato czeka” (słowa, podręcznik str. 155) https://www.youtube.com/watch?v=Sw4jcFyCSF0  „Stokrotka”, wysłuchajcie, słowa strona 149, oto link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=WMbHZV0NPvA „Stokrotka”, ten utwór zaśpiewajcie, słowa strona 149, oto link do karaoke: https://www.youtube.com/watch?v=hfOFRAhKqd4 Jeden z tych utworów wybierzcie sobie, po ewentualnym powrocie do szkoły będziemy go śpiewać na ocenę! Zapewne wysłuchaliście utworu: „Ragtime klonowego liścia”, Scott Joplin, MIELIŚCIE PRZED SOBĄ ZAWODY, PO LEWEJ STRONIE STARSZY PIANISTA, PO PRAWEJ MŁODY. KTO WYGRAŁ ZAWODYJ? Oto link do utworu, bawcie się dobrze! https://www.youtube.com/watch?v=V6oYBE-ttV4 Uwaga! Jeszcze mniej więcej połowa  uczniów nie wykonała prostego instrumentu strunowego (polecenie wyjaśnione w podręczniku na stronie 133). Proszę o wykonywanie prac i wysyłanie zdjęć na mojego maila (poniżej). Dziękuję! W razie jakichkolwiek pytań, przypominam mojego maila:  nadia.nannerl@gmail.com Nagrajcie też swój taniec (rock and roll, z poprzednich lekcji)  i też wyślijcie mi na mojego maila. Życzę Wam dobrej zabawy! Powodzenia!
20.05.2020r.
plastyka
Temat 32: Polskie zabytki z XII- XVIII wieku.Przeczytajcie tekst ze stron 66-67 w Waszych podręcznikach. Do zeszytów wypiszcie wszystkie podane tam zabytki (bez opisów!). Zadanie do wykonania: Dwa tygodnie temu zadałam Wam pracę plastyczną- plakat ekologiczny. Prace kończymy! Na kartce A3 z bloku rysunkowego, pastelami tłustymi/  kredkami lub farbami (plakatówki, tempera) lub czarnym tuszem i pędzelkiem lub czarnymi markerami/ cienkopisami, wykonajcie ekologiczny plakat dotyczący dowolnego problemu ekologicznego w Polsce lub na świecie.  Pamiętajcie proszę o haśle, które umieścicie na Waszym plakacie. Musi być czytelne, krótkie, wpadające w oko. Pamiętajcie też o tym, że w tej pracy ważne jest liternictwo, a więc litery trzeba dobrze rozplanować na płaszczyźnie, wykonajcie je bardzo starannie, możecie też  je wyciąć (każdą z osobna!) z czasopism itp i nakleić. Praca może być kolorowa lub monochromatyczna (w odcieniach jednej barwy) lub czarno- biała. Pamiętajcie też o passe partout (czytaj: pas partu- niewidzialnej „rameczce” na kartce z bloku, dookoła Waszej pracy!). Praca jest dwugodzinna, tzn. zaplanowana na dwie godziny lekcyjne, ale do ostatecznego zakończenia pracy do oceny pozostawiam Wam dużo więcej czasu! Zdjęcia na maila! (podany poniżej ).Zadanie do wykonania: Uwaga! Jeżeli ktoś z Was miał problem z wykonaniem ostatniej pracy (nie wymagam fotograficznej dokładności, każdy rysuje, jak potrafi! Liczy się jedynie kolorystyka, prawidłowe proporcje, rytm w pracy w postaci równo ułożonych, siedzących postaci!) wykonuje tę pracę: wybierzcie 3 z 6 fotografii przedstawiających różne formy w naturze- strona 63-64, przerysujcie je na kolorowo (pastele, kredki) do zeszytów- na całej stronie! Zróbcie telefonem/ aparatem fotograficznym cyfrowe zdjęcia i wyślijcie mi swoje prace na mojego maila. Powodzenia! Pracę proszę wyraźnie i czytelnie podpisać (imię, nazwisko, klasa, nr dzienniku ) i przesłać na maila: nadia.nannerl@gmail.com Uwaga! Tydzień temu zadałam polecenie, z którego jeszcze nie wszyscy się wywiązali, było to zadanie do wykonania: Odnajdźcie u siebie w domu lub za oknem, w świecie przyrody, kompozycje rytmiczne, zróbcie telefonem/ aparatem fotograficznym cyfrowe zdjęcia i wyślijcie (jako wiadomość, z krótkim opisem, co to jest i gdzie się znajduje) swoje prace na mojego maila. Powodzenia! Pracę proszę wyraźnie i czytelnie podpisać (imię, nazwisko, klasa, nr dzienniku ), zrobić wyraźne zdjęcie i przesłać na maila: nadia.nannerl@gmail.com  Uwaga! Jeszcze przed kwarantanną zadałam prace do wykonania na kiermasz dla ucznia naszej szkoły. Wielu z Was już prace wykonało i przesłało mi fotografie. Ci, którzy jeszcze nie zrobili  takich prac, teraz proszę o ich wykonanie. Zróbcie zdjęcia i prześlijcie na mojego maila. Powodzenia! Pracę proszę wyraźnie i czytelnie podpisać (imię, nazwisko, klasa, nr dzienniku ), zrobić wyraźne zdjęcie i przesłać na maila: nadia.nannerl@gmail.com Dziękuję! Uwaga! Ponadto do wykonania była barokowa filiżanka lub renesansowy portal (rysunek ołówkiem lub pastelami tłustymi w zeszytach od plastyki, wybór pracy zależał od numeru z dziennika), z tej pracy również jeszcze sporo uczniów się nie wywiązało. Proszę o wykonywanie prac i wysyłanie ich na mojego maila (powyżej). Dziękuję!
20-22.05.2020
język angielski (2 lekcje)
Topic: „Going to” – introduction. (dla tych, którzy nie uczestniczyli w lekcji on-line)
kliknijcie w poniższy link, aby poznać konstrukcję “going to” https://drive.google.com/open?id=180UbydrvlamByRfrYDYfoy4pawR_IPzlMuB_VwlyTq0  w zeszycie ćwiczeń wykonajcie ćwiczenia 1-4 str. 69. (jest to materiał na 2 lekcje, więc rozłóżcie go sobie w czasie) W poniedziałek sprawdzimy wspólnie (on-line).
21. 05.2020r. 
Religia
Temat: Wniebowstąpienie Pana Jezusa.
Polecenie: Zapisz temat do zeszytu. Zapoznaj się z treścią katechezy 52 z podręcznika. Wykonaj zadanie 1,2,3 i 5 w zeszycie ćwiczeń na str. 94.
********************************************
Od 25.05.2020 materiał z religii, jęz. angielskiego, plastyki i muzyki znajdziecie w dzienniku elektronicznym – Librus.