DYREKCJA I KADRA PEDAGOGICZNA

 1. Marek Wudarczykdyrektor szkoły (matematyka, przyroda)
 2. Agnieszka Winnicka - wicedyrektor (język angielski)
 3. Iwona Szerewiczwicedyrektor (język angielski)
 4. Magdalena Sobieraj (język angielski)
 5. Katarzyna Smoługa (język angielski)
 6. Małgorzata Matuszewska (język polski)
 7. Jolanta Teklińska (język polski)
 8. Bogumiła Żurawska (matematyka)
 9. Wioletta Kaluszkiewicz (religia)
 10. Monika Sepczyńska (przyroda, muzyka, plastyka)
 11. Tomasz Rokicki (przyroda, historia)
 12. Arkadiusz Żurawski (technika, informatyka)
 13. Krzysztof Cejmer (wychowanie fizyczne)
 14. Dariusz Płoski (wychowanie fizyczne)
 15. Elżbieta Rokicka (świetlica, p.d.ż.)
 16. Jadwiga Pytel (świetlica)
 17. Danuta Babecka (świetlica)
 18. Bożena Wysocka (biblioteka)
 19. Jowita Rutkowska (pedagog)
 20. Elżbieta Szot (nauczanie zintegrowane)
 21. Jolanta Zaręba (nauczanie zintegrowane)
 22. Beata Gąsecka (nauczanie zintegrowane)
 23. Joanna Rzeczkowska (nauczanie zintegrowane)
 24. Katarzyna Drążek (nauczanie zintegrowane)
 25. Grażyna Kolankowska (nauczanie zintegrowane)
 26. Włodzimierz Drążek (wychowanie fizyczne)
 27. Hanna Szwąder (świetlica)
 28. Marta Milewska (geografia, historia)
 29. Luiza Kondracka (j. polski, wos)
 30. Małgorzata Falęcka (matematyka, fizyka)
 31. Joanna Narel (plastyka, muzyka, technika, świetlica)
 32. Małgorzata Ruszczycka (biologia, chemia)
 33. Dorota Leśniewska (wf)
 34. Zofia Poniatowska (matematyka, informatyka)
 35. Bożena Przewodowska (j. polski, język angielski)
 36. Dariusz Płoski (wf)
 37. Anna Zdunek (j. rosyjski)
 38. Mariusz Marciniak (religia)
 39. Hanna Brzeska (biblioteka)
 40. Mariola Rzeczkowska (pedagog)