KONTAKT

A D R E S   S Z K O Ł Y

Szkoła Podstawowa w Sońsku   06-430 Sońsk, ul.Szkolna 4 

 

S E K R E T A R I A T  S Z K O Ł Y

czynny : od poniedziałku do piątku  w godzinach : 7.30-15.30

telefon : (23) 671-30-12 

email : sp.sonsk@wp.pl