INFORMACJE DLA RODZICÓW


Drodzy Państwo, sytuacja, w której się znaleźliśmy, wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji i współpracy. Nauka na odległość jest dziś koniecznością i stanowi dla nas wszystkich wyzwanie, dlatego prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość. Korzystając z okazji, chcielibyśmy podziękować Państwu za pomoc i wsparcie dzieci w tej trudnej sytuacji. Jednocześnie chcielibyśmy zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, aby edukacja naszych uczniów przebiegała prawidłowo.

  1. Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, Szkoła Podstawowa w Sońsku będzie wykonywać swoje obowiązki zdalnie;
  2. Zwrócimy szczególną uwagę na równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, a także uwzględnimy możliwości psychofizyczne dzieci;
  3. Dobierzemy odpowiednie narzędzia przy tej formie kształcenia uwzględniając aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów;
  4. Dostosujemy sposoby oraz metody pracy do potrzeb i możliwości uczniów, w tym wynikających z indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych;
  5. Nauka prowadzona na odległość będzie realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (na przykład platforma edukacyjna www.epodreczniki.pl), Centralną i Okręgową Komisję Egzaminacyjną oraz materiałów wskazanych przez nauczyciela;
  6. Podejmowane przez ucznia aktywności określone przez nauczyciela, potwierdzające zapoznanie się ucznia ze wskazanym materiałem, dają podstawę do oceny pracy ucznia;
  7. Wiemy, jak ważna jest dbałość o pozytywną atmosferę oraz właściwe podejście dziecka do nauki, dlatego chcemy, aby dzieci nie zniechęciły się do nabywania wiedzy przez nadmiar pracy. W związku z tym postaramy się podchodzić do uczniów z ogromną wyrozumiałością, dotyczy to również oceniania;
  8. Rodzicu śledź stronę internetową szkoły http://spsonsk.home.pl/ zakładka NAUCZANIE ZDALNE, w której każda klasa znajdzie aktualne zadania do wykonania w okresie od 25 marca do 10 kwietnia 2020 roku;
  9.  Rodzicu, zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole, a my zrobimy wszystko, aby ten czas nie został zmarnowany.

        Z poważaniem           

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sońsku